HomeViestejäJames Tyberonn6.4.2011 - Keskiyö puutarhassa

6.4.2011 - Keskiyö puutarhassa

KESKIYÖ PUUTARHASSA

Arkkienkeli Metatronia kanavoinut James Tyberonn ( www.earth-keeper.com)
Uutiskirjeestä 6.4.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys rakkaat ja olen Metaton, valonherra. Tervehdin teitä kaikkia ehdottomassa rakkaudessa!

Mestarit, elämänne on jatkuvan tutkimisen upea matka.

Monille teistä on metafysiikassa tuttu termi "Ota voimasi, seiso totuudessasi."

Tämä on tosiaan tarkoituksenmukaista, sillä rakkaus vaatii välttämättömänä tekijänä suurta vahvuutta. Sekä voima että rakkaus ovat tieteitä ja taiteita, joiden oppimiseen monet teistä ovat omistaneet monta elämää. Teillä on ollut elämiä, jotka on omistettu orjuudelle oppiaksenne rakkauden eri puolia, ja tuossa prosessissa olette laittaneet toiset itsenne edelle ja itsensä rakastamisen ja arvostamisen taajuudet olivat jokseenkin väärin ymmärrettyjä ja heikkoja.

Teillä on ollut monia elämiä, jotka on omistettu rakkauden ja vahvuuden kehittämiselle. Usein näistä tuli melko polarisoituneita. Näiden kahden yhteensaattamisessa voiman sävyjä on jalostettava ja muutettava. Nimittäin näissä voidaan kohdata sielunne sirpaleiden takaisinhankkiminen ja tuominen suuren ponnistelun kautta merkana-harmoniaan.

Ja sitten rakkaat ystävät, kun rakkaus ja voima on yhdistetty, syntyy näiden kahden toinen jalostamisprosessi ja se on monimutkainen.

Tuo jalostaminen on "voiman ja rakkauden puutarha" ja se vaatii äärimmäistä tiedon kiteytystä viisaudeksi.

Jokainen edistymistaso luo nimittäin uuden toimintamallin ja jokainen uusi toimintamalli tuo mukanaan monimutkaisemman palapelin ratkaistavaksi. Tietysti ne haasteet joita mestaruuden partaalla oleva kohtaa, ovat hyvin erilaisia ja paljon monimutkaisempia kuin sillä, joka on elämän alkuvaiheessa kaksinaisuudessa.

Rakkauden ja voiman polariteetti

Ja näin on vääjäämätöntä, että kun saavutatte nopeutetut vaiheet, teidät pakotetaan tekemään valintoja, jotka ovat vähemmän selviä. Nämä eivät ole usein enää ilmiselviä valintoja rakkauden ja vihan tai hyvän ja pahan välillä hienovaraisimmin, vaan valinnat muuttuvat rakkauden ja voiman välille. Jokainen saavutettu "voitto" vie teidät korkeampiin ulottuvuuksiin ja polariteettimallit eroavat jokaisessa uudessa vaiheessa.

Rakkaus ja voima ovat nimittäin kenties pakottavimpia ja monimutkaisimpia elämänoppitunteja. Todellinen voima on rakkauden armollisuudessa. Mutta näennäinen paradoksi on, että rakkaus vaatii kaksinaisuudessa myös tahdon voimaa täydentämään itseään.

Keskiyö voiman ja rakkauden puutarhassa

Niin mestarit, kerromme teille, että kehittyneellä polulla jokainen teistä kohtaa risteyksen, ratkaisevan, mutta kuitenkin hienovaraisen suuntavalinnan, joka vie teidät joko eteenpäin tai kiertää takaisin samaan päätösristeykseen. Kyse ei ole yksinkertaisesta valinnasta pahan ja hyvän välillä, vaan se on paremminkin valinta kuvitteellisen voiman ja aidon rakkauspolun välillä. Ja hyvin, hyvin usein valitaan harhakuvapolku paljon ennen sen käsittämistä. Tämä johtuu siitä, että se mikä on sopivaa yhdellä kasvutasolla, niin tuo tason loppuunsaattamisen jälkeen se ei välttämättä sovi parhaiten seuraavalle.

On tiettyjä keskitason vierailuja, joissa tahdonvoiman pakollinen kehittäminen oli oikea valinta. Kyse oli "totta tai valhetta" -valinnasta, mutta nyt testauksesta tulee paljon monimutkaisempaa. Se on monivalintakysymys esseen kera ja jokainen vaihtoehto sisältää osan vastausta, mutta vain yksi sisältää koko totuutenne.

Vuoden 2012 koittaminen kiihtyy, on valaisevan aamun yhdestoista hetki ennen keskiyötä. On keskiyö voiman ja rakkauden puutarhassa.

Ylösnousemustulikokeessa tienhaarat eivät ole aina kaksihaaraisia. Yksi polku voi avautua monihaaraisiin risteyksiin eikä mikään niistä ole selvästi merkitty.

Vastaavasti monilla teistä jotka olette kehittyneillä vierailuilla, on sarja elämiä (moniulotteisissa aikahologrammeissa), jotka seuraavat ytimekästä tarkoitusta rakkauden ja voiman - jommankumman - keskittyneen tutkimisen ympärillä. Näistä elämistä voi tulla dramaattisen erilaisia ja erillisiä kokemuksia ja monien teidän tehtävänä on nyt yhdistää nuo kaksi, kasvuoppituntien viime vaiheissa.

Toisin sanoen, on tiettyjä elämiä oppiakseen luomaan voimaa ja rakkautta vastuullisesti ja nämä ovat rinnakkaisia kahdelle eri sarjalle, jotka ovat omistautuneet oppimaan rakkauden puolia toisessa sarjassa ja voimaa toisessa.

Usein nämä kaksi ottavat niin erilaiset sielunpolut, että näiden kahden maalliset ilmaisut ja kokeilut ovat niin voimakkaasti vastakkaisia, että sielun sirpaloitumista voi tapahtua ja tapahtuu.

Malliesimerkkinä monilla teistä on sarja elämiä papistossa. Orjuuselämiä munkkina, nunnana ja pappina jne., jolloin keskitytään oppimaan nöyryyttä ja hyötyä, mitä tulee toisten palvelemisesta avoimen rakastavasti.

Ja sitten teillä on myös yhdistyvä ketju vierailuja voiman tutkimisessa, mikä usein ilmentyy hyvin eri tavalla ja missä olette avainjohtajarooleissa. Nämä elämät voivat olla hallitsijoina, johtajina valtionhallinnossa ja kaupankäynnissä, hallitsevien dynastioiden jäseninä ja ihmisinä, joilla on suunnattomasti liiketoiminnallista varallisuutta.

Kaksinaisuuden suodattimissa on se mielenkiintoinen piirre, että persoonallisuutenne ilmaisu näissä kahdessa rinnakkaistutkimuksessa on niin vahvasti erilainen ja ristiriitainen, että näiden kahden välillä on tietoisuuspolariteettiero. Tämä tapahtuu vähän samalla tavalla - vaikka eri tarkoituksesta - kuin mies- ja naispuolisilla vierailuillanne. Ihmisillä on taipumus ajatella, että useimmat heidän elämistään ovat joko mies- tai naispuolisia. Useimmat miehet eivät tunnista monia elämiä, joissa he ovat eläneet naispuolisessa muodossa, tai eivät samaistu niihin, ja päinvastoin. Se on 3D-erillisyyttä.

Ja näin tämä eroaminen tapahtuu vieläkin voimakkaammin elämäsäikeissänne, missä opitaan vastuuta voimasta ja rakkauden vivahteita. Kumpikin on niin kokonaisvaltainen, että valitaan täysin erilaisia ympäristö- ja astrologiakuvioita näihin kahteen vastakkaiseen oppituntiin ja sielukuilu erottaa nämä kaksi, mikä vaatii tuomaan ne takaisin yhteen.

Orjuuselämät ja voiman oppimisen elämät

Kuten olemme todenneet - koska teidän kaikkien täytyy oppia rakastamaan ja myös luomaan vastaavasti, suunnittelette täysin erilliset elämäketjut voimajärjestelyihin ja rakkausjärjestelyihin, joissa tutkimisen ja kokemisen painopisteestä voi tulla niin erilainen, että niistä tulee äärimmäisen polarisoituneita.

Persoonat kummassakin voivat kehittyä niin erilailla joissain tapauksissa, että näyttää tapahtuvan sielun pirstoutuminen tai sielun polarisoituminen elämienne moniulotteisessa hologrammissa. Jotkut teistä voisivat olla hyvin järkyttyneitä näistä ääripäistä. Monia teistä kuvottaisi henkisessä taustassanne ne persoonailmaisut, joita olette kokeneet voiman oppimisessa ja päinvastoin. Näin ollen tapahtuu sielun pirstoutuminen - kuitenkin kaikki on harmonisoitava, haettava takaisin ja sovitettava sieluharmoniaksi. On valittava hyvä kummastakin ja päästettävä irti siitä, mikä ei palvele.

Tämä takaisinhakeminen voi tapahtua ja sen on tapahduttava. Tätä prosessia opetetaan merkava-vaiheessa, merkana-kristallivalokehon toisella tasolla sekä kolmannella.

Kun saavutatte elämien monimutkaisemmat vaiheet, niin sekoitatte nämä kaksi elämänvirtaa yhteen ja tämä on yksi monimutkaisimmista palapeleistä ja yksi viimeisistä paloista, mikä vaaditaan aitoon mestaruuteen.

Ja kun haette sielun takaisin - ja monet teistä tekevät sitä nyt - sekoitatte kaksi tutkimisketjua nykyiseen kokemukseen. Tämä edustaa suurta haastetta, sillä toisinaan tulette algoritmiseen tienhaaraan valaistumispolulla, missä teidän on valittava kahden suunnan välillä.

Tielle ilmestyy haara, mikä näyttää teistä oikealta kummassakin suunnassa. Tiehaara on voiman ja rakkauden välillä ja rakkaat ystävät, kumpikin on välttämätön. Niinpä päätöksenä on, kummasta tulee ennakkotapaus, ja tämä oppitunti on vaikeimpia, mitä kohtaatte.

Rakkaus ei merkitse, että sallitte jonkun tallata varpaillenne, eikä voima merkitse, että astutte toisten varpaille, jotka ovat tiellä, silloin kun olette varma oikeassa olemisestanne.

Johtajuuden kaksi terää

Niillä jotka saavuttavat vaikutusvaltaista auktoriteettia henkisessä johtajuudessa, päätösprosessista tulee paljon kriittisempi, sillä vaaditaan vastuuta toteuttaa totuus sen pitämiseksi, mitä on opittu. Vaikutusvalta, rakkaat ystävät, on henkisen johtajuuden kaksiteräinen miekka ja sitä on "karkaistava" ja kannettava aina viisaudessa.

Olette kaikki Luojan kipinöitä. Olette kaikki perhettä, joka koostuu jumalaisesta mielestä. Muistakaa siis siirtyessänne eteenpäin käsittää, että rakkaus on taajuusavain, mitä ei voi koskaan unohtaa. Kuitenkin tulee aikoja, jolloin kaikki ihmiset unohtavat. Ja puhun täten teille kaikille.

Puheidensa mukaan eläminen on pakollista henkisessä johtajuudessa. Kuitenkin kun siirrytte eteenpäin, karikkoja on vaikeampaa nähdä ja saattaa olla aikoja, jolloin olette vähemmän kärsivällinen toisten erilaisen asenteen ja vähäisemmän edistymisen osalta. Ja se itsessään on koe- ja kasvujärjestely.

Pyydämme, että te ette aseta itseänne jalustalle ja hylkää niitä, jotka kestävät sellaista, mikä ehkä näyttää teistä sydämen ja mielen himmeämmiltä sopukoilta. Älkää niin nopeasti tuomitko niitä, jotka yrittävät heittää epäilyksen yllenne tai osoittaa sormella toisten virheitä, vaikka syyttäjät kieltäytyvät näkemästä omia puutteitaan.

Ja vaikka tunnustamme, että tämä on helpommin sanottu kuin tehty, älkää kääntykö pois konfliktista niin nopeasti ja itseoikeutetusti, että hätäinen ja automaattinen reaktionne sokaisee teidät suuremmalle totuudelle. Ottakaa aikaa itsenne tarkasteluun ja tehkää se kiihkottomasti. Eikö yksi neljästä sopimuksestanne sano teille "Älä ota mitään henkilökohtaisesti"? Tässä on todella viisautta.

Jaamme toisen ymmärryksen helmen ja ottakaa hetki harkitaksenne tätä syvällisesti. "Viisautta ei automaattisesti synny pelkän tiedon keräämisen kautta, vaikka kuinka valtavan. Sen sijaan sitä tulee kokemusten ja itsensä tarkastelemisen intensiivisenä kiteytyksenä, puhtaassa ennakkoluulottomassa ajattelussa."

Aito viisaus voi tulla vain tutkimalla tunteettomasti kokemuksianne sisäisen kolmannen persoonanne asenteella! Ja tämän tekemiseksi teidän on suodatettava pois arvaamattomat ja tiedostamattomat uskomukset, jotka liittyvät kokemuksiin 3D-mielessä. Ymmärrättekö? Se on käsitteellinen muutos.

Te kaikki kohtaatte tietyssä pisteessä tämän käsitemuutoksen selkeän mielen subjektiivisena kokemuksena, kun pääsette viidenteen ulottuvuuteen. Se tulee puhtaana ja ennakkoluulottomana ajatuksena ja tuntuu kuin virkistävältä ja elävöittävältä aallolta. Teidän jokaisen on tunnistettava viidennen ulottuvuuden värähtelymatriisi ja sitten kehitettävä sitä. Sillä se on mekanismi, mikä poistaa teidät kätketyn egoliioittelun kullatusta häkistä. Ja kun sekoitatte voiman ja rakkauden elämät, teillä kaikilla on tiettyjä esteitä selvitettävänä, joita ette ole lainkaan ymmärtäneet tukoksiksi, koska 3D-oppitunneissa ne ovat ehkä palvelleet teitä päästäksenne tiettyyn kasvupisteeseen.

Tämä tapahtuu vääjäämättä, kun haette voiman ja rakkauden elämänvirtanne takaisin ykseyteen. Se tapahtuu selkeyden hetkenä. Se tulee kristalliaallossa, sinisessä tsunamissa, näennäisen suprajohtavassa kentässä, mitä tutkitaan ja koetaan merkanassa.

Tinkimättömyyden loputon matka

Mutta tämän saavuttaminen vaatii keskittymistä ja ponnistelua yhdistymiseen. Kuten olemme kertoneet teille hyvin monta kertaa, henkinen kasvu ja henkinen johtajuus on matka eikä määränpää. Se vaatii säilyäkseen jatkuvaa itsensä tarkastelua ja uudelleenkalibrointia.

Aionien saatossa hyvin monet ovat erehtyneet, kun johtajuuden voima/valta johtaa egon tasapainottomuuteen. Sillä voiman ratsu voi tosiaan sokaista ja pudottaa ratsastajan ja johtaa vauhdissa kivikkoisille poluille ja arvaamattomalle maaperälle.

Teitä kaikkia houkuttelee vallan viettely, teitä kaikkia - erityisesti silloin kun huonomaineisuus ja kuuluisuus tulevat mukaan. Silloin kun liioitteleva ego tulee sisään, se tulee usein ikään kuin takaikkunan jäätyä auki - huomaamatta, tunnistamatta - koska se ei ollut aikomus.

Selvä merkki paljastuu, kun "oikeassa" oleminen saa suuremman merkityksen kuin rakkaus. Ja mestarit, usein ego punoutuu energiakenttään niin hienovaraisesti, että yksilö ei näe lankeamista. Miten monia sotianne ovatkaan tuhon syöksykierteessä taistelleet ns. uskonnolliset siivet, jotka taistelevat opeista, mikä on pyhää ja kenen totuus on oikea totuus.

Mestarit, nöyryys on avain. Älkää koskaan ottako itseänne niin vakavasti, että kadotatte näkyvistä oman ihmisyytenne kaksinaisuudessa.

Henkinen Peterin periaate

Kerromme teille, että tasapainoton ego on vääjäämättä syyllinen, joka kansankielellänne saa aikaan henkisen Peterin periaatteen.

Peterin periaate liike-elämässä ja johtajuudessa toteaa, että voidaan kohota oman pätemättömyyden tasolle. Se mikä saa teidät ylenemään yhdellä tasolla, antaa teille potkut seuraavalla! Pienellä syntaksin manipuloimisella kerromme teille, että henkisessä kasvussa ihmiset usein kohoavat kokemattomuutensa tasolle ja tuo kokemattomuus voi usein johtaa tilapäiseen putoamiseen armosta.

Silloin kun ego johtaa ylimielisyyteen, aurakentän perustasolla tapahtuu sähköoikosulku. Vaadittava 13-20-33-kierto katkeaa ja selvä kommunikointisignaali korkeampaan itseen katoaa ja sen korvaavat vaihtelevat staattiset aallot ja häiriöt.

Voima/valta on suurta viettelystä ja houkutusta. Hyvin monet metafyysiset ja henkiset opettajat tulevat liehakoinnista riippuvaisiksi. Ja kun tämä tapahtuu, tapahtuu hienovarainen muutos, missä he kadottavat 13-20-33-kierron eivätkä he ainoastaan jää jumiin, vaan heistä tulee energian ottajia syöksykierteessä.

Lankeaa varjo keskitien reunoille siinä, miten ylläpitää täydellinen rakkauden ja voiman tasapaino egolla ja nöyryydellä. Rakkauden on oltava aina avain ja perimmäinen viisaus on oppia, että antautuminen rakkaudelle kantaa valtavaa voimaa ja se on voimaa korkeimmassa muodossaan. Mutta totuuden sanojen kuuleminen ei ole sama asia kuin totuuden oppiminen ja kokeminen.

Kun siis etenette, on todella lahja, että yritys ja erehdys sallivat teidän nähdä harha-askeleenne. Jokainen teistä tekee virheitä, mutta näissä kasvuvirheissä on pakko olla aina lempeä itsellenne ja myös hoivata toisia polkunsa varrella. Kerromme teille varmasti, että sitten kun tarkastelette elämäänne myöhemmissä vaiheissa, hämmästelette kunnioittaen matkaa, jonka olette tehneet. Ihmettelette näennäisiä vaikeuksianne ja henkilökohtaisia koettelemuksianne ja jälkikäteen toivotte, että olisitte olleet tietoisempi kauneudesta kaikkialla ympärillänne ja ilahtuneet niiden monisyisten testien onnekkaiden sattumien vastakkainasetteluista, jotka näyttivät vaikeimmilta. Ottakaa siis aikaa nyt-hetkessä, kun siirrytte eteenpäin, vain iloitaksenne olemisessanne.

Erottelukyky on avain mestaruuteen

Metafysiikassa on monia, joilla on paljon henkistä tietoa ja jotka kehittävät tarpeen jakaa tuota tietoa. Vaikka tämä on itsessään positiivinen ominaisuus, on myös välttämätöntä välttää egon ulkoisia merkkejä paremmuudesta tai "guruudesta". On oikein tehdä tunnetuksi mysteeri, kuitenkin jokaisen on käytettävä omaa erottelukykyään löytääkseen oman sisäisen äänensä. Guruaika on ohi. Jokaisen teidän on nyt pakko olla oma oppaanne. Erottelukyky on avain. Jos jokin ei resonoi, hylätkää se.

Tavoitteena on kehittää sisäistä jumaluutta. Tavoitteena ei ole kanavoida ylösnousseita mestareita tai enkeleitä, vaan omaa sisäistä jumaluutta. Selvyyden vuoksi, on tosiaan sieluja, jotka kanavoivat ylösnousseita mestareita ja enkeleitä, mutta tätä ei voi saavuttaa kanavoimatta ensin omaa jumaluutta, ja pääseminen sisäiseen mestariin on kaikki, mitä koskaan tarvitaan tai vaaditaan. Olette jumalia!

Ja niin päätämme tämä esseen totuusymmärrykseen: "Yksilöllinen erottelukyky on aina avain, sillä toisen totuus voi olla toisen hullutusta. Ja se tapa jolla harmonisoitte monet totuudet, on suuri henkisyystesti."

Lopuksi

Tietyt elämät ovat strategisemmin linjassa kvanttihyppyjen kanssa. Olette sellaisessa linjassa nyt. Vastaavasti nykykokemus on monilla teistä valmiimpi kriittiseen saavutukseen. Ylösnousemuksen myriadit taajuusvärähtelyt ja "koristellut" energiat saavat aikaan sen.

Vierailunne maan päällä ovat upea tilaisuus löytää ja tutkia, mitä on sisä- ja ulkopuolellanne. Olette ihastuttavalla algoritmiodysseialla. Kolmas ulottuvuus auttaa teitä korkeammalle siirtymisessä ja näin toimii käsi kädessä algoritmisen arvoituksen kanssa edistämällä ja johdattamalla sisäisen hengen ulkoista ilmentämistä "otsamielen" kautta.

Kolmannessa ulottuvuudessa saatavilla olevat oktaavit korostuvat maatason alkuviivyttelyssänne ja tempauksissanne. Mutta kun edistytte, kolmannen ulottuvuuden täytyy antaa tilaa viidennen ulottuvuuden korkeammille kristallioktaaveille, jotta todella edistytään kohti harmonista merkana-valaistumista.

Kun jokainen teistä kehittyy hengessä ja viisaudessa, polku nopeutuu haastavammiksi ja monimutkaisemmiksi vierailuiksi ja polariteetti muuttuu vastaavasti. Tienhaaroista tulee vähemmän polarisoituneita selvän käyttäytymistavan osalta. Tästä mustan ja valkoisen välisestä selkeydestä tulee harmaampaa ja vaaditaan suurempaa ajattelua aidon mestaruuspolun erottamiseen.

Suurin voima on rakkauden voima. Rakastakaa itseänne ja rakastakaa toisianne, sillä rakkauden ykseys on suuri ja kaunis saavutus ihmiskunnalle mikro- ja makrotasolla. Mestarit, tietäkää, että olemme aina kanssanne ja kunnioitamme teitä aina tällä uskomattomalla matkalla.

Olen Metatron, valonherra, ja kerron teille nämä totuudet.

Ja niin se on …

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >