HomeViestejäJames Tyberonn16.4.2011 - Kristallinuhteettomuus - tanssia tähtien kanssa

16.4.2011 - Kristallinuhteettomuus - tanssia tähtien kanssa

KRISTALLINUHTEETTOMUUS - TANSSIA TÄHTIEN KANSSA

Arkkienkeli Metatronia kanavoinut James Tyberonn ( www.earth-keeper.com)
Uutiskirjeestä 16.4.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys, rakkaat! Olen Metatron, valonherra, ja tervehdin teitä, yhtä ja kaikkia, kunnioittavasti ja tietäväisesti. Tervehdin jokaista teitä yksilöllisesti juuri siinä hetkessä, missä luette näitä eläviä sanoja ikuisen nyt-hetken värähtelyolemuksessa. Syleilen teitä rakkaudessa.

Kun ennustettu ylösnousemus lähenee, kaikki ympärillänne avautuu. Jumalainen tähtisiemenluonteenne ulottuu maaulottuvuuksiin - tanssitte tosiaan tähtien kanssa. Toivon, rakkauden ja nuhteettomuuden tähtien.

Rakkaat ystävät, me enkeliulottuvuuksista olemme täällä tukemassa teitä, antamassa opastavia näkemyksiä, mutta jokaisen teidän tehtävänä on hallita omat haasteenne kaksinaisuuden ja polariteetin matkoillanne. Nämä ovat oppimisteitänne ja teidän jokaisen velvollisuutena on kohdata ja ratkaista ongelmanne. Autamme teitä pääsemään kosketukseen oman voimanne kanssa. Tarkoituksenamme ei ole ratkaista ongelmianne teidän puolestanne tai tulla teidän ja erottelu- ja valintavapautenne väliin antamalla teille "vastaukset" edes monimutkaisimpiin haasteisiin.

Tarkoituksenamme on lisätä omaa vahvuuttanne, sillä perimmiltään olemuksenne valtavan laaja jumaluus on hyvin varustettu ja täysin halukas auttamaan teitä täyttymyksen löytämisessä. Ja rakas ihminen, tässä prosessissa löydätte korkeamman viisautenne, ymmärryksenne, eloisuutenne ja rauhanne. Kukaan, ei edes enkeli, voi tehdä tätä puolestanne. Nuhteettomuudella suoriudutte jokaisesta tehtävästä, jonka olette itse suunnitelleet eteenne.

Rakkaat, tällä hetkellä tarjoamme teille valo-olemuksemme, sen kristalliolemuksen oleellista energiaa, mitä olemme. Tarjoamme teille puhtaassa rakkaudessa oman viisautemme opastusta omaa erotteluanne varten. Mestarit, pyydämme teitä vain olemaan täysin läsnä sydämessänne ja mielessänne. Käyttäkää erottelukykyänne siihen, mitä sanomme, sillä olette Jumala prosessissa. Ottakaa se, mikä resonoi, sillä se esitetään teille syvimmässä kunnioituksessa ja rakkaudessa.

Tähtitanssia: laajentumista rakkaudessa

Elämänne tähtitanssi on laajentua rakkaudessa. Mutta rakkaus josta puhumme, ei ole pelkästään se tunne, mitä ihmiset usein ajattelevat rakkautena, vaan poikkeuksellista ja upeaa energiaa ja tiedettä, mitä voidaan sanoa laajaksi ehdottomaksi rakkaudeksi. Tässä yhteydessä rakkaus on tosiaan tiedettä, valtava kenttä mikä koostuu hyvin monimutkaisesta värähtelyresonanssista.

Määritelläänpä siis lisää rakkausvärähtelyn avainkomponenttia, kun se liittyy kasvuunne, ja se on toteutetun jumalaisen tahdon nuhteettomuutta. Tahto käännettynä toiminnaksi on henkisen kasvupyrkimyksenne motivoija. Nuhteettomuus on sitten nykykokemustenne ja -tietojenne kiteyttämistä toiminnan viisaudeksi.

Haasteen hyväksyminen

Vaikka on totta, että ajatuksenne luovat kaksinaisuudessa kokemanne todellisuuden, te korkeampana puolenanne laaditte ja luotte huolellisesti pohtien kohtaamanne haasteet. Näillä on suuri tarkoitus. Riippumatta siitä, uskotteko todella siihen vai ette, te kirjoitatte omat testinne. Niinpä vaikka "positiivinen ajattelu" on avaintaajuus, se on tarkoitettu auttamaan teitä elämänoppituntienne lähestymisessä eikä kiertämään itse oppimisprosessia. Te ette pysty vain sivuuttamaan tai tahtomaan pois niitä kasvuoppitunteja, jotka kirjoitatte itsellenne laajentuaksenne. Tämä johtuu siitä, että valitsemanne järjestelyt ovat useimmiten egoaivojenne "kaksinaisuuskyvyn" tuolla puolen poistettavaksi tai tahdottavaksi pois. Kohtaatte ne, koska olette jumalaisessa itsessänne tahtoneet sitä korkeammasta näkökulmasta.

Vakuutamme teille, ettei ole mitään stimuloivampaa, toteutettavaksi arvokkaampaa kuin ilmentynyt halunne kehittyä ja muuttua paremmaksi. Tätä on tosiaan jokainen elämänne tehtävistä. Ei riitä, että meditoi tai visualisoi halutun tavoitteen saavutettuna, jos ette toimi sisäisen äänen, sen tarpeen perusteella, mistä meditointinne ja visualisointinne syntyvät.

Aikomukseen, fokukseen ja meditointiin pitää ehdottomasti liittyä toimintaa. Nuhteettomaksi tuleminen ja lopulta valaistumisenne saavuttamien ei merkitse - kuten jotkut uskonnot epäsuorasti vihjaavat - että olette yhtäkkiä armahduksen autuaassa tilassa tai jossain kaukaisessa nirvanatilassa. Mestarit, kerromme teille, että te olette nyt yhtä paljon osa nirvanaa, kuin koskaan tulette olemaan - teidän täytyy vain löytää se sisältänne.

Tunnetilassanne on kiertoja, mikä on osa ihmisenä olemista. On aikoja, milloin tunnette apatiaa ja masennusta. Eivät ainoastaan kohtaamanne ongelmat, vaan myös tietyt astronomiset gravitaatiot voivat itsessään olla sellaisen epätoivon lähde. Kaikki nämä on kohdattava ja niistä voidaan selviytyä.

Olkaa siis tietoisia, että kansankielenne "nirvana" saavutetaan asenteellisesti - eikä välttelemisellä, tietämättömyydellä tai pakenemalla, vaan kohtaamalla nuhteettomasti sen todellisuusheijastuksen, joka on ympärillänne.

Maakokemus, kaksinaisuuden mestaruus on vaikea. Tämä on suuri totuus, yksi kaksinaisuuden suurimmista totuuksista ja yleisesti väärinymmärretty. Elämän tutkiminen ja mestaruus vaativat työtä. Te ette voi laittaa vaan oppikirjaa tyynyn alle ja nukkua sen päällä - se on luettava ja ymmärrettävä sivu kerrallaan, hetki hetkeltä.

Niinpä sitten sen täydellinen ymmärtäminen ja hyväksyminen on vielä suurempi totuus, että elämänne on rakennelma järjestelyjä, jotka suunnittelitte henkisen kasvunne mahdollistamiseksi. Nimittäin silloin kun hyväksytte tämän jalon totuuden, teillä on tilaisuus siirtyä sen tuolle puolen. Se mitä sanotaan kohtaloksi, on todellisuudessa vain tilanteita, mitkä suunnittelitte ennalta elämän oppitunniksenne. Ja rakkaat ystävät, tuo sama itse kirjoitettu "kohtalo" - teidän termeillänne - auttaa teitä sekä kohtaamaan haasteenne ja sitten ilmentämään halunne, mutta ei protestoimalla sitä, mistä ette pidä. Kokeaksenne haluamanne valon, teidän on sytytettävä intohimo, mikä vapauttaa sen linnakkeesta, missä se on ollut tiukasti vartioituna. Suurin polku on hyväksyä itsensä puhdistamisen haaste olemalla elävä esimerkki omasta valostanne sen sijaan, että protestoi pimeyttä, mitä on 3D-maailmassa, ja päättää eristää itsensä siitä.

Hyväksyminen

Mestarit, hyväksymällä, että olette täällä kohtaamassa haasteita, voitte vakaammin luoda energian, mitä tarvitaan niiden kohtaamiseen. Koska sitten kun on hyväksytty se tosiasia, että elämä voi olla vaikeaa, se ei enää pelota teitä, sen sijaan se motivoi henkistä soturia ratkaisuun.

Suurin ongelma tekojenne perimmäisen omistamisen ja vastuun hyväksymisessä on ydinhalu välttää tuon käyttäytymisen seuraamusten aiheuttamaa tuskaa. Mutta kerromme teille, että ongelmien nuhteettoman ratkaisemisen kohtaamisrohkeus antaa merkityksellistä kasvua elämässänne.

Ongelmienne kohtaaminen on "onnekas terä", mikä erottaa onnistumisen ja epäonnistumisen tai paremmin sanottuna kasvun ja pysähtyneisyyden. Ongelmat kutsuvat nuhteettomassa etsijässä esiin parasta ratkaisuponnistusta ja rohkeuden ja viisauden jalostamista.

Kategorisesti tämä johtuu siitä, että stressaavien ahdinkojen ja esteiden vuoksi kasvatte älyllisesti ja henkisesti. Elämän arvoitusten ja "järjestelyjen" kohtaamisen ja ratkaisemistuskan kautta opitte rakkaustieteen suuremman merkityksen. Rakkaat sydämet, suora tosiasia on, että jotkut karvaimmista saavutuksistanne ja suurimmista kasvuistanne syntyvät, silloin kun teidät asetetaan vaikeisiin ongelmaristeyksiin. Suurimmat koettelemuksenne ja paljastuksenne tapahtuvat aikoina, jolloin olette mukavuusalueenne ulkopuolella - tuntien hämmennystä, tyytymättömyyttä tai ahdistavaa epätoivoa. Sillä tuollaisilla hetkillä teidän on epämukavuutenne työntämänä pakko räjähtää ulos rajoittavasta häkistä ja etsittävä parempi ja henkisesti tyydyttävämpi tapa elää.

Nuhteettomuus - armon tila

Mitä nuhteettomuus sitten on? Emme ymmärrä peruslähtökohtaa, silloin kun määrittelemme nuhteettomuuden "aina parhaansa yrittämisenä" - nuhteettomana pysyminen vaatii enemmän ponnistelua, silloin kun saavuttamanne viisaus ja tietoisuus laajenee. Mitä tietoisempi olette, sitä enemmän "tiedätte". Mitä enemmän tiedätte, sitä suurempi on vastuu elää sitä vastaavasti.

Olette laajentamassa värähtelytiedostamistanne, tulossa tietoiseksi osallistujaksi sielun kanssa. Teistä on tulossa se, mitä sielu on, ja löydätte suuremman identiteettinne.

Rakkaat ystävät, kun kasvatte henkisesti, se johtuu siitä, että olette avautuneet etsimään kasvua, ryhdytte toimiin ja teette työtä sen saavuttamiseksi.

Nuhteettomuuteen liittyy olemisenne tarkoituksellinen laajentaminen kehittymiseen.

Nuhteettomuus laittaa teidät armon tilaan. Nuhteettomuus ei merkitse, että olette saavuttaneet valaistumisen tai oppineet kaiken, mitä teidän täytyy oppia. Paremminkin se merkitsee, että olette ainoalla raiteella, oikealla polulla siihen pääsemiseksi.

Niinpä määrittelemme nuhteettomuuden kahtena kerroksena, kahtena vaiheena:

1) Ehdollinen nuhteettomuus. Tällöin olento ei ole korkealle kehittynyt, kuitenkin hän työskentelee kohti mestaruutta. Tehden parhaansa, käyttäen tietoa parhaan kykynsä mukaan tehdäkseen oikein silloinkin, kun saattaa olla tietämättömyyttä ja viattomia väärinkäsityksiä. Tällä tarkoitamme, että todella uskotte tekevänne oikein, vaikkei kyse olekaan täydestä tai laajasta totuudesta. Te kaikki käytte läpi tällaisen vaiheen. Jos tässä vaiheessa teette virheen, se on rehellinen virhe, jolloin aidosti uskoitte tekevänne sen, minkä tunsitte oikeaksi.

2) Mestarinuhteettomuus. Tämä on sellaisen sielun vaihe ihmisen olemassaolossa, joka on mestaruuden partaalla. Korkealle kehittynyt ja tekee puheidensa mukaisesti. Ei ole ristiriitaa siinä, minkä uskotaan olevan oikea polku ja miten toimitaan.

Kumpikin vaihe aktivoi ns. nopeutetun armotilan. Armo on apua jumalitseltä auttamaan tilanteiden lopputuloksessa, silloin kun yritetään tehdä parhaansa. Sitä voidaan ajatella suojelusenkelinä, koska monissa tapauksissa sitä juuri suojelusenkeli on - jumalitsenne puuttuu onnekkaasti tilanteisiin auttamaan teitä polullanne.

Jos määrittelisimme uudelleen sen, mitä uskonnolliset tekstit pitävät syntinä, kyse ei olisi käskyistä, vaan paremminkin hyödyntämättömästä tiedosta - sellaisiin toimiin ryhtymisestä, joiden tiedätte olevan väärin, toimiin jotka ovat ristiriidassa korkeimpien uskomustenne kanssa.

Viisaus on sisällä

Te kaikki haluatte suurempaa viisautta kuin omanne. Etsikää ja löydätte - ja mestarit, voitte löytää sen kätkettynä sisällenne. Ja surullista kyllä, se on usein viimeinen paikka, mistä katsotte. Se vaatii työtä.

Nimittäin jumalainen väliintulo Jumalan ja ihmisen välillä on siellä, mitä tutkijanne nimittävät alitajunnaksi.

Myös uskonnolliset kirjoituksenne kertovat teille, että Jumala on sisällänne, että olette Jumalan kipinä. Alitajuinen mieli - tai "taka-aivot" teidän termeillänne - on osanne, mikä on Jumala. Suuremman itsenne osa, mikä sisältää Kaikkeuden tiedon, osanne joka sisältää akaasiset tiedostot, sielumuistin kaikesta.

Koska alitajunta on Jumalan mieli sisällänne, henkisen kasvunne tarkoitus saavutetaan astumalla tuohon pyhään Viisauden puutarhaan. Sinne astutaan hiljentämällä egomieli. Meditointi on aina ollut portti. Se on avain hiljentämään ego-persoonan tarinointi ja sallimaan jumalaisen sieluäänen tulla kuulluksi. Sanomme taas: vaaditaan ponnistelua. Ei ole oikopolkuja.

Jumaluuden saavuttaminen on yksilöllisen olemassaolonne tarkoitus polaritteettitasolla. Synnytte, että teistä voisi tulla tietoisena yksilönä Jumalan fyysinen ilmentymä. Jumalainen ilmaisumuoto olemisessa.

Haasteena on sielunne etsintä, todellinen tarkoituksenne ja fyysisellä vierailulla kello tikittää aina. Jumaluus saavutetaan fyysisyydessä ajasta vapautumalla, moitteettoman halun avulla, mikä toteutetaan fyysisessä ulottuvuudessa yhdistymällä ei-fyysisyyden viisauteen. Ajalla on merkitystä.

Ajankohtainen energian ja toimintamallin muutos voi heittää teidät polariteetissa pois keskuksestanne melko helposti näinä nopeutuvina aikoina. Todellinen tarkoituksenne on usein vaikea määritellä subjektiivisesti ja ymmärryksenne ja painolastinne on rinnakkain harhan ja havaitun todellisuuden välillä. Saatatte tuntea, että elätte vääristymässä eikä mikään ole aivan sitä, miltä se näyttää. Tässä prosessissa voitte tulla hämmentyneeksi ja omahyväiseksi. Teiltä voi kadota ajantaju.

Rakkaat ystävät, fyysisen elämänne joka hetki on kallisarvoinen, paljon kallisarvoisempi kuin käsitätte. Paljon kallisarvoisempi kuin useimmat teistä käyttävät hyödykseen. Aika on kallis hyödyke ja se on rajallista kaksinaisuudessanne. Jokainen teistä joka lukee näitä sanoja, siirtyy jossain kohtaa tulevaisuudessa pois fyysisyydestä. Kansankielellänne koette kuoleman, kuolette. Tämä on tuntemanne fyysisyyden ehto. Kuitenkin hyvin monet teistä käyttäytyvät niin, kuin eläisitte ikuisesti. Sielu on tosiaan ikuinen, mutta te ette ole aina sama persoona, sama persoonallisuus tai ilmaisumuoto kuin nyt, missään elämässä tai missään muussa olemisenne osassa.

Olette täällä oppimassa, rakkaat ystävät. Olette täällä oppimassa oman jumaluutenne ilmaisua kaksinaisuudessa ja kaksinaisuus on todella lahja. Elämä on lahja. Olette täällä oppimassa, miten kanssaluodaan, sillä olette tosiaankin universumin ja kosmoksen kanssaluojia. Olette täällä saavuttaaksenne mestaruuden ja hyvin monet teistä ovat erittäin lähellä tuota saavutusta.

Tarttukaa hetkeen

Mestarit, te ette ole nuhteettomuuden armossa ja näin motivoitunut oikeasti arvostamaan ja optimoimaan aikaanne, ennen kuin todella arvostatte itseänne. Ellette anna suurta arvoa teille annetulle ajalle, niin te ette tee parastanne sen osalta. "Carpe diem" on tulkittu merkitsemään "tartu hetkeen" ja tämä on hyvin sopivaa. Teidän on tartuttava hetkeen aina! Hyvistä aikomuksistaan huolimatta hyvin monet teistä sallivat itsensä "rauhoitettavan" omahyväisyyteen tietyissä vaiheissa tai valitun vierailunne tietyissä olosuhteissa. Monet teistä haaskaavat aikaa, käyttävät väärin aikaa ja elämä toisensa jälkeen voidaan tuhlata. Se mitä ette kohtaa, mitä ette ratkaise missään hetkessä tai elämässä, tulee takaisin pintaan. Toistatte järjestelyä, kunnes ratkaisette sen onnistuneesti ja se on suuri totuus.

Mestarit, aikanne hyödyntäminen kaksinaisuudessa on olennaista ja se on monimutkainen yritys, sillä se vaatii teitä pyrkimään nuhteettomuuteen. Se vaatii itsensä rakastamista, sillä te ette todella arvosta elämäänne ja aikaanne, ennen kuin arvostatte aidosti itseänne. Ja teidän ei ole pakko maksimoida sitä, miten käytätte aikanne, ennen kuin arvostatte sitä.

Luonnollinen kurinalaisuus on perustyökalusetti elämän ongelmien ratkaisemiseen. Ilman kurinalaisuutta teidän on vaikeaa saada vaadittavaa motivaatiota keskittyäksenne ongelmienne ratkaisemistyöhön. Yksinkertaisesti ilmaistuna, teistä voi tulla liikkumaton - apaattinen, omahyväinen tai laiska. Ylösnousemustikkailla liikutte ylöspäin, olette paikoillanne tai liikutte alaspäin.

Kolmannen ulottuvuuden fysiikassa on laki, joka toteaa, että hyvin järjestäytynyt energia huononee luonnostaan, silloin kun se ei ole dynaamisessa tilassa. Luonnonlain mukaisesti fyysisellä tasolla on helpompaa olla omahyväisyyden tilassa kuin ylöspäin liikkuvassa tilassa. Tämä on selvästi loogista. Rakkauden laki motivoi kaikkia sieluja suurempaan tietoisuuteen ja se vaatii dynamiikkaa - työtä! Laiskuus on todellisessa mielessä yksi suurimmista esteistänne, koska työ merkitsee uimista vastavirtaan. Tarttukaa hetkeen!

Täydellinen järjestys

Jotkut teistä sanovat ja tuntevat, että "kaikki toimii niin, kuin pitäisi, kaikki on täydellisessä järjestyksessä". Mutta mestarit, tuo käsitys on paradoksi ja kuten kuvakortti, se on aina ylösalaisin katsoessanne sitä. Ymmärrättekö?

Korkeammasta perspektiivistä kaikki on täydellisessä järjestyksessä, mutta ihmiskunnan perspektiivistä kaksinaisuudessa ei ole! Jos olisi, ei olisi mitään tarvetta oppitunteihin, ei mitään tarvetta reinkarnoitumiseen.

Täytyy vain katsoa ympärilleen ja tietää, että ihmisten ahdinko maaplaneetalla on kaukana täydellisyydestä. Se ei tosiaankaan toimi niin, kuin pitäisi, ennen kuin teette siitä sellaisen!

Tämä pätee mikro- ja makrotasolla. On paljon hallittavaa, paljon tarkasteltavaa. Kaikki aikanaan - ja mestarit, se tulee tapahtumaan. Annamme joitain viipyileviä ongelmia tarkasteltavaksenne ja erottelukykynne käyttämiseksi.

Kätketty ego - henkinen paremmuus

Monet teistä ovat opettajia ja johtajia ja olette tehneet pitkään ja kovasti työtä hankkiaksenne tiedon ja henkisten totuuksien kehittyneen tason. Tämä on ihailtavaa, mutta se johtaa päätösristeykseen.

Ihmisen on mestaruuspolulla vältettävä egon statussymboleja tai se lankeaa julmuuteen. Johtajan on aina kunnioitettava sielunsa ääntä ja seurattava sisäisesti ohjattua polkuaan, ylösnoustakseen lankeamisen sijasta. Tämä on oleellinen kompassi kaikille mestaruuden syventävällä kurssilla. Ilman sisäistä sielutarkastelua ja kalibrointia ei voi nähdä oikeaa suuntaa kotiin.

Ymmärtäkää sitten, että jatkuvan edistymisen myötä tulee tarve nöyryyteen. Miten monet teistä ovat osallistuneet metafyysisiin tilaisuuksiin vain tullakseen jonkun sellaisen häiritsemäksi, joka katsoo asiakseen kertoa teille, miten pitkälle hän on kulkenut unelmissaan ja miten monia suuria visioita tai taivaallisia opettajia hän näkee korkeammissa ulottuvuuksissa - luonnollisena päätelmänä ollen, että hän on kehittynyt mestaruudessa ja haluaa varmistaa, että jokainen tietää sen.

Tämä on ymmärrettävä karikko, mutta se ei ole tinkimätöntä kulkemista. Henkinen paremmuus on yleistä new age -piireissä. Kuitenkaan useimmat syylliset eivät edes tiedosta toimivansa niin mahtipontisella tavalla. Henkisissä piireissä on monia egon piilossa olevia statussymboleja. Kukaan ei ole vapautettu tästä. Johtajat ja opettajat jotka kehittyvät tietylle tasolle, ovat erityisen herkkiä näille egon ulkoisille merkeille, silloin kun he alkavat saada seuraajia. Useimmat eivät tiedosta sitä. Oletko yksi näistä? Sitä tapahtuu useimmille jossain kohtaa, rakkaat ystävät. Nöyryys on aidon henkisen johtajan tie - on kuitenkin erittäin helppoa langeta itsensä liioittelemiseen.

Kerromme teille rakkaudella, rakkaat ystävät, että tätä tapahtuu kaikille teille. Sitä tapahtuu kaikissa elämissänne, muutosta ja siirtymistä päivästä toiseen tinkimättömyyteen ja pois siitä. Kaksinaisuudessa - olette sitten opettaja tai oppilas (ja olette kaikki kumpaakin!) - kukaan teistä ei ole sen yläpuolella ja siksi on välttämätöntä kalibroida itsensä uudelleen totuuden, itsensä tarkastelemisen, äärettömän peilin kautta kiintymättömänä sisäisenä tarkkailijana. On niin hienoinen raja itsensä rakastamisen ja egon välillä. Paradoksina on, että ensin mainittu on välttämätöntä nuhteettomuudelle ja jälkimmäinen on sen este.

Mestaruuspolulla teidät pakotetaan monta kertaa valitsemaan rakkauden ja voiman välillä ja voima on erittäin viettelevää ja usein hyvin naamioitunutta. Ylpeys kulkee lankeemuksen edellä. Monet ovat kohonneet suuriin korkeuksiin henkisissä saavutuksissa vain menettääkseen kaiken tulemalla egon sokaisemaksi.

On kaksi voimamuotoa. Toista käytetään kontrollointiin, poliittiseen valtaan ja toinen on aitoa voimaa, hyväntahtoista rakkauden voimaa. Mutta kun etenette tiedostamisessanne, havaitsette voimaeron harvemmin tapauksena hyvän ja pahan välillä ja useammin rakkauden ja petollisten voimakäsitteiden välillä. Kyse on hienovaraisemmista energioista. On energioita, jotka haluavat yhtä liikettä tai suuntaa, ja on energioita, jotka vaativat erilaista ja jalostuneempaa ymmärrystä. Haasteeksi jää kaikkien palojen kokoaminen yhteen ja tämä ei ole helppo tehtävä.

Seksuaalinen tinkimättömyys

Aito rakkaus on taajuus. Se ei ole tunneintohimoa, se ei ole romanssi eikä se ole seksuaalista teidän termeillänne. Kaksinaisuuden yläpuolella, aidossa ydinolemuksessanne olette androgyynejä, eheitä, kokonaisia ja sukupuolettomia. Vain fyysisen ulottuvuuden polariteettitasolla tapahtuu sukupuolisuuntautumista. Olemassaolonne nykyajassa ja nykyisellä tasolla seksuaalisen hedelmöityksen tarve on DNA-mallissa lajin säilyttämiseksi. Tätä ei tarvita eikä se ole läsnä korkeammassa itsessänne kaksinaisuuden yläpuolella.

Seksuaalisuus on toinen alue, mikä on erittäin monimutkainen ja hyvin hämmentävä monille teistä. Se on alue, mikä vaatii nuhteettomuutta.

Kautta aionien on ollut monia uskomusjärjestelmiä, monia eri ilmaisumuotoja, kokeiluja ja menetelmiä eri kulttuureissa ympäri planeetan seksuaaliseen ilmaisemiseen biologiassa. Jotkut olivat hyvin estyneitä ja toiset äärimmäisen liberaaleja. Biologisen ja henkisen rakkauden syvemmät siteet ovat kaikkien henkilökohtaisten ja kulttuurillisten suhteiden perustalla, mutta on korkeampaa rakkautta, mikä ylittää kovasti kulttuurillisen ja uskonnollisen seksuaalisuusohjelmointinne.

Uskonto ja kulttuurillisesti painottuneet moraalistandardit vaikuttavat nykymallissanne kovasti sortamiseen seksuaalisessa ilmaisussa. Tuloksena oleva seksuaalinen yleisorientoituminen heijastaa tiukkaa jakautumista tietoisuudessa. Tämä ei erota ainoastaan miestä hoivaavista tunneimpulsseistaan, vaan se voi erottaa myös naisen omasta vapaudestaan heijastaa voimaa ja älyä. Se muodostaa tehokkaasti rajoittuneen kulttuurin, missä mieli ja sydän, vahvuus ja hoivaaminen on erotettu vastakohdiksi sukupuolen kautta.

Läheisyys ja seksuaalinen ilmaiseminen ovat menetelmiä ilmaista ei-fyysistä energiaa fyysisin tavoin. Seksuaalisuus voi olla pyhää tai se voi olla pelkkää himoa. Silloin kun se on fyysisen sieluliiton henkistä ilmaisemista, se koetaan paljon enempänä kuin fyysinen akti ja se tehdään korkeamman chakran aikomuksena ja ilmentämisenä. Tässä tapauksessa käytettyä elämänenergiaa vahvistetaan, se pyhitetään ja palautetaan osallistuvien energiakenttään ja se lisää heidän elinvoimaansa ja tasapainoaan. Kumpikin tallentaa toisen sieluleiman.

Näin ei tilanne kuitenkaan ole, silloin kun se ilmaistaan pelkästä fyysisestä tarpeesta tarkoituksena vain seksuaalinen tyydytys. Silloin kun seksuaalisuutta toteutetaan puhtaasti fyysisestä nälästä, elinvoimaenergiaa vain kulutetaan eikä se palaa ihmisen energiakenttään. Joissain tapauksissa aktin perustuessa vain itsekkyyteen ja tyydytykseen, sähkömagneettikenttä vähän rikkoutuu ja voi tapahtua energiavuotoa.

Useimmilla ihmisillä nyky-yhteiskunnassanne on ristiriitaisia kysymyksiä liittyen seksuaalisuuteensa ja seksuaaliseen ilmaisuunsa. Seksuaalisuus on muoto, mikä voi yhdistää kaksi sielua autuaaseen ykseyteen, mutta se voi ilmaista myös yhtä yhtenä. Osallistujien aikomuksen laatu määrää erityisen chakra-virtaustason - tehdäänkö se korkeimmassa valaistumisessa vai ei.

Ei ole ironista, että monet teistä saavuttavat korkeimman tasapainon elämässään vasta, sitten kun kehonne lakkaa tuottamasta sukupuolihormoneja. Kuitenkin kundalinin, chin vapautuminen seksiaktin kautta on voimakkaimpia energioita, mitä on ihmiskunnan käytössä. Sitä on käytetty hyvään ja sitä on haaskattu väärin. Avain on aikomus.

Silloin kun on keskinäistä vetovoimaa, välttämisen ja keskinäisen kunnioituksen kera, se voi olla ihastuttavan aistillista, kaunista ja pyhää. Se pystyy viemään hengen korkeampiin ulottuvuuksiin, seuranaan kehon, mielen ja sielun kolminaisuus. Kun tämä tapahtuu, erityisesti saman sielukillan jäsenten keskuudessa, välitetään energiajälki ja synergistinen vaikutus, mikä on äärimmäisen edullinen monilla tasoilla.

Seksuaalisuus on luonnollista sielujen välillä kukoistavan rakkauden ilmaisemista. Se voi olla korkeinta luonnollista rakkauden ilmaisemista ihmisten välillä sukupuolesta riippumatta. Kuitenkin siitä voi tulla syyllisyyden lähde, kontrolloinnin lähde ja ennakkoluulojen ja tuomitsemisen lähde. Siitä voi tulla itsensä liioittelemisen lähde ja riippuvuus, erityisesti miespuolisten keskuudessa, koska miehen lisääntymistarve on kehollisesti ns. "kiinteä yhteys". Sellaisena se ymmärretään usein väärin ja vielä useammin sitä käytetään väärin.

Suhteiden pitäisi perustua sopimukseen ja tätä ilmaisemisen vapautta pitäisi kunnioittaa, kuitenkin optimaalisesti harmoniassa korkeampien chakrojen kanssa. Toisen hallitseminen ei ole aidon rakkauden mukaista minkäänlaisessa suhteessa.

Korkea aikomus seksuaalisuudessa on äärimmäisen edullista kaikilla tasoilla - fyysinen, mentaalinen ja henkinen. Se voi olla uudistumisen ja nuorentumisen lähde. Kuitenkin jotkut valitsevat seksuaalisen ilmaisumuodon, mikä rajoittuu irstailuun, manipulointiin, ahneuteen, itsensä liioittelemiseen, valloittamiseen ja surulliseen riippuvuuteen fyysisestä orgasmista.

Tuomitsematta kerromme teille, että seksuaalienergia on hienovarainen ja hieno energialahja, ja käytettäessä korkeassa aikomuksessa se antaa vilauksen taivaallisten ulottuvuuksien pyhästä, orgastisesta autuudesta. Se on elämänvoimaa ja sitä pitäisi käyttää viisaasti, ottaen mukaan kehon, mielen ja hengen.

Silloin kun seksuaalinen ilmaisu valitaan asianmukaisesti, sen vastuullisen kehittymisen korkeimman aikomuksen kera, sydämen jakamisen ja rakkauden kautta, se on kristallinuhteettomuutta.

Ratkaisemattomat energiatukokset

Te mestarit mestaruuden viime taipaleella, useimmat merkittävistä ongelmistanne on käsitelty ja kunnioitamme teitä siitä. Se mikä jää, voi kuitenkin vältellä kohtaamista. Ja on tärkeää kohdata kaikki ratkaisemattomat kysymykset ja energiat.

Sanomme tämän tuomitsematta. Korostamme tätä auttaaksemme teitä, sillä aikanaan kaikki on käsiteltävä. Mitä kehittyneemmäksi tulette, sitä vaikeampaa voi olla "lakaista" ratkaisemattomien kysymysten viime jäänteitä, koska ne ovat usein hyvin piilossa. Ratkaisematon energia, viimeiset ongelmakysymykset voivat polarisoitua ja kapinoida mentaalikenttänne ulkopuolella, unohdettuna jäämiksi monista elämistä. Rakkaat sydämet, ottakaa aikaa itsenne tarkasteluun moniulotteisessa merkanassa. Määritelkää, mitä on jäljellä työstettäväksi.

Polariteettifysiikka

Mestarit, mitä lähemmäs pääsette valoa, sitä voimakkaammin vedätte puoleenne pimeyttä. Valo vetää puoleensa itikoita! Mitä enemmän kehitytte, sitä enemmän kritiikkiä vedätte ja sen käsitteleminen vaatii viisautta.

Tämän myötä peliin tulee "vastakohtavetovoimanlain" polariteettipuoli. Kiintymättömyyden tilasta katsottuna se mitä tapahtuu, on sähkömagnetismia. Puhtaalla positiivisella energialla on suurin magneettinen vetovoima negatiiviseen energiaan. Niinpä valonne loistaessa kirkkaasti magnetismi vastakohtaan lisääntyy. Se voidaan hallita, mutta teillä on oltava valoa, nöyryyttä, vahvuutta ja kurinalaisuutta sen ohjaamiseksi pois.

Niinpä loukkausten, kovan kateus-, viha- ja kiukkuenergian käsitteleminen on tärkeä palapelin pala nuhteettomuuden mestaritason saavuttamisessa.

Miten tämä käsitellään? "Älkää ottako mitään henkilökohtaisesti" on kenties helpommin sanottu kuin tehty, mutta se on täysin totta. Raamattunne puhuu toisenkin posken kääntämisestä. Mutta tämä ei merkitse, että pyydätte anteeksi jonkun astuessa jalallenne. Osa paradoksia on oman totuutenne puolustaminen. Mutta se merkitsee, että te ette astu toisen jalalle tarkoituksellisesti tai muuten. Ymmärrättekö?

Totuudessanne seisominen on rauhanomaista toimintaa. Se on aggressiivisuuden hyväntahtoista ilmaisemista, mikä sallii armon ja arvokkuuden säilyä konfliktin tai hyökkäyksen kummallakin puolella. Se lähettää hyökkäävän energian takaisin lähteeseensä, mutta ilman pahanilkisyyttä ja rakkaudella.

Jokaisella teistä on tilaisuus olla nuhteettomuudessa missä tahansa konfliktissa. Voitte käsitellä konfliktin sitoutumatta siihen. Ymmärrättekö? Käsitelkää ja kohdatkaa se tunteellisen kiintymättömyyden asenteella tarkkailijana - eikä se ole helppoa. Kuitenkin se on mestarin tie. Niin ette ota mitään henkilökohtaisesti - irrottaudutte tunnereaktiosta.

Jokaisella teistä on tilaisuus olla nuhteeton joka päivä. Tilanne missä tunnistatte omat puutteenne, oman ristiriitanne tinkimättömyyden osalta, on se päivä, jolloin voitte käsittää mestaritason nuhteettomuuden - ja kyse on tosiaan matkasta. Vastaavasti sinä päivänä, jolloin seisotte totuudessanne valmiina tunnistamaan toisen ihmisen totuuden, käsitätte tinkimättömyyden.

Jumalainen mieli saavutetaan, siihen päästään vain kristalli-merkana-värähtelyn kautta kristalliajatusaalloissa. Kristalliajatus on tunteiden, pikkumaisten tunteiden yläpuolella. Se saavutetaan kiintymättömyydessä. Se on Shamballan, aidon nirvanan kristallijärvi - yhtä tasainen kuin lasi, ei aaltoja vääristämässä sen peilikuvaa.

Lopuksi

Lopuksi annamme teille siunauksiamme ja kiitollisuuttamme etsinnästänne.

Mikä on kalliimpaa kuin elämänne ja sen jumalainen tarkoitus?

Roolinne on nyt ja huomenna etsiä aina täyttymystä, ymmärrystä ja nuhteetonta kehittymistä. Jumalainen tehtävänne voi luoda ja luo kauniin yhdistelmän tarkoituksellista kokemustodellisuutta, tanssimista iloisessa tähtivalossa ja tuon kristallikauneuden säteiden heijastamista kaikkialle ympärillenne.

Ei ole ylempää hurmiota kuin Jumalan mielen saavuttaminen. Siksi olette täällä. Olette luojan, mestarin, ulottuvuutta ja olette paljon lähempänä sen fyysistä ilmentämistä kuin tiedätte. Rakkaat ystävät, te olette luoneet ylösnousemuksen ja se on nyt koittamassa. Kunnioitamme teitä. Se ennustettu aika, mistä olette uneksineet, odottaa teitä, rakkaat ystävät.

Olen Metatron ja te olette rakkaita.

Ja niin se on.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >