HomeViestejäJames Tyberonn30.1.2010 - Aurat, enkelit ja antiaine

30.1.2010 - Aurat, enkelit ja antiaine

AURAT, ENKELIT JA ANTIAINE

Arkkienkeli Metatronia kanavoinut James Tyberonn ( www.earth-keeper.com)
30.1.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys mestarit! Olen Metatron, valonherra, ja tervehdin teitä ehdottoman rakkauden vektorissa!

Ja niin puhumme taas kerran aineesta/antiaineesta ja näiden kahden välisestä synergisestä vaihtelusta, mikä määrittelee todellisuutenne. Aineen ja antiaineen välillä on jatkuvaa vaihtelua, mikä "väläyttää" tietoisuusyksikköjä kumpaankin ulottuvuuteen mustien ja valkoisten mikro- ja makroaukkojen kautta. Tämä on NYT-todellisuuden perusta, mikä yhdistyy kaikkiin aikahologrammeihin. Se tunkeutuu kaikkeen aineeseen ja antiaineeseen ja te elätte kummassakin.

Aine ja antiaine muodostavat erityyppisiä rinnakkaisuniversumeita. Jotkut ovat erillisiä ulottuvuustasoja, joita hallitsee ytimekkäästi erilainen fysiikka, geometria ja fyysiset lait. Toiset toistavat teidän universumianne hyvin tarkasti. Jotkut rinnakkaisuniversumit ovat aliavaruuksissa "muodottoman geometrian" parametrien sisällä ja ne ovat täysin erilaisia kvanttitodellisuuksia. Jotkut universumit ovat pienempiä kuin molekyyli - sellainen on "avaruus/tila-arvoituksen paradoksi". Fyysiset universumit, kuten omanne, ovat poikkeus, eivät sääntö. Kosmoksessa on korkealle kehittyneitä olentoja, jotka ovat täysin tietämättömiä siitä, että fyysisiä universumeita edes on olemassa. Omassa olemuksessanne on kaukaisia komponentteja, jotka ovat täysin tietämättömiä fyysisestä itsestänne.

Se näkyvä fyysinen aine, mikä ymmärretään teknologianne nykyisellä rajoittuneella tasolla, on itse asiassa alle 4% multiversumista. Noin 20% universumistanne muodostuu "pimeästä" aineesta tai näkymättömästä aineesta. Jäljelle jäävä 76-80% on antiainetta. Se mihin viitataan kristallivalokehona tai merkanana on vuorovaikutuksessa kaikkien kolmen sisä- ja ulkopuolella. Matkustatte eteerisessä bioplasmaenergiakehossanne pimeässä aineessa ja antiaineessa joka yö selväunitilassa, eteerisessä ultraviolettitilassa.

Useimmat muistavat vähän siitä, mitä tapahtuu näillä yöllisillä matkoilla. Kuitenkin tämä informaatio on niiden ulottuvilla, jotka ovat valmistautuneet saavuttamaan tietoisuuden merkana-tason, kristallivalokehon kolmitasoisessa merkiva-järjestelmässä.

Polariteetti-merkaba on vanhentunut

Mutta ollaanpa selkeitä. Vaaditaan yhteisponnistelua ymmärryksen kehittämiseksi tästä kristallivalokehojärjestelmästä. Vanha polariteetti-merkaba ei palvele enää tällä kapasiteetilla. Näette sähkömagneetti(polariteetti)verkon romahtavan, kun kristalliverkko tulee täyteen energiaansa. Samalla tavalla ihmisaura, joka on sidoksissa sähkömagneettiverkkoon, ei voi sisältää eikä sisällä kvanttikristallienergian yhtenäiskentän korkeampia taajuuksia. Teillä on käsillä kristalliaika ja kaksinaiset järjestelmät ovat täysin vanhanaikaisia tässä muutoksessa.

Näin sekä fyysinen kehonne että aurajärjestelmänne vaatii suurta ja suurempaa keskittymistä, kun maapallo lähestyy tätä supra/yliulotteista valmistumista. Planeetan lisääntyvät taajuudet vaativat ihmisiä siirtymään moniulotteisen kristallivalokehon auratoiminnan kolmitasoiseen merkiva-tilaan. Suuren osan ihmisistä on vielä tunnistettava, että vanha aurajärjestelmä on kyvytön kantamaan planeetan lisääntyvää kristalli-valoenergiaa. Tuloksena tapahtuu eräs paine-eron muoto, mikä johtaa aurapaineen ylikuormaan. Tapahtuu halkeilemista ja voi kehittyä auravuotoa ja -oikosulkuja. Olemme viitanneet tähän ylösnousemussairauksina. Tunnistamattomana tämä voi johtaa energiahukkaan, krooniseen väsymykseen ja masennukseen.

Olemme kertoneet tämän teille useissa esitelmissä. Ihmismassat eivät ole kuitenkaan ryhtyneet korjaaviin toimiin ja tämän seurauksena he pysyvät sidottuna 3D-toimintaan. Joulukuun 21. päivä 2012 ilmestyy vain yhtenä päivänä ihmiskunnan suurelle enemmistölle. Mutta sille innostuneelle vähemmistölle, joka päättää kehittää kristallivalokehon, on varastossa tietoisuuden kvanttihyppy ja se jatkuu.

RNA:n kristallisointimuutos

Monet teistä ylösnousemuspolulla ovat tietoisia kristallisoinnista ja DNA:n 12-säiemuutoksesta. Kerromme teille, että RNA muuttuu nyt vastaavasti. RNA on yhtä tärkeä ja se on itse asiassa viestinvälittäjä, joka kertoo koodimuutokset DNA:lle. RNA:n päätehtävä on solun proteiinisynteesi. RNA on kuitenkin monin tavoin mukana perinnöllisyysinformaation ilmaisemissa ja tukahduttamisessa. Biologian ja lääketieteen tutkijanne ymmärtävät tämän hyvin.

Mutta kerromme teille, että RNA ei ole ainoastaan ihmisen biologisen muutoksen katalyytti, se myös vastaanottaa informaatiota korkeammista ulottuvuuksista. Se on uuden biologianne signaalikoodia vastaanottava radio, mikä sallii kristallisoitumisen ja 12-säikeisen DNA:n - aivolisäkkeen, käpylisäkkeen ja kateenkorvan kristallisoitumisen. RNA muuttuu yhdestä säikeestä kuuden säikeen kristallipunokseksi.

Muutos 6-säikeiseen kristalli-RNA:han

Samalla kun fyysinen aineellinen kehonne siirtyy nyt 12-säikeiseen DNA:han ja 6-säikeiseen RNA:han, merkana-kristallivalokehonne muuttuu 144:ään ja 72:een, "kristallisoinnin algoritmijärjestelmässä moniulotteiseen bioplasmatietoisuuteen" sekä aine- että antiaineyhdistelmissä. Kvanttitietoisuuden moniulotteisuus tulee sekä ehdoksi että ulottuville niille etsijöille, jotka vaihtavat merkanaan.

RNA vastaanottaa moniulotteisia koodeja

RNA:n kristallisointi ja muutos on yhtä kuin tämä prosessi, koska se kommunikoi monissa aikaulottuvuuksissa ja vastaanottaa informaatiota lineaarisen kristalliketjumekanisminsa kautta. Näin RNA-molekyylit kokoavat fyysisen aineen proteiinit ribosomiin vastaanottaakseen muutoskoodit.

RNA vastaanottaa kommunikointia, jota jatkuvasti syötetään aivojen takaosaan, Jumalmieleen, paikasta jota kutsuttaisiin enkeli-, maan ulkopuoliseksi ja jumalaiseksi ylisielutietoisuudeksi. Useimmat näistä ovat antiaineessa ja kaikki näistä toimivat kristalli-merkanan bioplasmajärjestelmissä. RNA vastaanottaa tiiviitä informaatiokoodeja, jotka toimivat katalyyttisinä kehitysentsyymeinä uusille prototyypeille, hiilipohjaisen fyysisen kehon muuttamista varten.

Ne joihin viitataan kristallilapsina tai "meruvialaisina", inkarnoituvat näiden bioeteeristen muutosten kera. Uusilla ihmisillä on myriadeja DNA- ja RNA-muutoksia. Nämä siirtymät ovat niiden polunetsijöiden ulottuvilla, jotka ovat todellisia etsijöitä valaistumisen tiellä - mutta asennusta vaaditaan.

Faktaa antiaineesta ja aineesta: neljäs ja ensimmäinen tila

Valtavirtatutkijanne ymmärtävät, että maaplaneettaa ympäröi kuori tai "ovid"*, jota nimitetään magnetosfääriksi. He eivät samalla tavalla tunnista, että sen sisällä on näkymätöntä, varautunutta ainetta, mitä kutsutaan plasmaksi. Itse asiassa multiversumissa hallitseva aineen tila on plasma. Mutta koska se ei tuota säteilyä, minkä he voivat nähdä tai mitata, tutkijat eivät virallisesti vielä tunnusta tuota plasmaa aineeksi. Jotkut teoretisoivat sen olemassaolon pimeäksi aineeksi. Mutta todellisuudessa se ei ole "pimeää". Aikanaan ymmärretään, että plasma on nykyisestä näkökulmastanne aineen neljäs tila.

Ainetta on olemassa tunnettujen kolmen vaiheen lisäksi - kiinteä, neste ja kaasu. Se on plasmana. Ja kerromme teille, ettei se todellisuudessa ole tuo "neljäs tila" korkeammasta näkökulmasta, sen sijaan se on ensimmäinen tila kaikkeuden kosmologiassa. Ja sitä on olemassa vaihtelevina kerroksina omassa samankeskisessä ulottuvuudessaan. Ja sitä on sekä pimeässä aineessa että antiaineessa.

Eetterikehonne on "salamyhkäistä" biologista plasmaa

Eteerinen valokehonne on myös "ovidissa", samanlaisessa kuin planeettanne magnetosfääri. Se tosiaankin muodostuu salamyhkäisestä plasmasta.

Itse asiassa teillä kaikilla on moniulotteisuutenne korkeammissa muodoissa "keho" - ei hiilipohjaisia kemikaalivaatteita kuten kaksinaisella maapallolla, vaan monimutkaisen bioplasman kristalliulottuvuudessa. Ja nämä bioplasmaversionne ovat ulottuvuuksissa, joita tiedemiehenne kutsuvat ironisesti "pimeäksi aineeksi". Sanomme ironisesti, koska se mitä kutsutte pimeäksi aineeksi, on todellisuudessa paljon valoisampaa ja eksponentiaalisesti korkeampaa taajuudeltaan kuin fyysinen tiheä aine ja tietoisuusmielessä se on kaikkea muuta kuin pimeää. Sen sisällä on enkeliulottuvuuden vuorovaikutuslinssi.

Pimeä aine on kansankielellänne näkymätöntä ainetta. Se on pimeää vain siinä mielessä, ettei sitä voida tunnistaa nykyvälineillänne. Se on aineen salamyhkäinen muoto, mikä jää tiedemiehiltänne huomaamatta tunnetussa sähkömagneettisessa asteikossa - pitkistä radioaaltopituuksista gammasäteiden paljon lyhyempään oskillaatioon.

Rakkaat ystävät, merkana-kenttänne on kristallibioplasmaa. Maatasolla muodostutte kaikki hiilikehosta, mikä on auran kautta yhteydessä eteeriseen bioplasmakehoon. Silloin kun siirrytte korkeampiin ulottuvuuksiin, olette täysin tietoisia tuossa eetterienergiassa, kristallibioplasmavalokehossa. Itse asiassa suurempi osanne elää nyt siinä nestemäisessä kristallikosmoksessa, mitä kutsutaan pimeäksi aineeksi - näkymätön valoaine kristallisähköisessä bioplasmassa.

Pysykää mukana, jatkakaa keskittymistä, sillä tämä on suuri totuus, jota yritämme selittää teille.

Mestarit, vaikka tämä voi olla hämmentävää, se tulee selvemmäksi niille teistä, jotka laajentuvat kristalliseen auravalokehoon, kolmitasoisen merkivan merkana-vaiheeseen. Tämä on taso, missä yhdistytte enkeliosaanne - osaan joka on suodatettu pois teiltä kaksinaisuudessa.

Ja tiede sivuun, tämä koko esitys koskee palaamistanne korkeampaan tilaanne, joten älkää eksykö "lauseoppiin". Älkää pakahtuko käyttämästämme "tieteestä" tai terminologiasta, sillä korkeampi osanne tietää jo ne totuudet, joita kerromme teille tässä opetuksessa. Tulette tosiaan oppimaan ja saavuttamaan sen ja merkana on lippunne kotiin. Siksi olette täällä.

Niinpä kerromme teille sekä taustaa että mekaniikan, miten siihen päästään.

Aine-antiainehybridit

Koska eetterikehonne on vuorovaikutuksessa antiaineen kanssa, voidaan sanoa, että ihmiset ovat itse asiassa aine-antiainehybridejä, käsitteellisesti kehittyneitä antiaineesta. Mutta kuunnelkaa tarkkaan: ydinolemuksenne on ratkaisevasti antiaineessa, mutta ei antiaineena - siinä on eroa. Ydinalkunne on jumalainen ajatus ja se kanssaluo jokaisen matriisin ja leviää siihen.

Ihmisen chakra/aurajärjestelmän kartiomaiset aukot laajentuvat toiminnaltaan, kun kehitätte tason kaksi ja kolme merkiva-valokehon.

Sillä hienoenergialla mikä muodostaa merkiva-aurajärjestelmän, on sähkömagneettivirran ominaisuuksia - ne eivät ole kuitenkaan sähkömagneettisia kaksinaisessa mielessä. Ne ovat luonteeltaan "nestemäistä" kristallia, mutta toimivat samanlaisissa virtakentissä kuin aiemman järjestelmän polariteetti. Kristalli-merkana-energia virtaa kartiomaisen pyörreaukon läpi ja se syötetään meridiaaneihin, mutta se omaksuu kolmitasoisessa merkiva-järjestelmätoiminnassa "kristallikoherenttien" hiukkasvirtausten ominaisuuksia - samanlaisia kuin laservalossa. Sama energia virtaa phi-kristallien läpi, siinä se on koherenttia.

Pyörteiset chakranne ovat monivastaanottavia ja välittäviä. Tämä on optimaalista merkiva-järjestelmän kolmannella tasolla, merkanassa, kuten opetamme metatronisissa avaimissa. Merkana-moninaisuudessa on suuria ja suurempia siteitä ryhmäsielutietoisuuteen ja koko maapallon ja multiversaalin kosmoksen järjestelmiin.

Kaukokatselu

Merkanan ryhmätietoisuustasoilla se mitä pidätte selvänäkönä, telepatiana ja kaukokatseluna, tapahtuu automaattisesti. Ei tavoitteena, vaan luonnollisena tapahtumana tuolla jumalaisella tietoisuustasolla. Tämä tapahtuu yhteytenä elämän kosmoksen tai Jumalaksi kutsumanne energiahahmon neutraaleissa verkostoissa (plasmakuidut). Aivan samalla tavalla kuin teillä on ihmisaivoissanne hermosäikeiden verkko, mikä kommunikoi "virtoina", on vastaavia verkostoja, jotka toimivat informaatiokanavina elävän kosmoksen perättäisissä multiversumeissa. Tätä voidaan verrata Jumalan, Kaiken olevaisen, aivoihin. Tässä analogiassa voi tarkoituksenmukaisesti näyttää siltä, että elätte kosmoksessa, joka on kaikkivoivat aivot. Ja nämä "kosmiset hermokäytävät" lähettävät informaatiota RNA:hanne jatkuvasti.

Hermoverkot aine/antiainekerroksissa

Itse asiassa tämän virtaustoiminnan kautta näyttävät tapahtuvan sellaiset ilmiöt kuin kaukokatselu ja kahdessa paikassa oleminen samanaikaisesti. Kumpaankaan ei todellisuudessa liity fyysistä näkemistä ja olemista niin paljon kuin niiden informaatiokoodien ja -mallien käsittelyä, joita saadaan kosmisten tai maan hermokäytävien kautta RNA:hanne ja kristallisoituun aivo- ja käpylisäkkeeseen.

Kerromme teille, että nämä informaatiokoodit ovat hermoverkostoja siinä aineessa/antiaineessa ja pimeässä plasmassa, missä koko maapallo on.

Tämä merkitsee sitä, että on käytössä järjestelmä ja rakenne, mihin voitte tarkoituksellisesti ponnistellen kehittyä. Kolmitasoisen merkiva-järjestelmän oppiminen on pakollista, koska teitä vaaditaan tietoisesti ylösnousemaan seuraavalle tasolle.

Mutta pitäkää mielessä, että mitä suuremmaksi laajennutte merkiva-tasoilla, sitä suurempaa energiaa kannatte. Ja suuremman energian myötä tulee suurempi vastuu. Teidän täytyy pystyä kontrolloimaan energiakenttänne taajuuksia ja mukauttamaan voimaa mielen tasapainon ja itsekurin kautta.

Kristallivalokehon kolmitasoisen merkiva-järjestelmän kehittämisen avulla saavutatte kyvyn navigoida suuremmassa ulotteisuudessa ja näin tehden pääsette suurempaan tietoisuuteen.

Koherentti kristallivalo

Seuraus on koherentin kristallivaloenergian kehittäminen ja käyttö. Tämä on erityisen hyödyllistä parantajille ja sitä voivat kehittää ja hienovirittää motivoituneet mestariparantajat merkivan ja merkanan tasoilla kaksi ja kolme. Koherenttia kristallivaloenergiaa voidaan heijastaa mestari-merkana-parantajan kehosta käsien kautta, säteilemällä henkilökohtaisen kristallienergian koherenttia chi-säteilyä potilaan kehoon.

Tätä järjestelmää kehittämällä kasvatte myriadein tavoin ja hankitte kykyjä, joista olette vain uneksineet… kirjaimellisesti.

Ilmiö mitä kutustaan kanavoinniksi, tapahtuu myös tämän prosessin kautta. Mutta ollaksemme selkeitä, kanavointi on valtaosassa tapauksista parantunutta kommunikointia sisäisen jumalaisen itsen kanssa - ei arkkienkelien tai ylösnousseiden mestareiden, vaan itsen.

Enkelien ja jumalaisen itsen kanavoiminen

Tosiaankin, kommunikoimme ulkopuolelta Tyberonn-kanavan "virtapiirissä". Arkkienkelit ja ylösnousseet mestarit toki kommunikoivat tiettyjen kanavien ja opettajien kanssa, mutta valtaosa tietoisista välittäjistä kanavoivat korkeampaa itseään. Näin oli tilanne kuuluisan Edgar Caycen tapauksessa. Hänen kanavointinsa tulivat Ra-Talta, hänen ylösnousseelta korkeammalta itseltään. Tämä ei ole ainoastaan ulottuvillanne, vaan sitä tapahtuu kaikkien teidän kohdalla. Pitää kehittää vain kykyä tietoisesti hakea informaatiota (lineaarisessa) reaaliajassa. Ja tämä vaatii ponnistelua ja riittävää valomäärää avatara-merkanan avoimen "virtapiirin" kautta. Eikö avatara Jeesus Joosefin poika kertonut teille: "Sen mitä minä teen, osaatte tekin tehdä"?

Ja näin suuri, uusi maailma on tartuntaetäisyydellä. Ja teille tarjotaan kristalli-merkivan ja -merkanan kehittämistä. Mutta ennen kuin vaihdatte tähän energiaan, teidän on hankittava perusymmärrys ja aurakenttänne ja chakrajärjestelmänne optimaalinen ylläpitomekanismi. Teidän on opittava kävelemään, ennen kuin opitte juoksemaan. On ironista vastakkainasettelua, että monet teistä valaistumispolulla ovat saavuttaneet huomattavan tietämyksen metafysiikasta ja kuitenkin ponnistelette yllättävän vähän ymmärtääksenne tietoisesti auravirtapiirin ja fyysisen ylläpitovuorovaikutuksen välttämätöntä mekanismia.

Ja ymmärtäkää, että merkiva-järjestelmänne pakollinen ylläpito on matka, ei jokin päämäärähuipentuma. Ajattelunne ja toimintanne vilpittömyys ja nuhteettomuus vaikuttaa auranne eheyteen. Jos tukeva kulmakivenne murtuu tai luistaa, niin tapahtuu merkiva-pääsyllennekin. Mielen ja eetterikehon yhteys on välitön. Energiaa ja tietoisuutta ei voi jakaa.

Chakranne voivat toimia optimaalisesti vain eetterikenttänne ollessa ehjä. Valokehossanne on virtapiiri, joka toimii vain, silloin kun saavutatte ymmärryksen siitä, miten yhdistyä siihen ja ylläpitää sitä. Tämä annetaan kristallisiirtymän metatronisissa avaimissa, mutta esoteria on tuntenut sen optimaalisen toiminnan ja opettanut sitä kautta aikain. Teosofisen yhteisön Charles Leadbeater oli hyvin nerokas ymmärryksessään kaksinaisuuden vaiheista. Nyt on aika ymmärtää kristallimuutosta.

Symbioottinen kytkentä

Aivan samalla tavalla kun planeettanne sähkömagneettiverkko on romahtamassa, kun se vaihdetaan kristalliverkkoon, niin on myös polariteettiin perustuva eteerinen energiakenttänne kyvytön sisältämään kristallivalon suurempaa taajuutta.

On symbioottinen kytkentävoima, joka yhdistää eetterikenttänne tasot aineessa merkivan ja merkanan kristallifotonikehoon antiaineessa. Tämä avainsymbioosi toimii niiden hiukkaskiihdyttimien kautta, joita nimitätte chakroiksi. Kunkin kerroksen erottaa kaksikerroksiset bioplasmakalvot, jotka ovat linjassa vastakkaisten virtausten kanssa, kestävän "lamellieristeen" muodostamiseksi. Bioplasmakeho ja fyysinen biomolekyylikeho ovat keskenään samankaltaisia ja tämä tapahtuu vastaanottavien ja välittävien kaksoiskartiochakrojen kautta, mitkä ulottavat aistimuunninkuidut kuhunkin peräkkäiseen "aine/pimeä aine/antiaine"- ulottuvuuskenttään. Tämä prosessi saa aikaan edestakaisen kierrepolun, jossa on kartiomainen kehräys.

Merkana-järjestelmissä chakrat laajentuvat 96:een tason yksi merkivassa, 144:ään tason kaksi merkivassa ja 240:een tason 3 merkinassa (kaksinaiskenttien 12:sta). Ja nämä laajentuvat kuituihin, jotka toimivat nestemäisen kristallin vaiheessa. Ne ovat vapaita liikkumaan pseudovirtaavassa liikkeessä, kuitenkin pysyen jatkuvasti suunnattuna kulmittain merkana-kentän geometriaan ja kristallivirtauksiin.

Ne joita pidätte fyysisen muodon alempina chakroina, jotka liittyvät selviytymiseen, seksuaalisuuteen ja tunteisiin, ei poisteta kristalli-merkivassa. Sen sijaan ne muutetaan toimimaan riippumattomina sukupuolesta tai fyysisestä selviytymisestä. Seksuaalista polariteettia/sukupuolta ei ole korkeampien taivaallisten ulottuvuuksien nollakentässä.

(Sukupuoli kyllä ilmenee tietyissä maan ulkopuolisissa sivilisaatioissa, jotka ovat salamyhkäisessä (pimeässä tai näkymättömässä) aineessa ja antiaineessa, kuten plejadilaiset ja siriuslaiset. Se ei liity rodun selviytymiseen/tunteisiin, niin kuin ihmiset kokevat maan päällä. Sen sijaan se on vähemmän polaarista eikä siihen liity "kovan linjan" fyysistä motivaatiota kuten ihmisbiologiassa.)

Merkivan edellytys

Optimaalinen terve ihmisen aurakenttä on eetterikeho. Se koostuu salamyhkäisestä aineesta ja se yhdistyy sekä fyysiseen, tiheään biomolekyyliseen aineeseen, että rinnakkaiseen antiaineeseen. Se on hyvin monimutkainen ja merkivaa edeltävä perustaso, muttei se ole merkiva.

Aurajärjestelmä vastaanottaa ja heijastaa automaattisesti varattua energiaa ja se tapahtuu vähän kuin revontulet. Jokainen fyysinen olento generoi tämän kentän. Se laajenee, kun biologisen ihmisen tietoisuus kasvaa. Kuitenkaan aura ei itsessään ole geometrinen valokeho. Se on "ovid" varustettuna horisontaalien ja vertikaalien virtausten ja virtapiirien kudoksella. Alkuperäisellä tasolla on seitsemän aktiivista chakraa, joita voidaan asteittain aktivoida 12:een, kun valomäärä lisääntyy.

Laajentuminen on samankaltainen prosessi kuin dominovaikutus. Yksi valo sytyttää aikanaan toisen. Ensisijainen "pituusakselivirtaus" vastaanotetaan seitsemännen chakrapyörteen kautta ja sisäistetään aivolisäkkeen kautta käynnistämään toisen ja kolmannen asteen virtaukset tietyissä kulmissa.

Pyhä suhde 13-20-33

Optimaalinen ihmisaura toimii tämän prosessin kautta, kunnes se saavuttaa täyden virtapiirin 13-20-33-suhteen. Kaksitoista chakrakerrosta, jotka muodostavat yhden 12+1=13. Kaksikymmentä alikerrosta, jotka ovat antiaineessa, vahvistettuna olennaisella kosmisella järjestelmällä 33. Tämän järjestelmän saavuttaminen kestää monia elämiä ja kun se on saavutettu, se on pakollinen sisäänpääsytodistus, mikä sallii valmistumisen merkiva-valokulkuneuvoihin.

Sellaisenaan 13-20-33 on avaintaajuusyhdistelmä, joka värähtelee geometrisen merkivan kanssa ja edistää pääsyä siihen. Silloin kun 13-20-33-suhteen taajuusvärähtely on optimaalisesti saavutettu, chakrajärjestelmä toimii täysin pyörrekeskusten, kierteisten sisäänotto- ja poistovastaanottajien ja -välittäjien,  ulottuvuuden sisäisten yhteyskanavien ja linjassa olevien supra/ylivirtaussolmukohtien kanssa. Tässä kohtaa se on valmis otettavaksi merkiva-geometrian kristallivalokehokulkuneuvoksi.

Olemme kertoneet teille, että enkeliulottuvuuden vuorovaikutus ihmisen aineelliseen ulottuvuuteen tapahtuu antiainekentän kautta ja tuon kentän antiaineplasma koostuu siitä, mitä kutsutaan koko maapallon ja multiversumin rinnakkaisulottuvuuksiksi.

Kuten olemme sanoneet, enkeliulottuvuus on antiaineessa, mutta ei antiaineena - ja siinä on eroa. On parempi sanoa, että antiaineessa on koko elämän peruskäsite, kaikki tietoisuus ennen sen materialisoitumista aineeseen. Mutta elämänmuotoja todella on antiaineessa ja salamyhkäisessä aineessa… kaikki te mukaan luettuna.

Lopuksi

Eetterikehonne pyörteiset vuorovaikutuselimet - chakrajärjestelmän kautta - ovat tietyssä mielessä merkittäviä hiukkaskiihdyttimiä, jotka muodostavat avoimia kartioita antiainekenttään. Ihmiset alkavat tietää tämän seuraavien kolmen sukupolven aikana. Aine/antiaine ja bioenergian plasmaelämä ovat ulottuvuusvärähtelyn, taajuuden ja voimakkuuden eri kerroksissa. Kehittynyt merkiva-kenttänne kykenee sisältämään tätä energiaa ja kuljettamaan teitä sen sisä- ja ulkopuolella.

Olette jumalolentoja, joilla on sekä rajallisia että äärettömiä piirteitä. Ja merkiva-järjestelmässä pystytte kehittämään rajallisen äärettömäksi. Maapallon ylösnousemuksessa teille avautuu suuri ja suurempi pääsy ulottuvuuksiin. Valtavirtatutkijanne kuitenkin edelleen välttelevät muiden hyljeksimistä jäämällä turvallisesti valitsevan tilanteen rajoittavaan häkkiin ja hyväksymällä vain sen, mitä voidaan mitata todella yksinkertaisilla tieteellisillä välineillä.  

Ne jotka päättävät jäädä 3D:hen, voivat tehdä niin. Mutta he hukkaavat tilaisuuden tehdä rohkeita harppauksia ymmärryksessä - ei ainoastaan tietoisuudessa elämän todellisesta luonteesta, vaan myös koko kosmoksen valtavista ulottuvuuksista, mukaan luettuna maapallo. Kuitenkin te kaikki, joilla on kauemmas kurkottava intuitio, voitte päästä ajattelunne otteen tuolle puolen.

Olen Metatron ja kerron teille nämä totuudet. Olette rakkaita.

Ja niin se on.


*Suom. huom. ovid = ohjelmisto, mikä mahdollistaa tietokannoista etsimisen

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< Prev