HomeViestejäRon Head21.5.2019 - Ajatus joka saattaa auttaa teitä

21.5.2019 - Ajatus joka saattaa auttaa teitä

AJATUS JOKA SAATTAA AUTTAA TEITÄ
 
Neuvostoa kanavoinut Ron Head (www.ronahead.com)
21.5.2019
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tänään haluamme tarjota ajatuksen, joka saattaa auttaa teitä luottamaan vähän enemmän itseenne sekä ymmärtämään niitä suuria muutoksia, joista puhumme ja joiden näkemisessä teillä on vähän vaikeuksia.
 
Monia teitä vaivaa edelleen ajatus kyvyttömyydestänne muuttaa mitään. Tunnette avuttomuutta niiden tilanteiden edessä, joita havaitsette ympärillänne. Luette viestejämme, jotka koskevat todellista voimaanne, ja sisäinen äänenne sanoo: "En minä!" Vastauksemme on: "Kyllä, sinä!" Mutta murtautuminen tuon esteen läpi on vaikeaa useimmille teistä. Teitä on opetettu pitkään ja hyvin.
 
Näemme, että teillä on mielikuva verhosta seitinohuena esteenä siinä välillä, mitä voitte ja mitä ette voi nähdä. Vaikka tämä on totta jossain määrin, haluaisimme antaa hivenen erilaisen kuvan, joka saattaa auttaa teitä kuvittelemaan maailman todellisen tilan.
 
Nimittäin tuo verho ei ole aineellinen. Se ei ole jokin lakana, joka roikkuu taivaallisista (suihku)verhokoukuista ja estää teitä näkemästä. Se on kaikkialla useimmilla teistä. Ja se estää oikean ja totuudenmukaisen kuva kaikesta. Kaikesta. Eikö sitä olisi parempi kuvata sumuksi? Näkökykynne on sumentunut. Lisäksi sitä kutsuttaisiin täsmällisemmin havaintokyvyksenne, koska ongelmana ei ole todellisuudessa näkökyky.
 
Mikä saattaisi aiheuttaa virheellisen havainnon? Millaisesta sumusta puhumme? Kyse on tietysti vääristä uskomuksista, epätotuuksista ja peloista. Voisimme kirjoittaa kokonaisen kirjan pelkästään tuosta aiheesta, mutta jos "menemme asiaan", kuten sanotaan, on oikeastaan yksi peruslähtökohta, joka teille on syötetty ja jonka korjaaminen hälventäisi sumun välittömästi.
 
Jos tuo sumu hälvenisi, jos tuo väärinkäsitys korjattaisiin, niin kykynne hyväksyä ja "nähdä" se suuri muutos, joka on tekeillä maailmassanne, laajentuisi hetkessä.
 
Mitä ajatusta joka teillä on – luultavimmin tiedostamatta – voisitte tietoisesti alkaa muuttaa tämän tapahtumiseksi? Se on ajatus, joka aiheuttaa suurimman osan virheellisistä universumia koskevista ajatuksistanne – jos ei kaikkia – ja myös suurimman osan virheellisistä maailmaa kokevista näkemyksistänne – jos ei kaikkia.
 
Pidätte itseänne erillisenä. Se on siinä. Pidätte itseänne erillisenä. Olette yksin. Olette eksyksissä. Ette ole yhteydessä mihinkään – ette toisiinne, ette maailmaanne ettekä Jumalaanne. Teillä ei ole riittävästi. Te ette voi saada riittävästi. Olette voimaton. Mitä siis voitte tehdä? Olette pienenpieni. Kaikki muu on voimakkaampaa kuin te. Ongelmanne ovat vain liian suuria.
 
Kaikki valheita. Kaikki valheita. Te kaikki saavutatte ne rajat, mitä pidätte mahdollisena. Tiesittekö sen? Oletteko koskaan ajatelleet sitä? Te KAIKKI saavutatte itse aiheuttamanne rajat. Ja niin kauan kun jatkuvasti yritätte murtautua noiden rajojen läpi, teillä on erittäin vaikeaa. Tekisimme siitä vähän helpompaa, jos voisimme.
 
Nimittäin kun käytämme te-pronominia, ehkä tulkitsette tavallisesti sen viittauksena kollektiiviseen itseenne. Jos oivaltaisitte sen ja ajattelisitte itseänne sillä tavalla, teillä muuttuisi paljon. Vähäpätöisestä pienestä "sinusta" tulisi miljoona "sinää" – ja se kasvaa. Tämän tekeminen päivittäin alkaisi hälventää tuota sumua. Erillisyyssairaus alkaisi parantua. Saattaisitte myös alkaa nähdä tuolle puolen – kaiken sen tuolle puolen, mitä tällä hetkellä kuvittelette. Voisitte puntaroida mahdollisuuksia siellä, missä oli ennen mahdottomuuksia. (Suom. huom. englanninkielessä "sinä" ja "te" ovat sama sana.)
 
Kokeilkaa sitä. Teillä ei ole mitään menetettävää, ja teillä on universumeita saavutettavana. Te olette se, mitä etsitte.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >