HomeViestejäBrenda Hoffman1.8.2022 - Välimaastossa

1.8.2022 - Välimaastossa

VÄLIMAASTOSSA

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
1.8.2022
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät.

Tiedätte, mitä ette halua, mutta teillä on vain epämääräinen tunne siitä, mitä haluatte. Ja kun tuon jonkin epämääräisen osia ilmestyy, väheksytte niitä – etteivät ne ole aivan oikein.

Tunnette olevanne yksin.

Vaikka voitte helposti päästä käsiksi siihen, mitä oli ennen, teillä on vaikeuksia olla yksin ja olla muiden kanssa. Tunnette olevanne samaan aikaan eristynyt ja järkyttynyt/nujerrettu. Missä on uusi elämänne?

Virtaatte uuteen elämäänne, aivan kuten tapahtui varhaisteini- ja teinivuosianne. Noissa 3D-vaiheissa teistä tuntui kiusalliselta ja usein yksinäiseltä, vaikka ympärillä oli muita. Ette tunteneet kuuluvanne joukkoon, koska sisällänne myllersivät 3D-aikuisuuden löytäminen ja niiden kanssa oleminen, jotka eivät olleet aivan oikeita teille.

Niin on nyt. Kuljette nopeasti samanlaisten vaiheiden läpi – tuntien kiusalliseksi tämän vaiheen ja toivoen, että olisitte kehittyneemmässä vaiheessa.

Kehitytte tämänhetkisen vaiheenne yli päivissä. Mutta ette voi vielä uskoa sitä. Koska ajattelette olevanne yksinäinen tässä satumaassa, olette yrmeä ja vihainen itsellenne ja maailmalle.

Nämä epämiellyttävät tunteet ovat lyhyt vaihe.

Ennen siirtymäänne teillä oli elämä täynnä vuorovaikutusta ihmisten kanssa, jotka toivat teille tyydytystä osittain, mutteivät koskaan täysin. 3D-elementti joka teiltä puuttui, oli yhteys universumeihin.

Nyt kun olette avanneet universaalit yhteytenne, teistä tuntuu yksinäiseltä 3D-suhteissanne. Mikään mikä oli 3D:tä, ei tunnu oikealta – kuitenkin ikävöitte sitä 3D-tyydytystä, jota ennen tunsitte. Samaan aikaan tunnette universaalia myllerrystä sisällänne – jollaista luultavasti tunsitte taaperona, mutta jonka olemassaolon kielsitte sopeuduttuanne 3D-yhteiskuntaan.

Tavallaan teistä tuntuu nyt yhtä syylliseltä vuorovaikutus 3D-ystävien, -sukulaisten ja -tuttavien kanssa, kuin kerran tuntui universaalin olemuksenne avaaminen 3D-maailmassanne. Sitä voi odottaa, sillä 3D-maailmanne mukaan olette siirtyneet omituiselle puolelle. Yhtä merkittävä pulmatilanne, kuin oivaltaessanne pikkulapsena tai taaperona, että universaalit yhteyteenne olivat väärin.

Olette luopumassa siitä, minkä tunsitte 3D:ssä, ettekä ole vielä täysin itsenne uudessa maailmassanne. Se tapahtuu päivien kuluessa. Silti tämä tyhjiöaika jatkuu epämiellyttävänä, sillä teillä on vaikeuksia nykytilassanne uskoa, että pääsette tuohon uuteen maailmaan. Teistä tuntui samalta esiteininä tarkkaillessanne, kun vanhemmat sisaruksenne aloittivat siirtymisen kypsempään aikuisuuteen. Useimmat teistä kyseenalaistivat oman kykynsä tehdä tuo siirtämä, vaikka halusittekin sitä. Niin on nyt. Katsotte ikään kuin särkymättömän ikkunan läpi haluamaanne elämää, mutta teillä ei ole resursseja poistaa tuota ikkunaa.  

Poistatte tuon ikkunan, sitten kun teidän on aika tehdä se.

Muistatteko, miten kadehditte niitä ystäviä, jotka löysivät romanttisia suhteita vuosia ennen teitä? Miten ikävöitte jotain samanlaista, mutta teillä ei tuntunut olevan oikeita sanoja tai tekoja vetääksenne puoleenne tuota tiettyä ihmistä? Niin on nyt teillä. Haluatte jolla sellainen, joka tietää, kuka hän on, mitä hän haluaa ja miten se saadaan.

Aivan kuten olleessanne nuori teini, olette nyt välimaastossa. Ette tarpeeksi vanha kypsään vuorovaikutukseen. Ettekä tarpeeksi nuori jatkamaan lapsellisia harrastuksianne. Se on yksinäistä aikaa.

Ne joiden kanssa olette tekemisissä nyt, tuntuvat enimmäkseen liian nuorilta universaalisti tai liian tylsiltä maatyylissä.

Toisin kuin teinivuosinanne, tämä vaihe ei kestä vuosia tai edes kuukausia. Sallikaa itsenne vain olla. Älkää olko huolissanne iästänne tai siitä mahdollisuudesta, mitä voisi tai pitäisi tapahtua. Sallikaa itsenne virrata itseenne.

Erona taaperovuosiinne on, että ymmärrätte nyt, missä haluatte olla ja miksi sitä ei ole vielä tapahtunut. Varhaisten 3D- tai teinivuosienne hämmennystä lisätään älyllisellä yleiskuvalla seuraavasta askeleestanne. Tiedätte, ettei elämänne voi jatkua entisellään, sillä sellainen ei ole ilon ja säihkeen elämää, vaan sen ikävöintiä, mitä ei vielä ole.

Tämä kypsymisvaihe on lyhytaikainen. Sallikaa itsenne hyväksyä se, kun selkeytätte, kuka olette ja missä tulette olemaan. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Next >