HomeViestejäGaian Totuudentytär13.12.2011 - Riittäminen ja tasapaino

13.12.2011 - Riittäminen ja tasapaino

RIITTÄMINEN JA TASAPAINO
 
Maaäitiä kanavoinut Gaian Totuuden tytär ( gaiadaughteroftruth.blogspot.com)
13.12.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Nämä kaksi kulkevat käsi kädessä. Silloin kun teillä on riittämisen tunne, tiedätte, milloin olette esimerkiksi syöneet liikaa, ja lopetatte oikeaan aikaan. Ja silloin kun teistä tulee erittäin hyvä siinä, osaatte laittaa juuri oikean ruokamäärän lautasellenne.
 
Ollakseen tasapainossa on oltava tietoinen. Sama pätee riittämisen tilaan.
 
Tasapainon saavuttaminen on tärkeämpää kuin koskaan, maan asukas. On erittäin helppoa ns. luiskahtaa asteikolta tässä energiassa ja erityisesti tähän aikaan vuodesta.
 
Maailmanne talousmurheet lisäävät paljon epävarmuutta ja maailmanlaajuisesti levinnyttä pelkoa. Nekin jotka voivat estää sen, ovat hyvin tietoisia sen läsnäolosta ja siitä, miten se vaikuttaa ympärillänne oleviin.
 
Teille voi olla ok ja voitte olla rauhassa sen kanssa, mitä tapahtuu nyt ja tulevaisuudessa. Silti teillä ei ole aavistustakaan siitä, mitä teillä on odotettavissa ja miten maailma kokonaisuutena ja erillisyksikköinä (mantereet, maat, uskonnot, kaupungit, perheet, yksilöt) reagoivat. Kukaan ei todellisuudessa voi arvata, mitä tapahtuu ja milloin. Meillä ei ole mitään sanottavaa tai vaikutusta ihmisen tekemiin järjestelmiin, vaikka luonnon tapahtumat usein paljastavat, missä halkeamia on …
 
Vaikka teille onkin ehkä ok uhkaavat järjestelmäromahdukset, jotka viitoittavat tietä uudistumiselle, on paljon ihmisiä, jotka kulkevat suurta pelkoa silmissään ja sydämessään. Vaikka he tietävät, etteivät eri järjestelmät toimi, he ovat ahtaalla nähdäkseen toisen tien kulkea. Tehkää parhaanne vaa'an kallistamiseksi heidän edukseen - pudottamalla pieniä ajatus-, näkemys- ja sisäisen viisauden pikkukiviä ja jättäen toiset päättämään, minkä he poimivat, jos mitään. Silti vain olemalla paikalla energiassanne ja olemalla tyyni, hillitty, keskittynyt ja tasapainossa muutatte heidän maailmaansa, vaikka vain ohikiitäväksi hetkeksi …
 
Hyvin paljon voi muuttua hetkessä, älkää koskaan aliarvioiko voimaanne.
 
Tällä hetkellä on sähköisyyttä. Paljon ylitekemistä, ylistimulointia tai yllytyksen kipinää. Jotkut teistä reagoivat hyvin nopeasti paremmasta vaistostanne ja tietämyksestänne huolimatta. Ilmassa on vain jotain, mikä mahdollistaa konfliktin tai saarnauksen - kaikenlaista liiallisuutta. Kuin olemista ongelman eikä ratkaisun osana niiden tekijöiden perusteella, joihin massat keskittyvät.
 
On helppoa jäädä kiinni vauhtiin tai intensiivisyyteen ja sähköisyyteen (kuten konfliktissa ja ylikulutuksessa) tämän ajan hetkessä.
 
On paljon puhetta, paljon toimintaa ja paljon väärää ruokaa. Näyttää olevan hyvin paljon kaikkea. Kyllä, se kuuluu "vuodenaikaanne" - no, niin se on muokattu, mutta sitä lisää maailmanne tila tällä hetkellä.
 
Maailman vaaka on kaukana tasapainosta. Ja tässä pehmeydessä mistä olemme puhuneet jonkin aikaa, on kyse tämän kadotetun tasapainon palauttamisesta.
 
Niin että kaikilla on riittävästi.
 
Se joustamaton ja pakottava energia joka ympäröi kaikkia näitä säröileviä ihmisen tekemiä järjestelmiä, törmää vain yhteen tasapainopehmeyden kanssa - missä on kyse riittävyydestä: riittävästi lepoa, ruokaa, energiaa, aikaa, rahaa …
 
Kyllä, joidenkin näiden asioiden varaston kerääminen on tarpeellista, mutta kuitenkin on myös piste, jolloin tiedätte, että teillä on runsaasti, tarpeeksi.
 
Oravat keräävät valtavasti pähkinöitä. Yli tarpeensa siltä varalta, että ne varastetaan tai ne unohtavat varastopaikkansa. Kuitenkin jossain kohtaa ne lakkaavat keräämästä ja tekevät muita asioita, mitä oravat ovat syntyneet tekemään.
 
"Riittävästi"-käsitys on jotenkin melkein hävinnyt monien ihmisten elämästä. Jotkut maailman osat elävät suuressa kohtuuttomuudessa, toiset suuressa puutteessa. Ja kummassakin elää myös toisia - kuten ylenpalttisuudessa niissä maissa, missä puute on vallitsevaa.
 
Nimittäin ainoa asia minkä otatte mukaan kuollessanne, on henkenne tietämys, viisaus ja kokemukset sekä muisto kaikesta annetusta ja vastaanotetusta rakkaudesta. Myös tälle maapallolle jättämänne jälki tallennetaan, muttei välttämättä teihin. Mutta kannatte linkkiä. Joillakin maan asukkailla on kuollessaan pankkitilejä, jotka riittäisivät elättämään pienen maan, ja tyhjä sydän. Heillä ei ole paljon otettavaa mukaansa palatessaan täysin henkeen.
 
Vain ajattelun ruokaa.
 
Vaikka jotkut teistä näyttävät käyvän ylikierroksilla, kuitenkin toinen ryhmä matelee kuin etanat.
 
Älkää nyt käsittäkö meitä väärin, tämä ei liity mitenkään laiskuuteen. Liikutte hitaasti tarpeesta, sillä tarvitsette valtavasti lepoa ja vapaa-aikaa pysyäksenne tasapainossa. Te vain reagoitte hyvin eri tavalla samaan energiaan.
 
Nimittäin aistitte tämän energia- tai tasapainottomuustohinan enimmäkseen ihmisen tekemäksi ja päätätte "työllistää" itse itsenne. Olla kehossanne, tunteissanne, ajatuksissanne, sydämessänne. Hienoviritätte itseänne. Teette, mitä tarvitsee, pysyäksenne harmoniassa, vaikka se merkitsisi tekemistä vähemmän tänä suuren tekemisen aikana.
 
On paljon helpompaa huomata vaa'an tasapainottomuus, silloin kun liikutte itsellenne luonnollisempaa tahtia.
 
Teillä jotka olette edelleen pikaveneessä, on edelleen täysi kontrolli. Tietäkää, että teillä on vaihtoehtona aina hidastaa tai pysähtyä, kun käsitätte ylittäneenne omat nopeusrajoituksenne. Varmasti pikaveneilijät takananne ja vieressänne voivat ärsyyntyä hienoisesta vauhdin vähennyksestä, mutta he kiitävät pian ohi ja jotkut heistä lisäävät vauhtiaan saadakseen kiinni menetetyn ajan … Huokaus.
 
Vaikka aina on paljon ulkoisia tekijöitä, jotka teidän on otettava huomioon tai joista teidän on ainakin oltava tietoinen, tasapainossa eläminen riippuu perimmiltään teistä. Sillä vain te tiedätte, milloin teillä on riittävästi … ja/tai olette saaneet tarpeeksenne (hymy). Oikein kanavoituna viimeksi mainittu voi synnyttää voimakkaan muutoksen.
 
Tähän tasapainon saavuttamiseen ja riittämisen tilan tunnistamiseen voi liittyä prioriteettien uudelleenjärjestelyä, myönnytyksiä, uhrauksia jne. Se on aina sen arvoista, silloin kun se tuntuu oikealta. Aina teidän päätöksenne.
 
Tasapainossa on kyse myös sen tunnustamisesta, että te ette voi tehdä kaikkea yksin. Joskus tarvitaan apua tai delegointia.
 
Kun selitätte asiat, niin kuin ne ovat, voitte saada paljon enemmän ymmärrystä, myötätuntoa ja apua/tukea pomoltanne, työtovereiltanne, perheenjäseniltänne ja puolisoltanne, kuin uskotte heidän olevan valmiita antamaan teille.
 
Hyvin usein päätätte heidän puolestaan ja luovutte avun tai joustamisen pyytämisestä kokonaan. Antakaa heille vähän ansiota.
 
Varmasti elämässänne on monia tekijöitä, jotka teidän on pidettävä itsellänne - tiedätte, mitkä osat on turvallista jakaa. Kuitenkin jos olette totuudenmukainen esittämässänne informaatiossa ja reilu pyynnössänne, he luultavasti tekevät kaiken vallassaan olevan auttaakseen teitä saavuttamaan tasapainonne.
 
Hekin ovat nimittäin ihmisiä ja vaikkeivät he voi mitenkään ymmärtää kaikkea teissä ja siinä, mitä olette käyneet läpi kuluneen vuoden aikana - tekään ette aina ymmärrä - he voivat melkein aina samaistua jollain tasolla.
 
Heidänkin elämässään on tapahtunut juttuja. Miten olisi voinut olla tapahtumatta, kun otetaan huomioon tällä planeetalla tapahtuneiden erilaisten muutosten valtavuus ja intensiivisyys. Muistakaa, että he voivat olla paljon hämmentyneempiä kaiken sen merkityksestä kuin te.
 
Hyvin monet tekevät kaikkensa jatkaakseen "rahtaamista" riippumatta siitä, miltä heistä tuntuu, sillä sen he ovat aina tehneet eivätkä muusta tiedä. He ovat ehkä hyvinkin saaneet tarpeekseen, muttei heillä ole aavistustakaan siitä, miten rikkoa tuo kierre. Hehän vain tekevät sen, mitä heitä on opetettu tekemään - seuraamaan tuota kiertoa.
 
Lähestymällä tosia tasapainon ja riittämisen etsinnässänne opetatte heille, että on ok tehdä asioita eri tavalla, laittaa enemmän arvoa omalle tasapainolleen ja riittämisen tunteelle.
 
Voitte sanoa, mitä haluatte, mutta teoillanne ja sillä, miten navigoitte tässä maailmassa ja olette tekemisissä toisten kanssa, on kestävämpi vaikutelma kuin millään, mitä puhutte. Siis jos ne eivät sovi yhteen tekojenne kanssa.
 
Puhuminen on hyvin helppoa. Toisaalta, sen oleminen ja tekeminen, mitä on sanottu, vaatii ponnistelua.
 
Niinpä Viestintuoja on ollut melko hissukseen kuluneella viikolla. Hän on kunnioittanut suurta levon tarvettaan. On ollut päiviä, jolloin hän ei ole voinut tehdä mitään. Hänestä tuntui hyvältä ja hän halusi (hänen tarvitsi) saada joitain asioita tehtyä, mutta hänellä oli riittävästi energiaa vain olemiseen. Hän pystyi vain (ja todellisuudessa halusi, maallisista velvollisuuksistaan huolimatta) olemaan tässä uudessa pehmeydessä.
 
Häntä uudelleenkalibroidaan.
 
On eräs sanonta tasapainosta, mistä hän pitää. Sen ydin on "kun on tasapainoa viikon aikana, viikonlopusta tulee jälkiruokaa". Hyvin yksinkertaista, mutta kuitenkin sillä on ollut voimakas ja kestävä vaikutus häneen. Joskus ette tarvitse paljoakaan havaitaksenne, mitä vaaditaan elämänne tekemiseksi tasaisemmaksi, tasapainoisemmaksi.
 
Kun tekijöitä lisätään hänen elämäänsä, hänen on jatkuvasti tasapainotettava itsensä ja rutiininsa uudelleen, tehtävä säätöjä. Tasapaino vaatii nimittäin virtaavuutta. Se on ainoa tapa, miten hän voi jatkaa työtään, tehtäväänsä.
 
Sama pätee sinuun.
 
Ajattele tällä kohtuuttomuusjaksolla (tähän aikaan vuodesta), mitä sinulla on. Ei vertailua. Vain miten sinä ja perheesi pärjäätte elämän kaikissa osissa. Missä sinulla on liikaa? Juuri riittävästi? Liian vähän? Mitä voit tehdä tai järjestää uudestaan tai siirtää elääksesi tasapainossa (tai palauttaaksesi sen)?
 
Silloin kun tavoitteenasi on riittävästi - vastakohtana enemmän, enemmän, enemmän - pehmeyden tunteminen ja sen eläminen tai ilmentäminen tulee luonnostaan. Annat itsesi kääriytyä siihen kuin pörröiseen, lohduttavaan ja rauhoittavaan peittoon, missä kaikki on täydellistä sellaisena, kuin on, vaikka joitain säätöjä vaadittaisiinkin.
 
Voit tehdä täydellisen elämänmuutoksen tällä yksinkertaisella polttopisteen vaihtamisella.
 
Ja sitten kun on riittävästi ihmisiä tässä mielentilassa (tasapainossa ja riittämisessä), se muuttaa maailman.
 
Tässä on kaikki.
 
Paljon valoa ja rakkautta kaikille.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >