HomeViestejäRon BakerLokakuu 2021 - Yleiskatsaus vuodesta 2022 - laskeutuminen kohtutilaan

Lokakuu 2021 - Yleiskatsaus vuodesta 2022 - laskeutuminen kohtutilaan

YLEISKATSAUS VUODESTA 2022 – LASKEUTUMINEN KOHTUTILAAN

AE Gabrielia kanavoinut Ron Baker (www.ronbaker.net)
Lokakuu 2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Kovasti rakastut valonlapset, meille on suuri ilo olla jumalaisessa seurassanne. Tätä tervehdystä olemme käyttäneet vuosikymmenten opettamisen, opastamisen ja yhdistymisen ajan.

Olemme tulleet tällä kertaa puhumaan vuodesta 2022. Ikävä kyllä meidän täytyy kertoa teille, että tämä vuosi on täynnä myllerrystä ja selkkausta monin tavoin. Näin on enimmäkseen siksi, että hyvin monet ihmiset maailmassa eivät ole kehittäneet todellista halukkuutta hyväksyä muutos ja työskennellä niiden korkeampien energioiden kanssa, jotka yrittävät muuttaa teidät tietoisuustasolta toiselle ja kannustaa teitä löytämään uusia lahjoja ja tilaisuuksia.

Mitä enemmän halukkuutta olette kehittäneet, sitä sujuvampaa matkanne on.

Riippumatta siitä, missä huomaatte olevanne kasvu- ja evoluutioprosessissa, tämä on vuosi, jolloin monet asiat kiihtyvät – tai pitäisikö meidän sanoa, jatkavat kiihtymistä. Korkeampia energioita on aktivoitu viime vuosikymmenten aikana, ja monet teistä ovat alkaneet valmistautua ennenkuulumattomaan evoluutioon, sielutietoisuuteen siirtymiseen.

Nämä muutokset vaativat, että päästätte irti niistä rajoittuneista tavoista, joilla olette toimineet ja joita hallitsee pelko, häpeä, tuomitseminen, puolustautuminen, erillisyys ja vastustaminen. Nämä ovat olleet vääristyneitä ja haavoittuneita lähestymistapoja, joita olette käyttäneet tällä oppimisenne viimeisimmällä tasolla.

Teidän on nyt aika kehittyä tehokkaampiin valintoihin – oppia fokusoitumaan siihen, mikä palvelee kokonaisuuden hyvää. Kuitenkin, niin kuin haavoittuneet lapset joille ei ole opetettu, että sellaiset asiat ovat mahdollisia, teistä on tullut melko riippuvaisia symboleistanne ja ulkoisista rakenteistanne. Ymmärtämättä, että nämä ovat työkaluja, joilla voitte luoda merkityksellisiä kokemuksia, useimmat ovat käyttäneet näitä asioita häiritsemään ja kompensoimaan sitä, ettei ole omanarvontuntoa, johon luotetaan.

Olette kaikki pyhiä olentoa syvällisellä sielumatkalla. Olemme vahvistaneet tämän viestin lukemattomia kertoja, mutta hyvin harvat teistä ovat todella tiedostaneet tämän syvän totuuden jokapäiväisessä todellisuudessaan ja ovat jumittuneet haavoittuneisiin lähestymistapoihin, jotka ovat tuttuja, mutta epätyydyttäviä.

* * *

Teitä pyydetään nyt kohtaamaan kaikki, mikä on poissa tasapainosta maailmassa … ja teidän tarvitsee reagoida kaikkeen, mikä on parantamatta. Kaksinaisuus on levinnyt kulttuureihinne ympäri maailmaa, koska noissa rajoittuneissa havaintotavoissa jumittavat ihmiset ovat luoneet nuo kulttuurit. Kuka on oikeassa? Kuka on väärässä? Tässä lähestymistavassa teille jää AINA voittajia ja häviäjiä. Ei ole sijaa sellaiselle yksilöllisyydelle, jossa jokainen ihminen pelkästään kohtaa ne oppitunnit, jotka ovat täydellisiä heille sillä sielutasolla, jonka he ovat saavuttaneet.

Olemme käsitelleet näitä asioita monien viime vuosien saatossa yleiskatsausviesteissämme.

Vuotta 2019 kutsuimme "tilinteon vuodeksi", jolloin teidän oli tarkoitus alkaa ottaa vastuu kumuloituneista valinnoistanne.

Vuosi 2020 oli "uuden vision luomista" itsellenne, valmistautuen korvaamaan ne vanhat lähestymistavat, joista havaitsitte, etteivät ne enää toimineet teillä. Teille annettiin myös odottamattomia keskeytyksiä/häiriöitä tuona otollisena vuotena. Niitä loivat pandemia ja jotkut ennenkuulumattomat globaalit sulkutilat.

Sielutasolla tämä olisi voinut olla täydellinen tilaisuus saada aikaa, hiljentyä ja arvioida omaa elämäänsä.

Sitten vuoden 2021 esittelimme "kaksinaisuuden räjähtämisenä". Vaikka nuo energiat ovat läsnä ympäri maailmaa, 6.1. tapahtui selvä purkautuminen/räjähtäminen USA:ssa, kun kongressitaloon hyökättiin. Kaksi vastapuolta ja tehtiin, mikä oli tarpeellista omien perspektiiviensä ja agendojensa puskemiselle – eikä ollut melkein mitään tunnetta tulemisesta yhteen, selkeästi sitoutuen löytämään ratkaisuja, jotka palvelevat kokonaisuuden korkeinta hyvää.

Tämä ei ole koskaan toiminut, ja tänä kiihkeänä sitoutumisen aikana, monet ihmiset ovat syventäneet sitoutumistaan noihin lähestymistapoihin. Ja jos ette herää viisaampiin valintoihin ja lähestymistapoihin, jotka ovat fokusoituneet kaiken/kaikkien arvostamiseen ja kunnioittamiseen, seuraamuksista tulee vakavia. Ja sitten herätystä on paljon vaikeampi muuttaa.

* * *

Ja nyt vuonna 2022 sukellatte vielä syvemmälle. Energeettisesti "laskeudutte kohtutilaan", valmistautuen menemään synnytyskanavan läpi. Tämä on voimallisten loppumisten aikaa, uusien alkujen siementen vihjatessa ja vetäessä teitä sydämen valoa kohti.

Kohtutila on viittaus alitajuiseen mieleen, joka sijaitsee vatsassanne. Tämä on hyvin samanlainen kuin hermostonne kovalevy, jossa pidätte elämänne ohjelmia tai lähestymistapoja. Täällä pidätte tunne- ja mentaalienergioita. Täällä olette pitäneet pelon, häpeän ja tuomitsemisen haavoja.

Ja teidän on nyt aika laskeutua täysin noihin energioihin, toivottavasti valmistautuneena tarjoamaan uusia visioita, joita olette muodostaneet itsellenne ja ympärillänne olevalle maailmalle. Tämä prosessi on hyvin samanlainen kuin uudet vanhemmat haavoittuneelle lapselle. Ja te jotka olette valmistautuneet ja kehittäneet Itsen voimaantuneen ja hoivaavan aikuisosan, onnistutte parhaiten tämän voimallisen transformaation sallimisessa – kuolema- ja uudestisyntymäprosessi tyydyttävämpiin mahdollisuuksiin.

Kuitenkin valmistautuessanne menemään synnytyskanavaan, teitä puristetaan vielä enemmän. Tämä kannustaa teitä päästämään irti siitä, mitä ei enää palvele. Mikään mikä toimii tätä uutta elämäntasoa vastaan, ei voi päästä tämän synnytyskanavan läpi. Oma sielunne varmistaa, että olette jalostunut ja valmistautunut, samaan tapaan kuin vanhempi pyytää lasta päästämään irti valinnoista, jotka eivät palvele teitä eteenpäin mennessä.

Aikuisen tulemiseksi esiin historiassanne, teidän täytyi päästää irti monista lapsellisista asioista. Ja sielun tulemiseksi esiin, uusi puhdistumis- ja jalostumistaso on tarpeellinen. Planeettaanne siirtyy tähän kehityssuuntaan, riippumatta siitä valitsetteko virrata tuohon tilaisuuteen vai vastustaa sitä. Teillä on aina vapaan tahdon valinta.

* * *

Uutta maailmaa valmistellaan. Teillä on ollut 33 vuotta viestejä ja kannustusta, Harmonisesta yhtymisestä saakka, joka tapahtui 1987. Luku 33 on sen Kristus/sieluenergian pyhä asetelma, jonka näytti toteen maailmanopettaja 2000 vuotta sitten. Tämä aikamäärä hänellä oli valmistautua, ennen kuin hän kohtasi ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemuksen korkeimpaan Itseensä.

Nämä ovat arkkityyppisiä kuvauksia muuttuvasta energiasyklistä, jonka nyt kohtaatte planeettana.

Sielunne alkaa tunkeutua fyysiseen elämäänne, valmiina siirtämään teidät täyttymystasolle, jonka olette vasta alkaneet kuvitella. Jotkut teistä ovat valmistautuneet kauniisti tähän muutokseen ja laajentumiseen.

Tämä on prosessi, jota olemme usein kutsuneet "planetaariseksi keski-iäksi". Tällöin energiat ovat tyypillisesti yrittäneet viedä teidät samanlaisen heräämisen ja transformaation läpi kuin murrosikä – kun siirryitte yhdestä tietoisuus- ja mahdollisuusvaiheesta tilaan, jossa teillä on paljon parempi pääsy mahdollisuuksiinne/potentiaaliinne.

Keski-iässä olette tyypillisesti kokeneet jonkin romahduksen ja heikentymisen. Tämä on tullut uudesta energia-aallosta, joka paiskautuu niihin pelko-, häpeä- ja tuomitsemistukoksiin, joita olette kumuloineet. Ja heräämisen sijasta siirryitte siihen vaihtoehtoon, että saatoitte yhden elämän loppuun, valmistautuen uuteen tilaisuuteen oppia ja kasvaa. Tämä on ollut kuolema- ja uudestisyntymäprosessinne tähän saakka.

Tällä kertaa teille kuitenkin tarjotaan tilaisuus selvittää/puhdistaa nuo tukokset ja herätä ruumiillistuneen sielun mahdollisuuksiin ensimmäistä kertaa sielunne matkoilla. Tämä tilaisuus on hyvin harvinainen.

Jos ette ole valmistautuneet, tästä tulee kiihtyneen myllerryksen ja selkkauksen aikaa, kuin hämmentyneempi lapsi.

Riippumatta siitä, mistä löydätte itsenne, nämä muutokset kannustavat teitä jatkuvasti heräämään – kiinnittämään huomiota siihen, mikä palvelee ja mikä ei. Uusia vaihtoehtoja jotka asettavat teidät parempaan asemaan, on aina käyttävissä.  

* * *

Se aika on nyt. Tämä on vuosi, jolloin näette sen, mitä pidetään alitajunnassa, heijastuvan teille tehokkaammalla tavalla kuin koskaan.

Teidän täytyy nyt kohdata, kuka olette valinneet olla. Synnytyskanavan puristus kannustaa teitä heräämään. Se kannustaa teitä etsimään uusia vaihtoehtoja. Se kannustaa teitä tulemaan yhteen. Heräätte siihen todellisuuteen, että tarvitsette toinen toistanne.

Kuitenkin siihen saakka, kunnes tuttu keskeytetään, haavoittunut lapsiosanne on kiinnostuneempi mielihyvästä ja häiriötekijöistä haasteille, kuin se on ollut halukas tekemään viisaampia, aikuisia valintoja.

Tämä on vuosi, jolloin maailma jakautuu täydemmin kolmeen osaan – mikä on ollut käsitys profetioissanne, kuten Raamatun Ilmestyskirja. Tämä on jakautuminen, joka perustuu siihen, että sitoudutte 1) taistelemaan vanhojen rajojen puolesta, 2) avautumaan uusille mahdollisuuksille tai 3) lähtemään, koska valitsette olla käymättä tämän muutoksen läpi fyysisyydessä.

Kaikki valinnat ovat pyhiä. Olette kaikki rakastettavia, mitä tahansa valitsette. Mutta tietyt valinnat johtavat tuskaan ja tietyt valinnat johtavat suurempaan vapauteen ja täyttymykseen.

Kohtaatte synnytyskanavan auliisti, tai taistelette, ja se on enemmän kuin perätilasynnytys, joka ei ole miellyttävä kokemus. Joka tapauksessa sielun syntymä on tulossa.

* * *

Meidän on turhaa välttää näiden totuuksien jakamista. Haluamme teidän tunnistavan, mitä tapahtuu, jotta teette todennäköisemmin viisaita valintoja.

Mahtava aloituspaikka on lakata olemasta niin kiinni syyttelyssä. Kuka on oikeassa ja kuka on väärässä? Tämä ei palvele koskaan. Ihmiset tutkivat pelkästään vaihtoehtoja oppimisen ja kehittymisen eri tasoilla. Lakatkaa syyttämästä ja tuomitsemasta. Opetelkaa vain asettamaan itsenne hyvään paikkaan, ja sitten tulkaa yhteen muiden kanssa, oppien puolustamaan niitä periaatteita ja arvoja, jotka jaatte.

Vain silloin kun useammat teistä havainnollistavat terveitä vaihtoehtoja ja ratkaisuja, edes pienissä ryhmissä jotka voivat inspiroida muita, planeetallanne on selkeitä vaihtoehtoja ja johtajia, joita he päättävät seurata. Jokainen teistä on tärkeä tässä prosessissa. Teitä kaikkia tarvitaan palvelemaan kokonaisuuden hyvää.

Todellinen vahvuutenne ja voimanne tulee oppimisesta tulemaan yhteen keskinäisesti tukien. Kohtaatte kaikki haasteita, ja tarvitsette toinen toisianne tehdäksenne uusia tutkimuksia, uusia valintoja, jotka venyttävät teidät vanhojen rajojen yli. Teidän täytyy oppia luottamaan, että rakastava tuki on tosiaan mahdollista. Tämä on inspiroivinta ja merkityksellisintä.

Teidän täytyy ennakoivasti valita kohdata omat haasteenne, sallien muiden tukea, kun heijastatte ja palautatte tuon energian muille. Tämä on keskinäistä tukea, ja antamisen ja saamisen tasapaino muodostaa perustan uuden syntymiselle.

* * *

Kiinnittäkää huomiota. Keneksi olette valinneet tulla tähän mennessä? Minkä työstämisen olette käyttäneet tämän planeettahäiriöiden ajan? Tästä arvioinnista tulee paljon tärkeämpää, kun siirrytte nyt kohtutilaan ja alatte siirtyä synnytyskanavaan.

Olette jo alkaneet nähdä, miten monet järjestelmänne ovat poissa tasapainosta ja luotu tietylle oppimistasolle, joka on nyt tulossa loppuun. Teidän täytyy työskennellä yhdessä tutkiaksenne ratkaisuja, ja oppia yhdessä kärsivällisyyden ja suuremman myötätunnon kera, kuin useimmat ovat harjoittaneet tähän saakka.

Tämä on pyhä vaihe. Tämä on pyhä tilaisuus. Se kaikki yrittää siirtää teidät sydäntilan laatuihin – tietoinen valinta, omatunto, myötätunto, yhteys, halukkuus, rohkeus, anteeksianto ja fokusoituminen koko elämän pyhyyteen.

Jumala rakastaa teitä kaikkia syvästi. Teille on annettu vapaa tahto tehdä elämällänne, mitä valitsette. Ja kuitenkin tuossa prosessissa elämä liikkuu, evoluutiota tapahtuu. Teille kaikille on jumalainen suunnitelma, joka kannustaa teitä aina tyydyttävämpiin valintoihin, hyvin samaan tapaan, mitä viisaat vanhemmat haluavat lapsilleen – kannustaen heitä jatkuvasti valintoihin, jotka asettavat heidät hyviin asemiin.

Hyvin paljon siitä on teidän käsissänne. Valitkaa hyvin. Eläkää täysillä ja muistakaa rakastaa toinen toistanne, kun pystytte.

–Gabriel

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Next >