HomeViestejäMarilyn Raffaele14.11.2021 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

14.11.2021 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
14.11.2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat lukijat, tervetuloa uuden viestin pariin, jonka tarkoitus on tuoda toivoa ja kannustusta näinä aikoina, jotka ovat stressaavia monille. Tietäkää, että kaikki etenee suunnitelman mukaisesti, vaikutelmista huolimatta. Maan ihmiset itse ovat ainoita, jotka voivat luoda haluttuja muutoksia ja korkeamman kollektiivitietoisuuden.

Monet odottavat edelleen, että korkeammissa ulottuvuuksissa olevat tekevät tuon työn heidän puolestaan. He odottavat, toivovat ja rukoilevat, että vanhat energiamuodot otetaan pois, mutta vapaa tahto ei salli tätä. Tällä puolella olevat eivät voi tehdä tuota työtä puolestanne. Opastusta ja neuvoa, kyllä, korkeampien valotaajuuksien "kaatamista" Maahan, kyllä, mutta vain ne jotka elävät tuossa energiassa, voivat muuttaa Maan kollektiivitietoisuuden sisältöä.

Tämä on syy, miksi hyvin monia henkisesti kehittyneitä sieluja on Maassa tänä aikana, ja lisää tulee joka päivä. Monet uudet ovat sieluja, joilla ei ole mitään puhdistettavaa – he tulevat vain lisäämään valonsa Maan ylösnousemusprosessiin. Niiden täytyy tehdä työ, jotka elävät ihmiskollektiivin energiassa, mutta valitsevat olla erillään siitä.

Paljastuu paljon asioita, mikä auttaa ihmiskuntaa ymmärtämään enemmän, mitä on tapahtunut ikuisuuksia, ja se herättää monia, jotka ovat eläneet mukavasti 3D-unessa. Ne jotka hyötyvät vallitsevasta tilasta, kieltävät, torjuvat ja vastustavat suuren osan tästä informaatiosta henkilökohtaisista valta- ja varallisuussyistä.

Kaikki mitä tänä aikana tapahtuu, on osa Maan ylösnousemusprosessia. Käsitykset ja uskomukset jotka ovat olleet tiukasti käytössä vuosisatoja, voivat vain hävitä, kun lisääntyvä määrä ihmisiä herää, koska ainoastaan usko niihin luo, ylläpitää ja elättää ne. Älkää koskaan kadottako näkyvistä sitä tosiasiaa, että Lähteen ilmaisumuotoina te olette luojia.

Kun pysytte keskittyneenä korkeimpaan totuuteen koko ajan, huomaatte, että lisää informaatiota ja henkistä totuutta alkaa virrata tajuntaanne. Te jotka tunnette vetoa osallistua aktiivisesti ulkoisiin aktiviteetteihin, tiedätte intuitiivisesti sen, ja teitä opastetaan. Te jotka tunnette vetoa olla hiljaa, teette myös maailmantyötä pelkästään olemalla valomajakoita, jotka säteilevät niille, jotka etsivät epätoivoisesti jotain enempää.

Koska on vain YKSI ja kaikki elämä on tuota YHTÄ, jokaisessa yksilössä on aina ollut ja tulee aina olemaan syvä halu, veto, kaipaus ja sisäinen into yhdistyä taas kerran ITSEEN ja tuntea olevansa kokonainen.

Koska kolmas ulottuvuus on kaksinaisuuden ja erillisyyden ulottuvuus, ihmismieli tulkitsee tämän sisäisen innon eheyteen ja täydellisyyteen romanssin, kumppanuuden, perheen, ylistyksen, hyväksynnän ja kaikenlaisten samanlaisten yhteyksien haluksi ja tarpeeksi. Väkivaltaiset jengit ja rikollisryhmät ovat itse asiassa tätä samaa energiaa niiden tavalla ymmärrettynä, jotka elävät erillisyystietoisuudesta.

Useimmat teistä ovat hyvin pitkällä kaikkien jäljellä olevien vanhojen energioiden, valojen, lupausten jne. puhdistamisessa, mihin voi liittyä ja usein liittyy muutamien niiden uudelleenkokeminen. Koska romanttiset suhteet ovat esittäneet merkittävää roolia monissa elämissä, ne usein esittävät suurta osaa puhdistusprosessissa.

Huomaatte ehkä näkevänne toistuvia unia ihmisistä, jotka eivät enää ole tai ole koskaan olleet tässä elämässä. Alatte ehkä tutkia entisiä romansseja ja sanoa: "Minun olisi pitänyt tehdä tämä. Minun ei olisi pitänyt tehdä tuota. Miksi menin tuohon suhteeseen? Miksi pidin tätä ihmistä niin viehättävänä? Teen aina huonoja valintoja" jne. mikä kaikki johtaa tuohon suurimpaan toteamukseen: "Kukaan ei ole koskaan oikeasti rakastanut minua."

Tämä uskomus on erittäin tavallinen kolmen ulottuvuuden ajattelussa ja sitä täytyy rehellisesti tutkia, se täytyy ymmärtää ja siitä täytyy päästää irti, koska se pitää teitä erillisyydessä ITSESTÄ sekä muista. Teidän täytyy ymmärtää, että ihmiset ovat itsessään kyvyttömiä rakkauteen, koska kaikki rakkaus on yksin Jumalasta. Vain Jumalalla on rakkautta annettavana.

Jumalainen rakkaus/ykseys on jo täysin läsnä jokaisessa yksilössä, mutta sitä pystytään ilmaisemaan vain niin paljon, kuin yksilön tietoisuustila sallii. Romanttinen rakkaustunne on käsitys jumalaisesta rakkaudesta/ykseydestä, joka heijastaa sielun pyrkimystä taas kerran kokea eheys. On kolmen ulottuvuuden ajattelua etsiä jostain ihmisolennosta sellaista, mitä itsellä ei ole.

Kaikki käsitykset rakkaudesta (3D-tulkinnat) jäävät vajaaksi jossain kohtaa, koska kaksinaisuus- ja erillisyysenergia hallitsee tällä hetkellä Maata ja koska kaikenlaiset käsitykset on rakennettu virheelliselle perustalle. Se ajatus, että täydellisen rakkauskumppanin löytäminen tuo lopun kaikelle onnellisuuden etsimiselle ja kaipaamiselle, kuten elokuvissa, kirjoissa ja yhteiskunnan uskomuksissa esitetään, on aina turha matka, kuten useimmat lopulta havaitsevat.

Tämän EI ole tarkoitus sanoa, että te ette voi kokea Maassa tyydyttäviä suhteita, mikä on yksi maan päällä elämisen iloista fyysisessä kehossa. Sanomme sitä, että kun odotatte jonkun ihmisen antavan teille sen täydellisyydentunteen, joka löytyy vain sisältä, petytte. Iloa ja toveruutta virtaa kuitenkin automaattisesti kummakin kumppanin läpi, ei heistä suhteissa, jotka on rakennettu itsetietoisuuden perustalle. Suhde on korkeammassa mielessä kaksi ihmistä, jotka on yhdessä valinnasta, ei koskaan tarpeesta, ja katsoo samaan suuntaan.

Romanttiset suhteet, ihastukset ja myös vakaat avioliitot saavat tavallisesti alkunsa jonkinlaisista edellisen elämän suhteista. Kaikilla on henkiperhe tai -ryhmä, jonka kanssa he työskentelevät ja usein inkarnoituvat, esittäen erilaisia rooleja niin, kuin tarvitaan muiden henkiseen kasvuun tuossa ryhmässä. Jotkut roolit saattavat olla inhimillisesti negatiivisia, erityisesti jonkin pitkään "märkineen" ongelman saattamiseksi loppuun. Jokainen rooli päätetään ennen inkarnoitumista, minkä vuoksi usein tapahtuu niin, että henkilö tuntee välittömästi tai jotenkin tunnistaa tulevan kumppaninsa.

Kaikki suhteet, mutta usein erityisesti avioliitot ovat jonkin loppuunsaattamista, joka on jäänyt kesken entisessä elämässä, jotta tuodaan anteeksiantoa ja päätös kummallekin. Usein kestää useita elämiä, että ihminen on henkisesti valmis tarvittavaan loppuunsaattamisprosessiin, jos tuo entisen elämän suhde kumppanina, vanhempana, lapsena, naapurina jne. vahingoitti fyysisesti tai tunnepuolella.

Tästä syystä jotkut avioliitot ja suhteet alkavat onnellisesti ja sitten yhteys yksinkertaisesti vain häviää. Sitten kun yhdistymisen tarkoitus on saatettu loppuun rakkaudella, kumpikin on valmis valitsemaan, pysyykö yhdessä vai ei. Älkää koskaan pitäkö jotain sellaista hengistä, josta intuitiivisesti oivallatte, että se on saatettu loppuun ja valmis, ulkopuolisesta paineesta huolimatta. Luottakaa aina intuitioonne ja tehkää rakkaudella valintoja, jotka tuntuvat intuitiivisesti oikeilta teille sekä tuolle toiselle ihmiselle.

Vapaa tahto sallii jokaisen elää henkilökohtaisen uskomusjärjestelmänsä mukaan, mutta niille jotka ovat henkisesti hereillä, se merkitsee, ettei anna enää maailman uskomusten ja käsitysten määrittää omia valintojaan ja tekojaan. Henkisen evoluution myötä tulee henkinen voimaantuminen, kyky sanoa itseensä luottaen ja vakuuttavasti: "Kiitos vaihtoehdostasi, mutta valitsen tehdä näin."

Olette tulossa omaan voimaanne, henkiseen voimaanne – ei kolmen ulottuvuuden voiman tunteeseen, joka on aina valtaa johonkin. Henkinen voima on luonteen vahvuutta, vakaumuksen/varmuuden rohkeutta ja kykyä ryhtyä tarvittaviin toimiin ja tehdä päätöksiä rakkauden paikasta, myös kokiessaan pelkoa, jota siitä voi syntyä.

Älkää koskaan vastustako tai kieltäkö pelkoa. Pelko on tehokas työkalu kolmannen ulottuvuuden elämisessä, mutta kun alatte hyväksyä sen, kuka ja mitä oikeasti olette, ja elää siitä käsin, irrationaaliset pelot alkavat hävitä. Niitä tulee edelleen tajuntaanne, koska ihmismieli pyrkii suojelemaan sillä, mitä se tietää vetämällä kollektiivista, mutta alatte nopeasti tunnistaa, mitä kukin pelko edustaa, ja vaihtaa ajattelunne totuuteen.

Tietäkää, että kaikki etenee suunnitelman mukaisesti, globaalisti ja henkilökohtaisesti. Sallikaa tämä prosessi. Luottakaa, että korkeampi itsenne pyörittää show'ta, ja sallikaa SEN tehdä tämä myös silloin, kun asiat tulevat hankaliksi, vaikeiksi tai suorastaan kamaliksi.

Luottakaa.

Olemme Arcutuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >