HomeViestejäJames Tyberonn13.3.2011 - Tuleva päiväntasaus - kosminen alkusysäys, vaihe III

13.3.2011 - Tuleva päiväntasaus - kosminen alkusysäys, vaihe III

TULEVA PÄIVÄNTASAUS - KOSMINEN ALKUSYSÄYS, VAIHE III

Arkkienkeli Metatronia kanavoinut James Tyberonn ( www.earth-keeper.com)
Uutiskirjeestä 13.3.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys, rakkaat ystävät! Olen Metatron, valonherra!

Ja niin puhumme tänään kosmisen alkusysäyksen kolmannesta vaiheesta. Sen aika on tosiaan lähellä ja se tapahtuu kahtena päivänä lineaarisessa vuodessanne 2011. Alkumaininki tapahtuu päiväntasauksessa 20.3.2011 ja jälkimmäinen maininki 11-11-11-kolmoispäivämäärän taajuusportaalissa.

Rakkaat ystävät, katsokaa ympärillenne. Planeetta tekee itseään nyt uudelleen ja massiivista siirtymää tapahtuu jatkuvasti hyvin nopeasti. Kaikki nopeutuu, värähtelynne nopeutuu, kun ylösnousemus lähestyy.

Kun taajuusympäristönne muotoutuu uudelleen, se muokkaa myös ihmiskokemusta, kokemusta näkyvistä ja näkymättömistä luonnonvoimista ja maan ilmeestä.

Tämä on tosiaan kosmisen alkusysäyksen kolmas vaihe ja sen aika on täällä. Se tapahtuu 20.3.2011 päiväntasauksessa ja käsittää kaksi pääkehityskulkua: 1) nukkuvien koodattujen magneettienergioiden vapautuksen jatkuminen ja 2) siirtyminen uuteen koodaukseen, mikä vaaditaan kristallikohotukseen 144-kristalliverkon, mestarikristallien ja aurinkokiekkojen kautta.

Maan sähkömagnetismia ollaan viimeistelemässä ja se on löytämässä tasapainokeskipisteen. Eikö magneettimestari Kryon, lordi Mikaelin perheestä, saattanut loppuun magnetismimuutokset tekemään tilaa kristalliverkolle? Tosiaankin niin on.

Polariteettikentän sähkömagnetismi antaa nyt tilaa kristallin ilmestymiselle nollakentässä. Se on aukko, jonka aika on tullut, se on uudelleenluomispiste. Ja tuo uudelleenluominen on paluuta kristalliolemukseen, mistä olette tulleet. Ja näin monet teistä ovat tämän siirtymän koodin kantajia.

Jäljellä olevat päiväntasaukset ovat 12. ulottuvuutta

Jäljellä olevia päiväntasauksia tässä ylösnousemuksen lähtölaskennassa ei ole rajattu lineaarisen ajan eikä ulottuvuuksien osalta nykyiseen aika-avaruusmalliinne.

Ja vaikka olemme kertoneet teille monien planeettanne alueiden olevan jo viidennessä ulottuvuudessa ja laajentuvan 12. ulottuvuuteen, niin jäljellä olevien päiväntasauksien aikana ennen ylösnousemuspäiväseisausta kynnys suurempiin ulottuvuuksiin on avattu paljon leveämmälle.

Näin kerromme teille, että ytimekäs taajuusportaali 12. ulottuvuudesta mahdollistuu sen kosmisen alkusysäyksen kristalliheräämisen kautta, mikä ilmentyy 20.3.2011. Se on tosiaan pakollinen ennakkoedellytys uudelle maapallolle.

Sekä ihmiskunta että fyysinen maapallo vaativat ja anovat tätä kristallikohotusuudistusta siirtyäkseen sen kaksinaisen ulottuvuusmallin yli, mikä muuten hautaisi ne laskeutuvan polariteettivastakkainasettelun sykliseen toistamiseen.

Maaliskuun 2011 päiväntasauksen 12. ulottuvuuden avautuminen on hedelmällisin 12. ulottuvuuden energiasynteesi, mitä on tapahtunut maan päällä sitten Atlantiksen kultaisen ajan, noin 35000 sitten - nykyisen lineaarisen aikamallinne mukaan mitattuna. Se on mahtava ja suuri vaihe ja siitä johtuva energiavahvistuminen on valtava ja kauaskantoinen.

Kosminen alkusysäys III: ainutlaatuinen energiasekoitus

Tuleva kevätpäiväntasaus 20.3.2011 sisältää hyvin harvinaisen ja hedelmällisen astrologisen energiavärähtelyn - täysikuun perigee 19.3. ja päiväntasausauringon yhtymä Uranukseen uskomattomalla vaikutusetäisyydellä, kosmisen alkusysäyksen yhdistyneiden energioiden kautta.

Tämä valikoitujen energioiden cocktail muodostaa valtavan priorisointimahdollisuusportaalin ja massiivisen muutoksen keskipisteen koko ihmiskunnalle mikro- ja makrotasolla. Se miten ihmiskunta päättää hyödyntää tämän ajankohdan, mittaa aikomustanne ja edistymistänne ylösnousemukseen. Se tosiaankin on suuri tilaisuus ja tarjous ihmiskunnalle!

Kaikkea tätä astrologiaväritystä mikä liittyy tulevaan päiväntasaukseen, yhdistää ja vielä "ajaa" erityinen kuun noususolmu, mikä auttaa ihmisiä todella ymmärtämään ja saattamaan loppuun suuren osan henkilökohtaista puhdistumistaan. Se on ainutlaatuinen tilaisuus "buutata" suurempaan selkeyteen ja uudistuneeseen energiaan.

Te kaikki venytätte rajojanne ja työnnytte suurempaan tietoisuuteen, uusiin toimintamalleihin. Tällaisiin muutoksiin sisältyy aina epämukavuustekijä. Rakkaat ihmiset, ymmärrämme niitä vaikeuksia, vastoinkäymisiä ja ponnisteluja, joita näissä siirtymissä vaaditaan, ja olemme täällä nyt tukemassa ja auttamassa teitä. Kunnioitamme teitä siitä, että olette valinneet olla täällä tänä aikana ja tehneet päätöksen ylösnousta.

Energian hyödyntäminen: osallistuminen

Tuleva päiväntasaus on aikaa kerääntyä yhteen, aikaa vastaanottaa koodeja, aikaa asettaa asioita tärkeysjärjestykseen ja aikaa auttaa toisiaan harmonisoitumaan. Jos pystytte kokoontumaan, tehkää niin, jos ette, niin liittykää mukaan eteerisesti. Tehkää aikaa meditoida, sillä kosminen alkusysäys on erityislaatuista energiaa, mitä somistavat koodit, jotka voivat auttaa teitä myriadein tavoin.

Ettekö näe sitä tapahtuvan kaikkialla ympärillänne?

Vaikka kristallienergia alkaa olla käytössänne viidennessä ulottuvuudessa, kvanttikristallikentän koko spektri on olemassa täysin vasta 12. ulottuvuudessa. Tarkoituksenmukaisesti maan oman mineraalikunnan kristallitietoisuutta käsitellään kristalliplatinasäteellä dynaamisesti 12. ulottuvuuden kautta.

Kahdestoista ulottuvuus on korkein maallinen ulottuvuus ja sen voidaan sanoa olevan ensimmäinen todella "kylläinen" kristalliulottuvuus. Se on korkeimman kosmisen säteen, platinasäteen ulottuvuus. Platinasäde toimii kristallimodaliteetissa ja se sisältää kaikkien 12 kosmisen säteen komponentit.

Kosmisen alkusysäyksen 2011 kristalliplatinasäde suihkuaa maatasolle päiväntasauksessa 20.3. järeinä spiraalisykkeinä. Nämä muunnetaan 144-verkon kautta selvemmäksi taajuudeksi, jotta tämä hyvin keskittynyt energia integroituu synergisesti planeetan värähtelyyn.

Tuloksena on valtava kohoaminen, mikä ilmentää ja välittää kosmisia koodeja yhdessä sen täydellisyyden kanssa, mitä on määrä tulla. Kahdennentoista ulottuvuuden täydellisyys tosiaan varmistaa ihmiskunnan mikro- ja makrotason siirtymisen kristallimerkanaan, ylösnousemukseen.

Koodattujen kristallienergioiden maapuoli herätetään kosmisen platinasäteen vastaanottamisen avulla. Sitä välitetään kolmipyramidimatriisien moniulotteisten oktaedriportaalien kautta - Giza planeetan itäpuolella ja Moodyn kolmen pyramidin rakennelma Meksikonlahdella.

Kummastakin pyramidirakennelmasta jotka sitten ovat sitten akselitonaalisessa harmoniassa - kumpikin 29. leveysastevektorilla, kumpikin lähettää PHI-energiaa - tulee kosmisen alkusysäyksen 2011 levityskoneita ja tämä energia leviää sitten maailmanlaajuisesti.

Rakkaat ystävät, kristalliaika on varma. Se lähestyy suurella ja suuremmalla jatkuvuudella. Kaksinaisuuden erillisyys on ollut voimakas ja arvokas kokemus ihmiskunnalle lineaarisen maan universumissa. Kaksinaisuus on ollut hedelmällinen opettaja, mutta lineaarinen opetusohjelma on loppumassa monilla teistä. Teidän on aika saada polariteettidiplominne ja aloittaa valmistumisen jälkeinen työ nollakentän korkeammissa ulottuvuuksissa, kristallikaikkeudessa.

Asian ydin

Ihmiskunta on nyt asian ytimessä, ratkaisevassa pisteessä. Te jotka olette kantaneet ylösnousemusvaloa tähän pisteeseen, olette toisiaan tehneet työnne, mutta nyt teiltä vaaditaan lisää.

Monet teistä ovat erityiskoodien kantajia - olette lähettiläitä, jotka erityisesti päättivät olla täällä tänä ratkaisevana aikana auttamassa maan uudelleenkoodaamisessa. Olette täällä auttamassa navigoimaan ylösnousemuksen viime osia. Olette täällä elävöittämässä massoja, olemassa kristallivalon viestintuojia!

Nimittäin ihmiskunnassa on vielä monia, jotka ovat päättämättömiä ja epävarmoja siitä, minne mennä, ja näin monet ottavat askeleen taaksepäin, eivät eteenpäin. Ja kerromme teille, että voitte vaikuttaa heihin, sillä sellainen umpikuja ei ole korkeinta parasta. Teidän energiaanne, vaikutustanne tarvitaan.

Ja niin puhumme teille, jotka kannatte valoa, koska monet ovat nyt täysin pysähdyksissä. Ja jotkut teistä eivät edes tunnista liikkumattomuuttaan. Tosiaankin myös jotkut teistä mestaruuspolulla pysähtyvät epäillen ja päättämättömänä.

Mestarit, aidalla istumisen aika on mennyt kauan sitten ohi tässä nopeutumisessa. Se ei ole paras valinta niille, jotka ovat kuulleet planeettaylösnousemuksen kutsuhuudon.

Kysymys mitä mestari ei koskaan esitä, on: "Miten paljon työtä vielä vaaditaan?" Ja se johtuu siitä, että ponnistelu on luontainen polku kohti kotianne, kohtaloanne rakkauden ulottuvuudessa.

Miksi sitten tauko, miksi päättämättömyys? Sallikaa meidän kertoa teille, mitä ehkä tapahtuu.

Se johtuu siitä, että puhdistumisen viime vaihe ei tapahdu ainoastaan planeetalla, vaan myös monien teidän sydämessä. Ja jotkut teistä eivät nähneet sen tulevan, jotkut teistä todella luulivat olevansa jo perillä ja tuntevat hämmennystä, kun energia tiukentuu ympärillänne.

Vuosi 2011 ja 2012 tuovat tullessaan ylösnousemuksen kristalliajan ja sen myötä maan ja ihmiskunnan transformaation.

Ja mestarit, tuo menossa oleva transformaatio vaatii epätasapainon ja esteiden viimeisten jätteiden poistamisen.

Kosminen laajentuminen

Näin ollen jokaista ihmistä planeetalla vaaditaan nyt toimimaan vuorovaikutuksessa uskomattoman laajentavien kosmisten taajuuksien kanssa.

Ja kuten olemme kertoneet teille, tämän laajentumisen pelkkä tunnistaminen ei kuitenkaan riitä. Se on vain ensimmäinen askel eikä se ole sama asia kuin optimaalinen integroituminen kosmiseen laajentumiseen. Vaaditaan vielä enemmän ponnistelua, enemmän prosessointia, enemmän keskittymistä!

Optimaalinen integroituminen on laajentavaa kasvua ja tällainen nopeutuminen, tällaiset nopeat muutokset johtavat vääjäämättä taas tunteeseen, että on kasvanut ulos nahoistaan - se johtaa taas kerran uusiin intensiivisyys-, epämukavuus- ja "aitaamistunteisiin", mikä vaatii vielä lisää keskittymistä suurempaa evoluutiota kohti.

Olkaa siis tietoisia, mestarit, että muutoskasvu on meneillään kosmisen alkusysäyksen tulikoe-energioissa ja ennustetun ylösnousemuksen kaikissa jatkuvissa ja jäljellä olevissa solmuissa ja laukaisimissa … ja puhdistuminen ja irtipäästäminen on jatkuva osa sitä. Ja se vaikuttaa jokaiseen teistä. Tämä energia on kosmisen laajentumisen voimaa ja se miten käsittelette sitä - syleilettekö sitä vai olette piittaamatta siitä - vaikuttaa erittäin paljon elämänne kurssiin ja energiaan.

Mestarit, jos tunnette näitä aistimuksia, kunnioitamme teitä ja onnittelemme teitä, koska se on häviämätön todiste eksponentiaalisesta kasvusta. Olette tosiaan henkilökohtaisen ylösnousemuksen todellisella polulla - ja olemme aina kanssanne.

Rakkaat ystävät, tietäkää, että te ette ole yksin. Me enkeliulottuvuuksista olemme kanssanne. Tietäkää, että itse maa mobilisoituu auttamaan teitä tuossa irtipäästämisessä, puhdistumisessa, mitä kutsutaan ylösnousemukseksi.

Tiettyjä maan pyörrekohtia on nyt järjestely kosmisen alkusysäyksen vuoden 2009 ja 2010 vaiheista saakka mahdollistamaan vapautuminen kristallienergiaan. Maaliskuun 2011 päiväntasaus on tosiaan pyhä puhdistumistulikoe, kun siirrytte kaksinaisuuden yläpuolelle.

Lopuksi

Rakkaat ystävät, elävä maapallo on liittolaisenne valmistumisessa ylösnousseeksi maapalloksi ja kehittymisessä kristalliajan ei-polariteettiin.

Violetin liekin tulikoe-energioiden kristalliosa vahvistaa ja kiehauttaa energiakenttänne pintaan jäljellä olevat arvaamattomat värähtelytaajuudet, polun selvittämiseksi kristalli-merkanalle.

Tämä on eksponentiaalisesti helpompaa tehdä tietyissä tietoisissa voimasolmuissa ja tiettyinä taajuuspäivämäärinä, kuten päiväntasaukset, päivänseisaukset, pimennykset ja kolmoispäiväportaalit. Vuosi 2011 ja 2012 on ainutlaatuisesti somistettu näillä ja ne ovat ihmiskunnalle annettuja työkaluja, vahvistettuja työkaluja hyödynnettäväksi. Mutta se voidaan saavuttaa koska tahansa, missä tahansa paikassa kunnon aikomuksen kera.

Rakkaat ystävät, se on edellytys.

Mestarit, kun rakkauden kautta heijastatte oman jumaluutenne kristallisäteilyä, muutatte maailmaa muuttamalla itseänne. Ylösnousemus tapahtuu yksi sydän kerrallaan.

Kunnioittakaa ja hoivatkaa toisianne ja muistakaa rakastaa itseänne, sillä olette Jumalan valo. Olen Metatron ja kerron teille nämä totuudet.

Ja niin se on … Ja niin se on!

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >