HomeViestejäBrenda Hoffman22.6.2020 - Tietysti!

22.6.2020 - Tietysti!

TIETYSTI!

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
22.6.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ystävät,
 
Maski vai ei maskia. Kyllä vai ei. Oikea vai vasen. Ylös vai alas. Näin on syystä. Julistatte kaikki oman oikeutenne olla, tavoilla joita ette odottaneet, kun aloititte tämän siirtymän.
 
Kaikella todennäköisyydellä kuvittelitte, että jotkut teistä leijuisivat ulottuvuudesta toiseen. Ja että toiset joko lähtisivät Maasta tai olisivat niin selvästi erilaisia, että muodostuisi valittujen ja ei-valittujen alueita.
 
Sen sijaan huomaatte toisilla olevan pelkästään erilaisia mielipiteitä kuin teillä. Kenenkään ulkomuoto ei ole muuttunut dramaattisesti. Siis ainoa tapa määrittää, onko joku kanssanne vai teitä vastaan, ovat hänen tekonsa ja sanansa.
 
Muistatteko varhaisteinivuotenne ja suosittujen ryhmän ja ei-suosittujen ryhmän? Kuten oli silloin, haluatte olla suositun ryhmän kanssa. Vaikeutena on, että tuo suosittu ryhmä tuntuu muuttuvan päivittäin: "Tämä on ehdottomasti oikea tapa", "Tämä on ehdottomasti väärä tapa" ja kaikkea siltä väliltä.
 
Niin se on, että ne jotka ennen tunsitte läheiseksi, eivät ole kanssanne enää perin pohjin samaa mieltä. Ja kenties ne joista ette ollut kiinnostunut, toimivat enemmän teidän laillanne. Vuorovaikutuksestanne on tullut hämmentävää ja masentavaa. Olette edelläkävijä, joten teidän pitäisi tietää, mikä on oikein kaikille.
 
Mutta havaitsette – ettekä välttämättä miellyttävästi – että jokainen yksilö toimii niin, kuin on oikein hänelle tuolla hetkellä. Ei ole enää mitään ryhmätekoa tai pitäisi-asiaa, mikä on hämmentävää kaikille. Pitäisikö teidän kuunnella sydäntänne, tiedemiehiä, terveydenhoitomaailmaa, poliittista maailmaa, puolisoanne tai perhettänne? Kaikki ylistävät erilaisia lääkkeitä, ja kaikki uskovat, että heidän tekonsa ovat oikein. Ja niin ne ovatkin.
 
Enää ei ole "yksi toiminta sopii kaikille" -dynamiikkaa, joka on teille hyvin mukava. Dynamiikkaa joka sallii teidän erottaa oikean väärästä – yhteiskunnan sanelujen mukaan.
 
Vaikka olemme puhuneet tästä kysymyksestä monta kertaa kanssanne, te olette nyt erilainen. Ette enää välitä, mitä muut haluavat, ja se pelottaa teitä yhtä paljon, kuin mikä tahansa. Mitä jos olette väärässä? Mitä jos sisäinen äänenne on enemmän satua kuin todellisuutta?
 
Niin se on, että suututte niihin, jotka eivät noudata teidän tunnettanne oikeudesta. Sillä kuvittelitte tämän ajan selkeänä jakautumisena, joka mahdollistaisi teidän tietää, että te olette oikeassa ja muut, jotka eivät ole valoa, ovat väärässä. Sen sijaan rajat ovatkin epämääräisiä ja muuttuvat päivittäin. Niin se on, että kyseenalaistatte itsenne, koska se ei tunnu oikealta, että teillä on jokin mielipide ja toisilla on erilainen näkemys.
 
Uusi olemistapa on pelottava. Sillä teillä ei ole ratkaisevia todisteita, että suuntanne on oikea. Tosiasiassa monet teistä havaitsevat, että elämänne tuntuu vähemmän houkuttelevalta kuin niiden, jotka toimivat eri tavalla.
 
Tämä on aikaa löytää "sinä". Mutta tänä dramaattisena muutosaikana te ette luota, että suuntanne on oikea teille. Mitä jos teiltä menee ohi jotain upeaa, koska kuljette eri suuntaan? Tai pahempaa, mitä jos eristäydytte tarpeettomasti ja huomaatte, että kaikki tämä epämukavuus oli omatekoista?
 
Koska ette ole vielä täysin sallineet itsenne tulla "sinuksi", olette taas kerran tuossa teini-iän pulmatilanteessa: "Kuka minun pitäisi olla?" Erona on, että liittyminen tähän ryhmään tai toimintaan ei anna teille iloa. Mutta toisaalta, yksinäiset toimenne tuntuvat hyvin intuition vastaisilta. Miksi kaikki tuntuvat tietävän suuntansa, ja te jatkatte omanne kysymistä?
 
Teistä tuntuu outolinnulta – suuntanne on hämmentävämpi ja vähemmän palkitseva, kuin odotitte. Ja jatkatte palkkionne odottamista siitä, että olette hyvä poika tai tyttö. Kuitenkaan mikään ei näytä muuttuvan.
 
Havaitsette pian, että "oikeuden" tunteenne lisääntyy paljon yli sen, mitä odotatte nyt. Energiat joita saapuu muutamana seuraavana päivänä, muuttavat sisäisen moodinne nuoresta teinistä nuoreksi aikuiseksi.
 
Olette luoneet 3D-hämmennyskuplassa. Energioiden jälkeen, joita saapuu muutamana seuraavana päivänä, tiedätte, kuka olette ja mihin menette. Hämmennyksenne muuttuu dramaattisesti muodosta "Mietin, miksi ja kuka olen" muotoon "Tietysti." Sillä ette ole enää 3D-lapsi tai uuden olemisen vauva. Teistä tulee nuori aikuinen, joka tietää suuntansa ja tarpeensa. Tällä on vähän tekemistä sen kanssa, mitä muut tekevät tai odottavat teiltä.
 
Kypsytte muutamana seuraavana päivänä yli kaiken, mitä nyt kuvittelette. Ja sen tekemiseen vaaditaan, että hyväksytte itsenne olennoksi, joka olette aina halunnut olla. Te ette ole samanlainen kuin muut, eivätkä muut ole teidän kaltaisianne. Vaaditte oikeutenne olla ja sallitte saman muille.
 
Samaan aikaan kun on totta, että jotkut pysyvät 3D:ssä syistä, joilla on vähän tekemistä teidän kanssanne, miljoonat muut – kolmas heräämisryhmä – herää muutamana seuraavana päivänä.
 
Niin se on, että ajatuksistanne ja teoistanne tulee aina vain hyväksyttävämpiä teille sekä toisille. Ei niin, että toimitte täsmälleen samalla tavalla, vaan ymmärrätte, että toisten sisäisen äänen ohjeet ovat syystä erilaisia kuin teidän. Se sallii teille vapauden olla kyseenalaistamatta toimianne tai motiivejanne.
 
Tämä on suurta heräämisaikaa, jollaista kukaan nyt Maassa oleva ei ole koskaan kokenut. Huutakaa "hoosianna" ja "halleluja" ilosta tullessanne siksi, kuka olette. Teidän ei enää tarvitse piilottaa uskomuksianne tai tekojanne – ja sama pätee kaikkiin. Maa on siirtynyt pelosta rakkauteen, ja Maan asukkaat sallivat nyt saman itselleen.
 
Niin se on, että ainutlaatuisuuttanne kunnioitetaan tukahduttamisen sijasta – ja sama pätee kaikilla niillä, jotka heräävät tai ovat heränneet.
 
Teidän siirtymänne vaati luultavasti vuosia, niillä jotka seuraavat teitä, kuukausia, ja niillä jotka seuraavat toista aaltoa, päiviä. Se on ero alkupioneereissa, jotka etsivät reittejä USA:n halki hankalissa vankkureissa, ja niissä pioneereissa jotka tekivät saman matkan junalla USA:n osasta toiseen. Te olitte vankkuripioneereja. Niillä jotka seuraavat, on teidän vuoksenne etunaan junat. Niin olkoon. Aamen.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >