HomeViestejäMarilyn Raffaele10.9.2023 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

10.9.2023 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
10.9.2023
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys, ja tervetuloa viestimme pariin, rakkaat ystävät.

Evoluutioprosessi saa monet tutkimaan uudelleen valintoja ja päätöksiä, joita he tekivät aiemmin. Tämä prosessi saa monet tuntemaan katumusta ja häpeää, kun he tunnistavat, että jotkut näistä entisistä valinnoista ovat olleet epäviisaita, loukkaavia ja egopohjaisia. Aina kun entisiä tekoja tutkitaan uudesta ja korkeammasta tietoisuustilasta, ne nähdään uusin silmin ja eri tavalla kuin aiemmin.

Tämä kokemus on evoluutioprosessin osa, rakkaat ystävät – prosessin jonka jokainen käy läpi, kun hän kehittyy joltain tietoisuustasolta valaistuneemmalle tasolle. Älkää "syleilkö" tai vaatiko tuota häpeää tai itseinhoa, kun sitä ehkä nousee katsoessanne taaksepäin elämäänne – sanottuja ja tehtyjä asioita, omahyväisyyttä tai mitä tahansa menneisyydestä, mikä saa teidät tuntemaan häpeää tai arvottomuutta.

Yksilö voi elää vain korkeimmasta saavuttamastaan tietoisuustilasta käsin, ja entiset teot heijastavat pelkästään aiempaa tietoisuustilaa. Tämä ei merkitse, etteivät anteeksipyynnöt ole koskaan tarpeellisia ja sopivia, mutta yrittäkää olla vatvomatta tai palaamatta aiempaan tietoisuustilaan, joka on nyt valmis.

Olette esittäneet satoja rooleja sadoissa elämissä evoluutiomatkallanne tietoiseen yhteyteen Lähteen kanssa. Olette olleet miespuolinen, naispuolinen, homo, hetero, soturi, maanviljelijä, orja, kuningas/kuningatar, rikas ja köyhä, sairas ja hyvinvoiva, tyhmä ja fiksu, ja olette tehneet sen kaiken ihonvärisisissä kehoissa, ilmaisten silloista tietoisuustilaanne.

Älkää käyttäkö aikaa siihen, että yritätte tietää entisistä elämistä ja tutkia niitä, sillä tästä voi tulla helposti tarpeeton ja egopohjainen häiriötekijä. Jos jokin entinen elämä on tärkeä nykyelämällenne ja evoluutioprosessillenne, teistä tulee jotenkin tietoinen siitä unien, muistojen tai jonkun henkisen kanavan kautta, tai pelkästään sellaisten ominaisuuksien, lahjojen, taitojen ja tietojen myötä, joita ette tietoisesti oppineet tässä elämässä, mikä on totuus "lapsinerojen" taustalla.

Haluaisimme puhua parantamisesta, koska monilla teistä on tällä hetkellä fyysisiä, tunnepuolen ja mentaalisia ongelmia, jotka näyttävät tulevan tyhjästä. Puhdistuva energia koetaan usein uudelleen jollain tavalla, ja usein se valitsee vähemmän vastarinnan polun, mikä on se kehon alue, joka edelleen tuntee entisen vamman tai sairauden. Esimerkiksi, henkilö joka kuoli tuberkuloosiin useissa elämissä, saattaa puhdistaa vanhaa energiaa ensisijaisesti keuhkojensa kautta, usein toistuvina infektioina tai lääketieteellisinä ongelmina.

Koska jumalainen tietoisuus on kaikki, mitä on, se voi ilmaista vain itseään – eikä mitään muuta kuin itseään – sillä mistä jotain voisi tulla kaikkialla läsnäolevan ulkopuolelta? Jos sairaus, tuska ja kärsimys olisivat jumalaista tietoisuutta, ne olisivat pysyviä, niitä pitäisi paikollaan ikuisesti jumalainen laki eikä niitä voisi koskaan muuttaa, parantaa tai poistaa.

Sairaus on kaikilla tasoilla aineellinen ilmentymä kollektiivisesta uskosta erillisyyteen (Jumalasta, muista ja omasta hyvästä), kaksinaisuuteen (sairas tai hyvinvoiva) ja kahteen voimaan (että bakteereilla ympäristöllä, ruualla, iällä, perinnöllä, olosuhteilla jne. on valta jokaiseen ihmiseen). Se uskomus, että jokin voi erottaa teidät todellisesta itsestä/ITSESTÄ, on väärä, mutta se elää ja voi hyvin ja ilmentyy kolmannen ulottuvuuden uskomusjärjestelmän kautta, kuten vaikutelmat helposti todistavat.

Kun henkinen tiedostamisenne lisääntyy, alatte ymmärtää, että jumalainen tietoisuus on äärettömästi täydellinen ja ehjä itsessään, ja siksi ne valheelliset unet joita hyvin monet näkevät, eivät ole osa sitä. Ihmiset sanovat usein: "Miten Jumala voisi sallia tämän tai tuon tapahtua?" Vastaus on, että Jumala ei ole tuossa unessa eikä tuo uni ole Jumalassa.

Jonkin jumalakäsityksen anominen tai pyytäminen muuttamaan jotain, mistä Jumala ei tiedä, on hyödytöntä, edustaa erillisyyttä ja itse asiassa vahvistaa tuon uskomuksen energiaa. Kyllä, ihmeitä tapahtuu toisinaan, mutta se liittyy enemmän tuon henkilön henkiseen sopimukseen, kun ihmisen anomukseen.

Tehkää, mitä teitä opastetaan intuitiivisesti tekemään terveysmielessä itsenne ja niiden hyväksi, joista pidätte huolta, mutta tehkää se oivaltaen, että sairaus on kolmen ulottuvuuden ilmentymä, josta Jumala ei tiedä mitään, koska jumalainen tietoisuus ilmaisee, voi ilmaista ja on koskaan ilmaissut omaa kaikkialla läsnäolevaa, kaikkivoipaista ja kaikkitietävää luontoaan harmoniana, rakkautena, täydellisyytenä, eheytenä, yltäkylläisyytenä, älykkyytenä jne.

Emme vähättele niitä, jotka kärsivät fyysisestä, tunnepuolen tai mentaalisesta sairaudesta. Oppaat ja korkealla värähtelevät olennot toisella puolella ovat aina läsnä ja tuovat tukea ja lohtua niille, jotka kärsivät maan päällä, ja erityisesti kun ihminen on lähellä kuolemaa. Pysyvää parantumista voi tapahtua vain silloin, kun sairautta ei enää pidetä todellisuutena yksilön tietoisuustilassa, koska tietoisuus ilmentää aina itseään.

Myös ne jotka ovat henkisesti tietoisia sairauden ei-todellisuudesta, saavat terveyteen liittyviä ongelmia maan päällä eläessään. Koska hyvin harva on saavuttanut täyden tietoisuuden sairauden ei-todellisuudesta ja myös koska elätte paikassa, jossa erillisyysusko muodostaa kollektiivitietoisuuden, teillä on luultavasti jonkin verran näitä vaikutelmia, mutta paljon vähemmän kuin valtaosalla.

Jos tai kun teillä on fyysisiä, tunnepuolen, mentaalisia tai henkisiä vaikeuksia, tietäkää ensin totuus ja sitten tehkää, mitä teitä opastetaan tekemään. Apua on saatavilla kaikilla tietoisuustasoilla, mutta sallikaa itseänne opastettavan intuitiivisesti, koska se mikä on ollut oikea toimi viime vuonna, ei ehkä oli oikea tänä päivänä. Älkää koskaan antako terveysongelmille valtaa/voimaa, vaikka ne tekevät teidät hulluksi, koska niillä on vain se voima, jonka annatte niille. Monet ongelmat jotka vaivaavat ihmisiä tänä aikana, ovat puhdistuksia, jotka loppuvat jossain kohtaa.

On tärkeää muistaa, että fyysinen kuolema on sieluvalinta, jota ei tehdä tietoisesti, vaan syvemmällä, tiedostamattomalla tasolla. Kun sielu valitsee mennä kotiin, se valitsee usein sairauden tai tilanteen, joka sallii sen tehdä niin. Yleinen uskomus on, että kaikki pitää olla tehty maan päällä, mutta jos hän on tehnyt valinnan lähteä, hän lähtee, vaikkei tietoisesti tiedä siitä. Kätkytkuolemat tai lapsikuolemat ovat usein ennalta suunniteltuja kokemuksia, joita pidettiin tarpeellisena vanhempien ja osallisten evoluutiokasvun kannalta.

Jeesuksen tietoisuus ei sisältänyt uskomuksia sairaudesta tai erillisyydestä, ja kun ihmiset tulivat hänen luokseen ja hänen tietoisuuteensa, jossa uskomuksia sairaudesta, synnistä ja kärsimyksestä ei ollut, nuo vaikutelmat hävisivät, kun niillä ei ollut energiaa elättämässä. Älkää koskaan unohtako, että olette tämä sama jumalainen tietoisuus, joka voi vapaasti valita, mitä laitatte siihen.

Ottakaa meditaatioon ne, joita haluatte auttaa – EI korjataksenne heidät, vaan tunnustaaksenne heidän jumaluutensa – samalla tiedostaen, että tietoinen ykseytenne Lähteen kanssa muodostaa automaattisesti heidän ykseytensä Lähteen kanssa, koska on vain yksi.

Huomatkaa ja kunnioittakaa jokaisen ihmisen valoa siitä huolimatta, missä pimeässä tai raskaassa rojussa hän on ehkä valinnut olla tänä aikana. Tämä on sitä työtä. Tämän vuoksi olette maan päällä – ette korjaamassa, muuttamassa tai parantamassa, vaan tietämässä, ettei mitään tarvitse korjata, koska Jumala on kaikki, mitä on.

Olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >