HomeViestejäNatalie Glasson8.5.2015 - Todellinen maapallo

8.5.2015 - Todellinen maapallo

TODELLINEN MAAPALLO
 
Perhoskuuta kanavoinut Natalie Glasson (omna.co.uk)
8.5.2015
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Keijukunnan suuret rakkausaallot ympäröivät olemustanne ja täyttävät koko olemuksenne keijukunnan ravitsevilla ja pyhillä värähtelyillä. Olen Perhoskuu. Kommunikoin keijukunnan puolesta ja jaan keijukunnan viisautta maan päällä olevien kanssa sekä Luojan koko universumissa. Keijukunta toivoo minun jakavan kanssanne viestin, mikä koskee Äiti Maan parantamista sekä Äiti maan todellisen identiteetin ja energian muistamista. Viesti ja opastus tulee keijukunnan rakkauden sekä oman rakkauteni kera voimakkaana tietoisuusvirtana, mihin voitte yhdistyä. Kun yhdistytte siihen rakastavaan tietoisuuteen, mihin kiedon teidät nyt, pystytte ottamaan enemmän viisautta syvemmällä tasolla, kuin pystyn jakamaan kanssanne tässä hetkessä, ja vetämään keijukunnan opastusta itsellenne ja maapallolle.
 
Keijukunta haluaa muistuttaa teille, ettei kaikki ole aina, miltä näyttää. Se haluaa teidän päästävän irti tuska- ja kärsimystodellisuudesta ja tarpeesta parantaa itseänne ja erityisesti Äiti Maata. Se haluaa teidän päästävän irti siitä todellisuudesta, ettei kaikki ole hyvin ja jokin täytyy palauttaa. Se on monin tavoin valheellinen harhakuva, minkä ihmiskunnan tietoisuus on luonut monien sukupolvien saatossa ja sitä on vahvistettu ja heijastettu mielenne ja ilmentämiskykyjenne kautta. Jos muistutatte itsellenne, ettei erityisesti teidän todellisuudessanne kaikki ole aina, miltä näyttää, sallitte itsenne päästä laajempaan tietoisuuteen, mikä johtaa teidät pois niistä todellisuutenne harhakuvista, joita saatatte energisoida tehokkaasti luomaan omat oikeutetut totuutenne.
 
Laajalla tietoisuudella ja kyvyllä päästää irti siitä, mikä näyttää todelta todellisuudessanne, pystytte siirtymään ihmistietoisuudesta  Luojatietoisuuteen eli ajatusmuotoihin jotka syntyvät totuudesta harhakuvien sijasta. Keijukunta haluaa muistuttaa teille, että teidän tavallanne havaita maapallo ja oma todellisuutenne on suuri vaikutus maakokemukseenne. Maapallon ja ihmiskunnan tuhoutumisen havaitseminen luo vain samaa uudestaan. Sitä maapalloa millä olette, ei ole koskaan vahingoitettu tai satutettu – te ja ihmiskunta koette maapallon energiamallin, mitä voitte muokata ja manipuloida sydämenne toiveen mukaisesti.
 
Pystytte kuitenkin todella yhdistymään siihen, mitä kutsuttaisiin todelliseksi maaksi, vain salliessanne itsenne luoda sen maapallon energiamallin, mikä on yhtenevä maapallon todellisen värähtelyn kanssa. Monin tavoin se on kuin arvoitus tai ovi, mikä täytyy avata. Silloin kun sallitte itsenne päästä maapallon todelliseen värähtelyyn, missä maapallo on terve, vahva ja tasapainossa, ja vaihdatte maapallon energiamallin tähän värähtelyyn, maapallo parantuu. Kyse ei ole siitä, että Äiti Maa parantuu, koska se on aina ollut terve. Kyse on siitä, että perspektiivinne Äiti Maahan, mikä on valtavan voimakas ja täysin todellinen teille, on harmonisoitunut Luojan totuuden ja näin maapallon totuuden kanssa.
 
Keijukunta haluaa teidän tietävän, että todellinen Äiti Maa –sielu ja fyysinen maapallo ovat sydänchakrassanne ja sielussanne. Tämä maapallo on paljon totuudenmukaisempi kuin se maapallo, minkä tunnistatte ulkopuolellanne. On aika todella laittaa uskonne ja luottamuksenne omaan olemukseenne, vaikka ulkopuolinen todellisuutenne kuvaisikin jotain erilaista. Keijukunta kannustaa teitä viemään mielen huomion sydämeenne ja sielunne ja pyytää teitä näkemään, tuntemaan tai tunnistamaan sen todellisen maapallon ja Äiti Maan, mikä on Luojan universumissa.
 
Voitte nähdä, tuntea ja tunnustaa maapallon todellisessa terveydessään, todellisessa kauneudessaan ja täynnä pyhää ihmettä. Antakaa itsellenne aikaa tutkia totuutta maapallosta ja Äiti Maasta ja tuntekaa tutustuvanne enemmän tähän aitoon perspektiiviin. Mitä enemmän tutkitte tätä totuudenmukaista versioita maapallosta, sitä enemmän yhdistytte sen värähtelyihin ja energiaan ja tuotte sen koko olemukseenne, todellisuutenne ja ihmiskunnan tietoisuuteen ja näin heijastatte totuutta kaikkien koettavaksi. Koko olemuksenne värähtelee maapallon totuudenmukaisten energioiden kanssa, mikä sallii kaiken todellisuudessanne virrata helposti ja täydellisesti ja kaiken tarvitsemanne ja vaatimanne siirtyä paikoilleen todellisuudessanne. Todellisuudessa irtoatte kärsimys-, kamppailu- ja pettymyskierrosta ja päästätte näin irti harhasta.
 
Jos harha hajoaa, voi olla vain totuus, Luojan totuus, mikä on parantava ja tyydyttävä teille, todellisuudellenne ja maapallolle. Olkaa valmis kaiken tuntumiseen ikään kuin parantuvalta, kun yhdistytte todelliseen kuvaan maapallosta sydänchakrassanne ja sielussanne. Kaikki on jo parantunut – te ja ihmiskunta ette vain vielä muista tai tunnista tätä ja haluatte uskoa harhakuviin, koska ne näyttävät todellisemmilta kuin se, mikä on sydämessänne ja sielussanne. Jos voitte sallia itsenne todella nähdä, tuntea tai tunnustaa maapallon kauneuden ja terveyden sydämessänne, tämä kannustaa teitä uskomaan täydemmin ja pystytte muokkaamaan ja manipuloimaan maapallon energiamallin, minkä kanssa työskentelette, heijastukseksi maapallosta olemuksessanne ja näin palauttamaan muistiin todellisen maapallon.
 
Yhteydellä maapalloon omassa olemuksessanne, keijukunta haluaa kannustaa teitä saavuttamaan tekniikan ilmentää todellisen maapallon värähtelyn soluihinne, todellisuuteenne ja maapallon energiamallin fyysiseen ilmentymään. Keijukunta kannustaa teitä kuuntelemaan maapallon energiarytmiä sydämessänne ja sielussanne ja sallimaan itsenne kuulla, tuntea tai tunnustaa sen rytminkuvion, minkä se luo ja millä se värähtelee.
 
Jokaisella energiaolennolla ja sielulla on energeettinen rytmikuvio, kun se tukee Luojan energian ilmentymistä ja keräämistä. Olemuksenne kaikilla aspekteilla – menneillä, nykyisillä, tulevilla tai sisäisen tason versioilla itsestänne – on hieman erilainen energeettinen rytmikuvio. Energeettinen rytmikuvionne kuvaa sieluanne ja totuuttanne. Se erilaistuu sitten hieman joka inkarnaatiossa ja itsenne ilmentymässä. Sama pätee maapalloonne. Kun yhdistytte nykyisen maapallon energeettisiin rytmivärähtelyihin, saatatte oivaltaa, että rytmi on aina hieman epätasapainossa. Sen musiikki on ikään kuin epävireistä. Kun pääsette käsiksi maapallon energeettiseen rytmikuvioon sydämessänne ja sielussanne ja ilmaisette tämän maapalloon ympärillänne, tämä luo sen, minkä hahmotatte parantumisena ja missä sallitte vain maapallon ulkopuolellanne resonoida todellisen maapallon kanssa olemuksessanne.
 
Keijukunta haluaa kutsua teidät yhdistymään maapalloon sydämessänne ja sielussanne ja pyytämään keijukuntaa ympärillenne tukemaan teitä ja lainaamaan energiaansa. Ne kutsuvat teitä pyytämään tai ylläpitämään aikomusta, että sallitte maapallon energeettisen rytmikuvion sisällänne sykkiä koko olemuksessanne. Saatatte kuulla tai tuntea sen musiikkirytminä, mikä valtaa mielenne ja koko olemuksenne. Keijukunta kutsuu teitä esittämään maapallon energeettistä rytmikuviota taputtamalla tai rummuttamalla jalkojanne tai käsiänne maahan, sen jumalaisen energian opastamana mikä virtaa olemuksessanne.
 
Kenties haluatte käyttää ääntänne tai jotain musiikki-instrumenttia kuvaamaan niitä pyhiä energiavärähtelyjä, joita virtaa olemuksenne läpi. Miten tahansa tunnette itseänne opastettavan ilmaisemaan totuutta maapallosta, tietäkää, että keijukunta tukee teitä. Keijukunta moninkertaistaa luomanne energeettisen värähtelyrytmin luomaan kaiun, mikä kulkee koko sen fyysisen maapallon läpi, mihin olette tottuneet, ja koskettaa kaikkia energiavärähtelyjä luodessaan transformaation. Luomanne värähtelyt koskettavat myös monien sydäntä ja kannustavat heitä yhdistymään todelliseen maapalloon ja luomaan todellisen maapallon niihin harhakuviin uskomisen sijasta, joita on luotu kaikkien parhaillaan kokemasta maapallosta.
 
Tämä on erittäin voimakas muistamisprosessi kaikille. Mitä enemmän sallitte itsenne saavuttaa sen, sitä enemmän yhdistytte ja luotte itsellenne ja muille maapallon rakkauden aikakaudeksi. Silloin kun teidän kaltaisenne sielut ajattelevat maapallon lähettävän parannusta, valoa ja rakkautta, itse asiassa sallitte itsenne yhdistyä maapallon todellisiin värähtelyihin, maapallon todelliseen todellisuuteen olemuksessanne. Tästä syystä fokusoituminen maapallon parantumiseen ja transformoitumiseen pysyy elintärkeänä, koska se vahvistaa maapallon totuutta olemuksessanne ja sallii teidän muistaa Luojan totuuden, ei vain maapallolle, vaan myös itsellenne ja koko ihmiskunnalle.
 
Tietäkää, että keijukunta vastaanottaa työnne maapallon kaikkien aspektien kanssa ja kunnioittaa sitä kiitollisena. Se haluaa teidän tietävän, että ne ovat läsnä tukemassa teitä aina.
 
Keijusiunauksin,
 
Perhoskuu
  -----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >