HomeViestejäBrenda Hoffman12.8.2019 - Löydä turvallinen paikka sisältä

12.8.2019 - Löydä turvallinen paikka sisältä

LÖYDÄ TURVALLINEN PAIKKA SISÄLTÄ

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
12.8.2019
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ystävät,
 
Haluamme puhua siitä tuskasta, jota tunnette kuullessanne niiden epäinhimillisistä teoista, jotka haluavat pitää kiinni ulkoa ohjatusta vallastaan/voimastaan. Vaikka tiedätte, että tuossa tuskassa ollaan vapaaehtoisesti, se ei tee noista teoista yhtään vähemmän tuskallisia teille.
 
Maakiusaajat paljastuvat tavoilla, jotka te sivuutitte elämä toisensa jälkeen. Nimittäin tekin koitte tuskaa sekä "iloa" toisten kiusaamisesta tai vahingoittamisesta valmisteluna tähän elämään. Mutta aiemmissa elämissä olitte keskittyneempi rooliinne valmistautua tähän elämään, kuin toisten tai itsenne kohteluun.
 
Tällainen ajatus tuntuu käsittämättömältä useimmille teistä, sillä uskoitte, että teitte voitavanne toisten suojelemiseksi ettekä koskaan kiduttaneet tai vahingoittaneet toisia. Saanemme olla eri mieltä. Olette auliisti esittäneet kumpaakin roolia ja lisänneet maakarmavelkaa elämä toisensa jälkeen. Mutta nyt teitä huolestuttaa se tuska, jota näette mediassa tai kuulette toisten puheesta. Nimittäin vaikka vahingoititte auliisti toisia aiemmissa elämissä, teitte sen valmisteluna tähän elämään. Periaatteessa antaen anteeksi itsellenne pieninä annoksina "suuremman hyvän" vuoksi. Tämä elämä on erilainen.
 
Niin se on, että muiden kärsiminen vaikuttaa teihin eri tavalla, kuin muissa elämissä, sillä tämä on rakkauden ja parantumisen elämä. Vaikka haluatte auttaa nyt kaikkia, oivallatte, että muiden täytyy käydä läpi omat ongelmansa. Nimittäin jos he eivät käy, he jäävät "jos teen tämän sinulle tässä elämässä, kostat sen minulle seuraavassa" -karmapyörään.
 
Olette hämmentynyt. Etsitte iloa, joka tuntuu upean mahdolliselta, kunnes näette median raportin viimeisimmästä epäinhimillisestä teosta tai kostosta. Looginen reaktio olisi sivuuttaa informaatio, joka ei ole täynnä iloa, mutta ottaen huomioon medialähteidenne lukumäärän ja kaiken vuorovaikutuksenne, se on melkein mahdotonta. Niinpä teidän on aika luoda sisäinen alue suojelemaan itseänne tältä tuskan ja pelon 3D-ristitulelta. Näin on monesta syystä, eikä vähiten siksi, että 3D-negatiivisuus voimistuu muutaman seuraavan kuukauden.
 
Kuin kynttilä, joka palaa, kunnes lopulta sammuu, epäinhimillisyyden tuska loistaa kirkkaana muutaman seuraavan kuukauden ja syö loppua tuskaa, kun kynttilä palaa loppuun.
 
Niin se on, että olette hämmentynyt muutaman seuraavan kuukauden: tiedätte, että haluatte jakaa rakastavaa iloanne, ja huomaatte vain toisten äärimmäisen tuskan, koska kiusaajat, rikoksentekijät, ovat ulkona koko voimallaan.
 
Mikä on teidän roolinne? Huolimatta sen näennäisestä epämukavuudesta, roolinne on säteillä valoanne kirkkaasti, mikä kertoo toisille, että tuskalle on vaihtoehto. Kenties ihmettelette, miksi teidän valonne ei pala loppuun, niin kuin ennustimme kiusaajista. Teidän valonne on enemmän kuin sähkövirtaa, joka ei koskaan pala loppuun ja joka voidaan helposti sytyttää ja sammuttaa. Pyydämme teitä sallimaan valonne palaa toisten kokemuksista huolimatta.
 
Jos tarvitsette enemmän aikaa luonnossa tai omassa itsessänne sen tekemiseksi, tietäkää, että tärkeää on tehdä se. Monet teistä ovat irrottautuneet kokonaan tai jokseenkin sosiaalisesta vuorovaikutuksestaan. Mutta sen tekeminen on aiheuttanut pulmatilanteen, sillä ihmettelette, haluatteko enää koskaan liittyä yhteiskuntaan. Vaikka muutamana seuraavana kuukautena löydätte enemmän iloa näennäisen eristyneenä kuin osana yhteiskuntaa, liitytte taas yhteiskuntaan ilolla, kun tämä vaihe on loppu.
 
Kenties olette päivittäin vuorovaikutuksessa työtoverien tai perheenjäsenten kanssa, jotka ovat pelossa tai kiusaajia. Teille jotka altistutte tuolle tuskalle joka päivä, ei ole muuta helppoa vastausta, kuin luoda sisällenne paikka, johon voitte vetäytyä, kun teistä tuntuu epämukavalta. Nimittäin jakautumisen tuleminen selvemmäksi niiden välillä, jotka uskovat olevansa 3D-valittuja tai jotka kärsivät, saattaa kannustaa teitä osallistumaan rähinään, mutta kadotatte vain itsenne, jos teette sen.
 
Aivan kuten te koitte sielunne pimeän yön, nyt miljoonat muut kokevat sen. Erona on, että teidän pimeä yönne liittyi luultavimmin pienempään ryhmään, kuten maaperhe, työpaikka tai suhde. Ne jotka kokevat nyt sielunsa pimeän yön, tekevät sen paljon suuremmalla näyttämöllä – paremminkin ryhmänä kuin yksilöinä.
 
Näin on, koska heidän vaiheensa täytyy saada valmiiksi nopeammin, kuin teillä tapahtui. Teillä oli vuosia, kenties vuosikymmeniä, puskea tuskanne läpi. Olette joukkona nopeuttaneet tätä siirtymää, jotta voisitte kokea iloa tässä elämässä. Niin se on, että ne jotka seuraavat nyt, kokevat luultavammin sielunsa pimeän yön joukkona kuin yksilöinä. Ja medianne on osa tätä sielujoukon pimeää yötä.
 
Tuskan käsitteleminen yksilöllisesti vaatisi yksilöä huomaamaan tuskan, ilmaisemaan sen ja lopulta puhdistamaan sen, kuten tapahtui teillä. Tämä ei merkitse, ettei rikoksentekijä paljastuisi, kuten tapahtuu tällä siirtymäkierroksella. Niin se on, että kuulette salaisuuksia, joita ette ehkä haluaisi tietää, kun toiset puhdistavat paletistaan tuskan, jotta hekin voivat käyttää kirkkaita ilovärejään.
 
Teillä on vähän muuta tekemistä tämän joukkopuhdistumisen/parantumisen kanssa, kuin loistaa valoanne kirkkaasti. Roolinne on löytää tuo paikka sisältänne, joka säteilee toisten tuskasta huolimatta.
 
Antakaa toisille vapaus ilmaista tuskaansa – sekä niiden joita kiusataan tai vahingoitetaan fyysisesti, ja niiden jotka vahingoittavat toisia – sillä tämä on valtava sielun pimeä yö. Lopputulos hämmästyttää teidät ja osallistujat. Nimittäin monet, jos eivät useimmat, kiusaajat päättävät muuttaa suuntaa pelosta rakkauteen, kuten myös monet vahingotetut. Niin olkoon. Aamen.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >