HomeViestejäBrenda Hoffman19.9.2022 - Olet aloittelija

19.9.2022 - Olet aloittelija

OLET ALOITTELIJA

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
19.9.2022
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät.

On aika antaa anteeksi itsellenne. Vaikka olette luultavasti lukeneet jotain samanlaista muualta ja tunteneet syyllisyyttä anteeksiantamattomuudesta itsellenne.

Se mistä tunnette syyllisyyttä, tapahtui luultavimmin aiemmassa 3D-elämässänne ja -maailmassa. Olette rankaisseet itseänne ajatuksista, sanoista ja teoista, jotka tapahtuivat ennen uuden olemisenne aloittamista.

Sitä ei ole enää, mitä oli.

Jos rankaisette itseänne jostain, mikä tapahtui ennen siirtymänne aloittamista, teette niin, koska jatkatte 3D-maailman oikeiden ja väärien asioiden noudattamista.

Ette voi luoda uutta maailmaa uusilla energioilla siihen perustuen, mitä oli.

Olette astumassa uuteen aikuisuuteenne epävarmoin askelin ja peläten, että saatatte tehdä virheen. 3D-teinin tapaan pelkäätte, että yksi lipsahdus suustanne tai yksi väärä teko vaikuttaa negatiivisesti elämäänne ikuisesti. Tai että pilaatte erityslaatuisen hetken epävarmoilla askelillanne uuteen maailmaanne. Ajatuksia jotka ovat jäänteitä 3D-elämästänne.

Mutta aivan kuten ette lue vauvan tekoja miinukseksi hänelle, kun hän kehittyy, mikään mitä teette tai sanotte, ei ole väärin. Opettelette olemaan "sinä". Lopputulos on uusi olento uudessa maailmassa. Olette pelkästään vähän huterassa kehittymisen tilassa, olemisen sijasta.

Niin se on, että sopeudutte nopeasti uusiin tavoitteisiin, toimiin ja vuorovaikutuksiin. Sitä ei enää ole, mitä oli. Se mitä tulee, ei ole vielä "virallistunut".

Vaikka otatte monia harha-askelia mielestänne, universumien silmissä nuo harha-askeleet ovat pelkästään uusien taitojenne ja kiinnostuksienne testaamista.

Opettelette, miten ollaan itsenne. Sallikaa niin olla. Aivan kuten sallitte vauvan kokeilla uusia liikkeitä ja tekniikkoja.

Siitä mitä pidätte mielenkiintoisena, jännittävänä tai vaikeana, tulee luultavasti oleellista uudessa elämässänne.

Ette voi tehdä virhettä, sillä olette uusi olento uudessa maailmassa. Ainoa tapa hyökätä itsenne kimppuun on uskoa, että teidän täytyy seurata 3D-vallanpitäjiä tai -ohjenuoria, vaikka sisäiset viestinne kertovat päinvastaista.

Vauvat oppivat jotenkin kävelemään, puhumaan ja "keplottelemaan" ilman perheen tai ystävien suurta apua. Ja kaikki vauvat tekevät sen muutaman kuukauden sisällä toisistaan. Miten se on mahdollista? Voisiko olla niin, että ne kuuntelevat sisäistä ääntään tavoilla, joita ei voi mitata?

Useimmat aikuiset uskovat, etteivät vauvat voi tehdä virheitä – ne pelkästään opettelevat, mitä tarvitsevat elääkseen omassa ympäristössään. Vastasyntyneet ovat paremmin linjassa sen kanssa, kuka olette nyt, kuin se 3D-aikuinen joka ennen olitte. Sillä kummatkin – te ja vauvat – seuraavat sisäistä ääntään olematta huolissaan oikeasta tai väärästä.

Opettelette, miten sopeudutaan uuteen ympäristöönne mahdollisimman nopealla ja käytännöllisellä tavalla.

Taaperon kommentteja pidetään useimmiten huvittavina eikä väärinä, ja ne unohtuvat, ellei joku aikuinen tai vanhempi sisarus kerro noita sopimattomilta näyttäviä kommentteja muille. Niin on teillä nyt. Kenties sanotte jotain käsittelemättä sitä 3D-seulanne läpi. Mutta toisaalta, jokainen joka loukkaantuu tuosta kommentista, tekee luultavimmin niin omien 3D-pitäisi-asioidensa vuoksi.

Opettelette olemaan "sinä" ilman 3D-suodattimia. Aivan kuten vauvat oppivat perusasiat – käveleminen, puhuminen ja motoriikan hallinta.

Sallikaa itsenne tehdä sitä, mikä tuntuu oikealta, sen sijaan minkä pitäisi olla oikein sosiaalisissa tilanteissa. Teistä on tulossa uusi "sinä" – ei välttämättä helppo tehtävä – aivan kuten poistuitte universumeista tullaksenne 3D-maavauvaksi. Sallikaa itsenne tehdä virheitä (vain teidän mielestänne). Sallikaa itsenne testata ympäristöänne ja olemistanne, kun löydätte uuden maailmanne uudessa fyysisessä olemuksessa. Olemuksessa joka ei ole välttämättä uusi fyysisille silmille, mutta aivan varmasti taitojen ja kykyjen osalta.

Olet uusi olento, joka opettelee, miten eletään mukavasti ja iloisesti tässä uudessa maailmassa. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >