Päivän uffo

Uffo on hyvä renki, mutta huono isäntä
HomeViestejäTaryn Crimi23.7.2013 - On nopeutumisen aika ja integroitumisen aika - kumpikin on tarpeellinen kasvullenne

23.7.2013 - On nopeutumisen aika ja integroitumisen aika - kumpikin on tarpeellinen kasvullenne

ON NOPEUTUMISEN AIKA JA INTEGROITUMISEN AIKA - KUMPIKIN ON TARPEELLINEN KASVULLENNE
 
Enkelioppaita kanavoinut Taryn Crimi ( angelicguides.wordpress.com)
23.7.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tänään haluaisimme puhua erityisesti siitä kokemuksesta, mikä on hyvin yleinen monilla teistä tänä aikana. Monet tuntevat olevansa erityisen "jumissa" tällä hetkellä ja haluaisimme käyttää tämän ajan kertoaksemme siitä, miksi hyvin monet ovat tunteneet tämän "tyvenen" tai putoamisen energiassa, innostuksessa tai motivaatiossa siirtyä eteenpäin. Tämä ei tietysti sovi kaikkiin. Kuitenkin niille jotka tuntevat vetoa tähän viestiin, saattaa olla hyödyllistä saada vähän näkemystä niistä energeettisistä syistä, miksi tätä tapahtuu niin monilla.
 
Kasvu ja edistyminen ei tyypillisesti tapahdu suoraan eteenpäin. On sen sijaan yleisempää kokea energia-aaltoilua, mikä sallii sekä nopeutumisen että integroitumisen. Kuitenkin monet ihmiset odottavat kasvukokemuksen olevan jatkuvaa etenemistä. Jossain mielessä olemme samaa mieltä. Selitetäänpä lisää. Nimittäin me hahmotamme integrointijakson yhtä arvokkaaksi kuin nopeutumisjakson. Muutama viikko on ollut voimakasta integroitumista, mitä ovat tukeneet tämän kuukauden energiat. Kuitenkin monet teistä ovat suunniltaan, silloin kun ette "liiku eteenpäin". Aivan kuten meren aallot eivät jatkuvasti lyö rantaan vetäytymättä aloittamaan uuden aallon, tekään ette koe kasvua jatkuvana liikkeenä eteenpäin, ilman pohdiskelu-, integroitumis- ja harmonisoitumisaikaa.
 
Tämä aika jota monet teistä ovat tunteneet muutaman viime viikon, on ollut oleellinen kokonaiskasvullenne. Se on sallinut teidän nollata ja pohtia kaikkea, mitä olette oppineet, ennen uuden vaiheen alkamista, mikä taas kerran työntää teitä eteenpäin. Kuitenkin useimmiten ihmisillä on taipumus vastustaa olemista - ihmiset tuntevat paljon mukavammaksi sen, että he ovat motivoituneita tekemään jotain. Kerromme teille, että kumpikin on yhtä tärkeää. Toinen ei ole parempi toista, kumpikin on yhtä arvokasta etenemisellenne.
 
Jotkut teistä ovat kokeneet tunteita, uskomuksia, tuomitsemista ja olosuhteita, jotka luulitte jo kauan sitten selvittäneenne ja päästäneenne irti, ja ovat tyrmistyneet, kun olette taas ilmentäneet samanlaisia tilanteita ja tunteita kuin menneisyydessä. Tietäkää, että te ette tee mitään väärin. Silloin kun näitä tilanteita syntyy tai kohtaatte jonkin entisen olosuhteen, tietäkää, että se on tilaisuus osoittaa itsellenne, miten pitkälle olette päässeet ja miten paljon olette kasvaneet, reagoimalla uudella tavalla menneisyyteen verrattuna. Ette ole vetäneet puoleenne näitä olosuhteita muistuttamaan siitä, kuka ennen olitte, vaan osoittamaan, miten pitkälle olette päässeet. Nimittäin me näemme ne kokemukset astinkivinä, joita te pidätte menneisyyden epäonnistumisena. Te ette kiroaisi tikapuiden alempaa puolaa, koska se on alempi - se palveli tarkoitusta, silloin kun teidän täytyi astua seuraavalle tasolle, ja juuri sitä teette nyt. Valmistaudutte astumaan ylöspäin värähtelyssänne taas kerran.
 
Kasvaaksenne ja oppiaksenne todella kokemuksistanne, luotte usein menneisyyden kokemuksia auttamaan niiden hallitsemisessa. Olette todella hyvin eri ihminen kuin vasta lyhyt aika sitten. Kuitenkin menneisyyden tuomitseminen, mitä teillä monella on, jatkaa sen vetämistä puoleenne. Kun jokin kokemus ilmentyy, yrittäkää nähdä se tilaisuutena nähdä, miten paljon olette kasvaneet, miten reaktionne näihin kokemuksiin eroavat nyt valtavan kasvunne vuoksi. Kasvu tapahtuu usein aaltoiluna, ei suorana liikkeenä eteenpäin.
 
Tämä integroitumisjakso kesää vielä vähän aikaa ja jotkut teistä siirtyvät tämän vaiheen läpi nopeammin kuin toiset. Tarvittava aika on ainutlaatuinen jokaisella teistä. Ehdotamme, että otatte tämän ajan itsellenne. Kuunnelkaa kehoanne, jos se kaipaa enemmän lepoa, ja sitten antakaa itsenne levätä. On tavallista tulla kärsimättömäksi näiden vaiheiden aikana. Kuitenkin mitä enemmän vastustatte tarvetta levätä, integroida ja pohdiskella, sitä pidempään vaihe kestää.
 
Tämä integroitumisjakso antaa teille tilaisuuden ottaa kaiken oppimanne käyttöön. Kun vihan, turhautumisen, uupumuksen ja surun tunteita tulee pintaan, voitte tunnistaa tunteen ja ohjata fokuksenne uudelleen, jos haluatte. Tämä on upea harjoitus - annatte itsellenne tilaisuuden harjoitella korkean värähtelyn ylläpitämistä. Riippumatta tapahtumista ympärillänne, voitte aina päättää nähdä ne positiivisessa valossa. Vaihdatte varmasti pois tästä integroitumisjaksosta ja siirrytte taas nopeutumisjaksoon. Aivan kuten teidän täytyy hengittää sisään ja ulos, jotta kehonne saa happea, teidän täytyy myös sallia energian sisään- ja ulosvirtaus kasvunne sallimiseksi.
 
Yrittäkää olla soimaamatta itseänne ajan ottamisesta pohdiskeluun, lepäämiseen ja nollaamiseen. Tätä varten tämä aikajakso on. Sallikaa itsenne "paistatella" tänä aikana rentoutuaksenne. Jos tunnette, että tämä energia on erityisen haastavaa, älkää epäröikö kutsua meitä - autamme mielellämme teitä muuntamaan pintaan tullutta tiheää energiaa rakastavaksi ja rauhalliseksi energiaksi, mikä palvelee olemustanne.
 
Toivomme, että tämä viesti on palvellut teitä jollain tavalla.
 
Rakkaudessa ja valossa, olemme Enkelioppaitanne.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >