HomeViestejäBrenda Hoffman23.3.2020 - Sinä et ole osa tätä, ellet halua olla

23.3.2020 - Sinä et ole osa tätä, ellet halua olla

SINÄ ET OLE OSA TÄTÄ, ELLET HALUA OLLA

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
23.3.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ystävät,
 
Kenties olette huolissanne sairastumisestanne, kenties ette. Sillä ei ole merkitystä, koska tämä ongelma ei osa teidän draamaanne tai universaalia siirtymäänne. Monet teistä ovat huolissaan siitä, että johdamme teitä harhaan, sillä saamanne 3D-viestit ovat katastrofia ja tuskaa. Näin on missä tahansa 3D-muutoksessa, vaikkei pelosta puhuta. Niin se on, että kuuntelette vanhoja viestejä, jotka kehottavat teitä pelkäämään.
 
Tämä ei tarkoita, että olette immuuni. Voitte estää itseänne hyväksymästä tuon draaman tietämällä, että teette sen, mitä teidän tarvitsee tehdä. Jos se merkitsee Maasta lähtemistä, koska olette kyllästynyt kamppailuihin, niin sitten teette. Ja jos se merkitsee, että jatkatte maan päällä, niin sitten teette. Sillä te ette ole enää maa-aikaa tai maaviestejä.
 
Pelkonne perustuu siihen, mitä oli, ei siihen, mitä on. Olette tarpeeksi voimakas poistuaksenne Maasta rauhallisesti, aivan kuten olette tarpeeksi voimakas ollaksenne sairastumatta tai toipuaksenne helposti, jos sairastutte. Tämä sairaus on niitä varten, jotka vasta heräävät.
 
Tietysti tällainen toteamus palauttaa teidät pelkoon niiden puolesta, jotka vasta heräävät. Heilläkin on vaihtoehtona poistua Maasta tai jäädä Maahan. Kun he aloittivat universaalin siirtymämatkansa – tapahtui se sitten kuukausia sitten tai eilen – he yhdistyivät sisäisiin voimiinsa. Tosiasiassa teillä on Maassa ollut aina kyky päästä käsiksi sisäisiin voimiinne. Ette vain uskoneet, että teillä oli.
 
Tuon pakotetun muistikatoksen verhot putoavat, kun universaali siirtymä alkaa. Siis menneisyydessä ajattelitte, että pystyitte luomaan jotain, mutta ette tienneet, miten se tehdään. Tänäkin päivänä tuo asia vainoaa joitain teistä. Teillä on taito luoda, kuten kaikilla. Te pelkästään sivuutitte tuon taidon sopiaksenne mukavasti siihen 3D-elämään, joka Maa OLI. Nyt kun valtaosa Maan asukkaista sopeutuu uuteen olemiseen, muistot universaaleista taidoista tihkuvat kaikkien niiden tietoisuuteen, jotka ovat halukkaita hyväksymään uusia uskomuksia.
 
Ne jotka lähtevät Maasta sairauden vuoksi, ovat päättäneet tehdä niin useista syistä, jotka vaihtelevat kyllästymisestä olemaan Maassa haluun olla universaali auttaja maaolennon sijasta. Ei ole mitään tarvetta tietää, miksi joku päättää tehdä siirtymän. Tietäkää vain, etteivät sellaiset siirtymät ole sattumanvaraisia tai harkitsemattomia – harkittuja luultavimmin alitajuisella tasolla. Olette kenties kuulleet sairaista vanhahkoista yksilöistä, jotka ovat selviytyneet tästä sairaudesta, sekä hyvin nuorista ihmisistä jotka eivät ole. Ainoa yhdistävä voima poistuvilla on, etteivät he halua enää olla Maassa.
 
Niillä joita rakastatte, on samat vaihtoehdot. Mutta ne jotka ovat lähipiiriänne, luultavasti päättävät jäädä Maahan auttamaan teitä ja siirtämään omaa olemustaan lisää. Näin on useista syistä, eikä vähiten siksi, että heidän siirtymänsä Maasta lisäisi teidän taakkaanne, koska surisitte heidän paluutaan universumeihin aikana, jolloin yritätte fokusoitua luomiseen ja henkilökohtaiseen iloon.
 
Jälleen kerran, tämä virus ei ole teidän sairautenne. Se on niiden suunnitelma, jotka vasta heräävät. Ei henkilökohtaiseksi rangaistukseksi, vaan tavaksi siirtää Maata nopeasti suuntiin, joita ei ajateltu mahdolliseksi muutama viikko sitten. Ihmisongelmat ovat etusijalla. Teollinen tai sotilaallinen kasvu ei ole enää fokuksena useimmilla maailman ihmisistä. Tietysti on niitä, jotka ovat mukavasti ja syvälle kietoutuneena 3D:n eivätkä ole hyväksyneet tätä uudeksi normaaliksi. Mutta toisaalta, he ovat vähemmistönä Maassa.
 
Niin se on, että ihmisyyden kunnioittamisesta ennen teollista tai sotilaallista kokonaisuutta, tulee enemmistön näkemys. Jotain mitä useimmat teistä pitivät mahdottomana tässä elämässä. Ja näin on myös ympäristön osalta, sillä kun ihmisyydestä tulee avainfokus, ympäristö on looginen seuraava askel.
 
Monet teistä jotka lukevat tätä, eivät pysty vielä tajuamaan, että tällainen pandemia voi olla siunaus, nopea liike joka pakottaa Maan muuttumaan viikoissa vuosikymmenten tai satojen vuosien sijasta. Kenties muistatte entisiä pandemioita ja kuvittelette miljoonien kuolevan. Sitä ei tapahdu. On kuolemia tai siirtymiä, mutta ne jotka siirtyvät Maan ulkopuolelle, tekevät sen suunnitellusti, eivät virheenä tai tragediana.
 
On todennäköistä, että ne jotka ovat teidän lähimpiänne, henkilökohtaisia auttajianne tai assistenttejanne, jotka vasta heräävät, päättävät olla lähtemättä, sillä he tukevat teidän toimintojanne, kunnes kykenevät tekemään saman.
 
Tässä on ns. saavutustikkaat. Te ja ne jotka ovat tehneet siirtymää vuosia tai vuosikymmeniä, vetävät ylöspäin niitä, jotka vasta heräävät. Samaan aikaan he työntävät teitä eteenpäin. Mikä voi olla typerä kuva – joku työntämässä teitä takapuolesta, jotta te voitte helpommin vetää häntä ylöspäin. Siitä syystä olette nyt symbioottisissa suhteissa.
 
Monien ilmaiseman tuskan ja pelon ei tarvitse koskettaa teitä, jos teillä ei ole jotain puhdistettavaa tai ette osallistu draamaan. Tämä ei tarkoita, että teidän täytyy viis veisata toisten ahdistuksesta, vaan että teillä on eri rooli esitettävänä: luominen – tarkkaillen Maan tämänhetkistä ahdistusta ja käyttäen sitä uusien rajojen ja polttopisteiden luomiseen.
 
Merkitseekö tämä, että voitte vapaasti olla niiden joukossa, jotka ovat sairaita? Vain te tiedätte. Jos tunnette tarvetta tehdä niin, tehkää niin. Jos tunnette tarvetta eristäytyä, tehkää niin. Taas kerran, te ette kykene enää vahingoittamaan toisia. Siis sallikaa itsenne toimia niin, kuin tuntuu oikeimmalta teille. Tietäkää vain, ettei teidän tarvitse reagoida 3D-pelkoon – ellette halua tehdä niin.
 
Olet täysin toimiva universaali aikuinen. Salli itsesi hyväksyä se ja seuraa sitten sisäistä ääntäsi. Sinä tiedät paremmin kuin kukaan, kuka olet ja mitä haluat luoda ja kokea. Salli niin olla. Niin olkoon. Aamen.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Next >