HomeViestejäMarilyn Raffaele31.10.2021 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

31.10.2021 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
31.10.2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat lukijat, tietäkää aina, että näiden viestien tarkoitus on auttaa kaikilla tasoilla, niitä jotka ovat avoimia autettavaksi. Käsitämme, että tavallisesta elämästä on tullut monin tavoin vaikeaa, koska paljon siitä mihin olette tottuneet, ei enää toimi niin kuin ennen. Sallikaa tuo prosessi, sillä kaikki on niin, kuin tarvitsee olla tällä hetkellä, heräämättömän enemmistön heräämiseksi – jos ei täysin, niin ainakin uuteen ja korkeampaan tunteeseen siitä, mistä elämässä pitäisi olla kyse.

Energia jonka tunnette, on tullut jatkuvasti intensiivisemmäksi, kun korkealla värähteleviä valotaajuuksia tulee paljastamaan ne matalalla värähtelevät ja tiheät energiat, jotka ovat hallinneet ja määritelleet ihmiskunnan ajatteluprosessia aioneita. Tämä korkeavärähteinen energia saa jokaisen kyseenalaistamaan omat valintansa, uskomuksensa ja tavoitteensa, elämän yleisesti sellaisena, kuin he ovat aina eläneet sitä ja uskoneet sen olevan.

Valheellisen hajoaminen on tarkoituksena kaiken sen takana, mitä tapahtuu tällä hetkellä – paljastukset, heräämiset, muutos, vastarinta ja monien vanhojen tiukasti vakiintuneiden toimintatapojen purkaminen. Älkää koskaan kadottako näkyvistä sitä tosiasiaa, että valitsitte olla Maassa tänä aikana, ei vain puhdistaaksenne henkilökohtaisen energeettisen rojunne, vaan myös auttaaksenne maailman kollektiivisen tietoisuuden raskaassa nostamisessa.

Kaikki etenee suunnitelman mukaisesti, niin sisällä kuin ulkona. Luottakaa, ja lakatkaa jatkuvasti yrittämästä korjata kaikkea vanhoilla työkaluilla. Tekeminen, tekeminen, tekeminen on kolmen ulottuvuuden toimintaa, johon teidät on ohjelmoitu. Todellinen muutos voi virrata vain sisältä, luovan ajattelun ja uusien ideoiden lähteestä. Menkää sisällenne hakemaan vastauksia ja ratkaisuja, vaikka ongelma näyttäisi miten arkipäiväiseltä, ja se mikä ilmentyy, on käytännöllistä ja näyttää tavalliselta, mutta se toimii.

Monet alkavat ensimäistä kertaa tuntea toveruutta muiden kanssa. Näin herääminen tietoiseen tajuntaan ykseydestä alkaa. Jokaisen totuuden oivaltaminen alkaa pienenpienenä valohalkeamana henkilön tajunnassa. Tämä pieni askel on todellisuudessa valtava askel sellaiselle, joka on aina elänyt täysin kolmen ulottuvuuden ajattelun perusteella. Tuo pieni valohalkeama alkaa sitten laajentua, koska se on todellisuus ja todellisuus hävittää kaiken itsestään poikkeavan.

Älkää tuomitko ympärillänne olevien ponnistuksia tai ei-ponnistuksia, koska jokaisen ihmisen täytyy kehittyä omaa tahtiaan. Joillakin on lisää kolmen ulottuvuuden oppitunteja koettavana, kun taas toiset ovat valmiita omissaan. Muistakaa aina, että ulkoisista vaikutelmista huolimatta, jokaisella ihmisellä on korkeampi itse ja oppaita. Tämän tietäinen tekee helpommaksi luopua houkutuksesta valaista jotakuta, joka ei halua, että valaistaan.

Rakkaus on sallimista, ja saattaa tulla kohta, jossa teidän täytyy vain sallia toisen kaatua naamalleen, mikä voi olla erittäin vaikeaa, jos tuo toinen on rakas ihminen. Henkisen mestarin tehtävä on olla valmiina tarttumaan kädestä, joka kurkottaa apua, muttei koskaan kurkottaa alas vetämään joku potkien ja huutaen pois valitsemastaan katuojakokemuksesta. On tilanteita, joissa asioihin puuttuminen on sopivaa, mutta vain silloin kun tuon ihmisen ympärillä olevat vaistoavat, että hän haluaa apua.

Tietäkää totuus jokaisesta yksilöstä, jonka näette, josta tulette tietoiseksi tai jonka kanssa olette tekemisissä, riippumatta siitä miten unessa hän näyttää olevan henkisesti. Tämä ei koskaan merkitse, että annatte jotenkin käyttää, pelotella tai solvata itseänne siinä väärässä uskossa, että olette kärsivällinen, rakastava tai henkinen. Kehittyneet ja henkisesti tietoiset yksilöt ovat voimaantuneita, eivät pelkää puhua totuuttaan rakastavasti mutta tiukasti ja kykenevät ryhtymään tarvittaviin toimiin, mutta he eivät koskaan kadota näkyvistä sitä, että he ja muut osalliset ovat henkiolentoja.

Monet eivät vielä kykene ymmärtämään rauhan ja rakkauden hiljaisia tapoja ja tulkitsevat nämä ominaisuudet heikkoudeksi. Usein he hyökkäävät sanoin ja teoin yrittäen pelokkaasti säilyttää uskomusjärjestelmänsä erillisyydestä ja elämästä sellaisena, kun he tuntevat sen. Ajan myötä kaikki alkavat tuntea ehdottoman rakkauden, sillä se on todellisuus.

Jotkut teistä huomaavat tai ovat jo huomanneet, että muut – usein joku vieras tai joku jota vähiten odottaisitte – tuntevat vetoa luoksenne esittämään kysymyksiä totuudesta, siitä mitä uskotte tai mitä tekisitte jossain asiassa. Näin on, koska he tuntevat energianne, pystyvät harmonisoitumaan sen kanssa ja ovat henkisesti valmiita saamaan lisää. Antakaa henkistä "vauvanruokaa" aloittelijoille ja henkistä "lihaa" niille, jotka ovat valmiita siihen. Jonkin syvällisen totuuden antaminen jollekin, joka ei ole vielä henkisesti valmistautunut, hämmentää vain häntä tai kääntää hänet pois. Luottakaa aina, että intuitionne opastaa teitä näissä asioissa.

Jokaisesta ajatuksesta jota ajattelette, ja jokaisesta väärästä uskomuksesta joka teillä on, tulee osa kollektiivia. Siitä syystä neuvomme rajoittamaan uutisten katselemista ja kolmeen ulottuvuuteen perustuvaa osallistumista ulkoisiin asioihin, sillä kun teette sen, lisäätte vain vanhaa energiaa siihen kollektiivitietoisuuteen, jota toivotte valaisevanne. Tutkikaa omia henkilökohtaisia uskomuksianne, ja voitte havaita, että teillä on edelleen kollektiivin uskomuksia, jotka eivät enää palvele nykyistä, kehittyneempää tietoisuustilaanne. Muistakaa, ettei ole ilmaisematonta tietoisuutta ja jokainen pieni uskomus, joka teillä on, ilmentyy jollain tavalla johonkin aikaan, koska olette luojia.

Itsenne salliminen sotkeutua ulkoisen maailman oikeaan ja väärään, hyvään ja huonoon lisää vain kolmen ulottuvuuden kollektiivin sisältöä. Tämä ei kuitenkaan merkitse, että suljette silmänne maailman ongelmilta. Näette niitä, olette tietoinen niistä ettekä kiellä tai vastusta niitä, mutta tarkkailette niitä korkeamman tietoisuuden paikasta, joka tuntee todellisuuden kaikkien ulkoisten vaikutelmien alla. Kun teette tämän, lisäätte valoa kollektiiviin ettekä valheellisuutta.

On joitain, jotka ovat inkarnoituneet erityisesti ottamaan aktiivisen roolin maailmanpolitiikassa, lakiasioissa, uskonnoissa, lääketieteessä, koulutuksessa, armeijassa, luonnontieteissä jne. Nämä sielut ovat korkealle kehittyneitä ja riittävän vahvoja saadakseen aikaan valohalkeamia tiheimmille alueille. Joitain on vakavasti pahoinpidelty, jopa tapettu yrityksistään muuttaa vallitseva tila, mutta monet jatkavat työskentelyä rauhan ja muutoksen puolesta niiden rinnalla, jotka ovat vielä täysin sotkeutuneet vanhaan energiaan. Jos olette yksi heistä, tiedätte, kuka olette, ja kunnioitamme teitä rohkeudestanne ja vahvuudestanne.

Pitäkää yksinkertaisesti ja hiljaa valoa ja tietäkää, että kannatte sitä kaikkialle, minne menette. Kehittyneen tietoisuuden valo voi olla majakka niille, jotka yrittävät selviytyä "myrskyistä", joita nyt tapahtuu. Monet kehittyneet yksilöt uskovat väärin, että he eivät tee mitään, ja miettivät, miksi heille ei ole annettu "henkistä" työtä. Palvelette jokaisella ajatuksella, jonka ajattelette, jokaista paikkaa johon menette, ja jokaista ihmistä jonka kanssa olette tekemisissä, koska olette tietoisuutenne valo. Tämä on valotyön todellinen tarkoitus.

Taitelija joka antaa kauneutta muille, on valotyöntekijä. Maanviljelijä joka tuottaa rakkaudella terveellistä ja täysarvoista ruokaa, on valotyöntekijä. Opettaja joka palvelee kärsivällisesti oppilaitaan, on valotyöntekijä. Vaimo ja äiti joka huolehtii perheestään, on valotyöntekijä. Jätteenkerääjä joka tekee työtään rakkaudella ja välittäen, on valotyöntekijä. Jokainen joka tekee, mitä hän tekee, rakkaudesta ja ykseyden tunteesta, on valotyöntekijä.

Henkilön tietoisuustila määrittää sen, mitä hän tuo maailmaan. Päästäkää irti kaikista jäljellä olevista käsityksistä, että "pyhimykset", henkiset opettajat, papit ja gurut, selvänäkijät ja parantajat ovat "erityislaatuisia", pyhempiä ja parempia kuin te. On totta, että jotkut ovat saavuttaneet korkean henkisen tietoisuustason ja saattavat olla hyvin kehittyneitä, mutta toiset eivät ole. Jokainen on jumalaisen lähteen/jumalan ilmaisumuoto, sillä mitään muuta ei ole olemassa. Tämä oli Jeesuksen viesti, mutta ihmiset eivät silloin eivätkä nyt ymmärtäneet tätä ja alkoivat palvoa – ja edelleen palvovat – tätä miestä, unohtaen tuon viestin.

Näemme hyvin monien teistä kamppailevan henkisen totuuden kanssa siinä valossa, mitä näette tapahtuvan ulkoisessa maailmassa. Antakaa ulkoisen maailman tehdä, mitä sen täytyy tehdä, rakkaat ystävät, samalla kun pysytte jatkuvasti keskuksessanne. Asiat joita luette tai kuulette, eivät ole teidän, ellette tuo niitä sisään ja tee niistä omianne. Sallikaa muiden raivata tiensä sen läpi, mistä heidän täytyy raivata se läpi.

Useimmat teistä ovat saaneet valmiiksi tarpeelliset kolmen ulottuvuuden kokemukset, tehneet työn, ettekä inkarnoituneet ainoastaan elämään tyydyttävää kolmen ulottuvuuden elämää. Sen sijaan tulitte auttamaan maailman tietoisuuden nostamisessa uusille tajunnan tasoille, mutta ette voi tehdä sitä, jos yritätte tehdä sen samalta ajattelutasolta, joka loi kolmannen ulottuvuuden uskomusjärjestelmän. Teidän täytyy tulla ulos ja olla erillään siitä, minkä tiedätte vanhaksi energiaksi.

Sallikaa niiden aiempien uskomustenne pudota pois, että on teidän velvollisuutenne korjata kaikki ihmiset ja asiat. Ette ole enää tuossa tietoisuustilassa, mutta monien teistä on vaikeaa siirtyä tämän uskomuksen yli, koska teille opetettiin monissa elämissä, että tehtävänne hyvänä ihmisenä on pelastaa, korjata tai parantaa kaikki ihmiset ja asiat, jotka eivät heijasta omaa tai tämänhetkistä ajattelua siitä, mikä on totta ja oikein.

Luottakaa, että kaikki etenee jumalaisen suunnitelman mukaan, ja tietäkää, että jokainen sielu on heräämismatkalla ja pääsee lopulta perille. Konflikti, hämmennys ja kaaos joita tällä hetkellä on, ovat kaikki osia Maan siirtymisessä korkeamman ulottuvuuden energiaan. Kaikki etenee suunnitelman mukaan – älkää koskaan epäilkö sitä.

Luottakaa, sallikaa ja OLKAA.

Olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >