HomeViestejäMarilyn Raffaele26.7.2020 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

26.7.2020 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
26.7.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat lukijat, näinä suuren myllerryksen ja hämmennyksen aikoina toivomme, että nämä viesti tuovat informaatiota ja kannustusta. Älkää lannistuko, sillä nämä ajat ovat juuri se syy, minkä vuoksi päätitte olla maan päällä tänä aikana.
 
Se muutos jota hyvin monet ovat toivoneet ja rukoilleet, on alkanut, mutta se ei näytä siltä, mitä monet odottivat. Näin on, koska he kuvittelivat sen kolmen ulottuvuuden käsityksillä, miltä täydellinen uusi maailma näyttäisi. Kaikki pahat tyypit olisi poistettu ja kaikki hyvä tyypit eläisivät onnellisena elämänsä loppuun saakka ilman ongelmia. Päästäkää irti kaikista käsityksistä, joita teille vielä on Maan ylösnousemukseen liittyen, ja sallikaa prosessin kehittyä niin, kuin sen täytyy.
 
Monien vanhojen ja hyvin vakiintuneiden kolmen ulottuvuuden luomusten täytyy tulla ensin pintaan nähtäväksi ja tunnistettavaksi, ennen kuin enemmistö voi tiedostaa ja torjua ne ja lakata ruokkimasta niitä energeettisesti. Tämä on prosessi, mutta kuten kartat näyttävät: "Olet tässä."
 
Tämä jatkuu jonkin aikaa, ja lisää on tulossa. Pysykää keskittyneenä korkeimpaan henkiseen oivallukseenne tarkkailijana, mutta sellaisena joka on avoin auttamaan tarpeen mukaan. Joitakin opastetaan ottamaan aktiivinen rooli, kun taas toiset pitävät pelkästään valoa. Kumpikaan ei ole tärkeämpi kuin toinen, mutta kumpikin täytyy tehdä egon osallistumatta. Seuratkaa intuitiotanne, kuunnelkaa, luottakaa ja tietäkää, että teitä opastetaan aina.
 
Näemme, että pian tulee monia muutoksia ja paljastuu lisää, mikä ei ole vielä energeettisesti valmis ilmentymään. Älkää järkyttykö ja olko tolaltanne, kun ihmisiä ja asioita alkaa paljastua siksi, keitä ja mitä ne ovat. Te olette valmistautuneet ja saaneet varoituksen, mutta osa informaatiosta on järkyttävää niille, jotka elävät vielä vanhassa energiassa. Teitä saatetaan kutsua rauhoittamaan ja auttamaan niitä, jotka ovat valmistautumattomia informaatioon ja muutokseen.
 
Se voi olla juhlan aikaa, jos sallitte olla ja kykenette päästämään irti käsityksistä, miltä kaiken pitäisi tai ei pitäisi näyttää. Matka korkeammalla värähtelevää Maa-planeettaa kohti on alkanut, eikä mikään määrä niiden sekaantumista, jotka yrittävät estää tämän prosessin, voi pysäyttää sitä.
 
Paljon tämän päivän kaaoksesta on niiden toimintaa, jotka eivät halua maailman heräävän uuteen tietoisuustasoon, sillä se merkitsisi, etteivät he voisi enää manipuloida ja kontrolloida. Heiltä loppuu kuitenkin vaihtoehdot, sillä valoa ylläpitää ja elättää henkinen laki, kun taas valheellisia uskomuksia ja käsityksiä ei.
 
Kun yksilön henkilökohtaisesta tietoisuudesta tulee valaistuneempi, hän alkaa päästä ja resonoida aiemmin ulottumattomissa olleisiin korkeamman ulottuvuuden taajuuksiin, koska hän on nyt harmoniassa niiden kanssa. Tämä vuorostaan johtaa epäharmoniaan joidenkin muiden asioiden kanssa, kuten tietyt ruuat.
 
Välttäkää prosessoitua roska- ja tekoruokaa riippumatta siitä, miten herkullista ja terveellistä pakkaus kertoo sen olevan. Tämä pätee myös hedelmiin ja vihanneksiin, jotka on myrkytetty tuholaismyrkyillä, poimittu ennen aikojaan, joskus värjätty ja sitten aseteltu kauniisti myyntiä varten. Valitkaa ruokia, jotka ovat lähemmin harmoniassa energianne kanssa, ja luottakaa intuitioonne, kun olette kaupassa. Taivas ei putoa, jos syötte jotain alemmalla värähtelevää, mutta teistä tuntuu paremmalta ja energiaanne tuetaan, kun valitsette korkeammalla värähteleviä ruokia.
 
Uudet energiatasot aiheuttavat myös sen, että jotkut viihdemuodot, tv-ohjelmat, kirjat ja aktiviteetit eivät enää resonoi kanssanne niin kuin ennen. Perhe ja ystävät jotka ovat edelleen harmoniassa näiden asioiden kanssa, eivät ymmärrä, miksi ette enää osallistu täysillä, ja saattavat tulkita kiinnostuksenne puutteen henkilökohtaisena torjuntana, joka usein synnyttää epäsopua ja väärinymmärrystä.
 
Voi olla rakastava ele jatkaa osallistumista, kun jokin mikä ei ole enää tärkeää teille, on hyvin tärkeää toiselle, mutta älkää koskaan luopuko tinkimättömyydestänne tai henkilökohtaisesta voimastanne miellyttääksenne muita tai "sopiaksenne joukkoon". Älkää salliko toisten painostuksen tai rauhan säilyttämishalun saada teitä lipsumaan takaisin paikkoihin, joista olette kasvaneet yli, tai uskomaan, että teissä on jotain vikaa. Kyse ei ole koskaan oikeasta tai väärästä – se on pelkästään energeettistä epäharmoniaa.
 
Älkää koskaan luopuko synnynnäisestä voimastanne jumalaisena olentona, mutta samaan aikaan olkaa valppaana välttääksenne vastarintaa, joka voi helposti luiskahtaa egopeliksi, josta tulee kolmen ulottuvuuden voimantuntua. Varpaillaan olemisen toisen miellyttämiseksi täytyy loppua, jos henkilön on tarkoitus kokea oma luontainen voimansa.
 
Elämässänne on tilanteita – ja lisää tulee – jolloin yksinkertaisesti astutte pois, ilman katumusta tai syyllisyyttä. Olkaa aina henkisessä tinkimättömyydessänne (voima) rakastavasti mutta tiukasti, tekemättä kärpäsestä härkästä siinä väärässä uskossa, että teidän täytyy pitää pintanne kaikesta huolimatta. Se antaa pelkästään voimaa ihmiselle tai toiminnalle, jolla ei itsessään sitä ole.
 
Voima ei ole koskaan henkilökohtaista, eikä sitä anneta vain harvoille ja valituille. Jumala yksin on voima ja tuo voima virtaa teissä, teinä ja teidän lävitsenne sisäisestä Lähteestä – se on syntymäoikeutenne. Egolla tai tunteella itsestä erillään Jumalasta, ei ole ollut tai voi koskaan olla todellista voimaa/valtaa, vaikka moni vaatii sitä itselleen ja ulkoiset vaikutelmat voivat näyttää siltä.
 
Koska fyysinen keho on välttämätön kolmen ulottuvuuden elämisessä, olette rajoittunut jollain tapaa ja usein kollektiiviajattelun vaikutuksen alainen. Kun totuudesta tulee lisääntyvässä määrin saavutettu tietoisuustasonne, monet kolmen ulottuvuuden käsitykset häviävät pois, mikä sallii teidän kokea aina vain enemmän niitä jumalaisen tietoisuuden piirteitä, jotka olivat aiemmin vain älyllistä tietoa. Kun jostain totuudesta tulee oivallettu tietoisuustila, ette ole enää harmoniassa sitä koskevien yleisesti hyväksyttyjen, mutta valheellisten uskomusten kanssa.
 
Alatte huomata, että tiedätte tai toimitte ilman tietoista ajattelua, ja se osoittautuu täydelliseksi toiminnaksi tuossa tilanteessa. Alatte automaattisesti tietää, mitä ruokia kehonne tarvitsee ja mitkä toiminnot ovat oikeita teille. Synkronismia tapahtuu ja asiat alkavat loksahtaa pakoilleen helposti ja ponnistelematta. Oikeita ihmisiä tulee elämäänne oikeaan aikaan. Oman oivalletun tietoisuutenne harmoniaa, kokonaisuutta, eheyttä ja älykkyyttä ilmaistaan lävitsenne ilman henkilökohtaista ponnisteluanne. Sallitte mieluummin, kuin yritätte saada jotain tapahtumaan. Olette mieluummin, kuin teette.
 
Luennointi, saarnaaminen tai heräämättömien rankaiseminen ei koskaan synnytä kestävää muutosta, sillä jokainen ihminen kykenee elämään vain saavuttamansa tietoisuustason, kunnes hän voi avautua seuraavalle tasolleen, joka tulee tavallisesti kokemusten kautta. Vankilalla, terapialla ja intensiivisillä kokemuksilla on potentiaali herättää joku, jos hän on vastaanottavainen, mutta korkeampaa tietoisuutta ei voi koskaan pakottaa toiselle.
 
Älkää koskaan pelätkö tai vastustako tiettyjen ihmisten sallimista häipyä pois elämästänne, jos he päättävät jäädä vanhaan energiaan ja huomaatte, että teette ole enää harmoniassa heidän kanssaan. Tehtävänne ei ole pelastaa ketään – se on henkilön oma tehtävä, sillä jokaisella on korkeampi itse ja oppaita.
 
Teidän työnne on ojentaa kätenne kaikkina aikoina, jos toinen päättäisi tarttua siihen, mutta se ei ole koskaan kurkottaa jonkun henkilökohtaiseen katuojaan vetämään hänet ylös sieltä, ilman hänen lupaansa tai haluaan. Hänen tilanteensa voi hyvinkin olla suunniteltu osa hänen evoluutiomatkaansa. Sallikaa intuition aina opastaa teitä näissä tilanteissa, sillä joku ihminen saattaa etsiä apua, muttei näytä siltä, kun taas toinen saattaa pelkästään haluta, että mahdollistatte hänen tilansa edelleen.
 
Herääminen tapahtuu, kun korkeampi itse päättää, että henkilö on valmis, ja korkeataajuinen energia ja ajankohtaiset tapahtumat muuttavat monia ihmisiä tähän valmiuteen. Uusi energia-aalto tulee hyvin pian – sellainen joka paljastaa ja muuttaa monia asioita. Herännyt tietoisuutenne vetää luoksenne niitä, jotka ovat valmiita kuulemaan, mitä voitte kertoa heille siitä, mitä tapahtuu henkilökohtaisesti ja globaalisti.
 
Rakkaus on kaikkien asioiden ydin ja perusolemus, koska se on monien energiayhteys yhdessä/ykseydessä. Tämä yhdistävä energia on kaikkien elävien asioiden välillä, mutta kolmen ulottuvuuden mieli on tulkinnut sen väärin. Tuloksena on ollut monia yleisesti hyväksyttyjä uskomuksia rakkaudesta: vetovoima, tunne, seksi, omistaminen sekä joitain hyvin negatiivisia asioita.
 
Ajankohtainen tilanne pakottaa monet ensimmäistä kertaa alkamaan kokea ykseydentunteen. Näette korkeamman rakkaustunteen syntymistä kollektiiviajattelussa, kun virus ja eristäytyminen laittavat kaikki ns. samaan veneeseen.
 
Koska on vain yksi/ykseys, rakkaus hyväksyy kaiken elämän ihonväristä, seksuaalisesta suuntautumisesta, iästä, rodusta, varallisuudesta, ulkonäöstä tai mistään muusta asiasta huolimatta, joka on kautta historian erottanut ihmisiä. Rakkaus on luontaista tietämistä (tietoisuutta), että kaikki asiat ovat yhteydessä. Kaikenlaiset suhteet alkavat jonkinlaisesta ykseydentunteesta (tavoitteet, pitämiset tai inhot, kiinnostukset, vetovoima jne.), mutta ne koetaan osallisten tietoisuustilan mukaisesti.
 
Usein ykseydentunne tulee siitä, että on ollut jonkinlainen yhteys toiseen ihmiseen aiemmissa elämissä, mikä ilmentyy tässä elämässä viehätyksenä tai vastenmielisyytenä, aiemmista suhteista riippuen. Useimmat heteroseksuaaliset ja homoseksuaaliset suhteet muodostuvat kahden ihmisen välille, joista on tullut hyvin läheisiä aiempien elämien yhteisten kokemusten kautta.
 
Kun puhdas rakkaustodellisuus integroituu ja siitä tulee ihmisen saavuttama tietoisuustila, hän alkaa automaattisesti ja ilman ajattelua tai egopohjaista tavoitetta reagoida kaikkiin elämäntilanteisiin rakkauden paikasta, koska hänestä on tullut rakkaus. Muistakaa aina, että olette tietoisuus.
 
Kaikki etenee suunnitelman mukaisesti. Luottakaa. Sallikaa. Rakastakaa. Juna on lähtenyt asemalta.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >