HomeViestejäJim Self28.6.2012 - Tarina tietoisuuden vähenemisestä - osa 2

28.6.2012 - Tarina tietoisuuden vähenemisestä - osa 2

TARINA TIETOISUUDEN VÄHENEMISESTÄ - OSA 2
 
Kirjoittanut Jim Self (masteringalchemy.com, lightworker.com/spectrum )
28.6.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Mutaatioilla ja vääristymillä oli oma elämänsä ja vääristymät alkoivat olla vuorovaikutuksessa keskenään ja punoutua yhteen. Mutaatiot ja vääristymät alkoivat luoda ja tuottaa lisää vääristymiä ja mutaatioita - ja lisää vääristymiä ja mutaatioita. Vääristymillä ja mutaatioilla ei ollut tietoisuutta. Ne ovat kaikki kuin virus tai kone, joka jatkaa monistumista. Kolmannessa ulottuvuudessa mutaatiot ja vääristymät ovat värähtelyjä, jotka tunnetaan vihana, kateutena, katkeruutena, karkeutena, pettämisenä, hallintana, kontrollina, insestinä, raiskauksina ja ismeinä, kuten seksismi, rasismi jne. Kaikki nuo rumat tunteet ja rumat ajatukset ovat vääristymiä, jotka toimivat koko lajissamme tänä päivänä. Ne on kaikki kiedottu pelkoon.
 
Tämä prosessi on jatkunut hyvin, hyvin pitkään. Kaikkeudessa on monia paikkoja, missä ei ole lainkaan valoa. Sanoin kerran Urielille: "Eikö ole haasteellista tuoda tuo pimeys takaisin valoon?" Saatoin tuntea hymyn Urielissa. Hän sanoi: "Ne pimeät mallit ja olennot jotka ovat ilman valoa, eivät ole haastavia tapauksia. Niiden kanssa on helppoa työskennellä, sitten kun sovittu aika tulee. Te olette haastavimpia tapauksia. Nimittäin teillä on vapaa tahto ja valinta. Teillä on Luojan valokipinä sisällänne. Te voitte valita emmekä me sekaannu valintoihinne. Teidän on valittava itse. Pimeillä olennoilla ei ole vapaata tahtoa tai valintaa."
 
Nyt tapahtui paljon. Kun toista sädettä käytettiin, havaittiin, että valo voitiin porrastaa alaspäin ja tiivistää tiheydeksi. Tämä avasi täysin uuden luomisulottuvuuden. Suuret valo-olennot, avatarat ja Elohim voisivat kokea itsensä muodossa. Tämä oli sekä uutta että ilo. He alkoivat kokea itseään kaikissa muodoissa, kuten kivet, vesi, ilma, kukat ja paljon muuta.
 
Kun luomisen laajentuminen jatkui, uusi merkittävä luomus syntyi. Kaksitoista elävää tietoisuuskeskusta vedettiin Luojan Kristus-puolesta ja asetettiin ympäri Kaikkeutta. Jokainen näistä keskuksista ylläpiti Luojan rakkautta. Jokaisen keskuksen tarkoitus oli heijastaa tätä rakkautta ja Kristus-valoa olentoihin, jotka asuivat tai kävivät noissa keskuksissa. Sen seurauksena monet uudet olennot arkkienkelimaailmoissa, avatarat, Elohim ja kaikki suuret valo-olennot nauttivat näistä Kristus-valokeskuksista. Maa oli yksi näistä hyvin erityisistä valokeskuksista. Tämän tietoisuuden vähenemisen jatkuessa monia luojajumalia ja muita tuli tähän Kristus-keskukseen. Monet näistä olivat hyvin riutuneita pilaantuneista ja vääristyneistä luomuksista ja hyvin keskittyneitä niihin. Ne eivät enää sisältäneet paljon Luojan valoa. Fyysiset luomukset joita oli tehty maaplaneetalla, alkoivat sisältää enemmän vääristymiä ja vähemmän Luojan rakkautta.
 
Tämän pitkän ja voimakkaan mutaatio- ja vääristymäsolutuksen vuoksi maa ei voinut enää jatkaa Kristus-tietoisuuden heijastamista pinnallaan. Sen asukkaat eivät enää vastaanottaneet valoa ja maa putosi pois tuosta Kristus-tietoisuudesta. Se putosi rakkauden yhtenäiskentästä suurempaan ja suurempaan tiheyteen ja siitä tuli fyysinen. Maa romahti. Yksi 12 valokeskuksesta romahti. Tämä tapahtuma loi valtavan heijastusvaikutuksen Kaikkeuden läpi. Maa oli tähän romahtamiseen saakka ollut hyvin merkittävä käytävä kaikille.
 
Tuona ajankohtana arkkienkelit, Elohim, valon lordit ja monet muut suuret valo-olennot anoivat Luojaa luomaan lattian tai rajan - pisteen romahduksen pysähtymiselle. Jos maa romahtaisi tuon rajan ohi, se ei palautuisi. Tämä luomus tunnetaan Metatronin kuutiona. Se oli hyvin monisyinen geometrinen tietoisuus-, valo- ja äänirakennelma. Se loi pisteen, mitä pidemmälle maa ei voisi romahtaa. Tulos tunnettiin kolmantena ulottuvuutena. Se oli tiukka, strukturoitu ja hyvin tiheä. Sen luomisaikaan ei ollut joustavuutta. Sillä oli hyvin tietyt rajat ja se pystyi ylläpitämään ja tukemaan erittäin vähän valoa ja kuitenkin tämän maan sisällä eli tietoisuus. Maa oli tässä tilassa erittäin pitkän aikaa.
 
Koska tämä tietoisuusromahdus oli ylivoimainen monille suurille valo-olennoille, avataroille, arkkienkeleille ja monille, monille muille, arkkienkelimaailma anoi Luojaa muuttamaan heidän tarkoituksensa. He pyysivät, että pelkän luojajumalien luomisen katselemisen sijasta päätehtäväksi tulee pysäyttää tietoisuuden väheneminen. Heidän tarkoituksena oli peruuttaa mutaatioiden ja vääristymien aiheuttamia vahinkoja, ja vapauttaa kaikki, joihin oli vaikutettu. Luoja suostui heidän pyyntöönsä. Lopulta ja hyvin pitkän ajan kuluessa maan jäljellä oleva tietoisuus kykeni luomaan riittävästi vakautta, jotta kuutiorakenne poistettiin maasta. Mahdollisuutta maan romahtamisesta syvemmälle pimeyteen ei enää ollut.
 
Pitkän aikaa kuution poistamisen jälkeen asukkaat alkoivat luoda uusia näkökantoja ja uusia ajatuksia, jotka olivat aiempien rajoitusten ulkopuolella. Siellä missä ennen oli ollut vain tiukkuutta ja joustamattomuutta, alkoi nyt olla mahdollisuuksia. Tämä kehittyi erittäin hitaasti miljardien vuosien aikana ja alkoi olla enemmän tiedostamista ja joustavuutta. Tilaisuudet ja erilaiset tietoisuustasot palasivat planeetalle. Mutta mahdollisuus paluusta Kristus-valokeskukseksi ei ollut käytettävissä maaplaneetalla.
 
Lisää tietoisuusaspekteja tuli planeetalle ja ne pystyivät jäämään ja ankkuroitumaan. Lopulta mahdollisuutta uuden lajin kylvämisestä planeetalle alettiin harkita. Tämä on piste, minkä useimmat meistä ymmärtävät "aluksi". Tätä uutta tietoisuutta kutsuttiin lemurialaiseksi. Lemurian varhaispiirteissä ei ollut fyysistä kehoa. Asukkaat olivat yksikertaisia olentoja, jotka sisälsivät valoa. Valotietoisuus alkoi elää täydemmin tiheällä maaplaneetalla. Lemurialaisilla oli valotietoisuus, mutta he eivät olleet teitä. He olivat suuren kokeilun ensimmäinen osa.
 
Kaiken tämän kehittymisen aikana luomissäteitä tarjottiin jatkuvasti. Kuitenkin myös mutaatioiden ja vääristymien laajentuminen ja kasvaminen jatkui. Jokaisen uuden säteen myötä suuria luomismahdollisuuksia tuli esiin, mutta ne eivät menestyksekkäästi lopettaneet vääristymiä pysyvästi. Tätä jatkui monia kymmeniätuhansia vuosia.
 
Osa 3: miksi ja miten kaikki muuttui 2003 ja ne uudet mahdollisuudet, joita tulee nyt esiin.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >