HomeViestejäAisha North15.10.2013 - Luomishistoria, osa 4

15.10.2013 - Luomishistoria, osa 4

LUOMISHISTORIA, OSA 4
 
Jatkuvia seuralaisia kanavoinut Aisha North (aishanorth.wordpress.com )
15.10.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tämä on yksi niitä viestejä, jotka ehkä saavat monien pään pyörälle, mutta tiedämme toki, ettei tämä ole uutta tietoa kenellekään teistä. Itse asiassa tämä on ollut leimattuna sisällenne aivan alusta saakka - ei ainoastaan tässä elämässä, vaan ikuisuuden. Te kaikki jaatte saman suunnitelman, kun olette kotoisin samasta eetteristä, ja näin mikään ei ole "uutinen" kenellekään teistä, eikä tule olemaan. Mutta erityissyistä teidät on ohjelmoitu kytkemään pois päältä ne vanhat muistipankit, joita kannatte mukananne, ja näin elämä ihmisenä alkoi. Mutta nyt kun olette taas astumassa täyteen voimanne todellisina luojina, teille annetaan pääsy niihin taas. Se mitä kerran pidettiin haittana, on nyt taas etu, kun olette onnistuneet uudelleenjohdottamaan itsenne riittävästi, päästäksenne niihin korkeampiin värähtelysfääreihin, joista kerran tulitte.
 
Tässä kaikessa on kyse värähtelystä, harmonioista, äänestä, mikä on luotu soittamaan tiettyä säveltä, mikä harmonisoituu kaiken muun olevaisen kanssa. Sillä koko luomakunta on vain valtava musiikkikappale, mikä on luotu erilaisista "nuoteista", jotka on laitettu yhteen soimaan riitasointuisesti ja yhdenmukaisesti. Kaikki riippuu siitä, miten sitä katsotaan. Tai paremminkin kuunnellaan. KUULETTE oikeasti sen, mitä NÄETTE. Toisin sanoen, havaitsette värähtelyn, mutta nämä värähtelyt voivat ottaa monia eri muotoja ja ne voivat olla sekä näkyviä että kuuluvia. Nimittäin kaikki hyräilee omaa säveltään, ravistelee ja tanssii omien sisäisten harmonioidensa mukaan ja tämä tekee siitä näkyvää - sekä silmälle että muille värähtelyreseptoreille.
 
Mahdollisuusmerta voidaan verrata tyyneen mereen, koska sitä täytyy hämmentää toimintaan, jotta se TULEE joksikin. Kuten sanoimme, sitä voidaan verrata tulitikun sytyttämiseen pimeässä huoneessa, jotta tikku voidaan nähdä - sillä se on siellä, mutta sitä ei voi havaita, ja näin tarkkailija laittaa kaiken LIIKKEESEEN. Ja heti kun sille annetaan liikevoimaa, se alkaa OLLA, ja sitten se voidaan havaita tiettynä värähtelytaajuutena. Sillä massa on pelkästään energiaa, mikä on määritelty tietyssä taajuudessa, ja te tarkkailijana voitte havaita sen, koska pystytte erottamaan näitä taajuuksia. Mutta kuten olemme sanoneet aiemmassa viestissä, olette sekä vastaanotin että lähetin, koska olette luoja ja tarkkailette luomista. Annatte siis elämän lähettämällä jotain värähtelyä ja saatte sen syntymään tarkkailemalla vaikutusta, mikä sillä on tähän mahdollisuusmereen, mikä on ns. levossa, kunnes te tai joku toinen koskettaa sitä lähettämällä omaa värähtelyään.
 
Tätä voidaan jollain tapaa verrata niihin kolmiulotteisiin laitteisiin, joita ihmiset ovat nyt tehneet ja joilla lähetetään sähkösignaalia laitteeseen, mikä muuttaa ne konkreettiseksi ja toimivaksi esineeksi kolmessa ulottuvuudessa. Luominen toimii täsmälleen samalla tavalla. Värähtelyinformaatio heijastetaan energiahiukkaspilveen ja nämä hiukkaset kootaan tulevien värähtelyjen moduuli-informaation mukaan ja näin niistä tulee tietty muoto, jota nämä värähtelyviestit kuvaavat.
 
Voimme antaa teille toisen kuvan tästä ja se on kuva vesipisarasta, mikä pudotetaan nesteastiaan. Kun pisara osuu tämän nesteen pintaan, kalvoon, näette, miten muodostuu uusi pisara, mikä ponnahtaa tästä pinnasta. Se ei ole sama pisara, joka osui siihen. Paremminkin se on peilikuva, minkä tuottaa nestemäärä, johon tämä ensimmäinen pisara yhdistyy. Tämä on siis luomistoimintaa. Lähetätte "informaatiopisaran" ja kun se yhdistyy tämän hiukkasmeren pintaan, muodostuu uusi "pisara" ja se ponnahtaa tästä energiakeittomerestä. Niin saatte sitä, mitä laitatte siihen, sillä tämä ei ole sattumanvaraista toimintaa, vaan joka kerta hyvin täsmällistä.
 
Ei ole arpapeliä, missä olette ja tuijotatte avaruuteen odottaen, mitä kehkeytyy vuorovaikutuksestanne kaiken kanssa. Ei, tämä on suunnitelman mukaista ja silloin kun alatte olla vuorovaikutuksessa tietoisesti, näette tämän itse. Ja tämä on myös syy siihen, miksi ihmiskunta on menettänyt tämän kyvyn hyvin pitkäksi aikaa. Jotta teidän sallitaan luoda tästä mahdollisuuslähteestä, teidän täytyy olla harmoniassa sen taajuuden kanssa, mikä hallitsee kaikkea, eli Jumalataajuuden kanssa - sen joka voi sallia ja jonka sallitaan synnyttää. Ja näin teidän täytyi kulkea hyvin pitkä tie, ennen kuin pysytitte yhdistymään tähän taajuuteen.
 
Tästä ylösnousemuksessa on pelkästään kyse. Siinä on kyse sen moduulitaajuuden parantamisesta, mitä olemuksenne voi kantaa, ja kuten tiedätte, mitä matalampi taajuus, sitä vähemmän kykyä olla vuorovaikutuksessa korkeampien taajuuksien kanssa. Ja oikein niin, kun mitään mikä ei ole riittävän puhdasta eli matalampien värähtelymuotojen tahraamatonta, ei voida päästää eikä päästetä käymään korkeammissa taajuuksissa. Ne eivät voi olla vuorovaikutuksessa tämän luovan energiameren kanssa, sillä ne ovat hyvin epäsoinnussa sen kanssa ja näin ne eivät voi ns. olla mitenkään uhka tälle prosessille. Mutta teidän tarvitsi puhdistua näistä riitasointuisista värähtelyistä voidaksenne vastaanottaa ja lähettää tätä uutta vapauden ääntä. Kuten olemme kertoneet teille uudestaan ja uudestaan, olette alkaneet löytää äänenne ja alatte käyttää sitä laulaaksenne itsenne ja paljon muuta ympärillänne olemaan sillä äänellä, mitä kykenette lähettämään olemuksesta, joka pystyy virittymään tähän jumalan taajuuskenttään.
 
Tämä taajuus on hyvin erityislaatuinen ja se on sama taajuus, mikä voidaan havaita aina, kun joku pystyy kuuntelemaan värähtelyä, mikä leviää kaikkeen olevaiseen. Kaikki laulavat saman sävelen mukaan, mutta lisäksi niillä on oma yksilöllinen sointunsa - sointu joka tekee hänestä tai siitä tarkoin määritellyn ja erillisen "asian" kaikesta muusta. Mutta voidakseen ylipäätään olla olemassa, sen on oltava tuon taustataajuuden mukainen, mistä se tuli - tuon luovan energiameren, nesteen mikä muodosti nuo erilliset "asiat".
 
Mutta taas kerran, lähetätte nyt määrätyn taajuutenne tähän muokattavaan "energianesteeseen" ja teette sen hyvin täsmällinen määräys mielessä. Lähetätte määräyksen värähtelyinformaatiopakettina ja kun "paketti" on vuorovaikutuksessa tämän nesteen kanssa, se tuottaa pisaran tai asian, jotain konkreettista mikä noudattaa näitä täsmällisiä ohjeita, joita olette lähettäneet. Voi kuulostaa hyvin monimutkaiselta ja jollain tavoin se onkin, mutta prosessi itsessään on yhtä helppoa kuin lasten leikki. Sillä sitä mihin keskitytte, lähetetään teistä hyvin määriteltynä värähtelynä, minkä tämä energiahiukkasmeri vuorostaan nappaa aistisyötteenä ja tämä syöte välitetään suoraan takaisin peilikuvana, täsmällisenä "tulosteena".
 
Tämä on taas yksinkertainen selitys prosessista, mutta ns. taustamekanismi on hyvin monimutkainen. Sillä tämä ei ole "vapaasti kaikille" - tilaisuus luoda, mitä tahansa tunnette tarvitsevanne tietyllä hetkellä. Muistakaa, että tämä on KOLLEKTIIVIprosessi, jonka määrätty osa jokainen teistä on. Nimittäin se mitä luotte, on paljolti osa valtavaa ja monimutkaista luomusta, mikä on jo suunniteltu, ja näin piirustukset on laadittu ja teille kaikille on perin pohjin selostettu, mikä osa on teidän "tehtävälistallanne". Tämä voi kuulostaa siltä, että te ette voi kontrolloida yhtään mitään. Näin ei ole, mutta se merkitsee, ettei tätä ole jätetty ja jätetä sattuman varaan.
 
Nimittäin tulitte OLEMAAN tähän täsmälliseen aikaan saadaksenne koko prosessin toteutumaan ja näin olette kuin valtavan koneiston pieniä osia, jotka on kaikki asetettu luomaan ihmiskunnasta ja tästä planeetasta versio, mitä voidaan verrata vain sellaiseen, mitä olette nähneet hurjimmissa unissanne/unelmissanne. Ja tämä johtuu siitä, että olette jo NÄHNEET sen toteutuvan. Muistakaa, että aika on myös muokattavaa, ja näin tämä prosessi on jo tapahtunut, mutta teillä se on vasta alkamassa.
 
Toivomme, ettei tämä ota pois iloa siitä kaikesta, vaan auttaa teitä ymmärtämään, että te ette voi mennä harhaan, sillä olette jo TEHNEET tämän. Mutta taas kerran, tämän prosessin on tapahduttava juuri tänä aikana TEILLE, jotta se voi tapahtua teille, sillä te saatte sen tapahtumaan ja kontrolloitte kaikkea. Nyt teidät kaikki on kiinnitetty tähän "moniulotteiseen koneeseen", mikä luo sen, mitä ikinä tietoisuutenne pyytää sitä luomaan. Ja muistakaa, että koska olette jo tehneet tämän, ette pysy tilaamaan jonkin sopimattoman luomista. Ette voi epäonnistua ja näin pyydämme teitä vain nauttimaan siitä ajatuksesta, että luotte omaa unelmaanne ja nyt tuosta unelmasta tulee lopultakin todellisuutta. Ei ainoastaan teille, vaan myös kaikille muille jotka on kiinnitetty tähän UUDEN upeaan verkkoon.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >