HomeViestejäPatricia Cota-Robles9.6.2021 - Valmistaudu valotulvaan kesäkuussa 2021

9.6.2021 - Valmistaudu valotulvaan kesäkuussa 2021

VALMISTAUDU VALOTULVAAN KESÄKUUSSA 2021

Kirjoittanut Patricia Cota-Robles (www.eraofpeace.org)
9.6.2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Olemme juuri saaneet loppuun eeppisen kuukauden täynnä transformatiivisia muutoksia, jotka liittyivät ihmiskunnan, elementaalikunnan ja Äiti Maan energiaan, värähtelyyn ja tietoisuuteen. Taivaan komppanian mukaan se edistyminen jonka kollektiivisesti kanssaloimme ylösnousemusprosessiimme toukokuun 2021 aikana, hyödytti kaikkea elämää tällä planeetalla tavoilla, jotka ylittävät myös taivaan odotukset. Valo-olennoilla on uskomaton luottamus kykyymme toteuttaa jumalanvoitokkaasti Äiti Maan jumalaisen suunnitelman kriittiset osat, joten on melkoinen toteamus sanoa, että olemme onnistuneet yli heidän odotustensa.

Taivaan komppania kehottaa usein meitä kiinnittämään huomiota, jotta näemme ulkoisessa maailmassa merkkejä, jotka vahvistavat sen tuen, jota saamme korkealta, ja sen edistymisen jota saamme aikaan valotyöllämme. Niiden tuskallisten väärinluomusten lisäksi, joita Jumalan valon nopeutunut sisäänvirtaus työntää pintaan parannettavaksi ja muunnettavaksi alkuperäiseen täydellisyyteensä, ulkoisessa maailmassa tapahtuu myös hyvin kannustavia asioita, jotka vahvistavat valotyömme onnistumisen.

Taivaan komppania paljasti, että toukokuussa tapahtuneiden valotoimien loppuusaattamisen myötä – mm. täysin uusi 555-tähtiportti, valaistumisen kultaisen Buddhan paljastuminen jokaisessa sydänliekissä, kaste pyhällä tulella Äiti Jumalalta sekä voimakas pimennyssarja, joka laajensi eksponentiaalisesti kaikkien ihmisten sydämissä ja mielissä oivallusta Kristus-tietoisuudesta ja jumalaisesta valaistumisesta – Äiti Maa ja kaikki sen pinnalla kehittyvä elämä ovat ylösnousseet uusiin taivaallisiin ja kosmisiin koordinaatteihin.

Maan muuttunut asema universumissa sallii nyt ihmiskunnan, elementaalikunnan ja Äiti Maan vastaanottaa uusia kirkastavia aurinkovalokoodeja aurinkoportaalien kautta Maan sukulinjassa. Tähän sisältyy aurinkovalokoodien virtaaminen fyysisen aurinkomme, Keskusauringon, Suuren keskusauringon ja Suuren suuren keskusauringon portaalien kautta.

Tämä valotulva alkoi 22.5., päivää ennen helluntaita ja kastetta pyhällä tulella, jolla Äiti Jumalamme ja Pyhä Henki sanoi siunaavansa valon jokaista atomi- ja aliatominhiukkasta ja aaltoa maan päällä, taivaallisten "musiikkihurmosäänien" kautta. NASA:n mukaan 11 auringonroihun kuuro, jollaista ei ollut nähty erittäin pitkään aikaan, lähettiin pikaräjähdyksinä, jotka sinkosivat monia limittyviä koronan massapurkauksia avaruuteen. Tämän auringonvalokoodien laajentumisen moniulotteiset taajuudet em. aurinkoportaaleista vaikuttivat välittömästi kaikkeen elämään maan päällä.  

Nämä uudet aurinkovalokoodit saivat DNA:ssamme aikaan päivityksen, joka valmisteli solutasolla ihmiskunnan, elementaalikunnan ja Äiti Maan vastaanottamaan turvallisesti Äiti Jumalamme kaikenkattavan jumalaisen rakkauden uusia taajuuksia, joilla meitä siunattiin helluntaina pyhän tulen kasteen aikana.

Tiedemiehet jotka laskivat, milloin Maassa koettaisiin fyysisesti massakorona-aallot, sanoivat, että aurinkoaallot saavuttaisivat Maan 26.5. Tuo päivä oli – ei sattumalta – samaan aikaan hyvin voimallisen globaalin juhlan kanssa, joka tunnetaan Ihmiskunnan hyvän tahdon festivaalina, sekä täysikuun pimennyksen kanssa jonka aikana Isä-Äiti Jumalamme ja jokaisen ihmisen "minä olen" -olemus laajensivat sydämissämme ja mielissämme eksponentiaalisesti oivallusta Kristus-tietoisuudesta ja jumalaisesta valaistumisesta.

Samana päivänä oli raportteja joistain hyvin tärkeistä asioista, jotka osoittivat ne tietoisuusmuutokset, joita tapahtuu tänä aikana, sekä vanhentuneiden valtarakenteiden purkamisen, jotka ovat aiheuttaneet sekasortoa ihmiskunnan, elementaalikunnan ja Äiti Maan elämässä.

Toukokuun 26. päivänä tuomioistuimet määräsivät (Royal Dutch) Shell -yhtiön, joka on maailman suurin fossiilisia polttoaineita käyttävä teollisuusyritys, vähentämään hiilidioksidipäästöjään kaikissa toiminnoissaan 45 %:lla vuoden 2030 loppuun mennessä. Tämä kiihdyttää oleellisesti päästöjä tuottavien polttoaineiden – kuten öljy ja kaasu – vähentämistä. Shell sanoo, että heillä on nyt tavoitteena saavuttaa nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä.

Ihmeellisesti 26.5. tuli myös kaksi muuta hyvin kannustavaa raporttia öljy- ja kaasukonserneista. Sekä Exxon että Chevron raportoivat hallitusvalinnoistaan. Ensimmäistä kertaa osakkeenomistajat äänestivät ulos ilmastomuutoskieltäjät ja hallituksen jäsenet sitoutuivat ehkäisemään fossiilisten polttoaineiden päästöjä. Vanhat korvattiin täysin uusilla hallitusjäsenillä, jotka ovat tunnollisia ja sitoutuneita käsittelemään ne ongelmat, joita liittyy fossiilisten polttoaineiden saasteisiin ja ilmastomuutokseen.

Niiden uusien aurinkovalokoodien lisäksi joita virtaa portaalien läpi auringoista aurinkojen tuolla puolen, Maassa koetaan paljon voimakkaampaa aurinko- ja geomagneettitoimintaa tänä aikana. Päivä toisensa jälkeen meille tulvii plasmavalolisäyksiä, jotka aktivoivat kykymme sopeutua viidennen ulottuvuuden kristalli-aurinkovalon vielä korkeampiin taajuuksiin chakrajärjestelmämme, akupunktiomeridiaaniemme ja DNA:mme 12 viidennen ulottuvuuden kristalli-aurinkosäikeen kautta. Tämä antaa jokaisen ihmisen "minä olen" -olemukselle kyvyn voimistaa sitä heräämisprosessia, joka tapahtuu nyt ihmismassojen sydämissä ja mielissä.

Kesäkuun ajan meitä kutsutaan olemaan Jumalan käsinä fyysisellä tasolla, jumalaisen suunnitelman seuraavaa vaihetta varten. 2021 on numerologisesti 5-vuosi (2+0+2+1). Edelliskerran meillä oli 5-vuosi 2012. Tuona vuonna synnytimme uuden Maan "syymaailmoihin", kun menimme aikakausien vaihtumisen läpi päivänseisauksessa 21. ja 22.12.

Tuon ajankohdan jälkeen Äiti Maa ja kaikki elämä sen pinnalla on käynyt läpi myriadeja värähtelymuutoksia atomisolutasolla. Nämä muutokset ovat suuresti kiihdyttäneet jumalaisen alkemian tapahtumista ihmiskunnan, elementaalikunnan ja Äiti Maan maakehoissa. Askel askeleelta meidät on kirkastettu kolmannen ulottuvuuden hiilipohjaisesta kehosta viidennen ulottuvuuden kristalli-aurinkovalokehoksi. Taivaan komppania sanoi, että niiden valotoimien loppuunsaattamisen myötä joita on tapahtunut uuden Maan syntymisen jälkeen 2012, ihmiskunta, elementaalikunta ja Äiti Maa asuvat nyt maakehoissa, jotka ovat paljon jalostuneempia ja eteerisempiä kuin 2012.

Uuden kirkastamisen myötä aurinkovalokoodeilla on saavutettu valotaajuus, joka antaa meille tilaisuuden kanssaluoda monumentaalinen muutos maakehossamme. Taivaan komppania ohjaa meitä kesäkuun 2021 aikana valotoimien läpi, jotka sallivat "minä olen" -olemuksemme kanssaluoda turvallisesti maakehoomme sekä elementaalikunnan ja Äiti Maan maakehoihin muutoksen, joka on yhtä suuri kuin ne energia-, värähtely- ja tietoisuusmuutokset kokonaisuudessaan, jotka olemme kokeneet uuden Maan syntymän jälkeen 2021. Taivaan komppanian mukaan tämän pyhän ponnistuksen onnistuminen on oleellinen osa jumalaista suunnitelmaa vuodelle 2021, jonka on määrä olla jumalanvoitokkaasti suoritettu 35. vuosittaisen Valaisemisen maailmankongressin aikana, 14.–19.8.2021.

Valo-olennot sanoivat, että se mitä tämä muutos merkitse maakehossamme meillä kaikilla, ylittää rajallisen mielemme ymmärryksen täysin. He vahvistivat, että ainoa tapa ymmärtää tämän tilaisuuden suuruus on kokea se hengenveto hengenvedolta sydänpohjaisen sisäisen tietämisemme kautta.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >