HomeViestejäPatricia Cota-Robles23.1.2021 - Selkeyttä tästä haastavasta ajasta

23.1.2021 - Selkeyttä tästä haastavasta ajasta

SELKEYTTÄ TÄSTÄ HAASTAVASTA AJASTA

Kirjoittanut Patricia Cota-Robles (www.eraofpeace.org)
23.1.2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Nämä ovat mielenkiintoisia, mutta usein haastavia aikoja, jotka ovat aiheuttaneet paljon hämmennystä ja pelkoa ihmisten keskuudessa. Kun näemme sellaista myllerrystä, jota on tapahtunut USA:ssa ja monissa muissa paikoissa ympäri maailmaa, ihmettelemme loogisesti: "Miten tätä voi tapahtua, kun hyvin monet ihmiset kutsuvat valoa ja fokusoituvat uuden Maan kanssaluomiseen?" Tänään Taivaan komppania antaa perspektiivin, joka auttaa meitä ymmärtämään, mitä kaaoksen keskellä todellisuudessa tapahtuu.

Ennen kaikkea valo-olennot haluavat meidän TIETÄVÄN, että jokainen pyyntö jumalaisesta interventiosta kuullaan ja Isä-Äiti Jumalamme vastaa siihen välittömästi sen mukaisesti, mikä on kaikkien osallisten korkein hyvä. Tuo syvällinen totuus ei ole ulkoisessa maailmassa niin selvä, kuin haluaisimme, koska universaaliin lakiin liittyy prosessi, jota täytyy kunnioittaa, ennen kuin valontäyteiset ja sydänpohjaiset pyyntömme voivat ilmentyä fyysisesti.

Tämä universaali laki määrää, että tien selvittämiseksi rukouksillemme, kaikki mikä on ristiriidassa sen valon ja niiden täydellisyysmallien kanssa, joita pyydämme, täytyy työntää pintaan ja muuntaa takaisin valoksi. Tämä negatiivisuuden työntäminen pintaan alkaa välittömästi. Hämmennystä aiheuttaa, että usein vie vähän aikaa, ennen kuin todisteita pyytämistämme muutoksista näkyy ilmentyneenä fyysisellä tasolla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei pyyntömme jumalaisesta interventiosta toteutuisi samanaikaisesti. Itse asiassa pintaan tulevaa negatiivisuutta käytetään usein tuon jumalaisen intervention välineenä.

Tämän hetken tarpeen ja sen tosiasian vuoksi, että jokaisen ihmisen "minä olen" -olemus on nyt täysin integroitunut Maa-kehoon, Taivaan komppania paljastaa hyvin erityislaatuista informaatiota, jonka tarkoitus on antaa meille suurempaa selkeyttä kokemastamme puhdistusprosessista. Tämän informaation kuuleminen saattaa olla vaikeaa joillekin meistä. Valo-olennot pyytävät kuitenkin meitä olemaan objektiivisia tarkkailijoita, kutsumaan "minä olen" -olemustamme ja laajentamaan valaistun totuuden liekkiä sydänliekissämme, kun luemme seuraavia sanoja.

Meitä pyydetään aloittamaan tämä jakaminen muistamalla jumalainen mahtikäsky Isä-Äiti Jumalaltamme: "TIETÄKÄÄ totuus, ja totuus VAPAUTTAA teidät." Huomatkaa, ettei tämä toteamus kuulu: "Totuus VAPAUTTAA teidät", vaan "TIETÄKÄÄ totuus, ja totuus VAPAUTTAA teidät."

"Minä olen" -olemuksemme ja valaistun totuuden liekki auttavat jokaista meitä vapautumaan sen syövyttävän ihmisegomme jäämästä, joka tällä hetkellä käyttää pelkopohjaisia illuusiota ja usein vihantäyteistä "me vastaan he" -harhaanjohtamista ja näin kontrolloi ja manipuloi meitä haitallisesti, joko tahallaan tai tahattomasti.

Armosta lankeamisestamme saakka, pelkopohjainen ja pirstoutunut ihmisegomme on manipuloinut ja kontrolloinut meitä niin tehokkaasti, että kehitimme tuhoisan tavan käyttää tuskaa motivoijanamme. Pysymme paikoillamme ikuisesti, kunhan meistä tuntuu mukavalta. Tavallisesti vasta sitten kun meillä on paljon tuskaa, sanomme lopultakin, ettei tämä ole ok. Vasta sitten päätämme, että meidän täytyy tehdä jotain dramaattista saadaksemme merkittäviä muutoksia elämäämme. Valitettavasti ilman "minä olen" -olemuksemme jumalaista interventiota päätämme tavallisesti alemmasta tuska- ja kärsimystietoisuudestamme käsin, mitä muutoksia teemme, ja sitä vääristää aina usko erillisyyteen ja kaksinaisuuteen.

Vuoden 2021 alkamisen myötä Taivaan komppania paljasti, että tämän uskomattoman tärkeän vuoden fokus on itsetuhoisten erillisyys- ja kaksinaisuusilluusioiden loppuunsaattaminen ja näin tien raivaaminen ykseystietoisuuden konkreettiselle ilmentymiselle. Tämä valaistunut tietoisuustaso heijastaa sydänpohjaisia malleja – ykseys ja KAIKEN elämän kunnioittaminen. Tämä merkitsee tietenkin, että kaikki mikä on ristiriidassa ykseystietoisuuden kanssa, täytyy työntää pintaan ja muuntaa takaisin valoksi.

Olemme nähneet tämän tuskallisen puhdistusprosessin kiihtyvän jo useita vuosia, mutta 6.1. USA:n tapahtumat työnsivät uskomattoman haastavan ilmaismuodon tästä ihmiskunnan langenneesta tietoisuudesta, globaalien huomion keskipisteeseen ja hyvin kammottavalla tavalla. Tuona päivänä tuhannet sisaremme ja veljemme ryntäsivät kongressirakennukseen Washingtonissa – joidenkin johtajiemme törkeiden huijausten yllyttämänä sekä vihan ja kiukun motivoimana – aikomuksenaan suistaa vallasta hallitus ja murhata varapresidentti ja kongressin jäsenet.

Taivaan komppania on paljastanut, että tähän katastrofaaliseen kapinaan osallistujia olivat tietoisesti tai tiedostamatta manipuloineet eetteritiedostot ja muistot entisistä harhakuvista, vääristä uskomuksista, mielen kontrolloinnista, pelosta, vihasta ja erilaiset itsepetokset, että heidän väkivaltansa auttaisi jotenkin, sekä ulkoisen maailman tasapainottomien voimien hyvin tuhoisat vaikutukset.

Joillakin ihmisillä tämän kamalan väkivallanteon tarkoitus oli aiheuttaa kansalaissota, joka vaatisi USA:n valkoisen ylivallan kannattajille. Toisilla tekojen motiivina olivat valheet, joita on kerrottu toteennäyttämättömästä vaalivilpistä. Monilla muilla harhakuvia luotiin ja manipulointia tapahtui, kun he sallivat salaliittoteoreetikkojen ohjelmoida mielensä kulttimaisella tietoisuudella. Nämä teoreetikot täyttivät heidän ajatuksensa omituisilla ja virheellisillä uskomuksilla, jotka indikoivat, että Donald Trump olisi jonkinlainen pelastaja ja hän poistaisi USA:sta kaikenlaisen pahuuden. Tätä uskomusta jatkettiin, vaikka murskaava määrä todisteita osoitti päinvastaista.

Valaistun totuuden maailmojen valo-olennot paljastavat meille nyt positiivisen tuloksen noista kamalista tapahtumista kongressissamme 6.1. Tuona päivänä jolloin miljardit ihmiset ympäri maailmaa keskittyivät "henkiseen loppiais/ilmestysjuhlaan", joka edustaa vertauskuvallisesti ihmiskunnan heräämistä ja valaistumista, jokaisen ihmisen "minä olen" -olemus pystyi suorittamaan parannuksen, joka VAPAUTTI meidät siitä ihmisegomme painostavasta manipulointi- ja kontrollointiaspektista, joka on vaikuttanut meihin haitallistesti eläimien ajan.

Sen kamalan kansannousun aikana joka tapahtui USA:ssa, noiden tapahtumien kauhu ja järkytys sai ihmiset joukkona luomaan spontaanisti haavoittuvan sydäntilan, mikä salli jokaisen ihmisen "minä olen" -olemuksen poistaa sen "illuusioverhon", joka on sallinut arvaamattoman ihmisegomme painostavan mielenkontrolloinnin ja massahypnoosin kontrolloida ja orjuuttaa meitä elämien ajan.

Ihmisegomme laittoi aioneita sitten "illuusioverhon" tietoisen mielemme päälle, mikä esti "minä olen" -olemuksemme totuuden. Tämä verho vahvisti egomme kykyä huijata ja harhauttaa meidät tekemään omien käskyjensä mukaan. Nyt tuota verhoa ei enää ole, ja miljoonat ihmiset USA:ssa ja ympäri maailmaa ovat heräämässä "minä olen" -olemuksensa syvälliseen totuuteen.

Taivaan komppania sanoi, että vie jonkin aikaa, ennen kuin tämän totuuden järkytys rekisteröityy kaikkien niiden ihmisten tietoiseen mieleen, joita langenneen egon hypnoottinen mielenkontrollointi ja tasapainottomat voimat huijasivat. He sanoivat, että on kieltämistä, vastarintaa, vihaa, hämmennystä, pettymystä, nolostumista, nöyryyttämisen ja epäonnistumisen tunteita. Taivaan komppania teki kuitenkin hyvin selväksi, että kaikki nuo tunteet ovat haitallisia ja irrelevantteja.

Sillä on nyt merkitystä, että TIEDÄMME ja HYVÄKSYMME, että olemme VAPAITA "illuusioverhon" ansasta ja mielenkontrolloinnista. Tämä merkitsee, että voimme nyt siirtyä eteenpäin valossa, tuon langenneen ihmisegojäämämme tuhoisan vaikutuksen estämättä.

Kallisarvoiset sydämet, Isä-Äiti Jumalamme ja Taivaan komppania pyytävät tämän erityisen parantumis- ja heräämisprosessin aikana meitä kaikkia TIETÄMÄÄN TODEKSI tämän taivaallisen jakamisen, yhdistääksemme voimat heidän kanssaan ja pitääksemme valosylissämme niitä sisariamme ja veljiämme, jotka kamppailevat tämän informaation kanssa, kun virratamme heille myötätuntoa, jumalaista rakkautta, parannusta, kärsivällisyyttä ja ymmärrystä.

Tämä parantuminen on kriittinen osa tien viitoittamisessa jumalaiselle suunnitelmalle 2021 ja ykseystietoisuuden ilmentymiselle. Muistakaa, että olemme yhtä ja Jumalan valo on AINA VOITOKAS!

Jumalan siunausta,

Patricia Cota-Robles
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Next >