HomeViestejäSandra Walter25.5.2023 - Kuoleman ja hajoamisen käsitteleminen

25.5.2023 - Kuoleman ja hajoamisen käsitteleminen

KUOLEMAN JA HAJOAMISEN KÄSITTELEMINEN

Kirjoittanut Sandra Walter (sandrawalter.com)
25.5.2023
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Siunausta rakkaat.

Tämän portin – 29.5. saakka – sydäntä avaavat energiat lisäävät myös vanhojen rakenteiden kuolemaa. Aistimukset vapaudesta, jakautumisesta, kuolemasta, hajoamisesta tai häviämisestä/katoamisesta ovat yleisiä.

Viime viikolla näin tuhansien sielujen tekevän korkeamman valinnan nyt. Monet vievät itsensä uusiin tietoisuusulottuvuuksiin kirkkaissa ylösnousemuspilareissa, jotka ovat täynnä kristalli-DNA:ta.

Massiivinen aktivointi on tapahtunut kristalliverkossa ja tähtiporttijärjestelmissä. Jos olet tuntenut intensiivisyyden lisääntyvän tällä viikolla ja uuden läsnäolotason avautuvan sydämessä, tämä on luultavasti syynä.

Valintakohdat voivat ilmetä fyysisenä kuolemana piireissämme ja monadeissamme. Monet kuitenkin nostavat tietoisuutensa resonoimaan Gaian uusien ulottuvuuksien kanssa. Lähtö vanhoista tiheistä luomisulottuvuuksista.

Ykseystietoisuus on radikaalin erilainen olemistila. Se vaatii radikaaleja muutoksia ajattelussa, tunteissa, havaintotavassa, egomielessä, valokehossa, sydänyhtenäisyydessä, DNA:ssa, ja toteutumista fyysisen ilmaisun kautta.

Tiheysilluusio hajoaa, ja suremme ja päästämme irti vanhoista todellisuuksista. Mitä nopeammin päätät, annat anteeksi, päästät irti ja muunnat nuo vanhat luomukset – tietäen, että menneisyys ei sovellu enää uuteen – sitä pikemmin itsepaljastuskokemus voi tulla.

Monet tuntevat ja integroivat jalostuneempia äärettömiä Kristusvalotasoja. Sydän avautuu "minä olen" -olemuksen/läsnäolon kanavana, ja saamme samanaikaisen ja moniulotteisen kokemuksen laajentumisesta, vapaudesta ja nopeasta hajoamisesta.

Todistamme jumalaista tahtoa, Lähteen ylösnousemusaikomusta ja omaa vapaata tahtoa valita uusi kokemus ja olla osa tätä poikkeuksellista tietoisuusmuutosta.

Sydämen uudelleenkalibroitu kristallitähtiportti avautuu tulkitsemaan uutta valoa. Aktivoitu kristalli-DNA voi sitten luoda uuden kokemuksen – vapaa tiheyden vaikutuksesta ja harmoniassa Lähteen valorakkausälykkyyden kanssa.

Kulkeminen radikaalin uudessa tilassa, korkeampien ulottuvuuksien säteilyssä, vaatii fokustamme selkeää Lähdeaikomusta ja matkan suuntaa.

Kuolema ja transformaatio

Sen tietäminen, MIKSI tämä ennustettu kuolemateema on niin yleinen ja transformatiivinen, voi antaa lohtua.

Tiheän itsen, vanhan polun, yhteensopimattomien aikajanojen, uskomusten ja rajoittuneiden tai tiheiden luomusten kuolema, on tarpeellinen askel päätös-, paljastus- ja henkiinheräämisprosessissa.

Kaikki kosmiset tekijät ovat nyt läsnä kiihdytystä varten. Käsittelemme fyysistä kuolemaa, kun se tulee sieluryhmiimme ja monadeihimme. On hyödyllistä nähdä, mitä aspekteja, tunteita tai vyyhtejä vapautetaan, kunnioittaa tuota vaihtoa, ja päästää irti niistä kiitollisuudella.

Kuolema – aivan kuten elämä – ei ole koskaan vain yksi asia. Säilytä kosminen perspektiivi ja näe positiivinen tarkoitus.

Kun aktivoimme uuden valokonseptin (käytä ohjattua aktivointia toukokuun Presence-nauhoituksesta), kykenemme tulkitsemaan puhdasta, kosmista kristallitaajuutta (Lähde itsenä) päivitetyn sydämemme kautta.

Se purkaa siteet tiheään luomiseen ja vanhat menetelmät luoda ja havaita todellisuus. Tästä syystä hyvin monet tuntevat vanhan itsen hajoamista – yhdistettynä avaruuteen/tilavuuteen, tyhjyyteen tai aistimuksiin liukenemisesta äärettömäksi rakkausvaloksi.

Käytä sisäistä viisautta tasapainon säilyttämiseen tämän omalaatuisen ja kauniin transformaation aikana. Muutoksen tai sielun korkeamman polun vastustaminen aiheuttaa suurempaa kärsimystä, kun nämä energiat lisäävät niiden jumalaista tarkoitusta. Tee hyvä työ, hetki hetkeltä.

Tuotteita ym. ...

Näytetäänpä ihmisille, mikä on mahdollista ylösnousemuksen myötä!

Rakkaudessa, valossa ja palvelussa,
Sandra

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >