HomeViestejäRon Head11.12.2018 - Vastauksia, osa 22 - merkit ja tuomitseminen

11.12.2018 - Vastauksia, osa 22 - merkit ja tuomitseminen

VASTAUKSIA, OSA 22 – MERKIT JA TUOMITSEMINEN

Neuvostoa kanavoinut Ron Head (www.ronahead.com)
11.12.2018
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Päätämme vastata kahteen kysymykseenne tänään. Kutsukaa näitä merkeiksi ja tuomitsemiseksi. Ensimmäinen liittyy siihen, mitä te kutsutte tällä hetkellä oireiksi ja minkä me nimeämme uudelleen merkeiksi. Toinen kysymys koskee tämänhetkistä yhteiskunnallista jakautumista, jota ilmenee monissa maissanne ja joka tuo tuomitsemisen hyvin paljon fokukseen.

Merkit

"Monet ihmiset alkavat meditoida, kun menemme pidemmälle näihin korkeammalla värähteleviin energioihin. Muutaman kuukauden meditoinnin jälkeen monet alkavat tuntea värähtelyjä tai energiaa kruunu- ja otsachakrassaan, ja jotkut näkevät purppuranpunaista ja violettia väriä syvän meditaation kaikkien vaiheiden aikana. Voisiko Neuvosto puhua tämän ilmiön merkityksestä ja sen suhteesta ylösnousemusenergioihin, joita virtaa Maan ilmakehään tällä hetkellä?"

Asioita joita kuvaat ja monia muita sen lisäksi, tapahtuu tuhansille ja tuhansille ihmisille ympäri planeettaanne. Kutsutte niitä ylösnousemusoireiksi. Ja halussanne sisältyä mukaan, olette luetelleet niissä melkein kaikki fyysiset vaivat, joita ihminen tuntee. Tarkoituksemme ei ole vähätellä näitä asioita. Kaikki kivut ja säryt eivät kuitenkaan johdu kohoavista värähtelyistänne.

Tällä hetkellä useat samanaikaiset tekijät nostavat värähtelytaajuuttanne. Yksi näistä on oma aikomuksenne kehittyä. Tämä on kaikkein tärkein, sillä ilman siitä muut ovat suhteellisen tehottomia. Seuraavana on se tosiasia, että vaikka voimme puhua omasta värähtelykentästänne, osallistutte kaiken kenttiin ympärillänne. Kun muut nostavat taajuuttaan, teitä nostetaan. Tietysti vastakkainenkin on totta. Nostatte toisia, kun nostatte itseänne. Sitten monet tekijät ympäristössänne – puhumme galaksista jne. – yhdistyvät tuottamaan värähtelylisäystä, jonka vaikutusta yksikään hiukkanen ei pääse pakoon, kuten olemme sanoneet aiemmin. Voitte kutsua sitä fysiikaksi, jos haluatte. Voitte kutsua sitä Jumalan tahdoksi. Fysiikka ei loukkaannu siitä, eikä Jumala. Ymmärrättekö?

Niinpä kun värähtelynne nousee, tietoisuutenne siitä laajenee, mitä on. Jokainen teistä kokee sen tavoilla, jotka ovat ainutlaatuisia teille. Tämä johtuu siitä, että jokainen teistä on ainutlaatuinen yksikkö, jolla on ainutlaatuiset kasvuvaatimukset ja ainutlaatuiset halut ja aikomukset.

Teillä on hyväksytty tarve selvittää se kaikki, vaikkei oikeasti ole tarvetta siihen. Ehdotamme vaihtoehtoista lähestymistapaa. Oletteko nähneet lasten kikattavan ja jahtaavan juosten saippuakuplia, joita he ovat puhaltaneet? Tehkää niin. Lakatkaa kamppailemasta tämän todella uskomattoman kokemuksen kanssa ja hyväksykää se ja pitäkää hauskaa siinä. Olettehan odottaneet sitä riittävän kauan.

"Miten fantastista!" "En ole koskaan ennen nähnyt sellaisia asioita!" "En ole koskaan ennen kuullut noita asioita!" "Mikä muu on mahdollista?"

Tuomitseminen

"… Näen valtavaa jakautumista eri puolueiden ihmisten väillä. Uskon, että perimmiltään haluamme KAIKKI samoja asioita elämässä. Miten koskaan lakkaamme tuomitsemasta toisiamme?"

Ensimmäinen askel: huomatkaa, että valtava ihmismäärä tuomitsee "toisen puolen". Tähän manipuloidaan ja kannustetaan suuressa määrin, mutta perimmiltään sillä ei ole merkitystä. Sen tarkoituksena on saada monet esittämään se kysymys, jonka olet juuri esittänyt.

Ne jotka näkevät tämän ja esittävät tuon kysymyksen, saattavat hyvinkin alkaa esittää itselleen erittäin relevantteja muita kysymyksiä. Vastataanpa joihinkin niistä nyt.

Teidät on ehdollistettu hyväksymään, että on oikeita vastauksia ja vääriä vastauksia. Välitön seuraus tästä on, että "jos minä olen oikeassa, niin hän on väärässä", "jos hän on oikeassa, minä olen väärässä", "en saa olla väärässä", "puolustan omaa asemaani kaiken kustannuksella!" Ja juuri tätä teille esitetään – pelkoanne väärässä olemisesta.

Tällä sinisellä pallolla teitä on miljardeja ja miljardeja. Miten monen heistä oletatte olevan kanssanne täysin samaa mieltä kaikesta? Edes yksi? Ei edes yksi. Miten monen oletatte olevan kanssanne samaa mieltä monista asioista? Muutama? Ei, vaan kaikki!

Lisäksi ehdottaisimme, että alatte tutkia sitä mahdollisuutta, että tuomitsette toisissa sen, mitä ette tuomitse itsessänne tai minkä todellisuudessa tuomitsette itsessänne. Juuri nuo alitajuiset mahdollisuudet tulevat pintaan katsottavaksi tällä hetkellä. Ja ihmiskunta päättää, mitä se ei halua enää sisällyttää mahdollisuuksina todellisuuteensa. Se päättää tunnistaa ne ja siirtyä eteenpäin. Se ylösnousee, kehittyy, haluaa ja kokee korkeampaa. Tämä on nyt käynnissä. Mutta se on prosessi.

Onko jokin nopeampi tapa? Kyllä on. Korvatkaa kaikki tuomitseminen anteeksiannolla. Aloittakaa itsestänne. Sitten antakaa anteeksi jokaiselle jumalaiselle sielulle, ja he ovat kaikki jumalaisia sieluja riippumatta siitä, tietävätkö he sen vai eivät. Anteeksianto ei merkitse, että katsoo sanoja, ajatuksia tai käytäntöjä läpi sormien. Mutta on suuri ero noiden asioiden ja sen tunnistamisen välillä, että tuhlaajapoika tai tuhlaajatyttö saattaa olla hyvin, hyvin kaukana kotoa. Useimmilla ei ole aavistustakaan, missä koti on, eivätkä he tietenkään tiedä, miten sinne päästään. Olkaa majakka.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >