HomeViestejäBrenda Hoffman10.2.2020 - Konnat ovat yhtä tärkeitä kuin te

10.2.2020 - Konnat ovat yhtä tärkeitä kuin te

KONNAT OVAT YHTÄ TÄRKEITÄ KUIN TE

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
10.2.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ystävät,
 
Haluamme puhua tarpeestanne olla oikeassa – ja toiset ovat väärässä. Kummatkin teistä ovat oikeassa henkilökohtaisessa kontekstissanne, sillä aivan kuten te ette voi olla väärässä, kukaan muukaan ei voi olla.
 
Tietysti tämä ajatus tuntuu sopimattomalta nyt, sillä aivan varmasti 3D-aktivistit ovat väärässä. 3D-aktivistit ovat vain väärässä teille, sillä heidän roolinsa purkaa vanhentuneita 3D-rakenteita on yhtä tärkeä, kuin teidän roolinne luoda uusia rakenteita. Heidän harkitsemattomuutensa, ilkeytensä, epämukavat kommenttinsa ja tekonsa kutsuvat teitä ja muita toimimaan.
 
Se mitä tarkkailette päivittäin, on rakkauden vastakohta. Se on tavallaan sodanjulistus ihmiskunnalle ja ympäristölle. Sodan josta on tullut niin ilmiselvää, että teillä ja seuraajillanne on riittävän tuskallista julistaaksenne: "Ei enää!"
 
Mutta sitten toisaalta, nuo 3D-aktivistit ovat yhtä tehokkaita kuin te uuden rakkaus- ja iloyhteiskunnan rakentamisessa, sillä heidän temppunsa ovat sen räjähtämistä esiin, mitä on ollut pinnan alla aioneita.
 
Tietysti 3D-toimet ja -toteamukset ovat epämiellyttäviä. Toimet ja toteamukset jotka kutsuvat uusia inhimillisiä ja ympäristönsuojelullisia kiinnostuksianne etualalle. Monet teistä julistivat rakkauttaan ihmiskuntaa ja ympäristöä kohtaan ennen tätä kaaosaikaa. Kuitenkin teitte vain vähän luodaksenne uusia yhteensopivia rakenteita tai lähestymistapoja. Sen sijaan viis veisasitte siitä pahuudesta, epäoikeudenmukaisuudesta ja tuskasta, jota te ja toiset loitte 3D-maailmassa. Sellainen oli epämiellyttävää, kenties jopa tuomittavaa, mutta ei todellakaan mitään sellaista, mihin tarttumiseksi olisitte muuttaneet elämäänne.
 
Niin se on, että monet vallassa olevista vievät nuo epämiellyttävät tilanteet äärimmäisyyksiin, jotta te ja muut jotka olette valoa, tartutte viimeinkin noihin tilanteisiin, ettekä peitä niitä vain laastarilla. 
 
Tähän saakka useimmat teistä ovat julistaneet, että johtajat – poliittiset, yritys-, uskonnolliset, sosiaalipalvelu-, akateemiset ja yhteisölliset – olivat vastuussa teidän epämukavuutenne ratkaisemisesta. Nuo ns. johtajat olivat moraalinen kompassinne. Ja epäoikeudenmukaisuudet eivät olleet tarpeeksi tuskallisia tehdäkseen jotain niille.
 
Nyt olette vihaisia noille virkaan nimitetyille johtajille, noille yhteiskunnallisille tekijöille, jotka sallivat teidän elää 3D-rauhassa fyysisesti ja tunteellisesti. Noista nimitetyistä johtajista on tulossa yhteiskunnan hiekkasäkkejä "kaikki tämä on heidän vikansa" -ajatusten kera. Kuitenkin teitä on syyttäminen yhtä paljon, kuin ketä tahansa johtajaa. Nimittäin johtajat voivat olla johtajia vain, jos on seuraajia. Teidän on aika tehdä sisäinen arvionne. Mikä on tärkeää teille ja miksi? Ja jos jokin on tärkeää, mitä teette sille? Tämä ei ole syyttelyn, vaan muutoksen aikaa.
 
Useimmat teistä ovat muutamana kuluneena vuotena tai kuukautena valaisseet teitä seuraavien polkua. Nyt teidän tarpeenne, suuntanne ja tekonne alkavat muuttua tavoilla, joita ette vielä täysin ymmärrä. Nimittäin teistä on tulossa tai olette jo olleet vihainen tietyille johtajille. Se on vihaa, joka lietsoo ajankohtaisia ja tulevia toiminta-askelianne.
 
Sitä ette ole vielä täysin tunnustaneet, että nuo johtajat jotka näyttävät ilkeiltä tai sopimattomilta tähän uuteen maailmaan, ovat enemmän ystävä kuin vihollinen. Sillä he työntävät teitä uuteen olemisrooliinne.
 
Aivan kuten on totta teillä, nuo johtajat ovat ottaneet uuden maaroolinsa. He työntävät ja tönivät teitä näkemään maailmanlaajuisen epäinhimillisyyden ja ympäristönsuojelulliset esteet kokonaisuudessaan.
 
Tämä uuden Maan rakennemuutos ei ole vähäpätöinen. Se on merkittävämpi kuin mikään aiempi muutos, mukaan luettuna renessanssi ja teollinen vallankumous. Ja se tapahtuu "poimunopeudella".
 
Niin se on, että tämän uuden maanäytelmän konnien täytyy olla ehdottomasti konnia, antamatta teille mitään sijaa tilanteen kiistanalaisuudelle. Nämä konnat esittävät yhtä merkittävää roolia kuin te Maan siirtymisessä pelosta rakkauteen. He esittävät vain epäsuosittua roolia. Roolia jonka he hyväksyivät sen tietämisestä huolimatta, että heitä ahdisteltaisiin ja vainottaisiin aioneita.
 
Te saatte syöksyä sisään luomaan rakkautta. Heidän roolinsa on tuhota ja olla paneteltavana. Kenties että vielä pysty käsittämään heidän roolinsa epämukavuutta. Mutta tietäkää, että he tekevät yhtä paljon Maan siirtämisessä pelosta rakkauteen kuin te.
 
Älkää haaskatko aikaa olemalla vihainen heille, ellette tunne tarvetta luoda jotain uutta rakennetta entisen tuhkasta. Ja jos tarkoituksenne on luoda uusia rakenteita, oivaltakaa, että ne joille olette nyt vihainen, pelastivat kallisarvoiset taitonne tekemällä "likaisen työn".
 
He ovat tuhoajia. Te olette luojia. Ja kummatkin teistä esittävät rooliaan ihailtavasti. Erona on, että tuhoamisen täytyy tapahtua ennen uudelleenrakentamista. Ne jotka tuhoavat nyt, tekevät sen loistavasti ja kasvot nauraen. Sillä aivan kuten te, he suorittavat omia tehtäviään urhoollisesti, taukoamatta ja huolellisesti.
 
Tulevat sukupolvet ihannoivat teitä ja tekevät konnia niistä, jotka edistivät pelkoa tänä aikana. Vastakkaisista uskomuksistanne huolimatta, tuhoamisen tie on työläämpi kuin uudelleenrakentamisen tie. Monet taputtavat nyt niille, jotka tuhoavat. Mutta kun aikaa kuluu ja rakkaudesta tulee täydemmin osa Maata, tuhoajista tehdään konnia.
 
Sitä vastoin, vaikka teidän alkusiirtymävaiheenne olivat vaikeita, tie on nyt tasainen ja suora. Teidän täytyy vain tunnistaa ilonne ja seurata sitä. Ja tulevina aioneina teitä ylistetään ja kiitetään. Siis sallikaa niiden, joille olette nyt vihainen, tutkia omaa tuhoamispolkuaan. Aivan kuten sallitte itsenne tutkia omaa uudelleenrakennuspolkuanne pelosta rakkauteen. Niin olkoon. Aamen.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >