HomeViestejäMarilyn Raffaele14.2.2021 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

14.2.2021 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
14.2.2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tervetuloa, rakkaat lukijat. Tietäkää, että olemme tässä opastamassa ja auttamassa, muttemme koskaan pakota, sillä vain te voitte myöntää ja ottaa takaisin sen luontaisen voiman, jonka olette tietämättömänä antaneet toisten ottaa itseltänne monien elämien ajan.

Nyt on aika olla, mikä olette aina olleet, mutta mikä ette ole tienneet olevanne. Identiteettinne on aika olla henkinen olento, joka on muodostettu jumalaisesta tietoisuudesta, olemattanne enää kolmannen ulottuvuuden hölynpölyn ja valheellisten väitteiden kohteena, jotka ruokkivat riittämättömyyden tunnetta ja estävät teitä luottamasta kykyynne tehdä viisaita valintoja ja päätöksiä.

Olette kulkeneet monien elämien läpi ja kokeneet kaikki ihonvärit, kummankin sukupuolen ja useimmat kolmen ulottuvuuden asiat. Sen vuoksi olette saavuttaneet viisaudessa ja henkisessä tietoisuuskehityksessä paikan, joka on tuonut teidät tienhaaraan evoluutiomatkallanne. Olette tehneet sen työn, joka vaadittiin tuomaan teidät tähän tienhaaraan, ja nyt teidän täytyy päättää.

Polku 1: "Pitäisikö minun uskoa edelleen, että muut (perhe, ystävät, asiantuntijat, uutistenlukijat, hallitus, uskonnolliset opit) tietävät, mikä on parasta minulle, vaikkei se resonoisi kanssani? Uskonko, että olen kyvytön tekemään viisaita päätöksiä itseni kannalta? Uskonko, että olen voimaton tai että uhrius palvelee minua antamalla lohtua ja huomiota?"

Polku 2: "Päätän luottaa intuitiooni, koska tiedän, että se on todellisen ITSENI ääni. Päätän lakata antamasta valtaa, hyvässä tai pahassa, kaikelle itseni ulkopuoliselle. Päätän alkaa elää korkeimmasta saavuttamastani totuustietoisuudesta käsin, siitä riippumatta mitä muut ehkä ajattelevat."

Tänään on päättämättömyyden ja hämmennyksen aikaa, koska toisaalta teille kerrotaan edelleen, mikä on totta ja oikein, ja samaan aikaan tunnette, että paljon siitä ei ole totta. Emme puhu niinkään politiikasta, vaan tunnistamattomasta kaksinaisuudesta pienissä ja tavallisilta näyttävissä jokapäiväisen elämän asioissa.

Useimmat ovat tottuneet vain sallimaan, että yleisesti hyväksytyt uskomukset ja tavat ohjaavat heidän päätöksiään ja toimiaan. Joka päivä – ajaessanne autoa, käydessänne kaupassa, ollessanne vain kotona, vastatessanne puhelimeen, ollessanne töissä tai huolehtiessanne perustarpeistanne – kohtaatte tavallisia tilanteita, joissa voitte olla rakastava tai ei-rakastava.

Nämä päivittäiset tapahtumat antavat teille tilaisuuksia harjoittaa korkeinta rakkaustietoisuuttanne, joka ei tietyissä tilanteissa ehkä edes näytä rakkaudelta kolmannen ulottuvuuden mielelle. Saattaa olla aikoja, jolloin rakastavuus merkitsee, että ei toimi lainkaan ja antaa toisen kärsiä omista valinnoistaan voidakseen oppia. Rakkauden täytyy olla osa pieniä jokapäiväisiä tekoja, ei säästettynä suuriin eleisiin, jotka johtavat ylistykseen ja ihailuun.

Pienistä ja tavallisista rakkauden ja ystävällisyyden ilmaisuista jotka virtaavat ykseyden oivaltamisesta, tulee lopulta saavutettu ja pysyvä tietoisuustila. Koska olette tietoisuus ettekä vain fyysinen keho, rakkaus ilmaisee sitten automaattisesti itseään teidän kauttanne ajattelematta tai ponnistelematta, koska tietoisuus on, kuka ja mitä olette.

Esimerkki. Teidän ei tarvitse enää harjoitella tai yrittää olla rehellinen, koska rehellisyys on saavuttamanne tietoisuustila ja kuka olette. Sama pätee ehdottomaan rakkauteen. Kun ykseyden oivaltamisesta tulee enemmistön tietoisuustila, siitä tulee sitten kollektiivinen tietoisuus ja alatte nähdä maailmanrauhan.

Rakkaus on yhdistävä energiaa, joka virtaa YHDEN kaikkien yksittäisten ilmaisumuotojen välillä. Kaikki, koko elämä, on yhdistynyttä sen vuoksi, että on vain yksi kaikkialla läsnä oleva, kaikkivoimainen, kaikkitietävä jumalainen tietoisuus, ainoa substanssi – se mitä kutsutaan Jumalaksi.

Jokainen yksilö tulkitsee saavuttamallaan tietoisuustasolla tätä kaiken elämän yhdistävää energiaa. Jos tämä keskinäinen yhteys tulkitaan mielellä (tietoisuuden kääntäjä), joka on täysin kietoutunut erillisyyteen ja kaksinaisuuteen, se tulkitaan sellaisina muotoina kuin itsensä palveleminen, jopa raiskaus, hyväksikäyttö tai väkivalta.

Huolimatta siitä, miten erillisyys- ja kaksinaisuususkomuksiin ehdollistuneet mielet ymmärtävät ja tulkitsevat ykseyden täysin väärin, jumalainen yhdistävä energia kaiken välillä YHDEN sisällä, ei koskaan muutu, ja tämän oivaltaminen on ovi, joka johtaa pois ihmisyyden hypnoosista, joka on kiusannut ihmiskuntaa kautta aikain.

Teidän tehtävänne henkisesti kehittyneenä ihmisenä on auttaa ihmiskuntaa nousemaan kolmen ulottuvuuden energiasta taajuuksiin, jotka ovat korkeampia ja todellisia. Tämän tekemiseksi teidän täytyy oppia näkemään niiden kaksinaisuus- ja erillisyysilmentymien läpi, jotka ovat näyttäytyneet ja edelleen näyttäytyvät hyvin realistisina. Kolmatta ulottuvuutta voidaan verrata hyvin korkeiden tikapuiden ala-askelmaan.

Tämä ei merkitse hyväksymistä tai katsomista toiseen suuntaan. Ollakseen tehokas, sanat tai teot täytyy ilmaista niin, kuin henkilön tietoisuustaso sallii hänen ymmärtää ne. Samaan aikaan valotyöntekijä ei koskaan kadota näkyvistään sitä, että yksilö joka tarvitsee nuhteita tai opastusta, on ytimeltään jumalainen olento. Tämä sallii tarvittavien sanojen tai tekojen kulkea korkeamman ulottuvuuden energiavirrassa.

Astukaa etäämmälle ja sallikaa sakan laskeutua, rakkaat ystävät. Älkää tuomitko asioiden tilaa tuijottamalla sameaa vettä, jossa pyörii satoja erilaisia aineita, koska sitä ravistetaan. Sallikaa kaiken olla, mitä on, tuomitsematta ulkoisten vaikutelmien mukaan. Pitäytykää siinä tiedossa, että leijuvasta sakasta ei koskaan tule vettä ja jossain kohtaa se asettuu pohjalle.

Olkaa kärsivällinen itsenne ja muiden kanssa, samalla säilyttäen jatkuvasti korkein tietoisuutenne totuudesta, niistä ulkoisista olosuhteista huolimatta joista ehkä löydätte itsenne. Tietäkää, että valoa on tunnelin päässä ja energia liikkuu nopeasti sitä kohti. Näette pian positiivisia muutoksia.

Tulitte säteilemään valoa maailman kollektiivisiin varjoihin ja näin auttamaan niiden hävittämisessä. Varjot ovat pelkästään paikkoja ilman valoa, ja sellaisina ne eivät ole koskaan todellisia, koska niillä ei ole substanssia, vaikka ne näyttäisivät kuinka uhkaavilta.

Varjoenergioita alkaa ilmentyä kaikkialle, koska korkean ulottuvuuden valo paljastaa ne. Sen sijaan että järkytytte tai alatte pelätä varjoenergian läsnä ollessa, katsokaa sitä ja naurakaa, sillä vaikutelmat joita syntyy valheellisten uskomusten tyhjyydestä, ovat illuusio, eikä niillä ole muuta tukemassa, ylläpitämässä tai elättämässä kuin usko niihin.

Emme sano näin vähätelläksemme niitä kamppailuja, joita monilla on tänä aikana, vaan autamme teitä näkemään ne ja irrottautumaan niiden jatkuvasta syöttämisestä uskolla, että ne ovat totta. Tästä syystä näette hyvin paljon kaaosta tällä hetkellä. Varjot paljastetaan, jotta ne voidaan tunnistaa ja hävittää ihmiskunnan heräämisellä korkeampaan tietoisuustilaan.

Olette saavuttaneet tietoisuuden totuudesta ja pystytte näkemään maailman heränneellä ja kehittyneellä näkökyvyllä, minkä vuoksi olette maan päällä tänä erityisenä aikana. Saatatte ajatella, että te ette tee mitään, jos tuomitsette perinteisillä käsityksillä siitä, mitä valotyö on, mutta valotyö ei ole eikä ole koskaan ollut rajoittunut parantajiin, kanaviin. shamaaneihin ja metafysiikan opettajiin.

Valotyö on korkeamman ulottuvuuden energian automaattista virtaamista elämän kaikkiin tavallisiin asioihin niistä, jotka ovat saavuttaneet korkealla värähtelevän tietoisuustilan.

Jokainen joka on saavuttanut tämän korkean henkisen tiedostamisen tason, on valotyöntekijä. Olette täällä ollaksenne hiljaisuudessa ja salaa valoa, kun elätte elämää, joka saattaa vaikuttaa muista aivan tavalliselta. Keittynyt tietoisuutenne auttaa automaattisesti muita heräämään omaan valoonsa, mikä muuttaa lopulta totuuden ja valheen välistä tasapainoa kollektiivissa.

Jumalainen tietoisuus on kaikkialla läsnä, ja siksi jokaisella valohitusella jonka saavutatte ja jota kannatte tietoisuudessanne, on voima vaikuttaa jokaiseen, joka pystyy harmonisoitumaan sen kanssa. Joku joka on valmis totuuteen ja vastaanottava sille, saattaa siirtyä uudelle tiedostamistasolle pelkästään olemalla totuuden täyttämän tietoisuuden seurassa. Tämä vastaanottava ihminen saattaa olla kaukana maailman toisella puolella, mutta koska on vain YKSI, tietoisuutenne voi kohottaa häntä.

YKSI on avainsana – yksi jumalainen tietoisuus. Totuus jota pidätte tietoisuudessanne, sallii sen olla jokaisen saatavilla, joka pystyy harmonisoitumaan sen kanssa. Näin Jeesus paransi – ne jotka etsivät apua, olivat harmoniassa ja heistä tuli yhtä hänen tietoisuutensa kanssa, joka ei sisältänyt uskoa sairauteen todellisuutena.

Tämä on sitä elintärkeää työtä, jota teette valotyöntekijöinä, ja se on tehokkaampaa kuin protestointi, käännyttäminen tai kolmen ulottuvuuden ratkaisujen etsiminen. Kaikki eivät kuitenkaan ole henkisesti päteviä työskentelemään tällä tasolla, ja viisaita maailman johtajia tarvitaan tänä aikana kaikilla elämän tasoilla. Joitain teistä saatetaan opastaa työskentelemään "taisteluhaudoissa", ja jos opastetaan, älkää vastustako, sillä kaikki työ on henkistä työtä, kun se tehdään rakkauden paikasta.

Riippumatta siitä, miltä elämänne ehkä näyttää, älkää koskaan kadottako näkyvistänne, kuka olette. Lakatkaa etsimästä, ja olkaa. Olette valmis,

Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on viestintuojien ehto vapaalle välitykselle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Next >