HomeViestejäDL Zeta6.4.2012 - Vanhan sielun henkiauttajaopas uudessa ajassa

6.4.2012 - Vanhan sielun henkiauttajaopas uudessa ajassa

VANHAN SIELUN HENKIAUTTAJAOPAS UUDESSA AJASSA
 
Kirjoittanut DL Zeta (www.celestialvision.org)
6.4.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Meillä on paljon apua täällä maan päällä.
 
Joukoittain oppaita, valo-olentoja ja enkeliauttajia asuu näkymättömässä, moniulotteisessa maailmassa. Koska ne ovat fyysisyyden ulkopuolella, ne pystyvät opastamaan meitä henkisten transformaatioaikojen läpi ja auttamaan, silloin kun sielumme uskaltautuu toisiin maailmoihin. Paljon on sanottu toisten maailmojen oppaista emmekä käsittele sitä syvällisemmin tässä, sillä haluamme puhua toisentyyppisestä auttajasta.
 
Henkiauttajat oman tietoisuutemme aspekteina
 
Tarkoitustamme varten teemme eron toisen maailman oppaiden ja niiden välillä, jotka ovat oman tietoisuutemme kehittyneitä aspekteja. Matkallamme täällä olemme monena - meidät on tehty monista puolista, jotka sädehtivät ja heijastavat valoa eri asteissa ja muodoissa. Tietoisuutemme jotkut aspektit heräävät ja tulevat "linjoille" astuakseen mestarivaiheeseen nopeammin kuin toiset. Tunnistaen toisia aspekteja jotka tarvitsevat edelleen opastusta ja apua, nämä henkiauttajat asettautuvat ohjaamaan meitä tarvitsemamme ymmärryksen läpi.
 
Henkiauttajat nopeuttavat ylösnousemusta
 
Silloin kun yksi aspektimme herää, ylösnousemuskulku nopeutuu ja polku selkeytyy toisten tietoisuusosiemme astumiseksi heräämisvaiheeseen.
 
Nämä henkiauttajat on ankkuroituna fyysisyyteen oman olemuksemme kautta, kuitenkin ne ovat suurelta osin toisissa aikajanaulottuvuuksissa. Nämä aspektit palvelevat sitä tarkoitusta, että ne rakentavat sillan meille suurempaan yhteyteen sielumme ja korkeamman itsemme kanssa. Siltaolentona ne ovat kummassakin maailmassa ja ovat käytettävissämme, kun elämme jokapäiväistä elämäämme.
 
Vanhat sielut ovat täällä ankkuroimassa uutta aikaa
 
Erityisesti vanhoilla sieluilla on lukuisia henkiauttajia. Nämä sielut ovat inkarnoituneena tänä aikana auttaakseen luomaan ihmiskunnalle siltaa uuteen aikaan. Auttaakseen tässä siirtymässä he tulevat tänne mukanaan täysi määrä henkiauttajia, jotka auttavat sillan rakentamisessa korkeampaan itseen. Niin ylhäällä kuin alhaalla.
 
Viisailla ja tietävillä henkiauttajillamme on värähtelyn ja henkioppituntien johdosta ymmärrystä, mikä on oleellista sille maailmalle, missä parhaillaan asumme. Jotkut näistä aspekteista ovat inkarnoituneena toisiin aikakehyksiin, kun taas toiset ovat nykyelämäämme nuorempia aspekteja. Jotkut ovat tulevaisuudestamme sekä tässä elämässä että sen jälkeen.
 
Henkiauttajat tuovat välähdyksiä toisista aikajanoista
 
On helppoa sanoa, milloin henkiauttajat puhuvat meille. Nämä ovat aikoja, jolloin näemme välähdyksen itsestämme liikkumassa vaihtoehtoisella aikajanalla. Nämä meille paljastuvat aikajanat ovat todellisuuksia, jotka ovat yhteensopivia sielusopimuksemme kanssa tässä elämässä.
 
Henkiauttajat opastavat meitä myös kohtaamisiin tai tapahtumiin, jotka muuttavat elämämme suuntaa. Joskus ne ohjaavat meitä internet-hauissa, jotka tuovat meille jonkin uuden idean, käsityksen tai ihmisen. Ne pudottelevat kirjoja hyllyltä lähellemme tai "huomauttavat" meille päivittäisissä kokemuksissamme symboleista, joilla on erityismerkitys meille. Henkiauttajat tuovat meidät värähtelykentille, joita tarvitaan tietyntyyppiseen parantumiseen. Jotkut auttajat opettavat meitä käyttämään valoamme parantumisemme edistämiseen kaikilla tasoilla. Ne ohjaavat meitä myös tietoon ja oivalluksiin, jotka auttavat meitä pyhän haavamme parantamisessa.
 
Henkiauttajat auttavat meitä taiteellisissa luomuksissa
 
Henkiauttajamme auttavat meitä taiteellisissa luomuksissa. Tämä on niiden lempialue - auttaa meitä herättämään latentteja ja vielä löytämättömiä kykyjä ja lahjoja. Joskus ne näyttävät meille, miten yhdistyä eri kykyihin jonkin uuden taidon "syntetisoimiseksi". Ne opettavat meille laulujen sanoja, jotka ammennetaan sielumme syvästä lähteestä. Ne opettavat meitä luomaan taideteoksia, jotka on koodattu sielumme puumerkillä, ja luomaan runoja ja muita kirjallisia lahjojamme maailmalle. Joskus ne auttavat meitä pääsemään niin syvällisiin "latauksiin", että tunnumme saavan sanelua sielultamme. Henkiauttajat opettavat meitä säteilemään valoamme polulle eteenpäin, jotta voimme tietoisesti valita kohtalomme muodon ja kurssin.
 
Henkiauttajat suuntaavat meidät tulevaisuutemme unelmamaailmaan
 
Henkiauttajamme suuntaavat meidät unitilassa unelmamaailmaan. Siellä alamme asua maailmassa, mikä on nykyelämämme sekä tulevien elämien tulevaisuus. Jotkut ovat alkaneet nähdä unta idylliseltä näyttävistä puitteista, jotka tuntuvat hyvin erilaisilta kuin mennyt tai nykyaika. Näissä unimaailmoissa tuntemaamme todellisuutta ei enää ole ja uusi aika on alkanut. Yksi tämän ajan tuntomerkki on ajatustemme, tunteidemme ja halujemme välitön ilmentyminen fyysiseen muotoon. Unemme testaavat maaperää, missä voimme oppia työskentelemään aikomustemme välittömän toteutumisen kanssa suojatussa tilassa, ennen kuin koemme niiden nopean materialisoitumisen fyysiseen todellisuuteen.
 
Tapaamme joskus henkiauttajamme unitilassa oivaltamatta sitä. Toisinaan meillä saattaa olla kokemus sekoittumisesta niiden kanssa ja unen näkemisestä niiden silmien kautta. Silloin kun tapaamme henkiauttajiamme unitilassa, tunnemme syvän ja syvällisen rakkauden tunnetta. Kärsimyksen ja trauman vuodet voivat sulaa pois näiden kohtaamisten aikana. Uni henkiauttajan tapaamisesta voi olla edeltäjä jonkun inkarnoituneen olennon tapaamisesta, jonka kanssa meille on voimallinen sielusopimus.
 
Telepatia henkiauttajien kanssa nukkuessa ja valveunitilassa
 
Henkiauttajamme ovat aina kanssamme, aivan kuten me olemme aina niiden kanssa. Teemme niiden kanssa ensin töitä unitilassa, kunnes heräämme riittävästi telepaattiseen kommunikointiin niiden kanssa tietoisessa valveunitilassa ja syvässä meditaatiossa. Auttajamme puhuvat meille aina. Ne ovat aina valmiita esittämään suurempaa roolia omassa elämässämme, jos pyydämme sitä. Silloin kun saavutamme tietyn tietoisuustason, henkiauttajamme tulevat täydemmin mukaan ja puhuvat kanssamme tarjoten viisautensa ja opastuksensa lahjoja joka hetki.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja http://luxonia.com/viestit. Niillä näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni. En kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >