HomeViestejäJim Self29.5.2012 - Tarina tietoisuuden vähenemisestä - osa 1

29.5.2012 - Tarina tietoisuuden vähenemisestä - osa 1

TARINA TIETOISUUDEN VÄHENEMISESTÄ - OSA 1
 
Kirjoittanut Jim Self (masteringalchemy.com, lightworker.com/spectrum )
29.5.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Vuonna 2002 esitin arkkienkelille mielestäni yksinkertaisen kysymyksen. Odotin yksinkertaista vastausta. En saanut yksinkertaista vastausta, vaan tarinan tietoisuuden vähenemisestä. Vastaus ei ole vielä valmis ja upea keskustelu jatkuu.
 
Miten tietoisuuden romahtaminen tapahtui? Mitä se oli? Mitä siihen liittyi ja miten se on jatkunut tähän päivään saakka? Tarinan kertovat arkkienkelit Uriel, Zadkiel, Mikael ja Metatron.
 
Uriel aloittaa selittämällä … Ei ollut sotaa. Ei ollut pahoja poikia. Ei ollut enkeliä, joka petti Luojan ja juoksi karkuun kaiken tiedon kanssa. Se ei tapahtunut niin.
 
Pidetäänpä asia yksinkertaisena … Kauan, kauan sitten Luoja halusi tuntea itsensä paremmin. Niinpä Luoja loi monia uusia aspekteja itsestään. Aspekteja jotka tunnetaan Pyhänä Henkenä, "minä olen" -olemuksena, Kristus-valona ja paljon, paljon muuta. Luoja loi myös äärettömän määrän luojajumalina tunnettuja olentoja. Luoja lähetti ne tutkimaan ja luomaan uusia mahdollisuuksia. Auttamaan luomisessa Luoja kehitti suunnitelman tai piirustuksen ja antoi sen luojajumalien käyttöön. Luojajumalat loivat innoissaan.
 
Tätä suunnitelmaa käyttäen he loivat suurenmoisia luomuksia Luojan valolla. He loivat universumeita, uusia tietoisuuspiirteitä sekä ajattelu- ja ihmemaailmoja - kaikki uutta ja kaikki hyvin jännittävää. Tämä jatkui hyvin pitkään, vaikkei tuntemaamme aikaa ollutkaan olemassa.
 
Prosessin jossain kohtaa tapahtui jotain odottamatonta. Jossain päin Kaikkeutta joku luojajumala teki jotain uutta ja tahatonta. Seuraamatta suunnitelmaa mikä kehotti laittamaan yhteen palikat yksi, kaksi, kolme ja neljä, tämä luojajumala kasasi palikat eri tavalla. Ne kasattiin sen sijaan kolme, yksi, kaksi ja neljä. Ensin kukaan ei oikeastaan huomannut tätä muutosta ja tätä uutta mallia alettiin käyttää laajemmin. Jossain kohtaa tämä uusi luomismalli sitten huomattiin. Tämä löytö sai aikaan valtavaa innostusta luojajumalissa. Tämä oli täysin uusi kokemus, jotain mitä ei ollut koskaan ennen ollut. Kaikki olivat hyvin innoissaan.
 
Luojajumalat palasivat Luojan luo ja pyysivät enemmän kykyä luoda vielä suurempia ja mahtavampia asioita. Luoja suostui ja antoi heille uuden suunnitelman, mikä oli paljon täydempi ja sisälsi monia, monia Luojatietoisuuden aspekteja lisää. Tämä alettiin tuntea Luojan tahtona, ensimmäisenä luomissäteenä. Tämä säde sisälsi Luojan aikomuksen. Tämä ensimmäinen säde oli erittäin laaja. Yksi sen sisältämistä tekijöistä innosti luojajumalia erittäin paljon. Sitä kutsuttiin vapaaksi tahdoksi. Tuohon saakka vapaa tahto ei ollut käytettävissä. Luojajumalat olivat aina noudattaneet alkuperäistä suunnitelmaa.
 
Näillä uusilla työkaluilla varustettuna luojajumalat menivät luomaan mitä hämmästyttävimmillä tavoilla. Se oli heidän työtään ja he rakastivat sitä. Luoja loi myös toisen luomuksen - arkkienkelit ja enkelimaailman. Urielin mukaan arkkienkeliulottuvuudella oli hyvin erityistarkoitus. Se luotiin yksinkertaisesti ilmaistuna luojajumalien suurten luomusten katselijoiksi, osallistujiksi ja yleisöksi. Heidän tehtävänsä oli tavallaan mennä suuriin teattereihin ja nauttia esityksistä. He tekivät työnsä hyvin ja rakastivat sitä.
 
Luominen jatkui ja jatkui. Luojajumalat eivät luoneet ainoastaan lisää, he loivat myös lisää luojajumalia. Heillä oli kapasiteettia tehdä se. Ja nuo ensimmäiset luojajumalat loivat lisää luojajumalia ja nämä luojajumalat loivat lisää luojajumalia ja prosessi jatkui.
 
Luojajumalat rakastivat luomuksiaan ja vaikka kaikki luotiin Luojan valossa, jotkut luojajumalat alkoivat käyttää enemmän omaa valoaan luomiseen, puhtaan Luojavalon sijasta. Kun nämä luojajumalat jatkoivat luomista ja loivat uusia luojajumalia, tätä omalla valollaan luomisen kokemusta välitettiin eteenpäin. Koska tämä tapahtui edelleen Luojan synnyttämässä valossa, sitä ei ensin huomattu.
 
Mutta tässä kehityskulussa luomuksiin alkoi ilmestyä pientä väreilyä ja huojuntaa. Luojat ja monet alkuperäisistä luojajumalista alkoivat panna merkille tämän. Näillä uudemmilla luojajumalilla ei ollut samaa viisautta, tietoa ja kokemusta kuin luojajumalilla ennen heitä. Monet näistä nuoremmista luojajumalista olivat hyvin ihastuksissaan omista luomuksistaan. Vapaassa tahdossaan he alkoivat käyttää enemmän yksilöllistä valoaan eivätkä puhdasta ja tasapainoista Luojan valoa. Heidän luomuksensa sisälsivät vähemmän ja vähemmän Luojan valoa. Ne sisälsivät vähemmän Luojan aikomusta ja paljon enemmän heidän omaa ainutlaatuista aikomustaan. Nämä luojajumalat olivat hyvin innoissaan ja heillä oli kovin hauskaa uusien kykyjensä kanssa eikä heitä oikeastaan huolettanut koko asia.
 
Luoja pani tämän jatkuvasti merkille, koska oli kasvava määrä luomuksia, jotka oli tehty ilman täyttä, alkuperäistä valoa. Tämän asian korjaamiseksi ja näiden luojajumalien auttamiseksi palaamaan alkuperäisen suunnitelman käyttämiseen, kaikille luojajumalille annettiin kaksi uutta luomissädettä. Koska oli vapaa tahto, ainoastaan ehdotettiin niiden käyttämistä. Nämä säteet antoivat tilaisuuksia laajentaa Kaikkeutta.
 
Toinen luomissäde saatiin ensimmäisestä säteestä. Tämä säde sisältää kaikki värit. Värejä ei ollut siihen saakka koskaan koettu. Toinen säde sisälsi myös kapasiteetin vahvistaa ja heikentää energiaa, paljon samaan tapaan kuin muuntaja. Tämä synnytti monia lisämahdollisuuksia luoda suuremmilla ja pienemmillä tavoilla.
 
Kolmas säde sisältää taajuuksia ja alitaajuuksia monissa eri kokoonpanoissa ja järjestyksissä. Niitä kutsutaan "energetiikoiksi". Nämä ovat valtavia rakentavan energian palikoita, mitkä sisältävät kaikki mahdollisuudet. Ensimmäistä, toista ja kolmatta sädettä käytettiin luovan prosessin kaikkien askeleiden aikana.
 
Nämä kolme sädettä kehitettiin kohottamaan vääristyneitä luomuksia ja nostamaan ne takaisin korkeammille valotasoille. Luoja halusi näiden vääristyneiden luomusten ja itse luojajumalien palaavan käyttämään alkuperäistä suunnitelmaa, mikä oli suuremmassa harmoniassa Kaikkeuden kanssa.
 
Luoja tarjosi myös muita säteitä vapaasti, aikomuksenaan tuoda kaikki takaisin alkuperäiseen valoon. Vapaan tahdon vuoksi luomuksia ei voi ottaa takaisin tai poistaa.
 
Pian saavutettiin kohta, missä monet uudemmat luojajumalat käyttivät erittäin vähän alkuperäistä suunnitelmaa luomiseen. Uriel selitti, että tässä kohtaa vedettiin raja ja Luoja sanoi jotain hyvin yksinkertaista: "Jos haluatte luoda Luojan valolla, kaikki on käytettävissänne rajan tällä puolella, mutta jos aiotte luoda omalla valollanne, niin teillä ei ole enää pääsyä Luojan valoon."
 
Monet ymmärsivät sen merkityksen, mitä tarjottiin, ja he palasivat luomaan yksinomaan Luojan valolla ja luomissäteillä, mutta monet eivät palanneet. Ne jotka eivät palanneet, rakastivat luomuksiaan. He olivat ihastuneet luomuksiinsa ja jatkoivat luomista omalla valollaan.
 
Mutta tähän mennessä vääristymillä ja mutaatioilla oli kyky jo kopioitua ja uudistua itse. Vääristymät järjestäytyivät itse eivätkä noudattaneet säteiden sisältämiä valomalleja. Niillä oli tavallaan oma mieli ja ne muuntuvat laajemmiksi vääristymiksi, joissa oli vielä vähemmän valoa. Näillä vääristymillä alkoi olla suuri vaikutus luomuksiin, mutta myös kaikkiin luojajumaliin.
 
Mitä enemmän he loivat Luojan valon ulkopuolella, sitä enemmän vääristymiä ja mutaatioita oli heidän luomuksissaan. Sitä enemmän väreilyä ja huojuntaa ilmestyi. Tämä oli jatkuvasti Luojan ja Luojan valoa käyttävien huolena. Luoja näki mahdollisuuden, että tämä malli kulkisi spiraalina pimeyteen. Siksi tarjottiin lisää säteitä, jatkuvana tarkoituksena tuoda takaisin kaikki, jotka loivat alkuperäisen puhtaan valon ulkopuolella sekä lisätä mahdollisuuksia jokaisessa luomuksessa. Jokaisen uuden säteen myötä homma toimi todellisuudessa oikein hyvin …
 
Siihen saakka kunnes ei toiminut.
 
Osa 2: Miten ja miksi alkoi tapahtua niitä vääristymiä ja mutaatioita, jotka tukivat tietoisuuden vähenemistä.
 

< PrevNext >