HomeViestejäMaria Chambers26.7.2017 - Valaistumisen tärkein aspekti

26.7.2017 - Valaistumisen tärkein aspekti

VALAISTUMISEN TÄRKEIN ASPEKTI

Kirjoittanut Maria Chambers (soulsoothinsounds.wordpress.com)
26.7.2017
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Ei näytetä antavan paljon huomiota ruumiillistuneen valaistumisprosessin tärkeimmälle aspektille. Ja tämä johtuu siitä, että tätä aspektia on pidetty parhaimmillaankin häiriötekijänä ja pahimmillaan epähenkisenä.

Se on aspekti, jota ei voi ohittaa tai sivuuttaa. Muuten ei ole paljon toivoa hengen, koko tietoisuutemme, integroimisesta kehoon.

Jos haluamme integroida sielumme kehoon ja elämään, meidän täytyy hyväksyä hengen aistillisuus. Ei varmasti mikään uusi aihe tässä blogissa. Olen puhunut siitä monilla tavoilla. Se ei ole ainoastaan valaistumisen aspekti, vaan se aspekti.

Se on epämukava aihe useista historiallisista syistä. Fyysistä kehoa ja kaikkia sen toimintoja on pidetty alhaisena, jumalan etsimisen häiriötekijänä. Eikä meidän tarvitse katsoa kauas nähdäksemme, miten sitä tapahtuu edelleen eri uskonnoissa. Miten luontaisen aistillisen ilmaisun tukahduttaminen on johtanut kataliin tekoihin. Se on levinnyt viruksen lailla.

Ja ajan kuluessa ihmiset menettivät luottamuksen kehoon ja sen kykyyn tasapainottua. Keho lakkasi kukoistamasta ja oli altis sairaudelle ja ikääntymiselle. Sielumme käytti esi-isiltä perittyä vaatetusta. Kaikki tämä palveli meitä vanhassa, kaksinaisessa järjestelmässä.

Kun sielumme kehittyi, vanhasta fyysisestä esi-isäkehostamme tuli taakka. Se ei enää edustanut sitä, kuka todellisuudessa olemme.

HENKI ON AISTILLINEN

Henki on nauttimassa täällä elämän aistillisuudesta. Eikä se ole ennen valokehoprosessin käynnistymistä voinut täysin nauttia siitä. Tuon tämän aiheen esiin taas kerran, koska näen, miten myös me jotka olemme ylösnousemuksen eturintamassa, voimme jäädä kiinni mieleen. Yrittäen valaistua käyttämättä kaikkia aisteja.

Taatusti monilla tämä esi-isäkeho on epämukava, erityisesti kun käymme läpi merkittävää transformoitumista valokehoksi. Niinpä on taipumusta poistaa tietoisuutemme siitä. Mutta voidaksemme vapautua tuskasta, sairaudesta ja epämukavuudesta, meidän on pakko tunnustaa sielumme, tietoisuusitsemme, aistillisuus.

Ja kuten olen todennut monta kertaa, osa tätä haluttomuutta on, erityisesti naissukupuolella, että meidät on ymmärretty väärin, meitä ei ole kunnioitettu, meitä on hyväksikäytetty ja meidät on jopa tapettu tuon aistillisuuden ilmaisemisen vuoksi. (Ja miehiä jotka ovat riittävän rohkeita ruumiillistamaan feminiinisyyden ja hyväksymään aistillisuutensa.) On siis ymmärrettävää, että monet haluavat olla vähän tekemisissä sen kanssa.

Mutta siksi olemme täällä nyt, suhteellisen pieni mutta päättäväinen sieluryhmä – vapautuaksemme kerta kaikkiaan tuskasta ja kärsimyksestä. Mutta voidaksemme vapautua tuskasta, meidän täytyy myös hyväksyä tuo aistillisuus ja ilmaista sitä. Ja aistillisuudella tarkoitan kaikkien fyysisten ihmisaistiemme ja l a a j e n t u n e i d e n aistiemme käyttämistä.

Tiedämme luonnostaan, miten tämä tehdään. Sitä ei opita kirjasta. Mutta mitä enemmän olemme mielessä ja ajattelemme ja analysoimme asioita, sitä vaikeampaa tämän luonnollisen prosessin on kehittyä.

Pane merkille päivän aikana, miten paljon ajastasi kuluu asioiden ajatteluun ja miten paljon fyysisyydestä, ympäristöstä ja ruuasta nauttimiseen. Ja omasta kehostasi. Kehosi ei tarvitse olla tietynlainen tai näyttää tietynlaiselta, jotta siitä voi nauttia.

Ja kehosi huomaa siitä nauttimisen. Se reagoi rakkauteesi, kosketukseesi, aivan kuten lapsi tai lemmikki. Fyysinen keho myöntyy vallitsevaan tietoisuuteen. Jos tietoisuutesi ei hyväksy kehoasi tai tunteitasi, ihmisyyttäsi, kehosi ja elämäsi heijastavat sen takaisin. Se on yksinkertainen, mutta dynaaminen totuus.

On totta, että kun päästämme enemmän valoa kehoomme, se tuo esiin asioita, sairauksia, tuskaa ja vaivoja vapautettavaksi. Mutta onko meissä edelleen osa, joka ei halua vapauttaa niitä? Kuten olen sanonut monta kertaa, naissukupuoli on määritellyt kunniakkaaksi ihmisten tuskan ja kärsimyksen ottamisen itselleen. Mutta nyt meitä vaaditaan irrottautumaan ihmisistä. Olemaan prosessoimatta enää heidän puolestaan. Toiset tekevät edelleen sitä. Mutta se ei ole enää meidän roolimme, jos haluamme siirtyä täysin valokehoomme ja vaatia vapautemme.

HALUSIMME JÄÄDÄ

Menneisyyden ylösnousseet mestarit valaistuivat ja sitten lähtivät planeetalta melko nopeasti sen jälkeen. He eivät olleet valmistelleet kehoaan jäämään. Heillä oli vihamielinen suhde kehoonsa.

Voisimme tehdä saman – sallia valaistumisemme ja lähteä. Ja kenties jotkut haluavat sitä. Ja se on ok. Tietoisuutemme on jo valaistunut, fyysisen astian kautta ilmaisemisen ulkopuolella. Se on jo vapaa. Mutta monet meistä halusivat saada ainakin yhden elämän, jossa kuljemme planeetalla valaistuneena mestarina. Halusimme tuntea tietoisuutemme täysin integroituna kehoon ja mieleen. Ja halusimme tehdä sen maksamatta hintaa, myymättä itseämme ja tekemättä myönnytyksiä sieluumme. Tavallaan tätä ei ole tehty aiemmin.

Jotkut meistä halusivat olla esimerkki itseään rakastavasta ja integroidusta ihmisestä. Tätä ei ole oikeastaan koskaan ollut läsnä kovin monilla ihmisillä tällä planeetalla. Sitä kutsutaan evoluutioksi.

Mutta jotta se voi tapahtua täysin, ei vaadita ainoastaan sydämen, vaan koko kehon avautumista. Meidän täytyy sallia itsemme vastaanottaa sieluolemuksemme fyysisellä tunnetasolla.

Se vaatii rohkeutta. Se vaatii luottamusta. Voimme tietysti puhua tuosta luottamuksesta. Mutta sen eläminen ja totuttaminen on uskaliasta. Ja monet meistä ovat sitä.

Omasta perspektiivistäni ei ole mitään sen kaltaista. Kun alan sallia tämän upean olemuksen tuntea, nähdä, maistaa, koskettaa ja kuulla kauttani, ei ole sanoja kuvaamaan sitä.

Monet meistä alkavat luottaa tähän kokemukseen, ja palkkiot ovat täällä olemisen arvoisia. Henki, tietoisuus, on aistillinen, se on täynnä tulta. Se ei tee myönnytyksiä elämäniloonsa. Olemme huomanneet, että vähällä pääsee pitkälle. Se on vähintäänkin voimakas ja dynaaminen olemus. Ja se on innokas ilmaisemaan kauttamme. Kehomme kautta juuri sellaisena, kuin se on.

Ja henki haluaa ilmaista tuota iloa. Jakaa sen. Täällä maan päällä meillä on hyvin monia mahdollisuuksia tehdä se olemalla luova. Ja jokainen meistä on luova omalla tavallaan. Ja on myriadeja tapoja jakaa tuo ilmaisu.

Monet muut haluavat saada noita ilmaisuja. He odottavat kuulevansa SINUSTA. Ja kaiken itserakkauden ja aistillisuuden sivutuote on … no, se on periaatteessa ratkaisu kaikkiin ongelmiin täällä maan päällä. Yksi sielu kerrallaan.

Siis ei ole kyse täydellisen integroitumisen odottamisesta, jotta voi nauttia terveydestä ja elämänintohimosta. Kyse on luonnollisen intohimomme, ilomme ja aistillisuutemme sallimisesta tuoda sen meille. Meidän kauttamme. Pärjäätte kaikki upeasti. Vain ajatellen vähemmän ja nauttien täysin siemauksin hengestä ja elämästä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >