HomeViestejäJames Tyberonn28.10.2011 - 2012 - Kurkistus upeaan edessäolevaan vuoteen

28.10.2011 - 2012 - Kurkistus upeaan edessäolevaan vuoteen

2012 - KURKISTUS UPEAAN EDESSÄOLEVAAN VUOTEEN
 
Arkkienkeli Metatronia kanavoinut James Tyberonn (www.earth-keeper.com)
Uutiskirjeestä 28.10.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tervehdys mestarit!
 
Kiedomme teidät jokaisen hoivaavaan energiaan ja itsensä voimaannuttamisen kenttään, sillä jokainen teistä on todella mestari ylösnousemuspolullaan. Tarkoituksemme on antaa teille inspiraatiota ja selkeyttä, mutta vaatimuksena on nyt ja aina, että te pyhänä ja täysivaltaisena olentona käytätte erottelukykyä tässä ja kaikissa kanavoiduissa viesteissä.
 
Aloitamme tämän esityksen vuodesta 2012, todella otollisesta vuodesta, puhumalla peloista, joita joillakin teistä saattaa olla. Kerron teille ensin, että ylösnousemus on raiteillaan ja se tosiaankin tapahtuu. Te olette tehneet sen niin. Monilta osin ylösnousemus on jo tapahtunut. Kuitenkin jää vielä kristalliverkon loppuunsaattaminen ja kristallisiirtymän loppuaktivoinnit.
 
No niin, mitä pelkoihin tulee, niin pyydämme lempeästi teitä kaikkia tarkastelemaan hetken ympäröivää maailmaa. Mitä näette?
 
Medianne raportoivat sotaa, nälkää, katastrofeja ja talousromahdusta. Ja se mitä lähetetään, näkyy 3D:ssä. Se on usein täynnä tuhoa ja synkkyyttä, eikö vain?
 
Tuomiopäivän profeetat erityisesti käyvät korkeilla kierroksilla tässä aiheessa, eikö vain? Jotkut tuhon spekuloijat ovat erityisen hedelmällisellä maaperällä tässä ja luovat pelkoa seuraten komeettojen ja asteroidien törmäämistä, mullistavaa napojen kääntymistä ja talousromahdusta. Tunnistavat nämä pessimistit sitä tai eivät, niin he ruokkivat itseään aikaansaamallaan pelolla.
 
Rakkaat ystävät, kerromme teille taas, että ylösnousemus tapahtuu ja ihmiskunta on tehnyt sen niin. On aika päästää irti vanhasta energiasta ja pelosta. Tuhon profetiaa, maailmanlaajuisia mullistavia katastrofeja ei tapahdu.
 
Kerromme teille, että uusi aurinko sarastaa ja se on todellakin muutoksen aurinko. Se tuo upean uuden maan valoa. Ja rakkaat ystävät, tarkoitamme todella upeaa.
 
Mestarit, planeetalla on aina ollut pessimistejä, niitä jotka ennustavat tuhoa ja synkkyyttä ja antavat pelkovaroituksia. Ja tämä palvelee tarkoitusta kaksinaisuudessa ja tietysti nopea silmäys ympäri maapalloa näyttäisi oikeuttavan heidän asenteensa. Mutta kerromme teille, että se on vanhaa energiaa. Eikä hengen roolina ole koskaan käskeä teitä luopumaan toivosta tai päästämään irti vapaasta tahdostanne. Viestimme on kertoa teille jumaluudestanne ja kertoa teille faktana ja totuutena, että tämä planeetta ja ihmiskunta ylösnousevat - ja ovat ehdottomasti raiteilla sen tapahtumiseksi. Piste. Niinpä puhumme vuodesta 2012!
 
Edessä oleva vuosi
 
2012 on uskomattoman tärkeä vuosi. Se sisältää lineaarisessa peräkkäisvirtauksessaan moniulotteisia risteyskohtia ja aikaportteja. Itse asiassa parannellut moninaisen ajan pisteet ovat sallineet ylösnousemuksen tapahtua. Nämä pisteet ovat portteja, joiden kautta monet teistä jotka olette "lähettiläitä" tulevaisuudesta, sirius-plejadilaisia navigoijia ja koodinkantajia, tulitte sisään ollaksenne tällä planeetalla ylösnousemusta varten.
 
2012 on viimeinen heräämiskutsu monille koodinkantajille. Ja vuonna 2012 on paljon tehtävää. Monin tavoin työnne todella vasta alkaa 2012.
 
2012-lähettiläät
 
No niin, monet teistä jotka olette mukana planeetan ylösnousemuksessa, olette löytäneet itsenne maa-ajan vaiheesta, mitä ette pysty täysin käsittämään, täysin syleilemään. Olette toisinaan olleet ikään kuin vierailijana täällä, kaukana kotoa eivätkä energianne sovi täsmälleen vuoden 2011 maahan ja aikaan sitä ennen. Itse asiassa, monet teistä ovat tunteneet olevansa eksyksissä kuluneen vuosikymmenen.
 
Rakkaat ystävät, tietäkää, että nämä tunteet ovat päteviä ja todellisessa mielessä kulttuurishokki, kun heräätte eteenne paljastuvaan, kukoistavaan moniulotteisuuteen, kun asutte vuoteen 2012. Nimittäin monet teistä ovat tosiaankin tulevaisuudesta, teidän termeillänne!
 
On valtava määrä sieluja, jotka ovat päättäneet tulla maan päälle tänä aikana ulottuvuuksista, jotka ovat viidennen ulottuvuuden tuolta puolen - sekä maan tulevaisuudesta että korkeamman ulottuvuuden maailmojen tulevaisuudesta - minkä alatte paremmin ymmärtää lineaarisen ajan edetessä … erityisesti 2012.
 
Olette tosiaankin kristallivalon lähettiläitä, rakkauden suurlähettiläitä. Olette tulleet takaisin tulevaisuudesta - teidän termeillänne - maan lineaariseen aikaan auttaaksenne ihmiskuntaa navigoimaan niiden myrskyisien aikojen läpi, joita on ilmennyt viimeiset 40 vuotta ja joita tulee seuraavat 20 vuotta. Nimittäin monet teistä ovat vasta heräämässä "tulevaisuus menneisyyteen" -rooleihinne 2011 ja 2012. Ja niin tapahtuu suunnitelman mukaan. Vuoden 2012 aikaportit ovat laukaisinpisteitä.
 
Aloitte kerääntyä massoina ns. suurten ikäluokkien sukupolvena, toisen maailmansodan jälkeisenä aikana, ja lukumääränne on vakaasti kasvanut ns. X-sukupolveen, indigo- ja kristallilapsiin, mennessä. Olette kristallivalon lähettiläitä, vaihtoehtoisen maan ja ylösnousemuksen pioneereja. Monet teistä tulivat vaihdokkaana nykykehoon seitsemännen ja kahdeksannen 7-vuotissyklinne aikana, 49-56-vuotiaina lineaarista ikää. Olette tulleet vaihdokkaana fyysiseen kehoon, mikä on itse asiassa versio teistä, ja sitä voidaan nimittää "toisen vaiheen vaihdokkaaksi". Ja se on tulevaisuuden itsenne korkeammalle kehittynyt versio, joka astuu taaksepäin ajassa tietystä tarkoituksesta. Tämä on samanlaista, mutta aivan erilaista kuin sielun integroituminen, koska kyse on erityisroolista, missä aikaporttilinkki kehittyneestä tulevaisuuden itsestä yhdistyy ajankohtaiseen elämään tietystä ylösnousemuksessa auttamisen tarkoituksesta.
 
Teillä on ollut monia rooleja, monia toimeksiantoja ja monia velvollisuuksia. Olette viisauden säilyttäjiä, maan tilanhoitajia, shamaanienkeleitä, tulitanssijoita, unikävelijöitä, valonsotureita, muodonmuuttajia, tähtiolentoja, vanhimpia, vahvuuden kantajia ja ajan parantajia!
 
Tulitte suunnittelemaan erilaisen lopputuloksen saneerausta täällä kaksinaisuuden maaplaneetalla! Olette täällä opastamassa ihmiskuntaa niiden rinnakkaisten onnettomuustodennäköisyyksien ja mahdollisten katastrofien läpi, jotka voisivat muuten aiheuttaa sekasortoa, kuten on tapahtunut hyvin monta kertaa aiemmin "vaikeissa vesissä". Olette täällä varmistamassa, ettei historia toistu. Ja kerromme teille, että olette onnistuneet.
 
Olette nimittäin ongelmien selvittäjiä, kapinallisia ja toimintamallin tuhoajia! Käytämme merta vertauskuvana selkeyttääksemme tätä valonlähettiläs-käsitettä. Kuvitelkaa ylösnousemusta merta käyvänä aluksena. Valonlähettiläät ovat navigointiasiantuntijoita, jotka tietävät tarkkaan, missä virtaukset ovat hengenvaarallisia, missä vuorovedet iskevät kiviin - ja lähettiläät tietävät, miten välttää ne, mistä purjehtia ohi, miten säilyttää lasti. He ovat opettajia, joilla on asiantuntemusta monilta alueilta, ja teillä on laajassa kerääntymisessänne kollektiiviviisautta, mikä on ennennäkemätöntä maan päällä minään aikana planeetan historiassa.
 
Nimittäin monet teistä ovat kokeneet toisten planeettojen ja toisten maailmojen ylösnousemuksen useita kertoja ja tunnette vaarat. Ymmärrätte mekanismia. Ja olette nyt melkein valmiita.
 
On muutamia rankkoja pakkoja jäljellä 2011 ja 2012 ja sitten peli muuttuu, kun jäätte johtaaksenne massoja vuonna 2013 - todellinen alku.
 
Kenties tärkein rooli teillä lähettiläinä vuonna 2012 on auttaa kaikkia säteilemällä valoanne ja olemalla antautumatta vanhan energian pelolle ja kärsimyksille. Älkää lannistuko. Sillä vuonna 2012 vanha energia potkaisee kovaa lannistaakseen muutoksen. Vahvistakaa energioitanne ja ankkuroikaa valoa. Harmonisoitukaa kristallin kanssa.
 
Mitä 2012 tapahtuu?
 
Vuonna 2012 tapahtuu uusi alku. Tuo uusi alku on uuden maan uusi malli. Maan ylösnousemus sallii ulottuvuuskorjauksen ja planeetan laajentumisen. Maa siirtyy kristallikenttään, joka laajentuu neljännestä ulottuvuudesta 12. ulottuvuuteen.
 
Kristallimatriisia generoidaan alla olevissa päätapahtumissa:
 
** Kristalliaurinkokiekon ja kristallipyörteen koodaus 11.11.11. MAX, 13. paradigma, alkuperäinen maan ulkopuolinen kristallikirjasto kutsutaan Arkansasiin koodaamaan kristallisiirtymän taajuuksia. Tämä tapahtuu 11.11.11 ja 12.12.12. MAX on koodien lähde.
 
** Kristalliverkko, mikä valmistuu 12.12.12
 
** 12 pääaurinkokiekon yhdistyminen, mikä edustaa uuden maataajuuden uutta DNA:ta tai suunnitelmakoodeja.
 
** Pyramidi-oktaedriverkoston loppuunsaattaminen, mihin sisältyy kristalli-kosminen siirtymä pyramidiverkoston ja voimasolmuinfrastruktuurin kautta maaplaneetalla, kera planeettaverkon ja kosmisen verkon siirtymän yhteydessä Orioniin ja Arcturiukseen.
 
Yllä olevien loppumuutosten loppuunsaattaminen vaaditaan 2011 ja 2012 viimeistelemään ennustettu ylösnousemus. Monin tavoin ylösnousemus on ollut käynnissä vuodesta 1987 saakka, mutta verkko, aurinkokiekot, kristallipyörteet ja pyramidiverkosto jäävät vielä rukattavaksi ja viimeisteltäväksi.
 
Monet teistä ovat koodinkantajia, kristalli-insinöörejä ja kvanttimekaanikkoja, jotka ovat täällä auttamassa tuossa loppuunsaattamisessa. Jotkut teistä ovat lähettiläitä, jotka on "lähetetty takaisin tulevaisuudesta". Toiset ovat Sirius-plejadilaisen allianssin jäseniä auttamassa voimarakenteiden, pyörreportaalikeskusten ja ley-linjojen parantelussa. Tämä pätee erityisesti maan tilanhoitajiin.
 
Siksi tunnette pakkoa harmonisoida energioita megakeskuksissa, Arkansasin kristallipyörteessä ja kiekkopaikoissa. Tunnette intuitiivisesti vetoa tuon tehtävän loppuunsaattamiseen ja tunnette tuon tehtävän erittäin hyvin. Monilla teistä on vastine Plejadien ja Siriuksen aluksilla, joiden tehtävänä on auttaa tässä loppuunsaattamisessa.
 
Vuoden 2012 voimapäivät ja aktivointivaiheet
 
Tiettyjä avaintaajuuksia on erityispäivinä 2012. Päiväntasaukset, päivänseisaukset ja pimennykset ovat erittäin voimakkaita, joista jokainen edustaa loppukoodauksia ylösnousemukseen.
 
Se mitä kutsutaan 12. ylösnousemusaalloksi, alkaa tammikuun loppupuolella ja jatkuu 12.12.12 saakka.
 
Vuoden 2012 avainpäivät ovat seuraavia:
 
25. tammikuuta - 12. ylösnousemusaallon alkaminen
 
3. helmikuuta - Neptunus Kaloissa, suuri sisäinen näkökyky parantuu 12. aallossa
 
8. helmikuuta - Kheiron Kaloissa, suuri mahdollisuus yksilölliseen vapautumiseen ja maailmanlaajuiseen parantumiseen
 
20. maaliskuuta - päiväntasaus, kosmisen alkusysäyksen neljäs ja viimeinen aalto, kristallikoodien lataus ja alustaminen
 
20. toukokuuta - auringonpimennys, ihmiskunnan makrointegroituminen, jumalaisen maskuliinisuuden tasapaino
 
4. kesäkuuta - kuunpimennys, ihmiskunnan mikrointegroituminen, jumalaisen feminiinisyyden tasapaino
 
6. kesäkuuta - Venus-transiitti, integroituminen Sirius-plejadilaisen allianssin kanssa, kultaisten delfiinienergioiden täydellinen paluu, jumalaisen feminiinisyyden alkuintegroituminen jumalaiseen maskuliinisuuteen
 
20. kesäkuuta - kesäpäivänseisaus, päivämääränelikon loppuunsaattaminen (auringonpimennys 20.5. ja kuunpimennys 4.6. ja Venus-transiitti 6.6.) Tämä on erittäin voimakasta energiaa, mikä sisältää energiakoodien viime sisäänvirtauksen ja sallii esteiden vapauttamisen.
 
22. syyskuuta - syyspäiväntasaus, kaikkien 12 pääaurinkokiekon alkuverkostoituminen kristallimuotoon
 
13. marraskuuta - täydellinen auringonpimennys, 144 satelliittiaurinkokiekon aktivointi 12 pääkiekkoon, tasapainoisen jumalaisen maskuliinisuuden lopullinen verkkointegrointi
 
28. marraskuuta - osittainen kuunpimennys, jumalaisen feminiinisyyden lopullisen verkkointegroinnin loppuunsaattaminen
 
12. joulukuuta - 12-12-12-kolmoispäiväportaali, kristalliverkon loppuhuipentuma ja loppuunsaattaminen, viimeisten Atlantiksen temppelikristallien aktivointi uusiin koodeihin ja yhdistäminen pyramidirakenteisiin ja aurinkokiekkoihin, maskuliini- ja feminiinienergioiden tasapainon yhdistäminen jumalaiseen ykseyteen, MAX-loppukoodaus kristallipyörteessä
 
21. joulukuuta - talvipäivänseisaus, ylösnousemusverkon uudelleenkäynnistys ja kristallikvanttikentän verkostoituminen, laajentuminen suurempaan pääsyyn 12 ulottuvuuteen, Saturnuksen, Jupiterin ja Pluton "Jumalan sormi" -muodostelma
 
12-12-12-uudelleenkäynnistys
 
Kaikista järjestelmistä tulee täysin koodattuja 12.12.12. Biminin tulikristalli aktivoituu, korreloiden Arakansasin kristallipyörteeseen ja kristalliaurinkokiekkoon. Sitten tapahtuu lyhyt uudelleenkäynnistys ja kaikki aktivoituu taas täyteen toimintaan, kaikki kristallikenttäjärjestelmät 21.12.2012.
 
Talous
 
Monet näkevät, että talouden vuoristorata syöksee jatkuvasti suureen pelkoon ja huoleen. Jotkut ovat ennustaneet täydellistä romahdusta. Rakkaat ystävät, vaikka talousjärjestelmän täytyy muuttua ja se muuttuu, täydellinen romahtaminen maailmanlaajuiseksi kaaokseksi ei palvelisi uutta maata. Täydellistä romahdusta ei tapahdu, sen ei sallita tapahtua. Muutos uuteen järjestelmään tapahtuu, mutta se vie monia vuosikymmeniä. Se on asteittainen prosessi.
 
Amerikan presidentinvaalit 2012
 
No niin, ennen kuin lopetamme tämän esityksen, puhumme lyhyesti vaaleista, jotka pidetään marraskuussa 2012 USA:ssa. Emme ennusta voittajaa, mutta kerromme teille, että se on äärimmäisen tärkeää aikaa. Sanomme, että presidentti Obama on korkeamman valon sielu ja tarjoaa parempaa tietä USA:lle. Vaaleista tulee vaikeat hänelle, mutta suurempi todennäköisyys on hänen uudelleenvalinnassaan. Mutta se ei ole varmaa, monia tekijöitä on pelissä mukana. Tulevaisuus on alati liikkuva kohde ja tässä tilanteessa meidän roolinamme ei ole ennustaa lopputulosta, sillä tämä lopputulos jää valinnaksi eikä sitä ole vielä päätetty. Kuitenkin sanomme, että Obama on mies, joka välittää enemmän kaikista kansalaisista huolehtimisesta. Kuitenkin USA on vielä monen vuosikymmenen päässä siitä, että sen hallituksessa on todellinen edustajisto.
 
Lopuksi
 
Kerromme teille, että 2012 on ennustettua aikaa. Se on planeetan ylösnousemuksen lineaarinen loppuunsaattaminen. Planeettaylösnousemus antaa uuden maan laajentuneessa mallissa ja täysin toimivassa 144-kristalliverkossa. Nämä ovat energioita, jotka sallivat ihmiskunnan harmonisen massamuuntumisen ylösnousemuksen saavuttamiseksi. Mutta kerromme teille, että muutokset ihmiskunnassa ovat asteittaisia suhteessa lineaariseen ajankulkuun.
 
Suurin osa ihmisistä katsoo ympärilleen 22.12. ja sanoo: "Mitään ei ole tapahtunut, mikä se iso juttu oli?" Mutta valaistuneet keskuudessanne tietävät, että jotain suurenmoista on tapahtunut ja että ylösnousemuksen todellinen alku on tosiaankin koittanut.
 
Olen Metatron ja kerron teille nämä totuudet. Olette rakkaita.
 
Ja niin se on, ja niin se on.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >