HomeViestejäBrenda Hoffman27.7.2020 - Muut kehittyvät puuttumattanne asiaan

27.7.2020 - Muut kehittyvät puuttumattanne asiaan

MUUT KEHITTYVÄT PUUTTUMATTANNE ASIAAN

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
27.7.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ystävät,
 
Haluamme puhua tarpeestanne olla kaikkea kaikille, paitsi itsellenne, sillä nämä epätavalliset ajat näyttävät kutsuvan teitä huolehtimaan muista. Mutta jos teette sen, menetätte tasapainonne ja paikkanne tässä uudessa Maassa.
 
Tämä ei tarkoita sanoa, että teidän täytyy eristäytyä, vaan muistaa, että olette nyt yhtä hauras, kuin kuka tahansa josta tunnette tarvetta huolehtia.
 
Sopeuduitte toisista huolehtimiseen 3D-elämä toisensa jälkeen. Aina valmiina auttamaan muita laiminlyöden samalla itseänne.
 
Jotkut teistä saattavat väittää, että olitte itsekäs tässä tai muussa maaelämässä. Sellaista tapahtui tasapainottamaan olemuksenne, lisäämään itsehoitoelementtejä tähän elämään.
 
Ottaen huomioon 3D-tarpeenne rangaista itseänne aina, kun teillä on tilaisuus tehdä niin, monet teistä muistivat entisiä elämiä tai tilanteita tässä elämässä, jotka ruokkivat tarvettanne rangaista itseänne.
 
Sallikaa itsenne tietää, että tarvitsitte nuo kokemukset, tai muuten ette olisi luoneet niitä. Ja nyt jatkatte 3D-itseruoskintaanne, koska ystävillänne ja perheellänne on tuskaa. Teillä on taipumusta liittyä heihin. Ei välttämättä kokeaksenne samoja pelkoja tai samaa tuskaa, vaan pysähtyäksenne lohduttamaan heitä, huolimatta tarpeestanne olla muualla.
 
Se ei ole syntiä (ei ole syntejä), vaan tarpeetonta toimintaa teidän ja niiden kannalta, joita uskotte auttavanne. He ovat yhtä vahvoja ja kykeneviä kuin te, sillä jos he eivät olisi, heitä ei olisi valittu tulemaan Maahan tänä aikana. Tämä ei ole Maa-elämä pelkureille.
 
Valmistauduitte aioneita ollaksenne Maassa tänä aikana. Bravo! Mutta niin tekivät kaikki. Tämä ei ole Maa-elämä, jossa yksi tai kaksi ihmistä toimii niin eri tavalla kuin muut ihmiset, että heidät mainitaan historiakirjoissa. Te olette olympiatähti, sillä autoitte Maan muuttamisessa ja nyt teette saman sisäiselle olemuksellenne. Mutta toisaalta, niin ovat kaikki muutkin. Niillä aalloilla jotka seuraavat teitä, on erilainen fokus. Te olette tämän suurenmoisen Maa-muutoksen tähti, ja ne jotka seuraavat, ovat jonkin muun asian tähti.
 
Jos pysähdytte tai hidastatte auttaaksenne heitä, teette sen omasta fokuksestanne käsin, ette heidän. Sellainen olisi haitallista kummallekin teistä, sillä kannustaisitte niitä, jotka seuraavat, fokusoitumaan omalle alueellenne, pakottaen heidät kieltämään omansa. Ja koko ajan teistä tuntuisi tasapainottomalta, kenties myös vihaiselta "pakottamisesta" heidän ongelmiinsa.
 
Kenties uskotte, että 3D:tä olevat tekivät saman teille, kun aloititte siirtymäprosessinne. Niin he tekivät, sillä olitte kummajainen, sellainen jota he eivät pystyneet täysin ymmärtämään. Se kannusti heitä yrittämään palauttaa teidät heidän 3D-laatikkoonsa.
 
Erona on, että te olette voimakkaampi, kuin teidän 3D-vastaanväittäjänne olivat. Olette vahvempi rakkaudessanne ja tarpeessanne, että toiset ovat teidän kaltaisianne. Niin se on, että yrityksenne työntää toisia – sen avulla mitä uskotte välittämiseksi – on paljon haitallisempi kummallekin teistä, kuin noilla 3D-ihmisillä, kun aloititte siirtymänne.
 
Tietysti sydämenne särkyy toisinaan, kun toiset itkevät peloissaan ja tuskissaan. Sellainen on todennäköistä, kun sydämenne on avautunut tavoilla, joita ette ole koskaan ennen kokeneet ollessanne Maassa. Mutta sellainen välittäminen ei ole hedelmällistä nyt. Teillä kahdella on erilaiset roolit esitettävänä. Ja jos tunnette tarvetta työntää tai vetää joku maailmaanne, hän laiminlyö omaansa.
 
Teidän on aika ottaa käyttöön itserakkautenne, sillä ette voi elää kenenkään muun elämää, vaikka kumpikin teistä ehkä toivoisi sen olevan mahdollista.
 
Olette erilainen nyt. Viisaampi, vahvempi ja voimakkaampi, kuin luultavasti nyt ymmärrätte. Teidän on aika sallia niiden, jotka ovat toisessa ja kolmannessa aallossa, löytää oma voimansa. Heidän kantamisensa tai kannustamisensa säälimään itseään ei ole hedelmällistä kummallekaan teistä.
 
Teillä ei ole energiaa eikä Maa-aikaa auttaa heitä kiipeämään vuorelleen, kahlaamaan sielunsa pimeän yön läpi. Saitte valmiiksi nuo vaiheet ennen heitä syystä. Olette teoriaopettaja. Olette ottaneet tarpeelliset askeleet ollaksenne siinä, missä olette – ette huolehtiaksenne kaikista, vaan löytääksenne itsenne.
 
Tietäkää, että muilla on tai tulee pian olemaan sama voima ja vahvuus kuin teillä, ei vain samalla alueella. Siis ette voi opettaa heille yhtään enempää, miten ollaan, kuin luultavasti mekaniikkainsinööri voisi opettaa ensimmäisen luokan opettajalle, miten ollaan parhaiten vuorovaikutuksessa oppilaidensa kanssa. Vaikka sekä opettajalla että insinöörillä on ainutlaatuisia vahvuuksia, ne risteävät harvoin. Niin on nyt.
 
Te olette te koko loistossanne. Ne jotka ovat toisessa ja kolmannessa aallossa, tekevät, mitä heidän täytyy tehdä ollakseen samassa paikassa mahdollisimman nopeasti. Sallikaa heidän kehittyä teidän puuttumattanne asiaan.
 
Ne vanhemmat jotka hemmottelevat jatkuvasti lapsiaan, huomaavat usein, että näillä on vaikeuksia tulla vastuulliseksi, sillä he eivät ole oppineet tekemään sitä, tai heillä ei ole syytä tehdä sitä.
 
Viimeinen pointtimme on, että muistatte rakastaa itseänne, sillä nämä ovat tosiaankin koettelevia aikoja. Sopeudutte uuteen "sinuun", samalla kun ne jotka seuraavat, huutavat teitä huolehtimaan itsestään. Ja energiat jatkavat kaikkien takomista.
 
Tarvitsette vapaa-aikaa, lepoa, iloa ja rauhaa. Mikään siitä ei ole mahdollista, jos jatkuvasti pohditte toisten tarpeita tai olette huolissanne niistä, huolehtimatta itsestänne.
 
Avatkaa sydämenne itselle, ja tiedätte oikeat toimet itsenne ja niiden kannalta, joita rakastatte. Huolehtikaa muista omista tarpeistanne huolimatta, eikä kumpikaan teistä rakasta itseään. Niin olkoon. Aamen.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >