HomeViestejäNatalie Glasson25.11.2010 - Näkemys uudesta todellisuudesta

25.11.2010 - Näkemys uudesta todellisuudesta

NÄKEMYS UUDESTA TODELLISUUDESTA

Kwan Yin kanavoinut Natalie Sian Glasson (www.omna.org )
25.11.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Jumalainen ja pyhä tervehdys kaikille sieluni syvyyksistä. Tuon ilon ja autuuden energiaa keventämään ja kirkastamaan päiväänne ja energiaanne. Pyydän, että te ette katso taivaalle nähdäksenne Luojan ja kaikkivaltiaan rakkauslähteen, vaan lähetätte koko olemuksenne ja aistienne fokuksen sielunne syvyyksiin. Silloin kun katsotte rohkeasti - mieli avoimena ja selkänä ja aikomuksenne voiman kera - huomaatte sen taianomaisen taivaan ja turvasataman, joka on sisällänne.

Monet ihmiset etsivät fyysisen todellisuuden kauneutta ja inspiraatiota kohottamaan sydäntään ja ilmentämään iloa, mutta kaunein ja valaisevin energia minkä voisitte koskaan kohdata, on sisällänne. Tämä tietoisuus, värähtely ja energia virtaa verenne, luidenne, ihonne ja lihastenne läpi. Se on läsnä mielessänne ja tunteissanne ja se laulaa lempeästi teille. Tämä energia voi laulaa äänekkäästi, mutta jos päätätte olla piittaamatta sen läsnäolosta, ette ehkä koskaan kuule, näe tai tunne sen kauneutta. Tämä energia josta puhun, on Jumalan olemus sisällänne.

Jos analysoisitte jokaista intohimoista haluanne, käsittäisitte, että tämän intohimon puhtain tarkoitus on parantaa yhteyttänne Luojaan. Esimerkiksi voitte haluta elää kauniissa kodissa upeassa ympäristössä. Eikö tämä voisi olla halua olla Luojan rakkauden ja kauneuden ympäröimänä ja tuntea sitä turvaa ja suojaa, mitä Luojan rakkaus tarjoaa? On tärkeää käsittää, että joskus fyysiset halumme kuvaavat itse asiassa monia haluja ja tarpeita, joita meillä on henkisesti. Monet halut palaavat haluun tuntea täydellistä ja ehdotonta yhteyttä ja harmoniaa Luojan kanssa.

Ihmiset esittävät usein opetuksia, oppitunteja ja viisautta fyysisen elämänsä kautta. Silloin kun alamme herätä ajatuksillemme, tarpeillemme ja haluillemme, alamme löytää lisää tavoistamme, uskomuksistamme ja ymmärryksestämme. Tarttuminen henkisiin tarpeisiimme tuo tasapainoa, kauneutta, rakkautta ja yltäkylläisyyttä fyysiseen todellisuuteemme hyvin vähällä ponnistuksella. On tärkeää muistuttaa itsellenne usein, että jos kamppailette jonkin fyysisen ongelman kanssa, antakaa itsellenne aikaa pohdiskella tämän ongelman henkistä syytä tai tarvetta. Jos sallitte itsenne korjata tämän ja auttaa henkistä olemustanne ja sieluanne vastaanottamaan, mitä ne haluavat, niin useimmiten fyysinen ongelma vain häviää, koska oppitunti on ymmärretty ja opittu. Se vastaa ongelman ytimeen menemistä.

Useimmat ihmiset käyttävät liikaa aikaa ja panoksia fyysisen kehonsa ja todellisuutensa ravitsemiseen, mutta nyt on aika ravita henkiolemustanne ja sieluanne, antaa pyhälle olemuksellenne sen vaatima rakkaus ja valo sekä tukea ja rakastaa pyhää puoltanne luovasti, tutkien sen energioita ja kykyjä. Tämä sallii henki-itsenne kukoistaa, mikä ravitsee ja vaalii luonnostaan koko olemusanne ja todellisuuttanne.

Sitä voitaisiin verrata puutarhaan, mikä tarvitsee huomiotanne. Teillä on myös vaja, joka on täynnä kaikkia puutarhatyökaluja ja -välineitä, joita voisitte koskaan tarvita, mutta koska pelkäätte mennä vajaan tai ette löydä tahdonvoimaa vajan avaimen löytämiseen, puuhastelette käyttäen kaikkia mahdollisia työkaluja apunanne. Kun alatte ruokkia henkistä olemustanne ja sielunne, menette ikään kuin tuohon vajaan ja otatte sopivimmat työkalut ja siksi sallitte puutarhan kukoistaa kauniimpana, kuin voitte kuvitella. Kun hoiditte puutarhaa löytämällänne romulla, se oli kuin yritystä ratkaista jokin fyysinen ongelma ymmärtämättä sen tarkoitusta ja merkitystä todellisuudessanne. Koska ette katso oikeaan paikkaan (sisäänne), ette ehkä koskaan löydä vastausta fyysisiin ongelmiinne.

Voin kuvitella monien ihmisten ajattelevan, että heidän on vaikeaa päästä käsiksi henkisiin kykyihinsä ja taitoihinsa, koska he eivät ymmärrä miten, mutta todellisuudessa pyydän teitä vain käsittämään, että jokaisen fyysisen kokemuksen, halun ja tarpeen takana on henkinen tarkoitus ja merkitys ja henkiseen puoleen tarttuminen sallii fyysisen elämän omaksua uuden tasapainon. Tämän prosessin kautta yhdistytte henki-itseenne, hoivaatte sitä ja siksi sallitte henkisten taitojenne ja kykyjenne kukoistaa.

Sen tunnistaminen, että fyysiset halumme ja tarpeemme voivat tarjota monia henkisiä opetuksia, sallii meidän alkaa nähdä ero Luojan totuuden ja fyysisen todellisuutemme välillä. Huomaamme ehkä, että jotkut elämämme puolet tai uskomukset ovat valheellisia tai irrationaalisia pelkojemme vuoksi. Ihmiset luottavat ehdottomasti ja täysin fyysiseen todellisuuteensa. He luottavat, että jalkakäytävä jolla he kävelevät, talo jossa he asuvat tai ruoka mitä he syövät, ovat todellisia ja kiinteitä. Tämä uskomus antaa polttoainetta heidän todellisuuteensa.

Jos alatte käsittää, että elämänne ja energianne ovat rajattomia, olette enemmän, mitä voitte tällä hetkellä nähdä, teillä on valtavat voimat ja kyvyt ja että maapallon ulkopuolella on maailma ja todellisuus, niin tietoisuutenne alkaa muuttua. Käsitätte, että kun uskotte, että voitte muuttaa fyysisiä energioita, kokemuksia ja tilanteita ja että teillä on vastuu teoistanne ja mielestänne, niin todellisuus ympärillänne alkaa muuttua. Mitä enemmän voimme siirtää tietoisuutemme pois fyysisestä todellisuudestamme, sitä enemmän alamme nähdä totuuden, harmonisoitua valoon ja rakkauteen ja yhdistää tämän todellisuuteemme. Näin löydämme yhtä todellisen todellisuuden maan fyysisyyden ulkopuolelta, mikä antaa meille paljon ravintoa ja tukea.

Alamme nähdä todellisuuden, joka on fyysinen ja henkinen tai energiaan ja tunteeseen perustuva ja näemme ne eri todellisuuksina. Tämä erillisyys sallii meidän ymmärtää monia ongelmia ja tapoja, erityisesti pelkoja ja negatiivisutta, mistä pidämme kiinni. Paljon voidaan saavuttaa näkemällä fyysinen todellisuus henkisestä tilasta ja päinvastoin.

Tulee aika, jolloin erillisyys fyysisen ja henkisen itsen välillä ei enää palvele tarkoitusta ja on yhdistettävä kumpikin todellisuus. Tällöin henkinen olemus ja sielu tulee omaansa ja ilmentyy täydemmin kannustamaan ja tukemaan kasvumatkan uusia kokemuksia. Silloin kun henkilö sallii sielun ottaa suuremman roolin, hän sallii itse aisassa Luojan olla enemmän läsnä todellisuudessaan ja olemuksessaan täällä maan päällä. Luojan ollessa täydemmin läsnä henkilön näkökulma on dramaattisen erilainen. Mielen ollessa rauhallisempi ja sydämen ollessa rakastavampi saadaan todellinen havainto siitä todellisuudesta, mikä maapallolla on annettavana. Tätä haluan kaikille teille.

Ilmentääksenne suurempana Luojaolemuksena voitte alkaa käsittää henkiolemuksenne ja sielunne vaatimukset, kuunnella sisäistä ääntänne ja ravita olemuksenne tätä puolta. Kun uskotte, että jokaisella fyysisellä kokemuksella ja teolla on henkinen tarkoitus, mielenne huomion sallitaan siirtyä fyysisestä todellisuudesta henkiseen todellisuuteen.

Tätä pitää pohdiskella ja tuumata, jotta sen sallitaan asettua tietoisuuteenne ja mielenne löytää sen täydemmin.

Annan teille tämän viisaudenlähteen lahjaksi sielulta toiselle ja Luojan rakkaudessa,
Kwan Yin

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< Prev