HomeViestejäBrenda Hoffman25.7.2021 - Enhän ole tällainen?

25.7.2021 - Enhän ole tällainen?

ENHÄN OLE TÄLLAINEN?

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
25.7.2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät, tarpeenne olla oikeassa putkahtelee esiin mitä epätavallisimmissa paikoissa. Olette tehneet uutterasti työtä kuukausia tai vuosikymmeniä luodaksenne erityislaatuisen valon. Silti muut viis veisaavat noiden vaikeiden siirtymätehtävien tuloksista. Ikään kuin teidän uskomuksillanne ja toimillanne olisi vähän mitään arvoa.

Niin se on, että monet teistä ovat hämmentyneitä tämänhetkisistä uskomukistaan ja toimistaan. Olivatko nuo toimet oikeita vai pelkästään jokin epärealistinen unitila, jolla on vähän mitään arvoa tai tarvetta?

Kenties noihin toimiin sisältyy ystävien tai maailmanne muiden osien sivuuttaminen, jotka tuntuvat epämiellyttäviltä. Vaikka haluatte tuntea olevanne yhtä kaikkien kanssa, muiden päätökset ja toimet tuntuvat vääriltä. Miten niin voi olla, jos olette siirtymässä rakkauteen ja pois pelosta?

Teillä on mukavinta yhteisymmärrysmaailmassa – ei välttämättä koko maailmana, mutta ystävyyssuhteissanne, yhteisöissänne, perheissänne ja maissanne. Tällä hetkellä tapahtuu 3D-yhteisymmärryksen jakautumista ja uusien käsitysten luomista, jotka eivät ole vielä miellyttäviä teille.

Miten voitte koskaan olla yhtä muiden kanssa, jotka eivät usko tai toimi niin kuin te? Kuitenkin jotkut niistä jotka olette sivuuttaneet, palaavat piiriinne tavoilla, joita ette odottaneet.

Tämä on hämmentävää aikaa.

Uusi maailmanne ei ole enää lineaarinen.

Pyöreä on uusi toimintasananne – ja pian uskomuksenne. Vaikkei sitä ole enää, mitä oli, tämä uusi on erilaista, kuin odotitte.

Kun 3D:ssä torjuitte jonkun jostain syystä, tuo yhteys pysyi useimmiten katkenneena. Havaitsette, että sitä ei ole enää, mitä kerran oli. Niin se on, että saatatte palata ystävien luo, joiden kanssa ette uskoneet enää koskaan olevanne tekemisissä – tai sitten ette.

Uudessa maailmassanne on hyvin vähän selviä jakoja. Eilispäivän ratkaisevia tekijöitä ei enää ole. Toimenne ja uskomuksenne muuttuvat päivittäin. Niin se on, että pyrähtelette uskomuksesta toiseen, toiminnasta toiseen ja ajatuksesta toiseen.

3D:ssä selvärajaiset "piirrokset" olivat tarpeellisia edistämään yhteisöajattelua. Olette uudessa paikassa uutena aikana ja havaitsette, ettei mikään ole selvää siihen liittyen, kuka olette tai mitä uskotte.

Tuo viime käsitys on pelottava, koska ette ole tottuneet ajattelun ja toiminnan vapauteen Maassa ollessanne. Tutkitte nyt uusia taajuuksia, ulottuvuuksia, uskomuksia ja toimia universaalissa mielessä – kuten on ollut siitä lähtien, kun saitte alkunne aioneita sitten. Mutta kun olitte 3D-maata, rajoititte ajatuksenne ja toimenne sopimaan hyväksyttyihin rajoihin, jotka muut olivat muodostaneet luomaan 3D-yhtenäisyyttä.

Tuota 3D-yhtenäisyyttä ei enää ole.

Niin se on, että tutkitte nyt vaihtoehtoja, joita tutkitte silloin, kun ette olleet Maassa. Kun teette sen, löydätte uusia mahdollisuuksia ja tällä erää uusia pelkoja. Ikään kuin henkilökohtainen maailmanne räjähtäisi ideoista, toimista ja vuorovaikutuksista.

Kuitenkin 3D-maailmanne näyttää samalta. Olette edelleen vihainen muiden joistain toimista. Mutta tuo viha häviää, kun siirrytte uusiin paikkoihin ja maailmoihin. Ja kun teette sen, yllätätte itsenne uusilla ajatuksilla, unelmilla, toimilla ja tarpeilla.

Tarpeenne olla yhtä muiden kanssa ei ole enää kovin tärkeä. Kuitenkin päivänne ja ajatuksenne ovat täynnä. Vaikka päivässänne ei enää ole tarpeeksi aikaa tehdä kaikkea, mitä haluatte, ette näytä tekevän kovin paljon.

Uusi maailmanne on mullin mallin. Se mikä antoi ennen iloa, ei luultavasti enää anna. Se mikä oli ennen tylsää, ei luultavasti enää ole. Ja ne joiden kanssa ette enää halunneet olla tekemisissä, näyttävät muuttuneen – tai sitten eivät.

Teistä on melkein kuin tullut sellainen, mitä monet kutsuvat "vaihdokkaaksi". Olette täysin uusi olento, ja opitte itsestänne päivittäin. Monet noista uusista osista ovat hämmentäviä, sillä ne tuntuvat oikeilta, vaikka ne ovat järjen vastaisia aiemmalle logiikallenne.

"Enhän ole tällainen?" tuntuu olevan osa uutta olemustanne.

Lisäten ja vähentäen aktiviteetteja ja ajatuksia – sekunnista toiseen. "Kuka olen?" oli hokemanne, kun olitte lähteneet 3D:stä. Hokema josta tulee äänekkäämpi ja äänekkäämpi.

Olette yllättynyt, mutta ette tyytymätön uuteen olemukseenne. Sillä olette luultavasti levollisempi ja rauhallisempi toimissanne ja ajatuksissanne.

Se mikä ennen pelotti teitä, tuntuu olevan kauempana, mukaan luettuna ihmiset, paikat ja asiat. Olette rennompi ja annatte muiden hermoilla ja suuttua, sillä ette enää tunne paljon tarvetta tehdä niin. Huomaatte sivuuttavanne epämiellyttävät asiat ja kenties kannustavanne myös rakkaitanne tekemään saman. Teillä on vähän tarvetta hypätä mihinkään vihaiseen keskusteluun tai toimintaan. Teidän on mukavampi olla tekemättä juuri mitään, kuin pakottaa itsenne olemaan jotain, kuten tapahtui 3D:ssä.

"Tämä minä olen, enkä tunne juuri tarvetta heijastaa mitään muuta." Uusi hokema joka yllättää teidät yhtä paljon kuin kenet tahansa.

Kun olette kyllästynyt, toimitte sen mukaan. Ja kun olette innostunut, teette samoin. Kaikki 3D-pidäkkeenne poistetaan. Ja kun se tapahtuu, kyseenalaistatte itsenne. Ei siksi, että teillä on epämukavaa, vaan koska uusi "sinä" on erilainen kuin 3D-sinä – tai millainen odotitte olevanne tässä uudessa maailmassa.

Oletitte, että pyrähtäminen kiinnostuksesta toiseen merkitsisi, että liittyisitte luovaan ryhmään täällä ja yhteisöryhmään tuolla. Sen sijaan havaitsette, että teitä huvittaa tehdä vähemmän kuin ennen siirtymäänne. Kaikki tuntuu kuin olevan liian paljon, luultavasti sisältäen työn, kokkaamisen, ajamisen sinne ja tänne tai ystävien tapaamisen. Ikään kuin maailmanne olisi pysähtynyt, sen sijaan että olisi kiihdyttänyt uudelle tasolle.

Tutkitte ja pyrähdätte paikasta toiseen – joko itsessänne tai fyysisesti. Ei vain niin, kuin odotitte. Tulevaisuudessa pyrähtelynne saattaa olla enemmän ulospäin kuin sisäänpäin, kuten nyt. Mutta sillä ei ole merkitystä. Ei ole sääntöjä. Aivan kuten ei ole mitään universaaleja sääntöjä siitä, mitä teidän tarvitsee tutkia, kun ette ole 3D-maassa.

Sallikaa itsenne ajelehtia, toimia, puhua ja olla, aivan kuten sallitte pikkulapsen tehdä niin, kun hän tutkii uutta maailmaansa. Teette samaa uutena universaalina olentona, uudessa Maassa ollessanne. Maassa jota autoitte siirtymään pelosta henkilökohtaiseen vapauteen ilossa ja rakkaudessa.

Niin se on, että luotte uutta universaalia olentoa ollessanne vielä Maassa tässä elämässä. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >