Päivän uffo

Ei uffo miestä kaada, ellei mies uffoa
HomeViestejäSuzanne Ward14.6.2019 - Viesti Matthewilta

14.6.2019 - Viesti Matthewilta

VIESTI MATTHEWILTA
 
Matthew Wardia kanavoinut Suzanne Ward (www.matthewbooks.com)
14.6.2019
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkain terveisin tämän aseman kaikilta sieluilta, tämä on Matthew.
 
Viestiemme tarkoitus on ollut aina antaa valaistumista, henkistä opastusta ja rohkaisua tänä ennenkuulumattomana aikana universumissa, ja toisinaan kannustusta tarvitaan eniten.
 
"Rakastaisin uskoa oikeudenmukaisemman, turvallisemman ja tervejärkisemmän maailman olemassaoloon, ja postaustenne löytäminen ja lukeminen on antanut minulle toivoa, mutta kaikki vain näyttää pahenevan – maailman poliittinen tilanne, vastuussa olevat ihmiset, rokotuksiin patistaminen, pelko, 5G:n käyttöönotto. Kaikki asioita jotka saavat pääni pyörälle ja tuovat minulle painajaisia siitä, mitä seuraavat vuodet tuovat tullessaan. En pysty näkemään maailmassa mitään älykkyyttä, joten en tiedä, miten tämä paratiisi koskaan ilmestyisi maan päälle minun elinaikanani. Tuntuu siltä, että pimeät voimat ovat edelleen äärimmäisen voimakkaita eikä niitä pysty pysäyttämään."
 
Haluamme hälventää tämän rakkaan sielun ja niiden muiden huolestunutta näkemystä, jotka ovat ilmaisseet tunteensa maailman asioista mm. termeillä kohtuuton, pelottava, uhkaava, vaarallinen, hälyttävä ja järjetön. Se mitä näette, on evoluution vallankumousaspekti – heräävät ihmiset kapinoivat pitkäaikaisia epäoikeudenmukaisuuksia vastaan – ja tämä vallankumous ei sisällä lisää sotia.
 
Jatkuvasti voimistuva valo työntää maailmannäyttämön eturiviin kaiken toiminnan, joka perustuu hämäriin aikomuksiin, jotta osallistuvat yksilöt laitetaan suoraan valon korkeisiin värähtelyihin. Jos he jatkavat runsaasti säteillyn valon vastustamista, heitä ja heidän toimiaan ei enää ylläpidetä. Sama periaate pätee kumpaakin: ilman riittävää valoa toiminta-aikomus ja ihmiskeho eivät voi selviytyä niiden astraalitasojen korkeassa värähtelyssä, joihin Maa vakaasti ylösnousee.
 
Koska nuo yksilöt joilla on pimeä sydän ja mieli, ovat käyttäneet turhaan melkein kaikki pelimerkkinsä, he yrittävät suunnattomasti pitää jalansijansa suuresti heikentyneessä vallassaan, joten mullistus jatkuu jonkin aikaa. Tiedämme teidän haluavan, että "jonkin aikaa" laitettaisiin tiettyihin aikaraameihin, mutta sitä ei voi tehdä yhtään täsmällisesti. Kyse ei ole ainoastaan vaikeudesta arvioida lineaarista aikaa ajattomalla jatkumolla, vaan paljon enemmän kyse on niistä vapaan valinnan päätöksistä, joita singotaan kollektiivitietoisuuteen joka hetki ja jotka siirtävät mahdollisuusenergiakentän "aikamittapuuta" lähemmäs tai kauemmas.
 
Voimme kertoa teille sen, että pimeät sielut eivät lempeästi hyväksy, että heidän kontrollointiaikansa Maassa on ohi. Mutta se on! Ja kun tarkkailette heidän turhaa yritystään roikkua vaikutusvaltansa viime jäänteissä, pitäkää mielessä, mitä kerroimme teille jokin aika sitten. Se on yhtä totta tällä hetkellä, kuin se oli silloin: planeettavärähtelyt vahvistuvat ja edistävät vain niitä hankkeita, jotka palvelevat parhaiten Maata ja kaikkia sen elämänmuotoja, mikään vastakkainen ei voi kestää pitkään.
 
Kovalla työllä ansaittuja oikeuksia ja edistystä yhteiskunnallisessa oikeudenmukaisuudessa ei voi purkaa. Maan ihmisten kohtalona ei ole mennä taaksepäin, vaan siirtyä jatkuvasti kohti rauhaa, keskinäistä kunnioitusta, yhteistyötä ja elämää harmoniassa luonnon kanssa. Maailma jossa elämä on tuollaista ja planeetta palautettu terveeksi ja turmelemattoman kauniiksi – maailma jota luotte lineaariseen aikaan – on värähteellisesti jo olemassa jatkumolla [9.12.2016].
 
Nyt sitten, kaikkien valotyöntekijöiden sielusopimukset eivät vaadi elämistä tuossa paljon hienommassa maailmassa tämän inkarnaation aikana. Jotkut teistä päättivät siirtyä kehittyneempiin maailmoihin, jotka tarjoavat näköalapaikan katsella Maan kultaisen ajan kehittymistä. Ette tunne ainoastaan tyydytystä siitä, että olette auttaneet Maan sivilisaatiosta tuon ajan ilmentämisessä, vaan osallistumalla vapaaehtoisesti tähän suureen ja ainutlaatuiseen uhkayritykseen hyppäsitte eteenpäin henkisessä ja tietoisessa tiedostamisessa. Löydätte jälleen luontaisia kykyjä, jotka eivät ole käytettävissänne tällä hetkellä, ja kun kultainen aika on täydessä kukoistuksessaan, kun Maa on jälleen Eedenin puutarha, saatatte päättää palata nauttimaan pitkästä ja iloisesta elämästä.
 
Rakkaat veljet ja sisaret, riemuitkaa Maan tulevaisuudesta – muistakaa, että se kukoistaa upeasti jatkumolla – ja kuolemattoman elämänne seuraavasta luvusta!
 
"Mitä sellaista tarkkaan ottaen tapahtuu "suljettujen ovien" takana, mikä antaa meille mitään syytä olla toiveikkaita maailmasta, jonka lapsemme perivät?"  Suljettujen ovien takana edistyminen on kiistattoman selvää – ei vielä maailmalle, mutta meille ja sille kansainväliselle ryhmälle, joka on suunnitellut ratkaisuja monimutkaisiin, globaaleihin ongelmiin. He toimivat yhteistuumin, jotta poistetaan Illuminatin vaikutusvallan viimeiset saarekkeet, ratkaistaan konfliktit, jaetaan oikeudenmukaisesti maailman valtava varallisuus ja muodostetaan hallinto, joka palvelee kaikkia ihmisiä tasavertaisesti. Lyhyesti sanottuna, tuo ryhmä laittaa liikkeelle sen transformoituneen maailman rakenteellisen perustan, jonka ilmentämisen valo mahdollistaa yhteiskunnalle.
 
"Ystäväni ja minä pelkäämme, että menetämme valinnanvapauden siinä, pidämmekö vauvan vai teemme abortin, jos tulemme raskaaksi. Ei ole hallituksen tai kenenkään muun asia, milloin päätämme aloittaa perheemme, mutta haluamme tietää, onko abortti Jumalan lakien vastainen." Abortti ei olisi lainopillinen, uskonnollinen tai poliittinen ongelma, jos ihmiset tietäisivät sen, mitä eräs kahdeksannen ulottuvuuden sivilisaation jäsen kertoi äidilleni monta vuotta sitten:
 
"Sielu ei tarvitse kehoa elämää varten, kun se on luonnostaan jokaisen sielun perusolemuksessa. Ainoastaan kokeakseen fyysisesti, mitä ei voi tehdä ilman massaa, sielut päättävät hankkia jonkinlaisen kehon.
 
Ihmistenne keskuudessa on suuri väärinkäsitys elämästä ja erosta sielun ja kehon välillä. Teillä on prosessi nimeltään "abortti", jonka jotkut uskovat uuden elämän tuhoamiseksi, ja on väittelyä siitä, milloin sielu tulee kohdussa muodostuvaan kehoon. Yhdenkään sielun elämää ei koskaan tuhota lopettamalla kehittyvän kehon muodostuminen. Keho kasvaa sielusta riippumattomasti, fyysisten mekanismien luonnonlakien ja kunkin sivilisaation soluohjelmoinnin mukaisesti.  
 
Sieluja ei ole rajoitettu inkarnoitumaan tiettyyn sivilisaatioon. Sielun henkinen evoluutiostatus laittaa sen automaattisesti tietylle värähtelytasolle, ja se valitsee tuolla alueella sivilisaation, joka voi antaa sen kehittymiseen tarvittavia kokemuksia. Mitä suurempi henkinen kehitys, sitä korkeampi valoasema, jolta sielu voi valita sivilisaation ruumiillistumiseen, tai elää vapana henkijäsenenä.
 
Sieluilla joiden henkiset kasvutarpeet ovat Maan kolmannessa tiheydessä tai muissa paikoissa, joilla on samanlainen värähtelystatus, on monia vaihtoehtoja kehoon liittyen. Ne voivat asua vanhempien lähellä jo ennen hedelmöityksen tapahtumista, ja sen jälkeen ne voivat tulla sikiöön kokemaan tuon kasvuaistimuksen. Jos tuollaista kokemusta ei tarvita, ne voivat jäädä "ulkopuolelle" kokemaan muunlaisia asioita ennen syntymää, mutta ne "vaativat" sielusopimuksella tuon kehittyvän kehon, ja sitä muut sielut kunnioittavat.
 
Jos sielu tulee kehittyvään kehoon ja sitten pyörtää päätöksensä, nainen saa keskenmenon. Sielu voi asua kehittyvässä kehossa, kunnes syntymä on käsillä, ja sitten päättää olla jatkamatta tuossa kehossa ja tuloksena on kuolleen lapsen syntyminen. Lisäksi sielu voi tehdä jokin noista päätöksistä ja kokea, mitä se vaatii tunteellisesti, ja sopimuksella toisen sielun kanssa lähteä sitten pois, ja tuo toinen sielu tulee tilalle, ennen kuin keskenmeno, kuolleena syntyminen tai elävänä syntyminen tapahtuu. Sielu jolla on "vaatimus" kehittyvään kehoon, saattaa antaa toiselle sielulle luvan asua kehossa kokemassa kasvu- ja syntymäaistimuksen, ja sitten tuo sielu lähtee ja ensimmäinen sielu ottaa tuon fyysisen elämän hallintaansa.
 
Nämä eri tilanteet on aina sovittu kaikkien osallisten sielujen kesken, joihin tietysti sisältyvät vanhemmat ja muut perheenjäsenet, ja tarkoituksena on sallia valittu kokeminen useille sieluille niiden tarvitsemalla tasolla. Abortti, kuten kaikki muutkin vaiheet hedelmöitystä edeltävästä ajasta mahdolliseen syntymään saakka, antavat osallistuville sieluille tilaisuuksia kokea niihin liittyviä tunteita, jotka täyttävät aukkoja sielujen kokemuksissa tuolla hetkellä."
 
Kiitos, äiti. Koska näitä totuuksia ei tiedetä ja tunteet abortista ympäri maailmaa käyvät läpi koko tunnekirjon, väittely tästä aiheesta jatkuu. Lopulta päätetään, että ihmiset jotka tuntevat abortin olevan väärin, noudattavat omaa vakaumustaan, ja ihmisillä jotka haluavat valita sen, mikä palvelee parhaiten heidän olosuhteitaan, on tilaisuus siihen ilman lainopillista vastustusta. Lisäämme vielä, että sitten kun ihmiset ovat huomattavan kehittyneitä henkisesti ja tietoisesti, hedelmöitys tapahtuu vain silloin, kun vanhemmat haluavat – kuten tapahtuu kehittyneissä sivilisaatioissa, joissa lisääntyminen on seksuaalinen liitto, eikä mentaalista fokusoitumista tai kloonaamista.
 
"Terroristihyökkäykset synagogiin ja röyhkeä uusnatsiliike ovat saaneet minut pelkäämään juutalaisten ystävieni puolesta. Miten antisemitismi alkoi ja miksi se on kasvussa?" Se alkoi ennen raamatun aikoja kateudesta ja kaunasta menestyneitä juutalaisliikemiehiä kohtaan, ja sitä lietsoi se väärä väite ja seurauksena ollut kristittyjen uskomus, että juutalaisten tekemä Jeesuksen pettäminen johti hänen kuolemaansa ristillä. Kuten aiemmissa viesteissä todetaan, ristiinnaulitsemista ei tapahtunut. Antisemitismi jatkui vuosisatoja noista syistä ja enemmän viime aikoina on saattanut kummuta myös siitä, miten sionismi joka alkoi reilusti 100 vuotta sitten harmonisesti ja yhteistyössä palestiinalaisten kanssa, on kehittynyt.
 
Israelin kontrolloinnin on ottanut hallintaansa sotaa lietsovat yksilöt, jotka polveutuvat kasaareista – raivokkaasta heimosta joka käytti juutalaisuutta keinona yhdistää eri heimot, jotka ne kukistivat levittäytyessään länteen. Muutamia noista yksilöistä on hallituksessa, ja monia muita joilla on sama tavoite, toimii sen ulkopuolella, ja kaikki ovat Illuminatin huipulla. He eivät ole koskaan palvelleet israelilaisten tai juutalaisten ihmisten parhaita intressejä missään päin maailmaa – heidän esi-isänsä käynnistivät joukkovainot Euroopan maissa ja juutalaisten joukkosurman. Mutta leimaamalla antisemitistiksi jokaisen, joka vastustaa heidän tapaansa kohdella palestiinalaisia tai provosoida konfliktia naapurimaiden kanssa, nämä yksilöt saivat kansainvälistä tukea, joka laajensi heidän valtaansa. Pitkäaikainen tavoite, yksi monista joita he eivät koskaan saavuta, on tehdä Jerusalemista Illuminatin päämaja, josta he hallitsisivat koko Lähi-itää.
 
Kuten kaikki pimeyden muodot jotka ovat repineet Maan sivilisaatiokudelman riekaleiksi, antisemitismin ja kaikkien muiden kiihkoilu- ja tukahdutusmuotojen tuhoisat vaikutukset on laitettu globaaliin valokeilaan. Tuon julkitulon vuoksi muslimit, kristityt ja epäuskonnolliset ihmiset kokoontuivat solidaarisesti juutalaisten seurakuntien kanssa. Siitä syystä naiset ympäri maailmaa saavat jalansijaa miesten hallitseman kulttuurin lopettamisessa, ja tämä vähentää ennakkoluuloja ja syrjiviä toimia muslimeja, homoseksuaalisia ja transsukupuolisia ihmisiä sekä alkuperäisheimoja kohtaan. Nämä asennemuutokset ovat mittaamattoman merkittäviä – yhteiskunta ryhtyy toimiin vääryyksien oikaisemiseksi.
 
Tämä tapahtuu reaktiona feminiinienergian virtaamiselle tasapainottamaan maskuliinienergiaa, josta kaikenlainen sortaminen ja hyökkäävyys on syntynyt. Emme millään muotoa halvenna maskuliinienergiaa tai korota feminiinienergiaa. Kummallakin on vahvoja ominaisuuksia, ja silloin kun nämä kaksi on tasapainossa, ne täydentää toisiaan ja tuottaa korkeita värähtelyjä, jotka mahdollistavat sivilisaation kehittymisen. Nyt kun nämä energiat ovat tulossa tasapainoon maan päällä, valtava enemmistö ihmisistä on inspiroitunut tekemään sitä paljon parempaa maailmaa, jota he haluavat – maailmaa jossa ihmisluonnon alhaisia piirteitä ei ole.
 
"Olen epätoivoinen siitä, että tässä maailmassa on niin paljon, mikä täytyy korjata. Kodittomuus, nälkä, hajotetut kaupungit, vahingoittunut ympäristö – voisin jatkaa ja jatkaa. On niin lannistavaa, että rahaa kulutetaan avaruuden tutkimiseen, eikä elämän parantamiseen täällä maan päällä. Voisiko Matthew antaa meille mielipiteensä tästä?" Päätöksentekijänne eivät ottaisi vähääkään huomioon mielipidettämme mistään maailmassanne, mutta annamme sen mielellämme teille, rakkaat valotyöntekijät.
 
Jokainen sivilisaatio tarvitsee visionäärejä, jotka katsovat tähtiä ja kaipaavat tietää, mitä "tuolla" on. Ilman visionäärejä ei olisi löytöjä tai valaistumista, ei keksintöjä tai innovaatioita tai minkäänlaista edistystä. Maailmassanne täytyy tosiaan korjata hyvin paljon, ja kaikki se voidaan suorittaa – ja suoritetaan! – rinta rinnan avaruuden tutkimisen kanssa. Jälkimmäinen on paljon nautinnollisempaa kuin aiemmat projektit. Universaalin perheenne jäsenet ovat teknisiä neuvonantajia ja retkioppaita. Valo jota säteilette maailmaan, auttaa tuomaan tuon päivän lähemmäs.
 
Kaikki valo-olennot ympäri tätä universumia kunnioittavat ja tukevat teitä ehdottoman rakkauden rajattomalla voimalla.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >