HomeViestejäGaian Totuudentytär25.5.2012 - Talon siivoaminen

25.5.2012 - Talon siivoaminen

TALON SIIVOAMINEN
 
Maaäitiä kanavoinut Gaian Totuudentytär ( gaiadaughteroftruth.blogspot.com)
25.5.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Talon siivoaminen koskee muutakin kuin sitä fyysistä tilaa, missä asutte, ja se sisältää kehonne, mikä majoittaa henkenne ja tekee siitä sielun.
 
Vaikka on totta, että kumpikin hyötyy pienestä tai suuresta siivouksesta toisinaan, on parasta suorittaa ne erikseen.
 
Syy on yksinkertainen. Kumpikin vaatii teiltä paljon. Juttu on niin, että te ette ole aina tietoinen siitä, miten paljon energiaa vaatii hankkiutuminen eroon olemuksenne/sielunne näkymättömistä hämähäkinseiteistä ja liikakuormasta, koska suuren osan tuosta ajasta te teette hyvin vähän, mutta tunnette paljon.
 
Jos olette siivonneet paljon tunnetaakkaa, henkistä tai sielutaakkaa, muistitaakkaa viime kuukausina - kuten monet teistä ovat - on mahdollista, että teillä on ollut vaikeuksia tavallisen "kevätsiivouksenne" kanssa tai kaiken merkittävän roskan poistamisessa elintilastanne. Ja kun teitte sen, luultavasti teistä tuntui epävarmalta, hermostuneelta tai yhtäkkiä väsyneeltä, kun kääritte hihanne ryhtyäksenne töihin. Kaikesta aineellisesta tavarasta hankkiutuminen eroon tuntui pakahduttavalta, vaikka sen olisi pitänyt tuntua helpolta.
 
On myös hyvin todennäköistä, että olitte melko ankara itsellenne - kutsuen itseänne laiskaksi, kurittomaksi, epäjärjestelmälliseksi …
 
Jos näin on, ette ole yksin. Viestintuoja on yrittänyt - epäonnistuen - siivota fyysistä tilaansa tämän maavuoden alusta saakka. No, näin oli vielä muutama päivä sitten, kun hän yhtäkkiä alkoi käydä omaisuuttaan läpi vaivattomasti. Hankkiutuen eroon jopa tavaroista, joita hän oli säilyttänyt vuosia.
 
Hän ei edes tajunnut aluksi, mitä hän teki. Tarkoitamme, että se oli hänelle niin helppoa, että se tuntui luonnolliselta. Hän ei edes ajatellut sitä. Vaadittiin jonkun toisen kommentti omasta elämästään, jotta hän yhdisti asiat omassa kokemuksessaan.
 
Nimittäin Viestintuoja oli ollut merkittävällä sisäisellä puhdistumismatkalla tammikuusta lähtien. Tuo siivoamistehtävä oli saatettu loppuun muutama päivä aiemmin. Hän vain nautti loppuunsaattamisen ja saavuttamisen tunteesta.
 
Yritys siivota sekä fyysinen (aineellinen) että kehollinen (sielu ja aineeton) talo kerralla loisi vain liikaa tilaa.
 
Nimittäin kumpikin prosessi luo paljon sisäistä ja ulkoista hengitystilaa. Ja on tärkeää antaa itsellenne aikaa sopeutua kummankin tyyppiseen uuteen avaruuteen erikseen - muuten se voidaan hahmottaa tyhjyydeksi.
 
Vaikka tyhjyys on sinällään neutraalia, se voidaan hahmottaa puutteeksi tai menetyksesi, jos sitä tapahtuu paljon kerralla - erityisesti jos ryhdytte aineellisen omaisuuden puhdistamiseen ollessanne jo sielu- tai energiapuhdistusmatkalla. Useimmilla teistä on taipumus tietää tämä, kun siivoatte kamaa - no oikeastaan, tunnette sen enemmän kuin tiedätte, joten teidän täytyy olla tarkkana.
 
Kuitenkaan edes tarkkanäköisimmät teistä eivät ole aina tietoisia siitä, että hankkiudutte eroon entisistä muistoista ja/tai selvitätte menneitä kysymyksiä tai tapahtumia. Mutta silloinkin kun tiedätte olevanne energeettisessä puhdistustehtävässä, saatatte hyvinkin ärsyyntyä itseenne tai olla kärsimätön itsenne suhteen, kun pysytte tekemään erittäin vähän ulkopuolista työtä, opiskelua, muita velvollisuuksia ja henkilökohtaista matkaanne. Tarvitsette todella paljon lepoa ja aikaa hiljaisuudessa, silloin kun puhdistatte sisäistä olemustanne. Se on erittäin energiaa kuluttavaa - kuin hiljaisuusmaratonia.
 
Olkaa lempeä itsellenne sisäisessä puhdistumistilassa. Sitten kun se on tehty, ulkoisen tilan siivoaminen tulee käytännössä tehtyä itsestään. Kun hankkiudutte eroon ensin sotkuista, joita ette näe, fyysinen liika poistuu usein helposti sen jälkeen.
 
Sisäisen talonsiivouksen suorittaminen ensin vaikuttaa kovasti ulkoiseen työhön. Viestintuoja vahvistaa tämän.
 
Sitten kun sisäinen työ on tehty - ollen tunteidenne ja menneisyytenne kanssa neutraalina tarkkailijana ja vain tuntien tienne niistä läpi - se poistaa kaikki epäterveet kiinnikkeet eri juttuihin. Niihin asioihin jotka tekevät teistä tarvitsevan ja riippuvaisen elämänne kaikissa osissa, rakastavan ja myötätuntoisen sijasta.
 
Muistakaa myös, että vaikka olette juuri lakaisseet ja siistineet viisi kuukautta sisäistä taloanne, se ei merkitse, että kaikki on saatu loppuun. Se merkitsee, että se on tehty tällä erää. Sama pätee fyysiseen talon siivoamiseen.
 
Toisaalta, aivan kuten perusteellinen talon siivoaminen katosta lattiaan vihjaa, että teillä on vain vähän ylläpitotyötä tilanteen säilyttämiseksi, niin silloin kun olette tarkistaneet koko olemuksenne, toisiin vaiheisiin sisältyy erittäin vähän työtä, jos olette tietoinen. Mutta teidän täytyy kyllä ylläpitää se. Muuten asioita kasaantuu. Aivan kuten tapahtuu, jos luovutte kaikista askareista pariksi päiväksi.
 
Ja kummassakin tapauksessa, saatuanne loppuun työlään, tuskallisen ja perusteellisen hankkeen ansaitsette vähän aikaa sisäistääksenne kaiken tuon työn ja nauttiaksenne ns. työnne hedelmistä. Taputtakaa itseänne olalle hyvin tehdystä työstä. Juhlikaa haluamallanne tavalla.
 
On tärkeää ottaa myös aikaa kokea, miltä fyysinen tai sielutila tuntuu nyt, kun työ on tehty. Teidän on totuteltava avarampaan elintilaanne tai laajentuneeseen "sinuun".
 
Merkittävän fyysisen puhdistuksen jälkeen saatatte hahmottaa talonne tyhjäksi eikä tilavaksi. Koska kaikki on energiaa, voi tuntua myös erittäin hämmentävältä, kun paljon tavaraa on poistettu - melkein kuin ette tunnistaisi enää elintilaanne, vaikka tunnette sen hyvin. Ottakaa siis aikaa tutustua asumuksenne uuteen tunteeseen ja energiaan.
 
Sama pätee sielunne taloon. Olemuksen keveys voi saada olonne tuntumaan esimerkiksi huimaavalta tai eksyneeltä, jos unohdatte olla hiljaisuudessa ja tutustua avoimempaan "sinuun".
 
Ja jonkin muisto- tai taakkapuhdistuksen jälkeen - ollen prosessin kanssa, käyden kaikessa, mistä olette päästäneet irti, ja ollen tuon kokemuksen tunteiden kanssa - ei ole tarvetta ymmärtää tai analysoida mitään. Tuntekaa silloin ja nyt. Usein käydessänne menneissä kokemuksissa ja taakoissa puhdistaaksenne ne, muistatte menneet ne "virheet" tai asiat, jotka toivoisitte tehneenne toisin tai jättäneenne tekemättä. Ja kaikki työ mitä olette tehneet oppiaksenne rakastamaan itseänne, häviää ehkä vähän. Kyse on itsenne rakastamisesta - kaikesta huolimatta.
 
Kun otatte aikaa sisäistää, mitä tämä fyysinen tai tunnepuolen talonsiivous merkitsee opittuina oppitunteina, koettuna kasvuna, miten aineellisista asioista ja energeettisistä taakoista kiinnipitäminen on vaikuttanut elämäänne - neutraali syy ja seuraus - ja mikä vaikutus sillä on elämässänne tästä eteenpäin, se on yhtä hyödyllistä kuin juuri loppuun saattamanne työ. Hyvin usein hypätään tämän askeleen yli, joten noidankehän lopettamisen sijasta teette vain tilaa sen alkamiselle uudestaan.
 
Pidätte kiinni aineellisista ja näkymättömistä asioista (omaisuus, muistoesineet, katumukset, syyllisyys, viha …) monista syistä. Kun otatte aikaa laukaisijan paljastamiseen, se voi auttaa teitä saamaan kiinni ei-halutut ja epäterveet käyttäytymistavat, ennen kun toimitte niiden mukaan.
 
Hyvin usein teillä ei ole aavistustakaan siitä, miten paljon omaisuutenne ja kiinnikkeenne painavat teitä alaspäin, ennen kuin poistatte selkärepun täynnä kiviä, jota olette kantaneet hyvin pitkään, laitatte sen maahan, tunnette helpotusta, keveyttä ja rauhaa ja kävelette pois.
 
Sanotaan, että te ette voi viedä mukananne mitään, kun lähdette tältä maapallolta. Se on totta. Kuitenkin liikakuorma mitä kannatte sielussanne, seuraa teitä kaikkialle, minne menette. Kevyesti matkustaminen saa täysin uuden merkityksen, kun päätätte siivota sisäisen talonne.
 
Tässä on kaikki.
 
Paljon rakkautta ja rauhaa kaikille.
 

< PrevNext >