HomeViestejäNatalie Glasson6.12.2010 - Egon rentouttaminen

6.12.2010 - Egon rentouttaminen

EGON RENTOUTTAMINEN

Kwan Yin kanavoinut Natalie Sian Glasson (www.omna.org )
6.12.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tervehdin teitä sydämeni siunauksilla ja rakkaudella. On etuoikeus kanavoida energioitani teille nyt ja jakaa pyhä hetki Jumalan läsnäolon valossa, mikä on hyvin ilmeistä minulle sisällänne ja ympärillänne. Ojennan käteni teille ja pyydän, että luotatte myötätuntooni ja rakkauteeni teitä kohtaan ja siihen ystävyyteen, mitä minulla on ja mitä haluan rakentaa kanssanne. Kun luotatte energiaani, antakaa itsenne luottaa omaan energiaanne, tunnistaen energiamme Luojaksi ja rakkauden ylimmäksi lähteeksi. Ottakaa kädestäni ja sallikaa minun kietoa lempeät käsivarteni ympärillenne. Sallikaa itsenne rentoutua täysin energiaani.

Silloin kun istutte kera rentoutumisaikomuksen fyysisessä todellisuudessanne, vain pieni prosenttiosuus olemuksestanne rentoutuu - jännitystä ja stressiä voi jäädä sisäänne silloinkin, kun tunnette olevanne täysin rento. Puhuimme aiemmin henkiolemusenne hoivaamisesta ja ravitsemisesta. Toivon, että hoivaatte kykyänne rentouttaa ja pehmentää koko olemuksenne energiat. Tämä sallii rajoitusten, rajojen, tukosten ja negatiivisten ajatusten pehmetä, hävitä ja tulla täysin poistetuksi todellisuudestanne ja olemuksestanne. Täydellinen rentoutuminen voi tuoda ajatuksia pelosta, kun päästätte irti olemuksenne kontrolloinnista ja vain olette valossa. Se tuo suuremman tunteen vapaudesta, mikä voi olla pelottavaa, mutta muistakaa, että kaikki pelot ovat harhakuvia. Ne eivät tule todellisesta itsestänne. Vahvistatte niitä käsittämättänne, joten niistä tulee voimakkaampia, kuin ne todellisuudessa ovat.

Tämä on erittäin mielenkiintoinen kohta, mikä vaatii lisähuomiota. Kun pelko luodaan, sillä on erittäin vähän voimaa. Se on periaatteessa neutraali ajatus, mutta olette ohjelmoineet itsenne tunnistamaan tuon ajatuksen, millä on negatiivinen sivumerkitys, ja laittamaan valtavan määrän energiaa sen taakse. Melkein kuin rakastatte tätä pelkoa ja haluatte sen olevan upea osa elämäänne. Kun ajattelette sitä tapaa, jolla olette ohjelmoineet itsenne, se tuntuu irrationaaliselta, mutta olette opettaneet itsellenne, että pelko on hyvä asia, tarvitsette sitä elämässänne ja antamalla energiaa pelolle käsittelette ongelmaa ja autatte tilannetta.

Jos eläin olisi sairas, laittaisitteko sen likaiselle alustalle, jättäisitte pimeään ja ympäröisitte negatiivisilla energioilla? Useimmilla ihmisillä sairas eläin toisi esiin myötätuntoisia ajatuksia ja tunteita ja halun ympäröidä eläin rakkaudella. On tarve ympäröidä itsenne rakkaudella, mitä tahansa ajattelette tai koette, koska tämä toimii parannuksena ja kohottaa energioitanne ja näin transformoi todellisuuttanne. Rakastavien ajatusten voimaannuttaminen ja oleminen tiukasti sallimatta yhteys negatiivisiin tai pelokkaisiin ajatuksiin on avain itsenne ja mielenne uudelleenohjelmointiin, mikä antaa suuremman onnellisuuden kukoistaa.

Rentouttaaksenne olemuksenne ja energianne kokonaan teidän on hyväksyttävä rakkaus ja kylvettävä siinä. Rakkauden läsnäolo avaa energianne solmuja ja sallii laajentumisen. Se on periaatteessa kuin hengittämistä syvään sisään. Silloin kun ajattelemme negatiivisesti tai emme sitoudu rakkauteen, energiamme voi vetäytyä lähemmäs meitä, sen laajentuminen on lyhytaikaista ja pientä. Tämä johtuu siitä, ettei elämänvoimaenergia virtaa lävitsemme. Elämänvoimaenergian tai Luojavalon ollessa jatkuvasti läsnä energiastanne tulee kukoistavaa, joustavaa ja laajentuvaa, mikä sallii teidän ilmentää helposti, sopeutua muutoksiin ja pysyä tasapainossa. Tämä on kuin puu, joka huojuu tuulessa, ikuisesti maadoittuneena ja keskittyneenä Jumalan energiaan.

Ego on jotain, mikä estää rentoutumista henkisellä ja energiatasolla. Voimme kuvitella egon innokkaaksi lapseksi jouluna, joka haluaa katsoa jokaisen lahjan sisään. Lahjat ovat mielen luomia ajatuksia ja ego on erityisen viehtynyt ajatuksista tai lahjoista, mitkä tekevät siitä voimakkaan tai mitkä suurentavat pelkoa olemuksessanne. Ego ei ole pahaa energiaa, periaatteessa se on kuin lapsi - se ei tiedä mistään paremmasta, sillä ei ole ketään opastamassa ja siksi se nauttii elämänne hallitsemisesta muistuttamalla teitä jatkuvasti epäonnistumisistanne ja virheistänne. Joka kerta kun ajattelette negatiivista ajatusta itsestänne tai toisesta, ego vahvistaa valtaansa ja leikkii kanssanne nähdäkseen, mitä se voi ilmentää.

Jos kuvittelemme lapsen, jolla ei ole vanhempia ja joka on joutunut nuorisoryhmään, mikä nauttii pahanteosta, alamme ymmärtää egoa. Lapset ovat puhtaita ja heihin voi vaikuttaa helposti. Ego on Luojan puhdasta energiaa, mutta olette sallineet sen omaksua negatiivisia tapoja, leikkiä elämällänne ja sabotoida totuuttanne. Jos huomaisitte lapsenne käyttäytyvän näin, pyrkisitte muuttamaan sen negatiivisia tapoja ja opettamaan sille, mikä on hyvää ja totta, mutta tyydytte täysin egon hauskanpitoon kustannuksellanne, edes ilman valituksen tai vastustuksen sanaa. Tässä on jotain mietittävää, se vaatii ymmärrystänne.

Egoanne on rakastettava ehdottomasti, kuin se olisi lapsi. Ette rakasta sitä sen aiheuttaman kaaoksen vuoksi, vaan sen totuuden vuoksi, mitä se on ollessaan linjassa ja ohjattu. On tärkeää olla nuhtelematta egoa tai olematta katkera sille, vaan antaa anteeksi sen kontrolloivat ominaisuudet tietäen, että muutoksia voidaan tehdä rennosti, mikä toisi onnellisuutta elämäänne ja egollenne. Ego ajattelee, että valta tyydyttää sitä, mutta todellisuudessa se on eksynyt lapsi, joka etsii rakkautta, huomiota ja hyväksyntää. Voimme nähdä, että ego ei ole tyytyväinen, kun se jatkaa pelon luomista eikä kykene vastaanottamaan sitä, mitä se haluaa.

Egon vallan hävittämiseksi ja koko olemuksenne sallimiseksi rentoutua, on tarvetta auttaa egoa rentoutumaan rakkaudessa.

Muistutan teille, että ympäröin teidät rakkaudella ja olen ojentanut rakastavat käteni ympäröimään teidät pehmeän vaaleanpunaiseen valoon. Meidän on muistettava ja tunnistettava rakkauden sisältämä voima, sen suuruus ja ylivoimainen transformoiva olemus. Tuntekaa rakkauteni sulavan olemukseenne ja hengittäkää syvään. Vähitellen kun pehmeän vaaleanpunainen rakkaus sulaa olemukseenne, se sallii teidän rentoutua vaivattomasti, avaten solmuja ja auttaen laajentumaan.

Nähkää sydächakrassanne rinnan alueella rakkauden symboli. Tämä voi olla, mitä tahansa haluatte. Se on sydänchakrassanne ja sydänchakrananne. Tällä symbolilla on oma elämän syke, olemus ja hengitys. Antakaa sen ilmentää, antakaa sen säteillä.

Kuvitelkaa symboli, mikä edustaa egoanne. Se voi olla, mitä tahansa haluatte. Se edustaa egon olemusta ja ilmentämistä. Kuvitelkaa tämä mieleenne. Sitten kun hengitätte ulos, kuvitelkaa egon symbolin virtaavan vaivattomasti alaspäin ja sulavan sydänchakraanne. Antakaa egonne symbolin olla sydänchakranne valossa ja rakkaudessa ja tuntekaa rakkauteni kietovat teidät kokonaan sisäänsä. Sallikaa itsenne rentoutua energiaan ja ajan kanssa teidän pitäisi huomata pääsevänne henkisen rentoutumisen uudelle tasolle.

Voitte myös muistuttaa itsellenne tästä tekniikasta aina, kun tunnette negatiivisen ajatuksen tai tunteen nousevan tai tunnette egon kontrollointivaikutuksen kasvavan. Kun sallitte egonne rentoutua, muukin olemuksenne rentoutuu, paranee ja nauttii rakkauden ruumiillistumasta.

Pyhin siunauksin ja kiittäen huomiostanne,
Lady Kwan Yin

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >