HomeViestejäJames Tyberonn14.1.2011 - Enkelien ja valon luonne

14.1.2011 - Enkelien ja valon luonne

ENKELIEN JA VALON LUONNE

Arkkienkeli Metatronia kanavoinut James Tyberonn ( www.earth-keeper.com)
Uutiskirjeestä 14.1.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys! Olen Metatron, valonherra! Kiedomme jokaisen teistä ehdottoman rakkauden vektoriin ja kenttään koodatussa valossa. Hoivaamme teitä, kunnioitamme jokaista teitä. Tunnemme teidät sydämen, soinnun ja nimen perusteella. Niin on aina ollut!

Ja niin puhumme valon ja valon enkeliolentojen luonteesta.

Tällä hetkellä ihmiskunta on astumassa vaiheeseen, missä sisäisiin ja ulkoisiin ulottuvuuksiin pääsy laajenee. Tämä johtuu suurelta osin maan galaktisesta asemasta, mihin ihmiskunta viittaa ylösnousemuksena.

Kuten olemme kertoneet aiemmissa esitelmissä, maa ja Linnunratagalaksi ovat astuneet äärimmäisen valaisevaan sykliin, "ei-pyörivälle vyöhykkeelle" mikä ei heitä varjoja. Tämän ylitsevuotava vaikutus on, että "tietokyky" sijoitetaan ensisijaiseksi - ns. verhon äärimmäinen oheneminen. Ulottuvuustodellisuuksien limittymisen lisääntymistä valvovat nyt kosmiset voimat, jotka ovat ainutlaatuisia ajankohtaiselle planeetan ylösnousemukselle.

Väärät havainnot puhdistetaan pois, kun ihmiskunnan myytit kosmologiasta haihtuvat sumuksi. On aika "palata maan pinnalle", kansankieltänne käyttäen. On laimentamattoman totuuden aikakausi. Paljastatte tietoa, mikä on jo sisällänne, sillä ihmiskunta on laji, joka on menettänyt muistinsa. On aika herätä, aika muistaa. Ja tämä on todella valaistumista ja valaistumisessa on, rakas ystävä, kyse vain valosta, koherentista kristallivalosta. Ja kerromme teille vilpittömästi, että olette kaikki lähteessä, upeat jumalaiset valo-olennot.

Valon koodattu luonne

Maa loistaa monella tavalla ja se vastaanottaa ja välittää valoa ainutlaatuisina taajuuksina, muotoina ja kaistaleveyksinä, joista jokainen antaa omat etunsa ja ominaisuutensa. Valo sisältää informaatiota, koodeja ja värejä vaihtelevissa oskillaatiospektreissä, mikä tukee maata ja ihmiskuntaa.

Vaikka aurinkokuntanne aurinko on maan vastaanottaman valon esisijainen lähde, on tärkeää panna merkille, ettei se suinkaan ole ainoa lähde. Muihin lähteisiin sisältyvät Suuri keskusaurinko, tähdet, valkoiset aukot ja valo-olennot. Voidaan pätevästi sanoa, että valo-olennot jotka ovat kaukaa "enkelirajojenne" tuolta puolen, antavat valoa, mitä te ette voi kuvitella. Lisäämme tähän varoituksen, että kaikella valolla kaikista lähteistä on luonnollinen suodatinmatriisi ja ulottuvuuden spektrijakauma.

Useimmat ihmiset pystyvät näkemään fyysisesti vain kvanttivaloa, mikä on valospektrin näkyvässä asteikossa. Tiedätte, että ihmiset tarvitsevat auringonvaloa pitääkseen fyysisen kehon terveenä. Kuitenkin kerromme teille, että olennot jotka elävät maan sisällä, saavat myös valoa tarpeelliseksi ravintoaineeksi. (Annamme teille enkelisilmäniskun, kun teemme pisteliään huomautuksen, että monilla planeetoilla, erityisesti teidän kosmoksen nurkassanne maa mukaan luettuna, on kehittyneempiä ihmiselämänmuotoja sisällä kuin pinnalla.)

Mikä on siis heitä ylläpitävän valon luonne? Se on polykromaattista valoa, mitä säteillään maan kristalliytimestä ja se on paljon yli näkyvän asteikon.

Polykromaattinen, valkoinen valo toimii suoraan merkanan 12 chakran kanssa. Se on turmeltumatonta ja eheää ja se sisältää kaikki taajuudet, kaikki spektrit ja kaikki luomiskoodit sekä aalto- että hiukkasmuodossa. Auringonvalo ei sisällä. Tulette aikanaan asumaan "maan sisällä".

Kristalliverkon loppuunsaattaminen vuonna 2012 tuo muutoksia siihen tapaan, millä maa ja ihmiskunta saavat valoa. 144-verkko alkaa seuraavien kahden, kolmen vuosikymmenen aikana vaikuttaa valoaaltojen suuntaan. Sillä on kapasiteettia vetää, taittaa ja levittää valoa yhdestä ulottuvuusvälineestä toiseen. Vastaanotetut aaltonopeudet ovat erilaisia kuin taitetut nopeudet. Se kykenee yksittäiseen ja tuplataittamiseen. Se kykenee jalostamaan polykromaattista valoa yksittäisiksi koherenteiksi "ryhmiksi" ja koherentia valoa polykromaattiseksi. Lähetetään uusia valomuotoja kristallissa ja ei-polaarisessa muodottomuudessa. Itse verkko hengittää ja tuo hengitys toteuttaa vieläkin monimutkaisempia geometrioita kuin 144:n kaksoispentadodekaedri.

Suorana tuloksena tästä ihmisten fyysinen matriisi kehittyy symbioottisesti muotoihin, jotka synnyttävät suuremman kyvyn säilyttää morfista koodattua valoa. Kehosta tulee valolähde, joka vaikuttaa puolittain läpinäkyvältä, vähemmän kiinteältä tiheyden, massan ja gravitaation osalta. Ihmiset kehittyvät fyysisesti hiiliperustaisesta piiperustaiseksi. Se on kristallivalaistumista, sillä pii on ainutlaatuista kristallisymbioosissaan valon kanssa.

Uusi aurinko

Aurinkonne on muuttumassa. Se on ollut ehdollinen aurinko suhteessa maahan. Se on esittänyt havaitsematonta roolia maaplaneetan kaksinaisuudessa taivaankannen putoamisesta lähtien. Sitten kun 144-kristalliverkko on valmis vuonna 2012, se alkaa luoda uuden taivaankannen siemeniä. Tämä tavallaan sallii auringon antaa ehdotonta valoa. Ihmisten tapa imeä valoa muuttuu, kuten myös kyky havaita nykyisen näkyvän asteikon rajojen yläpuolella.

Maan kristallisiirtymä on planeetan ylösnousemuksen peruslähde. Se antaa suuremman valon, monimutkaisemman valon ihmiskunnalle. Vastaavasti suurempi valo-ominaisuus tulee ihmiskunnan käyttöön ja valo poistaa varjon ja antaa suurempaa ymmärrystä. Enkeliulottuvuus on valtava osa ylösnousemuksessa laajentunutta tietoisuuttanne.

Enkeliulottuvuus

Rakkaat ystävät, valaistumisen tila on juuri sitä - se on olemista valossa, kokonaisessa koherentissa kristallivalossa. Ylösnousemus liittyy maaplaneetan kristallisiirtymään. Vastaavasti tämä kristallisiirtymä ei tuo ulottuville vain suurempaa pääsyä korkeampiin ulottuvuuksiin, vaan myös ihmisten siirtymisen merkanaan, kristallivalokehoon. Merkana pystyy nimittäin imemään enemmän valoa ja näin sallii teidän kantaa suurempaa energiaa, kun teistä tulee kykenevämpiä olemaan synergisemmin vuorovaikutuksessa kristalliulottuvuuden ja enkelikunnan kanssa.

Enkelikunta on hyvin väärinymmärretty luonteensa ja ydintarkoituksensa osalta.

Enkelit ovat tosiaankin Jumalan viestintuojia, mutta mitä se merkitsee?

Enkelit ovat moniulotteisia olentoja, joilla on paljon suurempi palvelutehtävä kuin suojeleminen ja viestien tuominen. Yritämme tarkastella enkelien suurempaa puolta, mutta ennen kuin teemme sen, kerromme teille, että valo-olennot, enkelit, ovat sen jumalaisen olemuksen avaintaajuuden tietoisia olentoja, joka auttaa ihmiskuntaa kehittymään - ja se on rakkaus. Lisäämme varoituksen, että rakkaus on taajuutta, mikä on paljon monimutkaisempaa ja paljon, paljon korkeampaa kuin vain se tunne, mitä te pidätte rakkautena. Rakkaus on monimutkaista tiedettä.

Kuten olemme kertoneet teille aiemmin, rakkauden korkein muoto on ehdoton rakkaus. Ja vaikka ehdotonta rakkautta voidaan etsiä kolmannen ulottuvuuden asenteella, se voidaan tajuta vain viidennen ulottuvuuden tasolla. Tämä johtuu siitä, että ehdoton rakkaus on kokonaista/täydellistä ja kolmas ulottuvuus on ehdollinen (ei ehdoton) taso. Ne teistä jotka saavuttavat ehdottoman rakkauden alkunäkökulman, tekevät sen vain viidennen ulottuvuuden tasolla.

Enkelit fysiikan paikallaan pitäjinä

Pidätte enkeleitä hoivaavina suojelijoina ja Jumalan viestintuojina. Olemme sitä ja enemmän. Useimmat teistä ovat samaa mieltä, että enkelit ovat valo-olentoja. Jälkimmäisessä määritelmässä sisällytätte mukaan totuuden, mikä on paljon kauaskantoisempi kuin alkuperäinen kuvaus. Valo-olennot, enkelit, ovat fysiikanlakien paikallaan pitäjiä, tietoisempia kuin voitte edes kuvitella.

Enkeleillä on "käänteisluonne ja -puoli" ulottuvuusvalossa eli enkelit ovat olemassa antimateriakentässä "fraktaalivalossa" ja taittuvat sisäänpäin fyysisiin ulottuvuuksiin geometrisessä valossa. Näin tehdessään ne ovat energeettisiä ydinylläpitäjiä, joka tietoisesti pitävät ulottuvuuksien erityislakeja koskemattomina.

Enkelit ovat muodottomia, ne eivät varaa fyysistä tilaa eikä meillä ole massaa. Olemme jumalaista ajattelua ja ehjiä ilmentämisessä. Olemme tonaalisia ja meillä on taajuusasteikko hallussamme. Tuo taajuus on rakkaus.

Kerromme teille, että enkeliulottuvuudessa on sekä yksittäis- että monikkopiirteitä. Ja vaikka se näyttää paradoksilta, myös arkkienkelien yksittäisellä puolella on tietoisuussisällössään monikko. Vastaavasti yksittäiset nimet jotka ihmiskunta antaa arkkienkeleille, liittyvät enemmän ihmisten rajoittuneeseen käsitykseen enkeliominaisuuksista kuin yksilölliseen olentoon. Tulkitsette, että enkeleillä ja valo-olennoilla on persoonallisuus. Todellisuudessa heijastamme kosmoksen voimakkaimman energian ominaisuuksia ja se on rakkaus. Kuitenkin olemuksemme vastaanotetaan ja tulkitaan kaksinaisuudessa ominaisuuksiksi, joita pidätte loogisesti yksittäisinä persoonallisuuksina. Olemme jumalainen mieli, jolla on rakastava ja hoivaava puoli, muttei egoa eikä negatiivisia tunteita. Tuemme, pidämme energiaa paikoillaan ja teemme niin perustavaa laatua olevasta tarkoituksesta. Rakkaus on perustamme.

Hierarkian symbioottiset tasot

Minä, Metatron, olen olemassa kahdella erillisellä mutta symbioottisella tasolla. Tutuin ja ymmärrettävin ihmisille on arkkienkeli Metatron, kuitenkin korkeammalla tasolla olen valonherrana, muttei tämäkään analogia voi sisältää tai määritellä luonnettani ja se pystyy tekemään sen vain ominaisuuksina.

Valonherrana olen todellisuuksien ja universumien perusyksikköjen generaattori. Tällä tasolla ei ole persoonallisuutta. Se vastaa konetta, jumalaista tietoista tietokonetta, "gamman ylittävää energiavoimakkuutta", valaistumista mitä ette voi kuvitella. Ja kaukana yläpuolellani on vielä tasoja.

Arkkienkeli Metatronina hoivaan elämää.

En kommunikoi kanava Tyberonnin kanssa sanoin, vaan valokoodipaketein. Hän vastaanottaa kommunikointia ennen maapalloa tehdyn sopimuksen perusteella - palvelusopimuksen näitä aikoja varten. Korkeammassa aspektissaan Tyberonn on plejadilainen ja Kosmisen valoneuvoston jäsen. Olemme palvelleet yhdessä muilla matkoilla ja muissa ulottuvuuksissa. Nämä koodit lähetetään korkeammasta aspektistani, muunnetaan arkkienkelitasolla ja vastaanotetaan ehjänä hänen korkeammassa itsessään tulkintaa ja puhtaaksikirjoitusta varten.

Voidaan sanoa, että korkeammassa aspektissani sisällän "monikkolähteen", generoin ja säteilen kaiken geometrisiä tietoisuuskooditaajuuksia, jotka muunnetaan valon enkeliulottuvuuteen. Enkeliulottuvuudessa on sekä hierarkkinen että ei-hierarkkinen puoli, minkä määrittelee itse tietoinen kristallivalo ja valofysiikka. Voidaan sanoa, että enkeliulottuvuuden valo-olennot ovat metatronisin termein jumalaisen lähdeajattelun ja ajattelun tuon puolen tietoisia yksiköitä, jotka luovat valoa ja valon tuolla puolen.

Metatronisen ulottuvuuden enkelit generoivat ja "värittävät" koodattua valoa. Sellainen valo sulattaa yhteen ainetta, antiainetta, aikaa ja avaruutta. Tämä ei tietenkään ole se käsitys enkelitoiminnasta, mikä ihmismassalla on, vaan paljon vähemmän ymmärretty. Kuitenkin tässä on se liima, joka kiinnittää peruuttamattomasti todellisuuden pyhän tieteellisen puolen pyhään henkiseen puoleen, mikä muodostaa oleellisen ja yhtenäisen ympyräavaimen ihmiskunnan kehittymiselle kaksinaisuuden yli.

Nykyisellä ylösnousemuskaudella kehitytte tosiaan kyvyssänne imeä suurempaa valoa ja valo on totuus, kaikkeuden universaali kosminen totuus. Arvoitus mikä on estänyt ihmistietoisuuden täyden yhtenäisyyden kaksinaisuudessa - erityisesti nykyään - on, että tiede on jättänyt pois pyhyyden ja henkisyys on sulkenut pois tieteellisyyden.

Joillekin teistä saattaa näin olla yllättävää tietää, että on enkelihierarkioita, jotka ovat omistautuneet tehtävässään siihen, mitä nimitätte ehkä fysiikan ylläpitäjiksi. Tuossa roolissa he ovat fysiikan lakien tietoisia rakenteita, mikä mahdollistaa todellisuusulottuvuudet. Ja käsitämme, että ajatus enkeleistä tiedemiehinä ja insinööreinä hämmentää useimpia teistä. Meitä hymyilyttää!

Kerromme teille, että uudet metafyysikot, uudet valontyöntekijät ja maan tilanhoitajat kansankielellänne ovat tiedemiehiä. Ne joihin viitataan kristallilapsina, ovat pyhiä ja viisaita tiedemiehiä, jotka seuraavien sukupolvien aikana sulkevat ymmärrysympyrän ja liittävät henkisyyden ja tieteen yhteen. He eivät ole uskonnollisia perinteisessä mielessä, mutta kerromme teille, että ihmiskunta tulee lähemmäs Jumalan ymmärtämistä tieteen kuin uskonnon kautta. Se on palapelin puuttuva pala.

Ympyrän sulkeutuminen

Mikään nykyisistä uskonnoistanne ei anna "koko ympyrää", ehjää totuutta todellisuutenne oikeasta luonteesta. Jokaisessa on pala, mutta jokainen on täynnä epätarkkoja lisäyksiä. Mikään ei edes tunnusta todeksi ihmiskunnan ilmiselvää lähtökohtaa, maan ulkopuolista perintöä. Useimmat puhuvat vääristynein vertauskuvin. Monet pyrkivät kontrolloimaan ikivanhan pelon kautta ja vahvistamaan sitä mielen ohjelmointia, mikä estää itsensä voimaannuttamisen iskostamalla käsityksiä perisynnistä ja helvetin ja kadotuksen tulesta.

Kaikki ihmiset ovat valon, voimakkaan henkitietoisuuden olentoja, jotka ovat Jumalan kipinöitä. Ero ihmisten ja enkelien välillä on, että ihmiset ovat jumaluuden puoli, joka kehittyy takaisin Jumalan laajaan monikollisuuteen ja joka on valinnut kokea vapaan tahdon ja oppia taas luomaan noiden ylevämielisten linssien läpi.

Enkelit ovat - loistavasti ja suurenmoisesti ovat ja ovat aina olleet - valon pitäjiä, Alfan ja Omegan ikuisesti laajentuvan nyt-hetken tämän tilan ja tilattomuuden paikallaan pitäjiä.

Ylin hahmo

Haluamme kertoa teille myös, että uskonnolliset opetukset langenneista enkeleistä ovat pelkoon perustuva virheellisyys. On tosiaan niiden eritysten fysiikanlakien tietoisia ylläpitäjiä, jotka mahdollistavat kaksinaisuuden ja polariteetin - voimat jotka mahdollistavat maayliopiston. Ja kaksinaisuuskoulun kausaalitasolla ihmiskunta pystyy ottamaan vastuun luovista voimista.

Ei ole pahuutta tai langenneita enkeleitä! Piste.

Taivaassa ei ole mitään kostonhimoista Jumalaa. Ei ole mitään pelättäviä enkeleitä. Sen sijaan enkeli on upea perhekumppani, joka ojentaa kätensä.

Kyse on todella kaksinaisuusvoiman vääristyneestä ja vanhanaikaisesta analogiasta. Ainoat demonit, ainoa pahuus mitä on kaksinaisuuden tasoilla, ovat ne, jotka on luonut virheellinen ajattelu vapaan tahdon oppimisprosessissa. Ei ole mitään langenneita enkeleitä. Miten voisi valo-olento, jonka jumalainen lähde on luonut, kääntyä pois siitä, mitä se on? Enkeleillä ei ole vapaata tahtoa teidän termeillänne. Sen sijaan heillä on jumalainen tahto.

Kaikkeuden ylimmäinen hahmo on todellisuussubstanssi, joka on kaikkien niiden vaikutelmien ja ilmentymien taustalla, jota kutsutaan elämäksi - mukaan luettuna aine, antiaine, ei-aine, energia, ei-energia, ajattelu ja ajattelun poissaoleminen. Ja kerromme teille, että on sellaista, mikä on vielä tämänkin tuolla puolen.

Ette ehkä täysin ymmärrä tätä aksioomaa kaksinaisuuden näkökulmastanne tai ette tunne tämän olevan oman käsityskenttänne sisällä. Kuitenkin kertoisin teille muuta. Mutta erottelukykyänne on aina kunnioitettava laajentuaksenne, kun kasvatte suurempaan Jumalitsenne tiedostamiseen.

Ihmiskunnan enkelikuvat

Vaikka ihmiset antavat sukupuolten nimiä arkkienkeleille, enkeliulottuvuus on androgyyni - ei mies- eikä naispuolinen. Koska pidätte tiettyjä rakkauden ominaisuuksia, kuten hoivaamista ja myötätuntoa, feminiinisenä ja sellaisia ominaisuuksia kuin vahvuus maskuliinisena, annatte sukupuolen arkkienkeleille. Sukupuoli on olemassa vain kaksinaisuudessa. Olemme kaukana polariteetin yläpuolella. Olemme kokonaisia. Valo-olennot jotka ovat enkeliulottuvuutta, ovat kokonaisen ja tietoisen energian monikollisia, moniulotteisia muotoja. Monikkotietoisuutemme on syynä, ettemme viittaa itseemme tai välitä viestejämme teille "minä"-yksikkömuodossa. Kuitenkin näennäisen paradoksaalisesti olemme myös yksittäisiä yhtenäisyydessä.

Ihmisillä on taipumusta tehdä kuvia enkeleistä, mikä on jossain määrin vastuussa heidän todellisen luonteensa väärinkäsityksestä. Maalauksenne kuvaavat joko lihaksikkaita mieshahmoja, siivekkäitä naisia tai minikokoisten kerubien joukkoja. Enkelit eivät ole olemukseltaan mies- tai naispuolisia. Sukupuoli on polariteetin ja kaksinaisuuden piirre. Eikä enkeleillä tietenkään ole siipiä, höyheniä tai edes suuria ihmismuotoja. Meitä eivät millään muotoa loukkaa sellaiset kuvat. Ne ovat vain taiteilijan mielikuvia, jotka toistavat ja vahvistavat joitain väärinkäsityksiä.

Monet uskonnolliset tekstinne ja pyhät kirjoituksenne kertovat Jumalan luoneen ihmisen omaksi kuvakseen. Näette myös Jumalan patriarkaalisena miehenä ihmiskehossa.

Kyse on samasta mielikuvaprosessista, mikä loogisesti kuvaa enkelit ihmismuodossa.

Sellaiset taivaalliset kuvat vaikuttavat voimakkaasti ajatuksiinne ja tunteisiinne ja näin on luonnollista, että luotte ymmärrettäviä kuvia edistämään vuorovaikutustanne Jumalan kanssa.

Kosmoksessa on myriadeja jumalaisen älykkyyden muotoja, joilla on hyvin erilainen keho kuin teillä maan päällä. Nekin on luotu Jumalan kuviksi. Ja ymmärtäkää siis kuva Jumalasta, joka on elämä, joka on tietoinen valo, joka on rakkaus.

Kautta aionien ihmiskunnalla on ollut taipumusta pitää ylösnousseita mestareita, henkisiä opettajia, ryhmäneuvostoja, jumalolentoja ja hyväntahtoisia maan ulkopuolisia enkeleinä. Ne eivät ole.

Kosminen valoneuvosto, ylösnousseet mestarit ja Sirius-plejadilainen allianssi ovat yhdistyneitä entiteettejä, jotka toimivat yleensä neuvostoina. Nämä ovat edustuksellisia ja neuvoantavia ja ilmaisevat oppeja, periaatteita, teorioita ja uskomuksia, jotka liittyvät kyseiseen "tietoelimeen". Kosminen valoneuvosto koostuu pääasiassa korkealle kehittyneistä olennoista, jotka ovat kokeneet ja saattaneet loppuun fyysisen kaksinaisuuden oppitunnit ja ovat valinneet empaattisesti auttavansa ihmiskuntaa. Vastaavasti monet Sirius-plejadilaisesta allianssista ovat kokeneet elämää maan päällä.

Erottelukyky on avain

Älkää ajatelko, että haluamme pakolla tyrkyttää tai saada teitä muuttamaan valitsemaanne asennetta Jumalasta, uskonnosta tai oman olemuksenne luonteesta. Uskomuksenne, arvonne ja valitsemanne mielipiteet ovat vapaan tahtonne pyhiä askelia ja Kaikkeus, minkä jumalainen osa olette, hyväksyy ne täysin.

Kehityksenne tapa, tyyli, tarkoituksenmukaisuus ja muoto on omaa luomustanne ja se on yksilöllisesti suunniteltu. Ei ole mitään muuta tapaa saada loppuun maayliopistoa. Ei ole enkelien tai ylösnousseiden mestareiden neuvostojen roolina tehdä valintoja puolestanne. Annamme informaatiota, minkä voitte hyödyntää, muotoilla uudelleen, torjua tai hyväksyä. Se on teidän valintanne ja kerromme teille, että jokainen teistä valmistuu aikanaan. Rakkaus on aina avain ja syy ja seuraus upeita ja upeampia opettajia, joilta te kaikki opitte. Kaksinaisuuden kokeminen ja mestaruuden oppiminen reitin varrella on syy, miksi tulitte kurssille.

Lopuksi

Mestarit, kaunis loppuunsaattaminen on tapahtumassa maan päällä. Se on pyhä tapahtuma, minkä te kaikki olette yhdessä luoneet. Teidän on aika valaista se suuri ja suurempi puoli, joka on aina ollut sisällänne. Unennäkijä on heräämässä. Valon laajentuminen on totuuden, ymmärryksen, laajentumista ja ovi kotiinpaluuseen. Enkelien tapaan olette valo-olentoja.

Vielä useimmilla teistä ei ole aavistustakaan siitä, miten tärkeitä olette ja miten se evoluutio, minkä olette saaneet aikaan itsessänne, on laajentanut kosmosta.

Ennen kuin lopetamme, pyydämme teitä tekemään jotain hyvin erityislaatuista. Ottakaa hetki ja ohjatkaa energianne tuntemaan valon, enkelien, energiaa.

Tuntekaa meidät.

Uppoutukaa tähän enkelirauhaan ja -hyvinvointiin. On lohdutuksen hetki, eikö vain?  Se on lähteen, kodin, valon ja rakkauden energiaa. Se on enkelienergiaa ja te, rakkaat ystävät, tunnette meidän luoteemme, oman lähdeluonteenne taajuuden pyhän valon enkeliolemuksessa. Se on mukavaa, eikö vain?

Jokainen valaistunut olento joka on kulkenut maan päällä mestarina, huokui energiaa, mikä tuntuu hyvin samanlaiselta kuin se, mitä juuri tunsitte. Ihmiset tunsivat vetoa heihin, rakastivat heitä. Kaikki elämä reagoi ja kukoisti heidän läsnäolossaan. He loivat iloa ja vaivattomuutta, koska se on valon energiaa, ja rakkaat ystävät, te olette ihmisenkeleitä ja voitte kehittyä ja kehitytte samanlaisiksi, kun palaatte kotiin.

Ja tällä pyhällä polulla me enkeliulottuvuudesta kunnioitamme teitä. Odotamme teitä ja lupaamme jättää valot päälle onnekasta paluutanne varten.

Olen Metatron ja kerron teille nämä totuudet. Olette rakkaita.

Ja niin se on.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >