HomeViestejäMarilyn Raffaele2.1.2022 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

2.1.2022 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
2.1.2022
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat lukijat, tervetuloa uuteen vuoteen, joka sisältää yllätyksiä ja muutosta. Paljon paljastuu tämän tulevan vuoden aikana, ja osa siitä järkyttää teitä. Useimmat teistä ovat jo tunteneet intuitiivisesti monia muutosalueita, mutta joitain asioita tulee yllätyksenä.

Älkää pelätkö tai olko huolissanne, rakkaat ystävät, kun tutut uskomukset, perinteet ja elintapanne eivät enää tunnu yhtä tärkeiltä eivätkä resonoi enää niin kuin ennen. Tämä merkitsee vain, että energianne on muuttunut uuteen värähtelyyn, mikä saa teidät olemaan nyt epäharmoniassa monien asioiden kanssa, jotka olette aina hyväksyneet osaksi elämäänne. Mieltymykset ruuassa, vaatteissa, työssä, ajanvietteessä ja useimmissa ulkoisissa aktiviteeteissä muuttuvat, joskus merkittävästi ja joskus vain vähän. Saatatte tuntea vetoa hiljaisuuteen ja yksinäisyyteen enemmän, kuin moniin ulkoisiin aktiviteetteihin joista aiemmin nautitte.

Koska jokainen on jumalaisen tietoisuuden yksilöllinen ilmaisumuoto, matka joka tarvitaan tämän tulemiseen saavutetuksi tietoisuustilaksi, ei koskaan lakkaa. Henkinen evoluutiomatka tapahtuu monien elämien aikana ja sisältää kokemuksia, joita tarvitaan kunkin yksilön saattamiseksi tilaan, jossa hän on avoin, valmistautunut ja valmis hyväksymän korkeamman ulottuvuuden todellisuudet siitä, kuka ja mitä hän oikeasti on.

Evoluutio ei lakkaa, kun ihminen herää kolmannen ulottuvuuden uskomusjärjestelmästä – se on vasta alkua. Kolmas ulottuvuus on erittäin korkeiden ulottuvuustikkaiden alin askelma, ja evoluutio jatkuu äärettömästi näiden korkeampien ulottuvuuksien läpi. Jumala on ääretön, ja ääretöntä Jumalaa ei yksinkertaisesti voi ymmärtää rajallisella ja rajatulla ihmismielellä, vaikka monet yrittävät sitä ja monet muut luulevat onnistuneensa siinä. Jumala paljastuu, kun yksilö on valmistautunut ja valmis. Olette kaikki saaneet paljastuksia, jotka tuntuivat tulevan tyhjästä, mutta tulivatko ne oikeasti tyhjästä?

Ylösnousemus ei ole muuta kuin tietoisuuden laajentumista integroimalla totuutta, mikä sitten hajottaa automaattisesti valheellisuuden ja tulee henkilön tietoisuustilaksi. Koska on vain YKSI tietoisuus, jokainen tämän YHDEN tietoisuuden yksilöitymä on kokonainen ja täydellinen, mutta kun henkilö ei ymmärrä tätä, hän jatkaa luomista ja elämistä illuusiomaailmassa ja kokee erilaisia kaksinaisuus- ja erillisyysmuotoja, jotka hän on tietämättä luonut. Henkinen matka on tämän persoonattoman ja valheellisen jätteen poiskuorimista, jota jokainen ihminen on tietämättään monien elämien saatossa sallinut kerääntyä tietoisuuteen.

Sitten kun totuuden syvempi ja täydempi oivaltaminen tapahtuu, se ei merkitse, että jätätte tavallisen elämänne taakse. Se merkitsee, että voitte nyt elää maailmassa, mutta olematta maailmasta, koska ymmärrätte ja olette integroineet korkeampia totuuksia itseenne ja maailmaan liittyen. Korkeampi tietoisuustila reagoi maailmaan automaattisesti korkeammilla tavoilla, koska te olette tietoisuus. Palvelette valoa ja autatte Maan ylösnousemusprosessissa pelkästään olemalla, kuka olette.

Ei ole jatkuvaa tarvetta yrittää tehdä asioita, jotka on suunniteltu ilmaisemaan rakkautta jotakuta tai jotain kohtaan, niin kuin monet uskonnot opettavat. Tietoisuutenne YHDESTÄ ja sen tunnistaminen, että valo on jo läsnä jokaisessa ihmisessä, tuo automaattisesti rakkautta joka tilaisuuteen. Tämä on valotyötä, mitä tulitte tekemään. On tilanteita, joissa tarvitaan jotain toimintaa, mutta yleisesti ottaen valotyö korkeammassa mielessä on sitä, ettei kamppailla ja yritetä pelastaa, parantaa tai korjata virheitä, joita näette ympärillänne. Pitäydytte vain tiukasti totuudessa ja todistatte jumalaista todellisuutta, joka on läsnä silloinkin, kun ei näytä siltä.

Nekin jotka päättävät pysyä vanhassa energiassa, tuntevat sen korkeampien ulottuvuuksien valotaajuusvärähtelyn, joita kannatte tietoisuudessa. Jotkut eivät ehkä pidä teistä sen vuoksi, vaikka useimmat eivät ymmärrä omaa reaktiotaan. Toiset tuntevat vetoa tähän korkeampaan energiaan, mutta älkää antako kummankaan reaktion huolettaa, koska olette jo valmistuneet tai lähellä valmistua sen yli, että etsitte vahvistusta ihmisiltä, paikoista tai jostain itsenne ulkopuolella.

Olette ehkä huomanneet, että lisääntyvä määrä ihmisiä näyttää osallistuvan muiden auttamiseen. Usein se tapahtuu hyvin perustasolla ja jonkin tiukasti jäsentyneen ryhmän kautta, mutta tämä edustaa ensimmäistä askelta ykseystietoisuutta kohti, ja se on evoluution tapa toimia – askel kerrallaan.

Ne jotka jumittavat vanhassa energiassa ja kieltäytyvät hievahtamasta ja pitävät mieluummin kiinni vanhentuneista kaksinaisuus- ja erillisyysajatuksista, sodasta, ahneudesta ja itsensä palvelemisesta, huomaavat vähitellen asemansa tulevan aina vain vaikeammaksi, kun maailma muuttuu heidän ympärillään. Monet yrittävät pitää kiinni vallasta siinä uskossa, että henkilökohtainen valta pitää heidät turvassa ja varustettuna. Millään mikä on muodostettu kaksinaisuus- ja erillisyysuskomuksille, ei ole lakia pitämässä paikoillaan – sen tekee ainoastaan usko niihin – ja kun tämä usko vähenee, niin myös niiden ulkoiset muodot.

Meditoikaa usein, leväten todellisessa olemuksessanne myös silloin, kun jatkatte askareitanne. Jotkut näkevät meditoinnin yhtenä keinona anoa joltain jumalakäsitykseltä jotain, mistä ihminen uskoo, ettei hänellä ole sitä ja hän tarvitsee sitä. Älkää koskaan meditoiko sillä ajatuksella, että yritätte saavuttaa jotain, mitä uskotte teiltä puuttuvan, sillä tämä vain vahvistaa erillisyysuskomusta. Antakaa sen sijaan meditoinnin olla lepäämistä hiljaisessa tietoisuudessa "minulla on, koska minä olen". Meditointi on pelkästään itsenne sallimista levätä oivalluksessa ykseydestä Jumalan kanssa.

On normaalia ja luonnollista, että epäolennaisia ajatuksia kulkee läpi meditoidessa. Älkää koskaan vastustako niitä vihaisena tai uskoko, että te ette osaa meditoida, koska tätä tapahtuu. Sallikaa vain noiden ajatusten kulkea läpi antamatta niille huomioita tai valtaa, samalla jatkaen fokusoitumista hiljaiseen tietoisuuteen ykseydestä. Älkää odottako valoja, ääniä ja kokemuksia, josta olette saattaneet lukea tai kuulla muiden puhuvan, sillä tämä rajoittaa omaa kokemustanne ja voi olla itse luotua. Saattaa näyttää siltä, ettei meditoidessanne tapahdu mitään, mutta tietäkää, että kun joku kääntyy sisäänpäin aikomuksenaan levätä "minä olen" -olemuksessa, jotain tapahtuu aina syvemmillä tasoilla.

Kun henkilö kehittyy, hän alkaa elää meditaation ja tarve istua meditoimassa vähenee. Tilasta jota etsitte meditoimalla, tulee tietoisuustila, joka on aina kanssanne, kun jatkatte työtänne, vuorovaikutustanne, hauskanpitoanne ja mitä tahansa. Kyse on pienen tietoisuuden pitämisestä aina virittyneenä jumalaiseen todellisuuteen, mikä vuorostaan sallii teidän tunnistaa helposti muiden jumaluuden – myös niissä jotka ovat epämiellyttäviä tai jäykkiä negatiivisissa uskomuksissaan.

Koko maan päällä olemisen tarkoitus näinä epätavallisina ja intensiivisinä aikoina on auttaa nukkuvaa maailmaa heräämään todelliseen luontonsa ja siihen tosiasiaan, että Jumala ei ole vanha mies taivaassa, kuten hyvin monille on opetettu, vaan kaikkialla läsnä oleva tietoisuus, mikä vuorostaan tekee kaikesta mikä nähdään, kuullaan, maistetaan, tunnetaan (kosketuksella) ja haistetaan kolmannen ulottuvuuden tasolla, jonkin aineellisen käsityksen todellisuudesta.

Maailma jonka tunnette, näyttää hyvin todelliselta. Koette tuskaa, puutetta ja rajoituksia monissa muodoissa. Tietämättömyydessä kaikki ovat monien, monien elämien saatossa keränneet ja tallentaneet tiheää energiaa, jota jatkuvasti ilmaistaan ulkoisesti, mutta jota puhdistetaan parhaillaan fyysisestä, tunne- ja mentaalikehostanne. Niin kauan kun ihmistietoisuus uskoo edelleen, että kolmas ulottuvuus on ainoa todellisuus, hän jatkaa sen ilmentämistä henkilökohtaiseksi ja globaaliksi todellisuudekseen.

Jokainen ihminen on luoja, Jumalolento, joka luo todellisuutensa tietoisuutensa substanssista – tietoisuuden joka on tosiasiassa jumalainen/Jumala/tietoisuus, mutta joka on ehdollistettu ja peitetty uskolla hyvään ja pahaan, erillisyyteen ja kahteen voimaan.

Tämä voi saada teidät kysymään, miksi joillain hyvin ystävällisillä ja lempeillä ihmisillä on monia ongelmia. Näin on, koska he luovat edelleen kolmen ulottuvuuden tietoisuustilasta. Ei ole ilmaisematonta tietoisuutta. Ongelmat tai kärsimys ei ole koskaan henkilökohtaista, vaan nämä asiat ovat sen persoonattoman, universaalin erillisyysuskomusjärjestelmän ilmaisumuotoja, jonka yksilöt ovat tietämättömänä sallineet olla oma tietoisuustilansa. Aineellinen tai Ihmistunne hyvästä on yhtä harhaa kuin ihmistunne pahasta. Ne ovat pelkästään "hypnotismitikun" kaksi päätä.

Nämä ajat ovat vaikeita kaikille, henkisesti heränneille sekä niille, jotka eivät ole heränneet. Kaikki tuntevat Maan energian intensiivisyyden tänä aikana. Korkeampien ulottuvuuksien korkeataajuiset valoenergiat hämmentävät ja paljastavat pimeitä energiataskuja, jotka ovat olleet piilossa ja usein naamioituneet tavallisiksi ihmisiksi, paikoiksi tai asioiksi. Kaikki paljastuu lopulta ja häviää siihen olemattomuuteen, josta ne on muodostettu.

Älkää odottako kädet ristissä tämän tai tuon tapahtuvan tai rukoilko tietyn asian tapahtumista. Jumalainen suunnitelma on aktivoitu ja se kehittyy niin, kuin sen täytyy kaiken korkeimmaksi ja parhaimmaksi hyväksi. Teidän tehtävänne on pitää totuudenvaloa, samalla luottaen, että kaikki etenee suunnitelman mukaan henkilökohtaisesti ja globaalisti. Tämä merkitsee sen hyväksymistä, että vaikutelmista huolimatta totuus on, että kaikki on jo täydellistä ja ehjää.

Tiedämme, että olette väsyneitä. Yrittäkää olla vertaamatta nykyaikoja menneisyyteen, kaivaten asioiden palaamista entiseen. Menneisyys on valmis, tuotuaan maailman siihen, missä se on nyt valmis uuteen ja korkeampaan. Olette massiivisen tietoisuusmuutoksen keskellä.

Luomukset jotka on muodostettu korkeammista tietoisuustiloista, voivat olla vain parempia kuin ne, jotka on muodostettu menneisyyden alemmista värähtelyistä.

Olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >