HomeViestejäJames Tyberonn24.2.2011 - Maanjäristykset - miksi maa järisee?

24.2.2011 - Maanjäristykset - miksi maa järisee?

MAANJÄRISTYKSET - MIKSI MAA JÄRISEE?

Arkkienkeli Metatronia kanavoinut James Tyberonn ( www.earth-keeper.com)
Uutiskirjeestä 24.2.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys rakkaat! Olen Metatron, valonherra, ja toivotan teidät tervetulleeksi tähän nyt-hetkeen, kun kiedomme jokaisen teistä taivaalliseen valoon.

Maajäristysaalto on ravistanut planeettanne viimeisen viikon aikana. Uudessa Seelannissa on menetetty henkiä. Ymmärrämme Uuden Seelannin syvää järkytystä ja surua sekä sitä suurta tuskaa ja kurjuutta, mikä seuraa kaikkia sellaisia katastrofaalisia tapauksia kuin Haitin ja Chilen järistykset ja Indonesian tsunami. Ihmisenä oleminen tänä muutosaikana maan päällä on äärimmäisen vaikeaa hyvin monille ja pyydämme teitä rukoilemaan niiden puolesta, jotka kokevat ahdistavaa menetystä. Me enkeliulottuvuudessa olemme kanssanne.

Vaikka traagisesti menetettiin henkiä ja rakenteita ja maata tuhoutui lähellä Christchurchiä, näitä järistyksiä ei ole tarkoitettu karmaksi, rangaistukseksi tai todellisuudessa miksikään negatiiviseksi.

Mestarit, kerromme teille, että sen on tapahduttava, mitä tapahtuu. Se on välttämätöntä harmonisoitumista.

Seuraavina kuukausina Uudessa Seelannissa on lisää jälkijäristyksiä, jotkut voimakkaita Richterin asteikolla, mutta jälkijäristykset eivät tee vastaavia tuhoja. Maa muuttuu, siirtyy uuteen energiaan.

Rakkaat ystävät, tunnemme tuskanne menetyksistä ja kunnioitamme teitä hyvin paljon muutosenergian ylläpitämisestä kestämienne vaikeuksien läpi. Ymmärrämme todella kaksinaisen ulottuvuutenne surua. Kiedomme teidät rakkauteen näinä siirtymäaikoina.

Mutta ymmärtäkää, että kaikki tapahtuu valinnasta ja tuo rohkea ja pyhä valinta minkä ihmiskunta on tehnyt, on ylösnousta.

Kerromme teille myös, että vaikka ovatkin vaikeita, tällaiset tapahtumat saattavat ihmiset yhteen - tuovat parhaimman esiin ihmisistä ja vetävät heitä yhteen toinen toistaan auttamaan.

Antakaa siis meidän antaa päivitys teille siitä, mitä tapahtuu sekä lineaarisesta että korkeamman ulottuvuuden perspektiivistä. Puhumme siitä, miksi maa järisee.

Nämä järistykset tapahtuvat suurimmalta osin alueilla, jotka ovat maankuoren murtuma-alueita, mutta myös ydinalueilla, jotka ovat merkittäviä uuden maapallon verkkopisteitä ja tässä Uuden Seelannin ja Christchurchin tapauksessa kyse on kummastakin. Samana päivänä oli muita maanjäristyksiä ympäri planeettaa, kuten Uudessa Seelannissa, Kolumbiassa, Angolassa, Egyptissä, Islannissa ja Chilessä - kaikki voimakkuudeltaan 4.0 - 5.3. Missään näistä ei menetetty henkiä, mutta monet vavahtelu- ja järistyspaikat ovat todiste siitä planeettamuutoksesta, mitä nyt tapahtuu ja mikä itse asiassa nopeutuu. Kerromme teille, että paikat joissa ei ole ollut järistyksiä vuosisatoihin, jopa tuhansiin vuosiin, järisevät pian, mukaan luettuna Amerikat, Afrikka, Aasia, Eurooppa, Iso-Britannia ja Australia.

Useimmat teistä ovat hyvin tietoisia, että planeettanne käy läpi monia muutoksia parhaillaan, ja haluamme korostaa taas erästä avainymmärrystä ja niinpä kerromme teille, että nämä "etäispesäkkeet" eivät ole ainoastaan tarkoituksenmukaisia, vaan myös välttämätön keino, mikä mahdollistaa maan ja ihmiskunnan vapautumisen vanhasta ja muuttumisen ylöspäin uuteen energiaan. Nämä maanjäristykset on suunniteltu puhdistamaan ja nostamaan planeetan värähtelyjä, kuten ovat muutkin dynaamiset maan ilmiöt, jotka hyvin usein ymmärretään väärin. Niinpä pyydämme teitä tiedostamaan, että jatkuvaa ja lisääntynyttä aktiivisuutta - maanjäristykset, tsunamit, maapallon lämpeneminen ja superhurrikaanit - ei ole tarkoitus pelätä tai estää. Näin ei ole. Nämä tapahtumat ovat tosiaankin hyvin tarpeellisia evoluutiolle - evoluutiolle jota kutsutaan planeetan ylösnousemukseksi.

Järistysten ja vastaavien aiheuttamat puhdistumiset vaikuttavat elävän maapallon energian tietoisiin kenttiin - vapauttaen, koodaten ja harmonisoiden uudelleen myös kaiken, mikä koskettaa sitä. Näin uusi tietoisuus, uusi maa alkaa siirtyä eteenpäin.

Kuitenkin edelleen vallitsee pelko ja se on luonnollista ja ymmärrettävää. Nekin jotka ovat ns. turvallisilla alueilla ja joihin ei suoraan vaikuteta, ovat alitajuisesti hyvin tietoisia aiemmista maailmanlaajuisista katastrofeista, jotka hukuttivat Atlantiksen, Lemurian ja muita. Rakkaat ystävät, neljä kertaa ihmiskunta on täysin poistettu planeetalta. Niinpä ymmärrämme, miksi pelkäätte, että järistykset, planeetan lämpeneminen, vulkaaniset purkaukset, myrskyt ja magneettimuutosten mahdollisuus saavat aikaan taas yhden "buuttauksen", maailmanlaajuisen katastrofin, mikä tuhoaa elämän sellaisena, kuin tunnette sen. "Buuttaus" todellakin tapahtuu, mutta kerromme teille, että tällä kertaa se on asteittaisempi muutos, mikä riippuu jonkin verran ihmiskunnan massareaktiosta.

Uutismedianne ja elokuvienne dramaattisista tarinoista huolimatta vuosi 2012 ei merkitse maailmanlaajuista tuhoutumista. Ennen Harmonista yhdentymistä, 34 vuotta sitten, se olisi merkinnyt, mutta te muutitte sen. Kryon, magneettimestari, on kertonut teille yli vuosikymmen sitten muutoksesta, jonka Harmoninen yhdentyminen sai aikaan, ja siitä, miten ihmiskunta vastasi tiettyä valomäärää ja kirjoitti ylösnousemuksen tapahtumaan.

Kerromme teille siis, että ne pelot akselin kallistumisesta ja magneettinapamuutoksesta, joita on dramaattisesti heijastettu mediassa ja uutisissa, eivät toteudu. Sellainen pelko voidaan unohtaa. Planeetan akseli ei kallistu pelätyn katastrofaalisesti, mikään tuhoava meteori ei törmää maahan eikä magneettinavat muutu vuonna 2012.

Niinpä sanomme taas, että itse asiassa ihmiskunnan mittaus ja valinta ovat määränneet, ettei ole suurta maailman mullistusta, massiivista tuhoa maailmanlaajuisesti. Sen sijaan puhdistusta tapahtuu pienempinä paikallisjärjestelyinä ja ihmiskunta siirtyy nyt tosiaankin seuraavalle tasolle.

Älkää ymmärtäkö väärin, rakkaat ystävät, näiden puhdistumisen sallivien muutosten on jatkuttava ja ne jatkuvat ja jos massat olisivat asianmukaisesti koulutettuja ja avoimia korkeamman hyvän asenteelle ja näkemykselle, nämä tarkoituksenmukaiset muutokset voitaisiin tehdä paljon helpommin ja ennemmin kuin myöhemmin.

Kuitenkin ihmisten joukossa on niitä, jotka haluavat "pelastaa planeetan" teidän termeillänne. Monet teistä ymmärtävät edelleen väärin sen, että näitä muutoksia vaaditaan eikä planeetta ole riippuvainen ihmisten pelastamistoimista.

Miten tilanne siis hallitaan? Olisi sopivampaa, jos harmonia tietoisen maapallon kanssa olisi optimaalista ja synkronisempaa. Siitä on etua, että alatte muodostaa realistisempaa ja toimivampaa "ymmärrysvuoropuhelua" maan ja ihmiskunnan välille. Ne teistä jotka olette viettäneet elämiä maan vartijoina, alkuperäiskansoina, druideina, Alta-Rassa, ovat täällä nyt erityisesti ylläpitämässä tämän vuoropuhelun energiaa ja sitä tapahtuu nyt auliimmin. Siksi tunnette vetoa voimasolmuihin, pyörreportaalien luomispisteisiin ja aurinkokiekkojen uudelleenkoodaukseen.

Vaikeutena monilla muilla jotka tarkoittavat hyvää, on, etteivät he ole virittyneet, heillä ei ole riittävän korkeaa valomäärää hyväksyäkseen todellisen luonnon toimintamallin. Ja näin nämä massat eivät oikeasti tiedä, miten - vaikka haluavatkin auttaa. He uskovat, että muutoksen estäminen tai siirtäminen muualle on tarkoituksenmukaista - parempi siellä kuin täällä. Kaikki jotka haluavat auttaa, eivät todellisuudessa ymmärrä suurempaa hyvää ja noiden tapahtumien korkeampaa tarkoitusta, joita nimitätte superhurrikaaneiksi, tulivuorenpurkauksiksi, maanjäristyksiksi ja tsunameiksi.

Niinpä useimmat vain reagoivat pelossa näihin tapahtumiin ja toivovat vapautuvansa ahdistuksesta. Mutta pelon välttäminen ei ole sama asia kuin pelon ymmärtäminen ja siksi ihmismassat muuntavat ja itse asiassa luovat sen uudelleen. Muutostapahtumien hävittäminen ei ole välttämättä eduksi - ei maalle eikä ihmiskunnalle. Vaikeutena niiden osalta jotka yrittävät auttaa, on, että he uskovat tietävänsä paremmin ja olevansa teoreettisempia ymmärryksessään. Kuitenkin he jättävät pois hengen, he jättävät pois hengen tinkimättömyyden, megafyysisyyden. He eivät ymmärrä tai näe tapahtuman täydellisyyttä, koska heidän on erittäin vaikeaa ymmärtää, että kaikki on täydellisesti, kaikki on hyvässä järjestyksessä. Näin he eivät periaatteessa lisää öljyä nariseviin rattaisiin, vaan yrittävät estää niitä pyörimästä. Sitten ne pysähtyvät ja jumiutuvat ja näin evoluutiosta tulee paljon vaikeampaa. Pelko on aina suuri syyllinen.

Olemme kertoneet teille, että maapallon lämpenemisen pääasiallinen syy on maan sisäisen sulan ytimen (rautanikkeliä) pyörimisen lisääntyminen. Kiihtynyt pyöriminen lisää sisästä ja ulkoista ydinmassaa. Generoidulla lämmöllä on merkittävä vaikutus vaippaan ja se vaikuttaa akselin pyörimissuhteeseen. Tämän vääntövoimamuutoksen mekanismi lisää lineaarisen aikasekvenssin välähdyksiä planeetallanne. Sisäytimen laajentunut massa myös voimistaa "anionipurkausta" - mitä nimitetään Scumannin resonanssiksi - akselin kallistuskulmaa ja planeetan polariteettia.

Tällä hetkellä tämä muutos ei ole valmis. Ja sen seurauksena tällä hetkellä on epätasapainoa planeetan keskuksessa, aivan ytimessä. Tämän epätasapainon aiheuttaa epävakaus, minkä saa aikaan aiemmin mainittu lisääntynyt pyöriminen. Ydin pyörii kuitenkin myötä- ja vastapäivään.

Ja näin maan pinnalla täytyy tapahtua myös tasapainottuminen. Muuten maa ei voi siirtyä niihin korkeampiin oktaaveihinsa, mikä vaaditaan valmistautumiseksi korkeampien ulottuvuuksien saamiseen. Niinpä todellisuudessa ja ironisesti, paradoksi ja ihmismassoille tuntematon suurempi totuus on, että ilman tällaista sähkömagnetismin tasapainottumista olisi vielä enemmän maanmuutoksia.

Olisi ensin maanjäristys ja sitten hurrikaani ja tornado tasapainottamassa. Sitten toinen maanjäristys, sitten hurrikaani ja tornado luoden oman mallinsa, mistä ei olisi apua. Tällä tavalla on odottava energia siitä, miten sähkömagnetismi liikkuu planeetalla, pyörii verkkojärjestelmässä ja sitten tunkeutuu maahan ja tasapainottaa myös sisällä. Sitä ei tehdä välttämättä estämällä maanmuutoksia, vaan tuomalla tasapaino sinne, missä tasapaino on tarkoituksenmukaista. Vakuutamme, että epätasapaino korjaamattomana johtaisi mullistukseen makrotasolla. Parempi silloin, että mikrotapahtumia sattuu tasapainon tuomiseksi ja näin estetään makrotapahtuma.

Vastaavasti on ollut koronan massapurkauksia, aurinkomyrskyjä aiheuttaen ns. aurinkotuulia, jotka ovat olleet voimakkuudeltaan suurempia ja suurempia ja suurempia - jotkut suurimpia koskaan tilastoituja. Niinpä kysytte, mikä rooli aurinkotuulilla tai koronan massapurkauksilla on maan ylösnousemukselle. Kerromme teille, että nämä muuttavat sitä värähtelyä, joka vaikuttaa maahan. Ne muuttavat niitä taajuuksia, joilla ihmismieli toimii. Ne antavat "liittymäpinnan" korkeampiin ulottuvuuksiin.

Ja niin kerromme teille, miksi maa vavahtelee, miksi maa on päättänyt järistä. Rakkaat ystävät, se tapahtuu ylösnousemista varten - ylösnousemista jonka olette luoneet. Ymmärtäkää siis, ihmiset, että hurrikaanit antavat lisäpuhdistusta ja pehmentävät ja kirkastavat voimasolmujen ja planeetan meridiaanien energiaa. Järiseminen ei ole millään muotoa rangaistus, vaan kaunista uudelleenkalibrointia, kaksinaisuusheilurin vaimentamista ja laajentumista korkeampaan ulottuvuuteen.

Niinpä teidän jolla on korkeampi valo-osuus, pitäisi olla tietoisia sen syistä, mitä tapahtuu, ja korkeammista aspekteistanne katsottuna ihmiskunta on iloinen maan valmistumisesta. On teidän tehtävänne mikro- ja makrotasolla päättää, reagoitteko siihen pelossa vai uudelleenrakennuskalibroinnilla lineaarisuudessa.

Maa on kaikkivoiva olemus. Maata ei voi tuhota. Hyväksytte sitä tai ette, niin maalta ei oteta mitään, mitä se ei salli. Ihminen ei voi tuhota maata, vain oman kykynsä elää sen pinnalla. Maa oli aivan yhtä tietoinen palavana laavapallona kuin nyt. Gaia, ihmisten korkeampi tietoisuus, aurinko ja Luojajumala - kuten sitä kutsutte - ovat suostuneet tuleviin muutoksiin. Tietäkää, että kaikki on täydellisessä järjestyksessä.

Ja niin rakkaat ystävät, ennen kuin päätämme tämän viestin, kerromme teille, että on vielä suurempaa elämää, mikä kiertää ympärillänne ja yläpuolellanne, pyhän maan ja muuttuvan maan yläpuolella. Nämä energiat virtaavat nyt tietoisuuskenttäänne. Se on luonteeltaan hienovaloa. Se ei ole odotuksen valoa, sillä se ei sisällä logiikkaa, vaan se on mukavuuden, hyvinvoinnin valoa ja se kantaa enkeliulottuvuuksien kodin valoa.

Sanomme teille tällä kaksinaisuuden erikoisplaneetalla, tällä rakkaalla ja pyhällä maapallolla, että kaikki jotka avautuvat ja antavat tämän taivaallisen valon astua vaikutuspiiriinsä, tietoisuuskenttäänsä, havaitsevat itseään siunattavan välittömästi hengessä ja he loistavat jumalaisessa seesteisyydessä. Tämä energia on hiljaista, tämä energia on hyväksyvää ja tämä energia yhdistää jokaisen teistä jumaluuteenne, todelliseen taivaskotiinne. Se on ulottuvilla kaikille, jotka ovat avoimia ja kernaasti sitä. Tämä valo, tämä energia kietoo sisäänsä ja luo parantumis- ja hyvinvointipaikan. Polun ihmiset eivät toistaiseksi aina pyri sisällyttämään hyvinvointia ymmärryksen etsintäänsä, mutta kaikkien teidän pitäisi tehdä se, koska se tulee ilmaiseksi totuudelle ja kaikki kolminaisen olemuksenne osat huutavat sitä, sillä ajat muuttuvat ja olemme aina kanssanne, aina täällä vakuuttamassa teille, että kaikki on hyvin myös koettelevina aikoina.

Olen Metatron ja kerron teille nämä pyhät totuudet. Ja kerromme teille, että jokaista teitä rakastetaan. Te ette ole yksin.

Ja niin se on.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >