HomeViestejäJames Tyberonn13.8.2011 - Vetovoiman laki, osa 1/3

13.8.2011 - Vetovoiman laki, osa 1/3

VETOVOIMANLAKI, OSA 1/3
- Milloin ja miten se toimii ja miksi se ei joskus toimi
 
Arkkienkeli Metatronia kanavoinut James Tyberonn (www.earth-keeper.com)
Uutiskirjeestä 13.8.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ystävät, te luotte todellisuutenne eikä ole mitään muuta sääntöä. Olette täällä kaksinaisuuden yliopistossa oppiaksenne, miten luodaan vastuullisesti.
 
No niin, on monia kirjoituksia, jotka puhuvat siitä käsityksestä, miten ihminen luo oman näkökulmansa todellisuudesta.
 
Annamme tämän varoituksen: ajatus yksin ei ole luova, vaan USKOMUS - uskomus ilmaistuna ajatuksena selkeässä mielessä.
 
Niinpä syntaksin selkeyttämiseksi sanokaamme, että vetovoimanlaissa on viisasta korvata "ajattelu" sanalla "uskoa", koska vaikka positiivinen ajattelu voi kannustaa uuteen uskomukseen, ette voi luoda uutta todellisuutta, ennen kuin uskotte siihen, mitä ajattelette. Uskomus generoi todellisuutta. Tämä on loogista.
 
Siis ymmärtäkää syntaksin ulkopuolella, että positiiviset ajatukset voivat ilmentää vain, jos ne ovat synkronissa uskomustenne kanssa. Esimerkiksi, jos USKOTTE ytimessänne, että te ette ole yltäkylläisyyden arvoinen, tai ydinmielessänne uskotte, että yltäkylläisyyden kartuttaminen on materialista ja siksi väärin, ette ilmennä yltäkylläisyyttä pelkästään ajattelemalla sitä. Jos uskotte rahan olevan kaiken pahan alku ja juuri, vetovoimanlaki ei toimi hyväksenne, ennen kuin muutatte tuota ydinuskomustanne.
 
Jos uskotte olevanne köyhä ja kaavitte aina pennejä saadaksenne rahat riittämään, niin uskomuksenne luo tuon kokemuksen. Riippumatta siitä, onko teillä kaksi tai kolme työpaikkaa, ydinuskomuksenne heijastetaan ulottuvuuksiin ja se todella ilmennetään. Kamppailette taloudellisesti.
 
Jos uskotte, että te ette ole kovin fiksu, aivonne omaksuvat tuon uskomuksen ja olette rajoittunut. Jos uskotte, että te ette ole viehättävä, heijastatte telepaattisesti tuota kuvaa kaikille ympärillänne.
 
Heijastatte jatkuvasti uskomuksianne ja niiden ilmentymiä on jatkuvasti edessänne, kun katsotte maailmaa ympärillänne. Ne muodostavat heijastavan peilikuvan uskomuksistanne. Ette voi paeta uskomuksianne. Ne ovat kuitenkin menetelmä, millä luotte kokemuksenne.
 
Vastaavasti jos uskotte, että - hyvin yksinkertaisin sanoin - ihmiset tarkoittavat teille hyvää ja kohtelevat teitä ystävällisesti, he tekevät sen. Ja jos uskotte, että maailma on teitä vastaan, niin se on kokemuksenne. Ja jos uskotte, että kehonne vanhenee ja alkaa heikentyä 40-vuotiaana, niin tapahtuu. Saatteko tästä ydinajatuksemme?
 
Olette fyysisessä olemassaolossa oppiaksenne ymmärtämään, että uskomuksenne jotka tulkitaan energeettisesti tunteiksi, ajatuksiksi ja tuntemuksiksi, aiheuttavat kaikki kokemukset. Piste. No niin, kokemuksenne voivat muuttaa uskomuksianne ja joka hetki kontrolloitte sitä, mitä päätätte uskoa. Avaimena on muodostaa USKOMUS ylisielu-merkanan tietoisen valinnan kautta eikä tiedostamattoman ohjelmoinnin.
 
Viedäänpä tämä käsitys nyt moniulotteisuuteen.
 
Kuvittele, että sinulla on lukuisia elämiä munkkina tai pappina, jolloin teit tiukkoja köyhyyslupauksia. Olet karttanut materiaa ja noudattanut vahvasti USKOMUSTA, että raha on kaiken pahan alku ja juuri.
 
Kaikki elämät ovat samanaikaisia ikuisessa nyt-hetkessä. Nykyelämässä keskitytään todellisuutesi luomiseen. Sinulla on tarve yltäkylläisyyteen. Käsität, ettei raha ole paha asia, se on vain energiaa ja sitä voidaan käyttää moniin positiivisiin asioihin.
 
Olet lukenut kaikki kirjat ja artikkelit siitä, miten positiivinen ajattelu laukaisee vetovoimanlain, et kuitenkaan vieläkään saa aikaan yltäkylläisyyttä. Voisiko olla niin, että sinut voitetaan moniulotteisesti määrässä?
 
Jos sinulla on tusina jatkuvaa elämää nyt-hetkessä, jotka samanaikaisesti karttavat ja torjuvat sitä, minkä ne USKOVAT materiaalisiksi asioiksi, ja yhdessä elämässä yrität luoda yltäkylläisyyttä, niin kummassa pyrkimyksessä on enemmän energiaheijastusta?
 
Teillä on kyky nyt-mielessänne, merkanassa muuttaa näennäinen menneisyys ja luoda yhtenäinen harmonia siitä, mitä haluatte ja mihin uskotte. Ja rakkaat ystävät, raha ei ole paha asia! Se on energiaa ja uudessa toimintamallissa teidän täytyy oppia luomaan vastuullisella, rakastavalla tavalla. Voitte saada, mitä haluatte, mitä tarvitsette, mutta uskomuksen on oltava harmoninen moniulotteisuudessa.
 
Se ei ole niin helppoa kuin "pyydä ja sinulle annetaan". Se on heijastettava selkeässä harmonisessa mielessä. Ja mieli on aivojen yläpuolella. Mieli on moniulotteinen …
 
Ensimmäisen osan loppu.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >