HomeViestejäBrenda Hoffman19.2.2024 - Uudelle mukavuusalueelle meneminen

19.2.2024 - Uudelle mukavuusalueelle meneminen

UUDELLE MUKAVUUSALUEELLE MENEMINEN

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
19.2.2024
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

kenties tunnette tietävänne, mikä on sopiva kaikille. Havaitsette pian, että vaihteleva määrä samanlaisuutta tuntuu todennäköisemmin oikealta, kuin että kaikki ilmaisevat samoja uskomuksia. Vähän kuin kaikki olisivat samaa mieltä sinisestä, sateenkaaren kaikkien värien sijasta.

Olette fokusoituneet yhteen väriin aioneita, turhaan – yrittäen varmistaa, että kaikki ajattelevat ja toimivat samalla tavalla. Se tuntui mukavalta ensin, huomataksenne vain, että te tai joku rakkaanne olitte poikkeava. 3D-poikkeavat työnnettiin ”aitaukseen” ja toivottiin, että he mukautuisivat samanlaisuuden avulla – heidän eroavuuksistaan nauttimisen sijasta.

Eroavuudet ovat in. Samanlaisuus on eilispäivää.

Kenties uskotte toisin. Uskomus, jota testataan henkilökohtaisesti nyt tai pian. Haluatte pysyä osana samanmielistä ryhmää, ette kuitenkaan halua suvaita tiettyjä käsityksiä, vaikka voisitte myöntää niiden oikeuden/oikeellisuuden.

3D:ssä ne jotka eivät ajatelleet tai toimineet samalla tavalla kuin te, tai mikä tärkeämpää, kuin sosiaaliset normit, olivat hylkiöitä tai pakotettiin oikeaan samanlaisuuden 3D-koriin. Samanlaisuuden joka on muuttunut kautta maan 3D-historian. Ensisijaisia sääntöjä loivat johtajat, tunnetut tai tuntemattomat. Sääntöjä jotka tuntuivat kohtalaisen sopivilta teille kautta aikain, mutta eivät olleet koskaan täysin oikeita – ellette te tehneet tuota sääntöä ettekä koskaan muuttuneet. Siis tässä maaelämässä ja monissa muissa, muutuitte kokemusten ja iän mukana, mutta ette koskaan juuri poikenneet oikea- ja väärä-määräyksistä.

Esimerkiksi, muinaisessa Kreikassa ja muissa yhteiskunnissa kautta aikain homoseksuaalisuus oli hyväksyttyä, jopa ihannoitua. Tänä päivänä homoseksuaalisuus ei ole vieläkään hyväksytty normi, vaikka sitä ei pidetä enää yhtä sopimattomana kuin muutama vuosikymmen sitten. Hyvin monet homoseksuaalit epäröivät myöntää homoseksuaalisuutensa yleisesti. Ja sama pätee moniin uskomuksiin tai fyysisiin toimiin. Tämä on in. Tuo ei ole in.

Tuo oikeuden tunne on yksiulotteista/yksitoikkoista elämää. On aika laajentaa universaali repertuaarinne sisältämään vaihtelevassa määrin eroavuuksia, vastakkaisia mielipiteitä ja toimia.

Tämä uusi maailma jonka loitte, on upea kirjo tunteita, ääniä, toimia ja tunteita. Tunteita ja toimia jotka ovat uusia tai eivät harmoniassa sen kanssa, mitä kerran piditte oikeana.

Kun sallitte muiden olla, keitä he ovat, sallitte saman itsellenne.

Olette hävenneet itseänne seuraten muiden ”oikeita” toimia ja ajatuksia. Häpeää jonka sallitte viimeinkin virrata universumeihin käytettäväksi uuteen tarkoitukseen, uudeksi eroavuuksien yhteiskunnaksi, samanlaisuuden sijasta.

Ensimmäinen ajatuksenne on luultavasti, että ei ole mahdollista elää yhteiskunnassa, jossa säännöt eivät enää päde tai ole tarpeellisia. Miten tiedätte, toimitteko yhteiskunnan jäsenenä vai kapinallisena/luopiona? Miten erotatte oikean väärästä? Ajattelutapoja joita on rummutettu teille maaelämä toisensa jälkeen, kannustaen teitä sivuuttamaan sisäiset tarpeenne yhteiskunnan suuremman hyvän vuoksi.

Alatte kokea eron niissä rajoittavissa uskomuksissa, mikä on oikein tuossa yhteiskunnassa, tai testata uusia uskomuksia, jotka tuntuvat oikeilta teille, mutta eivät ole ehkä sopivia kumppanillenne, ystävillenne tai perheellenne.

Ei ole oikeita tai vääriä, mitä tulee toimiinne tai uskomuksiinne. Sisäistä sopeutumista, kun löydätte uuden kiinnostuksen ja yritätte varmistaa, että kumppaninne, ystävänne, työtoverinne tai perheenjäsenenne tuntee samoin. Ei siksi, että tämä uusi kiinnostus on etsintänne loppu, vaan koska teidän on vaikeata uskoa, että uudet kiinnostuksenne tai toimenne ovat sopivia, jos kukaan ei ajattele tai tee niin kuin te.

Samanlaisuus on tavallaan helpompaa kuin yksilöllisyys, koska muut auttavat teidät oikeaan käsitykseen – ettekä ole yksin. Silti sosiaaliset vaatimukset ovat hämmentäviä, jos sisäiset viestinne ovat vastakkaisia noille yhteiskunnallisille määräyksille.

Olette erilainen kuin Ethan, Richard, Silvan tai Lydia, ja oikein niin. Sen helppous, ja epämukavuus, on ohi, että tiedätte, kuka olette, koska olette osa jotain suurempaa ryhmää, joka sanelee sen kaikille tuossa ryhmässä. Niin on ohi myös sisäinen huutonne: ”Se ei ole, mitä haluan tai kuka olen!”

Olette menossa uudelle mukavuusalueelle – ainutlaatuisesti omallenne – kuten menevät kaikki, jotka ovat tehneet siirtymän. Näiden muutamien ensimmäisten päivien aikana, jotka tuntuvat epäharmonialta, tietäkää, että on kehittymässä uusi ”itseoikeuden” malli.

Seuraajat huomaavat olevansa vähemmän ja vähemmän kiintyneitä tämän uuden maailman todellisuuteen. Te jotka nautitte ainutlaatuisuudestanne, pidätte sosiaalisia seuraajia tylsinä, toistavina ja vanhanaikaisina, eivätkä he ole enää osa sisäistä repertuaarianne.

Jos tunnette olevanne vähän irti niistä, joita rakastatte tai joiden kanssa olette tekemissä, te muututte, kuten toivoitte. Niiden jotka kyseenalaistavat uudet ajatuksensa ja toimensa, on vaikeampaa sopeutua tähän uuteen maailmaan.

Sallikaa itsenne virrata itseoikeuteen ajatuksissanne ja toimissanne.

Yrittäkää seurata muiden toiveita, toimia tai ajatuksia, ja teistä tuntuu epämukavammalta kuin mikään, minkä voitte kuvitella – ikään kuin olisitte 18-vuotias, joka istuu ensimmäisellä luokalla ja toivoo, ettei kukaan huomaa, miten erilainen olette kuin muut ekaluokkalaiset oppilaat. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >