HomeViestejäGaian Totuudentytär30.11.2011 - Pehmeyttä ympärillä

30.11.2011 - Pehmeyttä ympärillä

PEHMEYTTÄ YMPÄRILLÄ
 
Maaäitiä kanavoinut Gaian Totuuden tytär ( gaiadaughteroftruth.blogspot.com)
30.11.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Uusi pehmeys on koskettanut Maata. Se saapui muutama viikko sitten. Kenties olet tuntenut sen saapumisen tai läsnäolon.
 
Vaikka sen on hyvin hienovaraista, kuin tyynnyttävä näkymätön halaus joka alkaa sydämestä, hyvin monet teistä ovat panneet merkille, että "ilma" tuntuu jotenkin erilaiselta. Sitä on kaikkien ympärillä, kaikki eivät kuitenkaan halua päästää pehmeyttä sisään. Sillä on oltava valmis viettämään aikaa hiljaisuudessa kokeakseen todella, mitä sillä on tuotavana.
 
Tämä pehmeys on kuin näkymätön opas.
 
No, tarkemmin sanottuna, tämä pehmeys itse asiassa aktivoi olemustanne, valoanne. Se tuo pintaan kaiken suuruuden, mikä on ollut haudattuna syvälle sisäänne. Tällä tarkoitamme, että se yksinkertaisesti paljastaa, mitä siellä on - se ei yritä antaa teille mitään, mikä ei ole jo teidän.
 
Taaskin, pehmeys ei tule kantaen lahjoja. Se vain näyttää teille, miltä aito henkenne näyttää ja tuntuu, joten pysykää erossa vertailemisen ansasta. Jos otat aikaa yhdistyä sen kanssa, jos avaat ovesi sille, se puhdistaa pois kaiken tomun ja tahman antaakseen kaiken, mitä olet, vain olla - henkenä, puhtaana valona.
 
Jos suljet silmäsi ja vedät syvään henkeä aikomuksen kera, voit yhdistyä tuohon pehmeään tunteeseen välittömästi.
 
Pehmeys vie sinut seuraavalle olemistasolle. Tällä tarkoitamme, että se tekee olemisen - vastakohtana tekemiselle, "korjaamiselle", pakottamiselle … - luonnollisemmaksi.
 
Olemista itseänne ja toisia varten tulee helpompaa. Olkoon se iloa tai surua, olette läsnä sille, joka tarvitsee teitä, tekemättä välttämättä mitään. Vain ollen paikalla - fyysisesti tai ajatuksissa/hengessä. Lähettäen rakkautta, parannusta, lohtua ja valoa omalla henkilökohtaisella tavallanne.
 
Tuntien siunausta kutsutuksi tulemisesta, silloinkin kun tilanne on surullinen, sillä näette tai tunnette jotenkin jaetun hetken pyhyyden. Olette todella ja yksinkertaisesti paikalla, aikomuksena ainoastaan läsnäolo.
 
Oleminen siinä riittää, vaikka uskoisitte tai ajattelisitte, että te ette tiedä, mitä sanoa. Tuon pehmeyden päästäminen olemukseenne luottaen, että se mitä se tuo maailmaan, auttaa teitä olemaan paikalla sanojenne, tekojenne ja välitetyn energian kautta (jos ette voi olla fyysisesti läsnä).
 
Vaistomaisesti vain tiedätte, että jos yhdistytte Lähteeseenne (mitä se merkitseekin teille), aito henkenne loistaa ja mitätöi kaikki maalliset harhat ja esteet, joita teille on kerrottu olevan olemassa.
 
Sanat ja teot tulevat sydämestä. Virtaavasti. Te tai vastaanottaja ette välttämättä ymmärrä oitis tätä sanojen, ajatusten tai tekojen energiaa, mutta ne tyynnyttävät silti. Tietäminen ja ymmärrys tulee ajan kanssa.
 
Tähän pehmeyteen luottaminen opastaa teitä aina, kun viritytte siihen. Se ammentaa sisäistä valoanne ja levittää sitä ulospäin - jos tässä on mitään järkeä.
 
Jos toiset huomaavat muutoksen teissä ja kysyvät siitä, vaikka he olisivat tietämättömiä, että heihinkin vaikutetaan, näyttäkää heille yhdistyminen/virittyminen pehmeyteen. Yllä näytetyllä yksinkertaisella menetelmällä tai tavalla, joka tulee mieleenne - pehmeys voi avata kykynne virittyä toisiin (heidän luvallaan), jotta voitte vuorostanne opastaa heitä, silloin kun he tulevat luoksenne tukea hakemaan.
 
Muistakaa, että vaikka ette itse näekään, miten kirkkaasti loistatte, toiset näkevät.
 
Luottakaa, että pystytte käsittelemään kaiken, mitä eteenne tulee. Tällä tarkoitamme, että teillä on kyky auttaa ja voimaannuttaa sitä, jonka valonne vetää puoleensa. Luottakaa itseenne.
 
Tietäkää myös, että tapahtuu vaihtoa kaikkien kanssa, jotka tuntevat vetoa luoksenne (hyvin aikein) ja joiden luo itse tunnette vetoa. Hyödyt tai lahjat eivät ehkä aina ole konkreettisia, mutta niitä aina on. Monien ovien avautumista - sekä sisään- että ulospäin. Jos todellinen aikomus ei ole kaikkien suuremmaksi hyväksi, aistitte sen ja tiedätte, miten suojata itseänne pehmeydessä ja antaa tuon ihmisen pysyä omassa vapaassa tahdossaan. Tällä tarkoitamme, että kaikki osapuolet tekevät oman henkilökohtaisen valintansa, ilman vaikutusta kumpaankaan suuntaan.
 
Tiedostakaa, että silloin kun päästätte tuon pehmeyden sisään selkeyden ja rauhan vuoksi, kovuuden lähellä olemisesta tulee haastavampaa sen kaikissa muodoissa - sanoissa, teoissa, tunteissa täynnä vihaa, pelkoa, katkeruutta … Kaksi ristiriitaista olotilaa voi olla hyvin kuluttavaa. Tehkää parhaanne pysyäksenne pehmeydessä ja estääksenne karkean energian (sanat, teot, ajatukset ja tunteet ovat kaikki energiaa). Ilmentäkää vain tuntemaanne pehmeyttä ja lähettäkää pehmeyttä toisille ja sitten päästäkää irti. Ihmiset joiden kanssa olette tekemisissä, tekevät omat valintansa - tietoisesti tai tiedostamatta.
 
Ja jos tuosta kovuudesta tulee liian epämiellyttävää, vetäytykää hetkeksi (vessatauko, vesilasin hakeminen), jotta voitte yhdistyä taas Lähteeseen, maadoittua ja keskittyä, ja sitten palatkaa tilanteeseen. Tai lähtekää, jos on mahdollista. Erityisesti jos toiset ovat tietämättömiä siitä, mitä lähettävät.
 
Tiedostakaa vain, että jos tunnette asteittaisen tai välittömän energian tai värähtelyn vähenemisen, kun menette johonkin tilanteeseen tai osallistutte keskusteluun, se voi vain olla vastakkaisten olotilojen yhteentörmäystä. Koska useimmat maan asukkaat ovat tottuneet virittymään matalimpiin värähtelyihin, reagoitte muutokseen toisten energioissa ja itsessänne. Sitä on vähän konstikasta selittää. Tiedämme, että teidän täytyy vain säätää tietoisuutta. Luotamme teidän tietävän, mitä tehdä.
 
Muistakaa aina asettaa rajanne. Tietäkää, että teillä on (melkein) aina vaihtoehtona lähteä pois ja suojalla itseänne, kun asioista tulee liikaa. Esimerkiksi, tiedämme, että te ette voi jättää autoa keskelle liikenneruuhkaa tai kävellä ulos kokouksesta. Kuitenkin teillä on enemmän vaihtoehtoja kuin käsitätte. Sillä joskus sanotte, että tämä on ainoa valinta, minkä saatoitte tehdä … Oliko oikeasti? Vai oliko se ainoa "sosiaalisesti hyväksyttävä" valinta? Eli olisitte voineet tehdä jotain muuta - hyväksi itsellenne ja aiheuttamatta vahinkoa toisille - mutta se olisi ehkä mennyt vähän liikaa "normaalin ulkopuolelle" mielestänne.
 
Voisimme puhua pitkään tästä uudesta energiasta tai tunteesta, mutta se olisi turhaa. Se on yksi niitä asioita, joka on parempi tunnettuna kuin selitettynä. Teidän on oltava halukas kokemaan se täysin itse tietääksenne tarkkaan, mitä se merkitsee teille, miten se muuttaa olotilaanne omalla ainutlaatuisella tavallaan.
 
Jos olette epäileväinen tästä uudesta pehmeydestä - kenties koska ajattelette, että se on vielä kokematta teiltä - miettikää muutamaa kulunutta viikkoa: miten olette reagoineet erilaisissa jokapäiväisissä tilanteissa? Oliko reaktionne sama kuin on aina ollut vai ilmestyikö eräänlainen tyyny tiettyihin tilanteisiin ja pehmensi toimianne, sanojanne ja ajatuksianne jollain (mystisellä) tavalla?
 
Ja miten käyttäydyitte haastavammissa tai surullisemmissa tilanteissa? Peräännyittekö kantaen huolta "väärien" asioiden tekemisestä tai sanomisesta, kuten on tavallisesti tilanne noissa olosuhteissa, vai tunsitteko sen sijaan vetoa olla niissä tarvitsevia varten? Kuin sydän olisi käskenyt aivoja menemään ajajan paikalle, koska sillä oli töitä tehtävänä?
 
Tämä pehmeys vaikuttaa kaikkiin, mutta kaikki maan asukkaat eivät tiedosta sitä. Monet - sekä heränneet että unessa olevat - vastustavat ja kieltäytyvät sallimasta itsensä uppoutua täysin tähän uuteen energiaan. On normaalia olla haluton luottamaan siihen, mitä ei näe, vaikka tietäisikin syvällä sen olevan puhdasta ("hyvää").
 
Kyse on pelosta irtipäästämisestä. Nimittäin ne jotka ovat valmiita päästämään irti pelosta, kokevat tämän pehmeyden voimakkaammin.
 
Emme puhu "maallisista" peloista, kuten hirviöt, hallitus ja valuutta. Viittamme tuntemattoman ja sen pelkoon, mitä ei voi nähdä, mutta minkä tuntee selvästi ja syvästi.
 
Henkipelkoa - ei niin, että henki tuntisi pelkoa, vaan omia ihmispelkojanne ja harhojanne siitä rajattomasta hengestä, joka olette. Toisin sanoen, pelko päästää irti kaikista valheista, joita teille on kerrottu siitä, mitä merkitsee olla ihminen, jotta henkenne voi täysin lentää korkeuksiin.
 
Tämä pehmeys ei merkitse, että luonnonkatastrofeja tai inhimillisiä katastrofeja tai tragedioita lakkaa tapahtumasta. Ei lakkaa.
 
Kuitenkin reaktio näihin tapahtumiin muuttuu, mikä nopeuttaa parantumista ja uudelleenrakennusta. Ja tämä uusi sydänreaktio voi aivan hyvin vähentää ihmisen aiheuttamia katastrofeja, sillä tämän pehmeyden sisään päästäminen parantaa yhteyttä.
 
Miten voitte tahallisesti tehdä mitään, mikä vahingoittaa toista olentoa suoraan tai epäsuoraan, kun tiedätte vahingoittavanne myös itseänne tuossa prosessissa?
 
Ja mitä yhdistyneempi olette, "oikean" asian tekeminen on ainoa, mitä voitte tehdä. Vaikka siitä tulisikin haastavaa, vaikka se merkitsisikin osan mukavuudestanne ja ylellisyydestänne antamista toisille, jotta he voivat saada paremman elämän.
 
Ottakaa vähän aikaa totutellaksenne tähän uuteen pehmeyteen. Antakaa sen levitä koko olemukseenne.
 
Olette kaikki maailmanne rakentajia. Luottakaa, että olette sen tehtävän suorittamisen arvoinen, mitä tulitte tekemään tänne. Antakaa tuon pehmeyden olla oppaanne. Se auttaa teitä säteilemään.
 
Tässä on kaikki.
 
Paljon valoa ja rakkautta kaikille.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >