HomeViestejäDL ZetaLokakuu 2012 - Uuden ajan navigoiminen unilatausten ja ulottuvuusmatkojen avulla

Lokakuu 2012 - Uuden ajan navigoiminen unilatausten ja ulottuvuusmatkojen avulla

UUDEN AJAN NAVIGOIMINEN UNILATAUSTEN JA ULOTTUVUUSMATKOJEN AVULLA
 
Kirjoittanut DL Zeta (www.celestialvision.org)
Lokakuu 2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Osa 1
 
Olemme ajassa, jolloin emme voi enää navigoida elämää niin kuin ennen. Viime vuosina elämän läpi kulkeminen järjen ja älyn kera on riittänyt, mutta nyt pakahduttava muutosaalto on tehnyt tietoiselle mielelle aina vain vaikeammaksi löytää kompassipisteitä siirtymäkaaoksen keskeltä.
 
Joskus avautuu ikkuna vanhoihin viitekohtiin ja sitten se sulkeutuu. Ainoa tapa tiemme löytämiseen on päästää irti ja luottaa korkeamman itsemme viisauteen ja opastukseen.
 
Korkeampi itsemme auttaa meitä menneiden ja tulevien itsejen kautta
 
Korkeampi itsemme järjestää opastusta ja oivalluksia meille sekä menneiden että tulevien aikojen tietoisuusaspektiemme kautta. Aspektit jotka auttavat meitä hetkestä toiseen, sisältävät vastauksia nykyhetken ongelmiimme ja kysymyksiimme.
 
Menneisyyden aspektit jotka auttavat meitä, ovat usein entisten elämien itsejä, jotka ovat mestareita tietyssä ymmärryksessä.
 
Tulevat itset ovat niitä aspekteja, jotka ovat olemassa nykyoppituntiemme ja -aikomustemme johdosta ja tuntevat sen tulevaisuuden, mitä luomme nykyajatuksillamme, -teoillamme ja -aikomuksillamme.
 
Silloin kun emme näe itseämme rajoittuneena vain tietoiseen mieleemme, sallimme kaikkien aikojen aspektimme työskennellä kanssamme. Tämä apu olemuksemme muilta aspekteilta voimaannuttaa meitä, kun navigoimme siirtymäaikoja, missä ainoa käytettävissä oleva kartta on alitajunnassamme.
 
Unitilan lataukset antavat koodeja ja avaimia uuteen aikaan
 
Muutaman seuraavan kuukauden ajan lataukset unitilassa sisältävät energiapuumerkkejä, mitkä antavat meille kaikille koodeja ja avaimia, joita tarvitaan tämän siirtymäajan navigoimiseen. Unitila on tärkeämpi kuin koskaan ja valmius työskennellä sen kanssa sallii meidän polttaa ne näennäiset esteet tai rajoitukset, joita tulee esiin.
 
Unien muistaminen, tallentaminen ja tulkitseminen on hyödyllistä, muttei välttämätöntä. Tämä tietoinen prosessi nopeuttaa laajentumistamme uuteen aikaan. Kunhan kuitenkin kuuntelemme intuitiivisia aavistuksiamme ja kiinnitämme huomiota tarpeisiin ja kiinnostuksiin, joita tihkuu tietoiseen mieleemme, saamme latauksien sisältämää informaatiota. Aikomus toivottaa tervetulleeksi tämä informaatio avaa oven näihin latauksiin.
 
Eläviä unia saattaa ilmestyä
 
Jotkut huomaavat näkevänsä nyt eläviä unia, joissa he ovat kummallisissa ja mystisissä ympäristöissä ja kera ystävien, joita he eivät ole tunteneet nykyelämässä. Verhot ulottuvuuksien väliltä ohenevat, mikä sallii meidän vierailla menneillä, rinnakkaisilla ja tulevilla aikajanoilla unitilassamme. Moniulotteisille matkoille päästään parhaiten, silloin kun tietoinen mielemme nukkuu ja tietoisuutemme menee alitajuiseen mieleen, mikä on porttimme universumiin ja sen tuolle puolen.
 
Osa 2
 
Unet ovat yksi tapa, millä mielemme menee "verkon ulkopuolelle" kommunikoimaan tietoisuutemme toisten aspektien kanssa, mutta unitila ei ole ainoa käytettävissämme oleva portaali.
 
Kun kehitämme "sisäistä teknologiaamme", psyykkiset kykymme avaavat oven suurempaan kommunikointiin menneiden, tulevien ja rinnakkaisten itsejemme kanssa. Meidän ei tarvitse tietoisesti ymmärtää tämän tietoisuusaspektiemme välisen informaatiovaihdon toimintaa, mutta on tärkeää, että uskomuksemme hyväksyvät tämän tietolähteen, jotta voimme avautua sille.
 
Joillekin voi olla hyödyllistä ymmärtää, miten tämän informaatiosiirron valvemuoto tapahtuu. Yksi tapa ymmärtää sisäistä teknologiaamme on katsoa sitä ulkoisten teknologioiden kautta.
 
Sisäiset teknologiat vastaavat ulkoisia keksintöjämme
 
Sisäisiä teknologioita voidaan verrata teknologian kehittymiseen fyysisessä maailmassa. Itse asiassa kaikilla fyysisen maailman uusilla teknologioilla on vastine sisäisessä maailmassamme. Kaikkien aikojen suuret keksijät ovat pystyneet havaitsemaan ihmistietoisuuden osia ja tulkitsemaan ne fyysisiksi esityksiksi.
 
Esimerkki tästä sisäisten ja ulkoisten teknologioiden vastaavuudesta on kamera, mikä liittyy luovaan visualisointikykyyn. "Sisäisiä kuviamme" voidaan verrata aineellisen maailman kykyyn ottaa kuvia ja tallentaa muistoja.
 
Johdoton teknologia heijastaa intuitiivisten latausten siirtämistä
 
Kykyä vastaanottaa latauksia tietoisuutemme toisista osista voidaan verrata johdottomaan teknologiaan, mikä sallii informaatiosiirron välimatkan yli ilman johtoja. Johdottomuus on "kuljetusmenetelmä", mikä käyttää signaaleja tai radioaaltoja. Emme voi nähdä energia-aaltojen siirtämistä, mutta voimme vastaanottaa näillä aalloilla lähetettyä informaatiota erilaisten vastaanottimien avulla.
 
Silloin kun hyväksymme ajatuksen, että olemme enemmän kuin vain tietoinen itsemme tässä elämässä, pystymme havaitsemaan olemuksemme muita osia, jotka toimivat nykyidentiteettimme verkon ulkopuolella. Nämä toiset itset ovat toisilla aikajanoilla ja toisissa ulottuvuuksissa. Nämä aspektit pystyvät tarkkailemaan menneisyyttämme ja tulevaisuutemme tässä ja muissa elämissä ja ne näkevät tulevia mahdollisuuksia, joita luomme nykyhetkessä.
 
Kun siirrymme eteenpäin, muodostamme kysymyksiä. Nämä kysymykset ovat usein todellisuuksista, joita kohtaamme, tai siitä miten harmonisoidaan ristiriitaisia perspektiivejä sisällämme. Nämä kysymykset ovat "sanattomia lähetyksiä" olemuksemme toisille aspekteille. Aspekti jolla on tarvittava perspektiivi, lähettää meille pyytämäämme informaatiota. Informaatio mitä meille lähetetään "johdottomassa verkostossa", riippuu muodostamistamme kysymyksistä.
 
Avoimuus on avain informaatiosiirroille muilta itseiltämme
 
Kykymme vastaanottaa informaatiota olemuksemme muilta aspekteilta riippuu avoimuudestamme hetkessä. Avoimuustasoamme auttavat tai haittaavat monet tekijät, aivan kuten fyysisen maailman johdotonta verkkoa.
 
Intuitiivista havaitsemista parantaa luonnossa oleminen, erityisesti veden lähellä, missä "virtaus" vastaa elämänkokemusten kulkua. Auttaa myös, kun on ihmisten lähellä, joilla on avoin ja positiivinen energia. Ympäristöt joita parannetaan energeettisesti kristalleilla, feng shuilla ja kohottavalla taiteella ja musiikilla, kohottavat taajuuttamme ja siksi vastaanottavaisuuttamme. Hyvä terveys on tärkeä - jos meillä on fyysisiä ongelmia, se vaikuttaa energiakenttäämme. Ratkaisematon tunnekuorma on myös este energiassamme, joten menneisyyden energioiden puhdistaminen on oleellista, jotta voi tulla selkeäksi vastaanottajaksi. Vastuun ottaminen kaikesta omassa todellisuudessamme auttaa meitä voimaantumaan, mikä tekee todennäköisemmäksi, että luotamme intuitiiviseen informaatioon ja toimimme sen mukaisesti.
 
Kun kehitämme vastaanottolaatuamme, pystymme parantamaan sisäisen verkkomme "johdottomuutta", kommunikoimaan itsejemme kanssa ajan ja paikan poikki ja tekemään yhteistyötä siinä suuressa taideteoksessa, mikä on oma kehittymisemme.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >