HomeViestejäNatalie Glasson29.11.2015 - Sisäinen valoräjähdys

29.11.2015 - Sisäinen valoräjähdys

SISÄINEN VALORÄJÄHDYS
 
Andromedalaisia kanavoinut Natalie Glasson (omna.co.uk)
29.11.2015
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Valotaajuudet täyttävät ilman ja ilmakehän ja tunkeutuvat ulottuvuuksien, muodon, aineen ja myös muiden valovärähtelyjen läpi. Valoräjähdys liikkuu ilmakehässä ja odottaa tunkeutumista olemukseenne. Sillä ei ole muuta tarkoitusta kuin yhdistyä ihmisten ydinolemukseen maan päällä – ihmisten ytimeen ja jatkuvaan luomisenergiaan.
 
Monet teistä tuntevat tämän valoräjähdyksen lähestyvän olemustanne, peilejä ilmestyy kaikkialle ympärillenne ja saattaa tuntua siltä, että kaikki mikä ei resonoi valon kanssa, työntyy esiin olemuksestanne, haluten pysyä ankkuroituneena siihen ja haluten samalla myös paeta. Tämä saattaa luoda kaaosta sisällenne, minkä jokainen yksilö kokee eri tasolla.
 
Menneisyydessä valo on syntynyt kaaoksen kautta. Taaskin siirrytte sisäiseen kaaoskokemukseen, mikä tuo esiin ja päästää valoräjähdyksen olemukseenne.
 
Kaaosta ei tarvitse pelätä tai vältellä, koska se ei näytä henkiseltä tai valaistuneelta, kun koette kaaosta. Kuitenkin reaktionne ovat avaimia, jotka sallivat teidän siirtyä valotilaan olemuksessanne. Voitteko kokea kaaoksen olemuksessanne ilman pelkoa ja reagoiden tai vastaten rakkaudella? Tätä teiltä pyydetään.
 
Voitteko hyväksyä kaikki kaaosmuodot olemuksessanne, kokea ja tunnustaa kaaoksen kiinnittymättä tai osallistumatta siihen ja käsittää ikuisesti, että rakkaus on aina läsnä olemuksessanne ja voimakkaampi kuin mikään muu energia sisällänne?
 
Kaaos mikä nousee olemuksestanne, on kaunista. Olette jo ehkä kokeneet sen muutamana viime viikkona, koette sitä nyt tai tunnistatte sen kohta olemuksessanne. Se voi tuntua kaiken nielevältä, tutulta tai ainoastaan lievältä turhautumiselta ja kuitenkin jos olette valmis tunnistamaan kaaoksen tietoisesti ja rakkaudella, hyväksytte ja käynnistätte valoräjähdyksen olemuksessanne.
 
Valo joka on Luojan ylintä rakkautta ja joka voimistaa Luojan ylintä rakkautta sisällänne, räjähtää olemuksessanne. Se täyttää jokaisen solun valolla ja saa aikaan voimakkaan uudelleenharmonisoitumisen, mikä kannustaa tasapainoon, parantumiseen, lisää Luojatietoisuutta ja resonointia Luojan kanssa. Kuvitelkaa, että kaikki epäharmoniat, tukokset ja rajoitukset häviäisivät ja koko olemuksenne olisi vapaa uudistumaan heränneeksi ja harmoniseksi versioksenne.
 
Fyysisesti voimme kuvata tätä heräämistä kutsumalla teitä ajattelemaan, että selkärankanne olisi väärässä asennossa, olisitte köyryssä eikä selkärankanne olisi suora ja pitkä. Sitten valo räjähtää olemuksessanne ja selkärankanne tulee täysin terveeseen asentoon, olette vapaa, kykenette liikkumaan helpommin ja olette elävöitynyt.
 
Energia-aallot jotka kuljettavat tätä valoräjähdystä, ovat ylintä rakkautta ja tämä rakkaus herää sisällänne. Suurin kokemus on puhdas itserakkaus egon puuttumatta asiaan.
 
Yksinkertainen kokemus sisäisestä parantumisesta ja muistamisesta. Itserakkaus on paras työkalu herättämään olemuksenne, Maan ja ihmiskunnan ja me, Andromedalaiset, tuomme sen muuttamaan todellisuutta, jota koette maan päällä. Se on heräämistyökalu, jonka jaamme niiden kanssa, jotka ovat halukkaita vastaanottamaan.
 
Kun tämä valoräjähdys tulee lähemmäs olemustanne, sen peilivaikutus voimistuu ja näin sisältänne nousee enemmän ja enemmän esiin energioita, jota ette ehkä haluaisi tunnustaa. Suurin tunne joka ilmentyy monien teidän sisällä, on turhautuminen, turhautuminen todellisuuteenne – etteivät halutut kokemukset ja lopputulokset ilmenny niin, kuin haluaisitte. Turhautuminen siihen, että olette olleet henkisellä polullanne jo riittävän kauan ja kuitenkin teistä tuntuu, että te ette ole saavuttanut haluamaanne.
 
Myös tunne, että Maa, ihmiskunta ja todellisuutenne eivät muutu riittävän nopeasti siksi rakkaudeksi ja valoksi, johon hyvin omistautuneena keskitytte. Avainongelmanne tulevat esiin tervehtimään teitä. Se mitä käsittelette ja minkä kohtaatte tulevina viikkoina, sallii teidän oivaltaa, mikä sielunne henkilökohtainen parantumistarkoitus on elämässänne.
 
Olette ehkä kokeneet nämä ongelmat myös lapsena, kuten arvottomuus, puute, tuleminen manipuloiduksi, pelko, kyvyttömyys ilmentää, kyvyttömyys tunnistaa tai hyväksyä Luojan tuki, pettymys, yksinäisyys, ahdistus, itserakkaudettomuus, itsensä vahingoittaminen, kärsimyksen aiheuttaminen itselle, epäluottamus, epäonnistuminen, jumiutuminen jne. Kaikki tunteet jotka näyttävät olevan Luojasta irrallaan ja joita on sisällänne, ohjaavat teitä nyt elämänoppitunteihin ja myös polulle elämän täyttymykseen.
 
Nämä energiat saattavat ilmentyä fyysisesti tai heijastua olemuksestanne riitoina rakkaiden kanssa, jonkinlaisena puutteena todellisuudessanne tai pettymyksenä. Tietäkää, että nämä kokemukset ovat tärkeitä – ne liittyvät valoräjähdykseen, joka tapahtuu kohta – ja teidän on olennaista panna merkille, että voitte luoda sielumuutoksia, joiden kokemista olette odottaneet elämien ajan. Tämä voi nyt tapahtua ja toteutua juuri tällä hetkellä.
 
Mitä lähemmäs tietoisuuttanne valoaallot tulevat, sitä syvempi puhdistumisprosessi tapahtuu. Tämä on aikaa keskittyä jumalaiseen ilmentämiseen olemuksessanne. Me, Andromedalaiset, kutsumme teitä visualisoimaan, tuntemaan tai tunnistamaan tuon lempeän, kuitenkin voimakkaan valoräjähdyksen, kun se virtaa Luojalta meidän olemuksemme läpi teidän olemuksenne ytimeen.
 
Kuvitelkaa, tuntekaa tai tunnistakaa valon lisääntyvän sydänchakrassanne, olemuksenne joka chakrassa ja solussa ja muodostavan sisällenne voimakkaan valomajakan, joka säteilee laajalle ja syvälle. Kuvitelkaa usein tämä hyvin voimakas ja energinen valomajakka, joka on täynnä Luojan ja Andromedalaisten valoa ja itserakkauden vahvistumista.
 
Kun koette valon lisääntymisen, saatatte huomata halukkuutenne tai haluttomuutenne rakastaa itseänne ehdottomasti, mikä on tosiasiassa itsenne tunnistamista Luojaksi totuudenmukaisessa muodossa. Keskittykää omaan itserakkauteenne tai sallikaa sen vain kukoistaa. Kysykää itseltänne: "Miten rakastan itseäni ehdottomasti?" Antakaa vastausten, opastuksen tai tuntemusten nousta ja sallikaa itseänne opastettavan henkilökohtaisella itserakkausmatkallanne.
 
Jos ette tiedä, miten rakastaa itseänne tai miten harjoittaa itserakkautta, niin nyt on tilaisuus opastaa itseänne runsaasta sisäisestä viisaudesta ja pyhästä aarteesta käsin. Tietäkää, että kykenette opastamaan itseänne helposti ja vaivattomasti palaamaan luontaiseen itserakkauselämäänne.
 
Valon voimistuessa olemuksessanne, itserakkauden herätessä ja kaaoksen vähentyessä, on hetki, jolloin olette valmis kokemaan valon ja itserakkauden täyden heräämisen olemuksessanne. Tämä herääminen on kuin katkaisimen kääntämistä päälle. Se saattaa olla hetkellistä tai se saattaa laajentua avokätisesti olemukseenne. Se on valoräjähdys, jonka tunnistatte ja josta nautitte valtavasti.
 
Tämä valoräjähdys ei lisää ainoastaan itserakkauttanne, vaan havaitsette, että kiitollisuus elämää kohtaan, innostus kokea elämää ja positiivisuus ihmiskunnan ja Maan siirtymästä stimuloituu ja herää, mikä muuttaa dramaattisesti perspektiiviänne ja todella parantaa elämisnautintoanne maan päällä.
 
Teille toimittamamme ylösnousemusmuutoksen valossa kutsumme teitä keskittymään:
 
Tarkkailkaa ongelmia, joita käsittelette elämässänne tällä hetkellä, ja tiedostakaa turhautumisenne, pettymyksenne ja puutteenne. Tunnistakaa, että nämä ovat tilaisuuksia täyttymykseen ja itserakkauden kokemiseen.
 
Kuvitelkaa, visualisoikaa, tuntekaa tai tunnistakaa jakamamme valon virtaavan olemukseenne ja luovan sisällenne valomajakan, joka yhdistyy sieluunne ja jota sielunne voimistaa.
 
Tiedostakaa, että tulee hetki tai tunnistettu hidas integroituminen, joka on kuin valoräjähdys olemuksessanne, ja se saa aikaan monia muutoksia ja uusia perspektiivejä.
 
Tietäkää, että voitte kutsua meitä, Andromedalaisia, aina tarvitessanne avustusta, parannusta, ymmärrystä tai tukea. Yksinkertainen pyyntö tai aikomus sallii meidän tehdä jumalaisen intervention.
 
Lopuksi, valmistautukaa näkemään todellisuutenne ja maailma suuremmasta rakkausperspektiivistä.
 
Monet ihmiset kokevat valoräjähdyksen olemuksessaan joskus 21.-26.12.2015. Ne jotka kokevat sen tuolloin, joko tarvitsevat niiden toisten yhteistukea, jotka saavuttavat sen samaan aikaan, tai tukevat kollektiivia kokemuksessa. Ne jotka eivät tarvitse ihmisten kollektiivitietoisuuden vahvistusta, kokevat valoräjähdyksensä jumalaisella ajoituksella joko ennen tätä aikaväliä tai sen jälkeen.
 
Me, Andromedalaiset, olemme läsnä muistuttamassa teitä tahrattomasta valostanne, rakkaudestanne ja tietoisuudestanne. Olemuksellanne tai tiedostamisellanne ei ole rajoja.
 
Olemme valoa ja rakkautta kanssanne.
 
Andromedalaiset
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >