HomeViestejäMarilyn Raffaele5.5.2024 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

5.5.2024 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
5.5.2024
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tervetuloa viestimme pariin, rakkaat lukijat.

Tänä aikana monet kärsivät äärimmäisistä olosuhteista, mutta on tärkeää muistaa, että ennen inkarnoitumista jokainen henkilö tekee, opastuksen kera, suunnitelman niistä kokemuksista ja ihmisistä, joiden täytyy olla osa heidän aikaansa maan päällä. Sopimukset koskevat tavallisesti tilanteita, jotka auttavat saattamaan loppuun keskeneräiset entisen elämän suhteet, ja kokemuksia, joita tarvitaan henkilön avaamiseen korkeammille ajattelutavoille. Näissä on usein kyse henkilön tarpeesta kokea niiden ennakkoluuloisten ajatusten, sanojen ja tekojen ”toinen puoli”, joita oli aiemmassa elämässä.

Maata ja koko luomakuntaa/luomista ei voi koskaan täysin ymmärtää tai selittää ihmisajattelulla –  riippumatta siitä miten koulutettu tai lahjakas tuo ihmismieli on – koska ihmismieli näkee ja tutkii vain käsityksiä todellisuudesta. Jumalainen tietoisuus on ainoa todellisuus, ja se ilmaisee itseään äärettömästi, mutta nähtynä ja ymmärrettynä rajoittuneista kolmen ulottuvuuden tietoisuustiloista, sen ilmaisut voivat näyttää kiinteiltä, tiheiltä ja aineellisilta – ehdollistuneita, mielen muodostamia käsityksiä todellisuudesta.

Kun henkilön tietoisuustila laajenee ja kehittyy henkisesti, hän alkaa nähdä uusin silmin ja ymmärtää, että kolmen ulottuvuuden maailman kokemukset, muodot ja aktiviteetit ovat tiheitä esityksiä tai mielen tulkintoja siitä todellisesta jumalaisesta ydinolemuksesta, joka siinä oikeasti on. Oppikaa näkemään kaikkien vaikutelmien läpi, sen sijaan että voimaannutatte niitä hyvällä tai huonolla todellisuudella.

Mieli on tiedostamisen väylä, joka kääntää jatkuvasti henkilön tietoisuuden muodoksi hänen ulkoisena elämänään. Kaikki näkevät usein saman asian, koska on vain yksi tietoisuus, joka on yksilöitynyt. Maailmantilanteet avaavat monet sydämet ja mielet ykseyteen, ja sen tuloksena aina vain useammat alkavat nähdä, miten energia harmonisoituu samanlaisen energian kanssa, sekä henkilökohtaisesti että globaalisti.

Kuolema on maailman suurin illuusio. Usko erillisyyteen pitää monet edelleen sen sokeassa hyväksymisessä, että elämänmuodot kuolevat, ovat menneet ikuisiksi ajoiksi eikä ole mitään muuta. Todellinen kotinne on toisella puolella, ei Maassa. Sielut valitsivat inkarnoitua maan päälle voidakseen oppia ja lopulta kehittyä yli tarpeesta saada lisää kolmen ulottuvuuden kokemuksia, mutta kenenkään ei ole tarkoitus pysyä kolmen ulottuvuuden energiassa ikuisesti.

Mikään ei koskaan kuole tai voi kuolla, koska on vain yksi elämä ja tuo elämä on ääretön ja itsensä ylläpitävä – on aina ollut ja tulee aina olemaan. Aineelliset muodot kuolevat ja häviävät, silloin kun ne ylläpitänyt ja elättänyt jumalainen ydinolemus ei ole enää läsnä. Niillä käsityksillä, että teillä on jotain, ei ole henkistä lakia ylläpitämässä.

Älkää koskaan surko liikkaa minkään menettämistä, sillä se henkitodellisuus joka toi sen ilmaisumuotoon, pysyy aina koskemattomana. Ne jotka rakentavat alttareita ja pyhättöjä edesmenneille rakkaille, eivät tee heille mitään palvelusta, sillä tämä pitää rakkaat vain jossain määrin sidottuna vanhaan energiaan. Kaiken vanhat muodot katoavat automaattisesti, silloin kun se substanssi josta ne on luotu (tietoisuus), muuttuu ja kehittyy uusille tasoille. Tämä aiheuttaa paljon vihaa, huolta ja myllerrystä niille, jotka yrittävät pitää kiinni menneisyydestä siinä uskossa, että se oli parempi.

Evoluutiota ei voi koskaan pysäyttää, koska jokaisen sielun kohtalo on herätä siihen todellisuuteen, että hän on jumalainen tietoisuus yksilöityneenä. Maa on henkinen universumi, ei aineellinen, ja sen ihmiset ovat jumalaisia olentoja, eivät rajoittuneita ihmiskehoja. Eläimissä, kasveissa, deevoissa, keijuissa, elementaaleissa jne. on samaa elämänvoimaa, täydellisinä ilmaisumuotoina jumalaisen mielen äärettömistä ideoista. Eläimiä ei luotu koskaan ihmisegojen verrattaviksi, käytettäviksi tai kaltoinkohdeltaviksi. Myös kivissä on tietoisuus, koska tietoisuus on kaikki, mitä on.

Energia on yhden kaikkialla läsnäolevan jumalaisen tietoisuuden värähtelytaajuus, joka on todellisuudessa puhdasta valoa, jota ei voi nähdä tai kokea ihmissilmin. Kun yksilöt kehittyvät henkisesti, heidän energiansa tulee aina vain kevyemmäksi ja nopeammaksi, heijastaen enemmän heidän todellista olemustaan – Jumalaa.

Energia jota säteilee niistä tietoisuustiloista, jotka ovat ehdollistuneita uskolla kaksinaisuuteen, erillisyyteen ja kahteen voimaan, on hitaampaa ja tiheämpää, mikä tuloksena on materia/aineellinen muoto. Tästä syystä useimmat ihmiset eivät pysty näkemään toisella puolella olevia – aineellisen tietoisuuden energiataajuus on liian raskas ja tiheä harmonisoituakseen niiden olentojen jalostuneempien värähtelyjen kanssa, jotka eivät ole enää aineellisessa muodossa.

Koska on vain yksi, kaikki energia – riippumatta siitä, miten nopeaa tai hidasta taajuutta se on – pyrkii harmonisoitumaan samanlaisen energian kanssa voidakseen tulla taas kerran yhdeksi. Näin syntyi sanonta ”vakka kantensa valitsee”, ja se on syy, miksi yksilöt ja ryhmät, joilla on kollektiivinen tietoisuus, vetävät puoleensa ihmisiä ja tilanteita, joiden kanssa he ovat harmoniassa. Silloin kun elämä on täynnä negatiivisia kokemuksia, useimmat syyttävät ulkopuolisia lähteitä ongelmistaan, sen sijaan että katsovat sisäänpäin siihen, mitä he itse luovat uskomuksillaan.

Ei palvele mitään tarkoitusta rukoilla Jumalalta sellaista, mikä on jo täysin läsnä sisällä. Jonkin sellaisen rukoileminen ja anominen joltain Jumalakäsitykseltä, minkä Jumala on jo täysin antanut, tuo vain syvempää erillisyyden tunnetta ja pahentaa ihmistilaa. Rukoilkaa vain lisää valoa – ei sellaista, mitä totuudenvastaisesti uskotte, että teillä ei ole. Jumala yksilöllisti itsensä ja kaikki laatunsa alussa, ja kun saavutatte tietoisuuden tästä, se alkaa ilmaantua ulkoisesti.

On aika elää totuudessa siitä, kuka ja mitä oikeasti olette. On aika lakata keksimästä tekosyitä siinä, miten epäkäytännöllistä, vaikeaa tai mahdotonta on elää totuus. On aika päästää irti kaikesta uskonnollisesta ohjelmoinnista, joka perustuu ”valtaan toisista” ja rahaan. On aika siirtyä yli ylikasvetuista perinteistä ja uskomuksista, joita on vain sen vuoksi, että ne ovat mukavia ja niitä odotetaan teiltä. On aika erottaa itsenne kollektiivisista uskomuksista, jotka pyrkivät pitämään teidät vallitsevassa tilassa, On aika lakata katsomasta perheeseen, ystäviin, poliitikkoihin, asiantuntijoihin tai pappeihin, että he kertovat teille, mitä uskontaan. On aika vaatia oma voimanne. On aika päästää täysin ja rehellisesti irti menneisyydestä ja hyväksyä:

olen jumalainen olento, jolla on ihmiskokemuksia voidakseni oppia, puhdistaa vanhaa energiaa ja saavuttaa täydempi tietoinen ykseys Lähteen kanssa.

Sallikaa prosessi. On aika.

Olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >