HomeViestejäMichelle Eloff22.2.2010 - 22:2 Rahamatriisin hajottaminen

22.2.2010 - 22:2 Rahamatriisin hajottaminen

22:2 RAHAMATRIISIN HAJOTTAMINEN

Kuthumi-Agrippaa kanavoinut Michelle Eloff (thelightweaver.org)
22.2.2010 Etelä-Afrikka
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Olen Kuthumi-Agrippa ja tulen rakkauden ja viisauden solaarisäteillä tervehtimään jokaista teitä tällä hetkellä ja tuomaan teille ylimaallisuuden, yltäkylläisyyden, totuuden ja luottamuksen siunauksia. Tervehdys, rakkaat ystävät.

Ja sydämessämme on suuri ilo ja mielihyvä, kun voimme kokoontua teidän kaikkien kanssa läsnä olevassa ajassa, kun juhlimme tätä valojen, sydänten, mielien, kehojen ja sielujen jälleenyhdistymistä.

Kalliit ystävät, on monia energiatasoja, joihin yhdistytään tällä hetkellä. Jokainen taso on valokieli, joka kommunikoi järjestelmille, mitkä syöttävät teihin energiaa ja välittävät jumalaista innoitusta ja opastusta. Matkanne aitojen sielujen polkua pitkin on paljastanut teille monia totuuksia itsestänne. Se on myös paljastanut teille totuuksia koskien sitä, mikä on asettanut "maalait" maailmaanne. Mitä enemmän käsitätte, etteivät nämä maalait tai maasäännöt ole kokonaan harmoniassa valojärjestelmien kanssa, sitä helpompaa teidän on astua ulos noista järjestelmistä ja yhdistää jumalaiset kasvumekanismit elämänvirtaan.

Vuosi 2012 ei ole kaukana. Teillä on kaikilla käsillä aika siirtyä nykymaailmanne itsepetoksen yli. Maailmanne on täynnä monentasoista harhaa. Tämä on saanut aikaan tuskan ja surun monia puolia, jotka jo tunnette. Siksi yksi tarkoituksemme tässä lähetyksessä on puhdistaa jokainen teistä tänä iltana kollektiivisesta rahamatriisista. Tämä vapauttaa juurtuneita vääriä uskomuksia ja asenteita, jotka liittyvät tähän energiamuotoon. Miksi tekisimme tämän nyt? Koska rahanpuutteen pelko saa monet pysymään itsepetosjärjestelmien ansassa.

Elämän prinsiipit leviävät moniin, moniin maailmoihin, moniin ulottuvuuksiin ja yksi tapa, jolla tunnistatte, millaista on saattaa näitä voimakkaita uusia energioita muotoon ja ilmentymään, on soveltaa kumppanuuden prinsiippejä. Nämä prinsiipit paljastavat teille yhteistyön merkityksen ja sen, miten se voimaannuttaa valon ja ihmiskunnan verkkoja.

Joka kerta kun liitytte valon, rakkauden ja aikomuksen voimaanne, energia kasvaa yli kykynne kuvitella sitä. Se luo kiinteän järjestelmän nestemäiseen verkkoon. Siksi uusi kiinteä järjestelmä jota sovelletaan ymmärtämällä luonnon, elämän ja universumin prinsiippejä ja lakeja, johtaa niiden nesteiden vahvistumiseen, jotka virtaavat kehonne, maan ja eetterin läpi. Näitä nesteitä on veressä ja kaikissa muissa kehonesteissä, joiden kanssa tulette kosketukseen.

Tämä voi vähän hätkähdyttää teitä, mutta teidän on tärkeää tietää, että kaikkialla maailmassa, kaikkialla minne menette joka päivä, kosketatte fyysisesti toisen ihmisen DNA:ta - ei vain yhden, vaan monien, monien muiden ihmisten DNA:ta. Ajatelkaa nyt tätä. Jos kosketatte heidän DNA:taan niiden kehonesteiden tuloksena, joita on jätetty rakenteisiin ja kaikenlaisiin asioihin maailmassanne, ja yhdistytte silloin tuossa DNA:ssa pidettyyn energiaan, niin miten useimmat ihmiset maailmassa tuntevat elämästä, rahasta, kumppanuudesta, periaatteista ja yhdessä työskentelemisestä? Se on täynnä pelkoa. Tämä ei tarkoita sitä, että nyt teidän kaikkien täytyy kehittää vakava pakkomielle ja pestä jatkuvasti muutaman minuutin välein käsiänne tai kehoanne - ei.

Niiden energioiden myötä jotka tuomme teille tänä iltana, luomme voimakkaan suojakartion teidän kaikkien ympärille, mikä estää noita kehonesteiden DNA:n impulsseja ja jälkiä tulemasta kosketukseen kanssanne joka ainut päivä. Tapahtuu niin, että siellä minne jää DNA-jälkinänne, muodostuu eräänlainen shokkiaalto sitä koskettavien kehoon. Se aktivoi automaattisesti sisäisen halun nousta niiden maallisten ja kuvitteellisten muotojen yläpuolelle, jotka ovat saaneet ihmiset tämän virheellisen identiteetin ansaan.

Jokainen valovirta joka tulee luoksenne, imetään kehoonne, chakroihinne ja jokaiseen elävään organismiin ympärillänne. Näin voimakasta energia on. Kaikki tallentaa sitä informaatiota ja energiaa, jolle se altistuu. Maailmanne altistuu miljardeille ja miljardeille impulsseille jokaisella elämän hetkellä. Ihmistasolla on mahdotonta edes ymmärtää, mitä tämä merkitsee. En kuinkaan sano tätä pelon juurruttamiseksi. Sanon tämän tuomaan tietoisuutta, jotta voitte tiedostaa enemmän, miten nämä energiat vaikuttavat teihin ja miten energia yleensä vaikuttaa teihin, piste.

Siksi se mitä ajattelette, tunnette, näette, kosketatte, maistatte ja sanotte, vaikuttaa kaikkeen tietoisesti ja tiedostamatta. Tämä on yksi tärkeimmistä syistä, miksi työskentelemme teidän kaikkien kanssa tällä tavalla. Yritämme auttaa teitä saamaan suurempaa ymmärrystä kaikista ihmisiin vaikuttavista energiamuodoista. Tämä on yksi erittäin tärkeä syy, miksi teitä yllytetään tutustumaan itseenne. Silloin kun tunnette itsenne, pystytte tunnistamaan väärän leimaantumisen ja nousemaan sen yläpuolelle.

Siksi näiden 22:2-aktivoinnin energioiden kautta universumin Mestariarkkitehdit kerääntyvät teidän kaikkien kanssa ja heidän kollektiivienergiansa muodostaa upean kristalliverkon ympärillenne ja ulotamme tämän verkon syleilemään teitä kaikkia.

Se on nestemäinen verkko, joka kommunikoi jokaisen osanne kanssa ja yllyttää teitä, innostaa teitä ja motivoi teitä astumaan kuilun yli ja uskaltautumaan tuntemattomiin maailmoihin. Kalliit ystävät, näitä tuntemattomia maailmoja ei tarvitse pelätä. Ainoa syy niiden tuntemattomuuteen on, koska olette olleet rajoitettuja itsetuntemuksessanne. Siksi sen tunteminen, mitä on ihmismaailman kolmannen ulottuvuuden rajojen ulkopuolella, on suuri tilaisuus - suuri, upea maailma täynnä monia maailmoja, monia näkymiä uskomattomista mahdollisuuksista. Näiden maailmojen sisällä on vielä lisää voimakkaita luomisenergian maailmoja. Nämä luovat energiat tulevat tapaamaan teitä ja virtaavat kaikkiin päächakroihin ja pienempiin chakroihin aikaansaaden uuden ja upean äänisinfonian - orkesterin joka soittaa tätä sinfoniaa sujuvasti ja vaivattomasti, sillä se ymmärtää näiden muiden maailmojen prinsiippejä.

Niinpä, kalliit ystävät, kutsumme teitä kaikkia kokoontumaan yhteen runsaslukuisasti, luopumaan alemmasta egosta, jättämään taakse pelkonne ja katsomaan niiden kanssasisartenne ja -veljienne silmiin ja sydämeen, jotka kulkevat teidän laillanne aitojen sielujen polkua etsien, haluten vapautta, haluten sielun ja hengen vapautumista, jotta harmonia voidaan luoda ja rauha juurruttaa kaikkien elävien sydämeen ja mieleen. Tätä ei voi tehdä, jos te jotka kuljette tätä polkua, kuljette toisianne vastaan.

Silloin kun kilpailette toisianne vastaan, kun juoruilette toisistanne, kun sanotte negatiivisia asioita kanssaveljestänne tai -sisarestanne polulla, rikotte verkon. Puratte sen punoksen, joka on yhteydessä teihin ja muuhun verkkoon. Te jotka seisotte vahvana ja voimakkaana kunnioittaen näiden kumppanuuksien pyhyyttä, vahvistatte teitä kohti tulevaa valoa.

Jotkut teistä ehkä muistavat erään viestin noin parin vuoden takaa, jota pidettiin erittäin kovana ja josta puhuin tästä. Toimitin tuon viestin voimalla erittäin tärkeästä syystä, ja se oli, koska hyvin surullisesti se maailma, missä valotyöntekijät ovat ja työskentelevät, on täynnä monia alemman egon tasoja, monia negatiivisia energioita. Tätä ei enää voida suvaita eikä sitä suvaita ja siksi sanomme, ettei ole enää aikaa hukattavaksi. Ei ole enää aikaa istua aidalla tarkkailemassa, kumpi puoli saa korkeimmat pisteet. Valitkaa nyt ja astukaa tuohon voimaan.

Tällä välillä - 22.2. - 21.12.2010 - kun tuomme energioita, jotka valmistelevat neljää seuraavaa ylösnousemusporttia joulukuun lopussa 2010 ja tammikuun alussa 2011, ihmisten on valittava. Nyt tai ei koskaan. Puhumme ensisijaisesti niistä, jotka häilyvät ja niistä jotka istuvat aidalla odottamassa jonkun työntävän heitä - tässä se työntö tulee. Nämä energiat tulevat niiden voimakkaiden valoverkkojen kautta, joita on rakennettu tähän mennessä - niiden voimakkaiden kanssaluomisjärjestelmien jotka ovat sitoneet teidät yhteen aikomustenne, rakkautenne ja valonne kautta, ei vain Äiti Maata varten vaan itseänne ja niitä varten, jotka merkitsevät maailmaa teille ja niitä varten, joita ette ole koskaan tavanneet ja jotka kuitenkin voitte tuntea ydinolemuksen kautta.

Olemme tehneet lisäyksen energioihin, jotka aktivoidaan Egyptissä seuraavien 32 päivän aikana. Nämä energiat sisältävät uuden jumalaisen ja fyysisen yltäkylläisyyden smaragdivärähtelyjä. Huhtikuun 4. päivä, toisin sanoen 4:4, pyydämme teitä kaikkia yhdistymään sydämenne, sielunne ja henkenne kautta niihin, jotka ovat fyysisesti Egyptissä, eikä sillä ole merkitystä, mihin aikaan päivästä tai yöstä teette tämän, sillä energioita ylläpidetään täysivoimaisina noiden 24 tunnin ajan.

Kun tuomme jumalaisen ja fyysisen yltäkylläisyyden kaikkivaltiaan ja uuden smaragdiliekin kaikkiin niihin, jotka ovat fyysisesti läsnä Egyptin mailla, tämä aktivoidaan kaikkiin seitsemään päächakraan. Nämä taajuudet puhuvat kaikille maailman ulottuvuuksille. Ne teistä jotka ette matkusta fyysisesti Egyptiin, olette niiden suojelijoita, jotka ovat aiemmin suostuneet tässä inkarnaatiossa olemaan noita mekanismeja, jotka vetävät tuota energiaa sisään. Laajennamme energiat Venäjälle, jolloin kaikkivaltias kultainen liekki ankkuroidaan seitsemäs seitsemättä (7:7). Ja sitten kun laajennamme energiat Turkkiin, uskomattoman kaunis platina- ja "helmiäisäitiliekki" ankkuroidaan kymmenes kymmenettä (10:10) 2010.

Nämä kolme liekkiä, nämä uudet liekit, on luonut kaikkivaltias Kaikkeuden Elohim. Itse St Germain on lisännyt viimesilauksen, energiat jotka sisältävät nämä kaikkivaltiaat värähtelyt, ja hän ojentaa ne niille, jotka on nimitetty kantamaan niitä. Smaragdiliekki ilmentää miljoonia ja miljoonia valon, rakkauden ja luovuuden pikkuverkostoja.

Kun olette kaikkivaltiaiden ja voimakkaiden Mestarialkemistien seurassa, teitä pyydetään avaamaan nyt sydämenne, mielenne, kehonne, sielunne ja henkenne ja vastaanottamaan kutsu palvelukseen, vastaanottamaan kumppanuusprinsiipit ja laajentamaan energiaanne ja valmiuttanne, jos se on teidän valintanne, yhdistyäksenne kaikkivaltiaaksi kehoksi, joka ruumiillistaa nämä uskomattomat ja voimakkaat uudet energiat.

Minä, lordi Kuthumi-Agrippa, solaarienkelien kuningas, ilmoitan teille kaikille - eikä edes kanavani tiedä tätä vielä, tämä on hänelle yllätys. Minä, erityisesti Kuthumi-Agrippa energiamuodossani, solaariarkkienkelien kuninkaana, olen valinnut tämän kanavan ainoaksi ihmismuodoksi, jonka kautta kanavoin tulevaisuudessa. Kuthumin energiaa, kuten toiset tuntevat sen, kanavoidaan edelleen eri järjestelmien kautta. Kuitenkin tämä verkko, tämä puumerkki, on nimitetty erityisesti hänelle, jotta voimme antaa noiden voimakkaiden rakkausvoimien valoa jokaiselle teistä.

Tämä aktivointi avaa ovia joihinkin syvällisimpiin ja voimakkaimpiin energioihin, joille olette koskaan altistuneet. On aika kutsua esiin Kvanttijumalatarta, kutsua esiin uuden maailman Jumalattaria ja Jumalia, jotka kulkevat heidän rinnallaan. Ja pyydämme teitä nyt nousemaan, heräämään ja johtamaan, sillä kaikki te olette johtajia - rakastakaa tosianne.

Vapautamme myös voimakkaan Kvanttijumalattaren valon lähitulevaisuudessa. Tätäkin ylläpidetään fyysisen naisen muodossa. Hänen valonsa on rakentunut viisi vuotta ja lähitulevaisuudessa teille esitellään myös hänen energiansa. Hän on fyysinen ihmisolento. Kun tämä energia ulottuu häneen, luotamme, että hän tuntee värähtelyt, ja pyydämme teitä kaikkia nyt ulottamaan rakkautenne ja valonne tähän polun sisareen, jotta kaikki esteet voidaan poistaa ja Kvanttijumalatar voi tulla seisomaan myös hänen kanssaan ja näin tehden ilmentää Kolmoisjumalattaren, Kolmoisjumalan, Kvanttijumalattaren ja Kvanttijumalan olemuksen, joka on ankkuroituna tiukasti kaikkiin seitsemään päächakraanne ja pienempiin chakroihinne.

Rakkaat ystävät, tämä jumalainen valo on vahvistettuna ne alkuperäiset polut, joita Jumalat ja Jumalattaret kulkivat. Te kaikki olette Jumalatar tai Jumala, pappi tai papitar, mikä tahansa nimi resonoikin teillä, mutta olemme vaatineet tätä kaikkivaltiasta juhlaa tänä aikana varmistamaan, että näitä energioita pidetään puhtaimmissa sydämissä ja halutaan tukea verkkoja, tehdä yhteistyötä voimakkaana jumalaisen rakkauden ja valon voimana ja muotona.

Nyt kun olemme julkistaneet tämän informaation teille, pyydämme teitä avaamaan sisäisen maailmanne vastaanottaaksenne voimaannuttavat sykkeet, joita tulee, ja kutsumme Kolmoisjumalattaren sisarta, joka seisoo hänen suojelijanaan - rakas sisar, sinun on määrä avata voimaportaalit omassa kehossasi.

Jokainen nainen joka kuuntelee, jumalattaret, avatkaa sakraalichakranne, sillä nyt Kolmoisjumalattaret alkavat kaataa pyhää elämänvettä sakraalichakraanne. Kaikki tällä hetkellä kuuntelevat miehet, te olette jumalia - avatkaa juurichakranne vastaanottamaan voimakkaita sykkeitä, joita tulee Äiti Maasta.

Jumalattaret, avatkaa kolmas silmänne. Jumalat, avatkaa kruunuchakranne. Hengittäkää syvään sisään ja ulos, kun alamme nyt vapauttaa teille energiaa, jota ette ole koskaan ennen kokeneet, energiaa mikä purkaa nyt vanhan maailman rahamatriisin, matriisin joka on kahlinnut ihmiset vääriin uskomuksiin ja pelkoon tästä energiasta.

Hengittäkää syvään sisään ja ulos ja nyt haluan teidän kaikkien jatkavan ehdottoman rakkauden säteilemistä toisiinne ja syöttämään kumppanuuden voimakasta, nestemäistä kristalliverkkoa. Haluamme teidän liittävän sydämenne ja kätenne, yhdistävän mielenne ja avaavan henkenne vastaanottamaan toisenne.

Arkkienkeli Mikael astuu nyt sisään ja hän vahvistaa näitä energioita upealla sinisellä säteellä. St Germain lähettää aivan uuden smaragdivihreän valonsäteen sykkeitä jokaiseen teistä ja valmistelee siihen, mitä tulee 4.4.2010. Hengittäkää tätä smaragdivaloa sisään ja ulottakaa se kanssaveljiinne ja -sisariinne tässä nimenomaisessa verkostossa, tässä yhteisössä ja tässä valonkutojien perheessä. Ylläpidämme tätä energiaa tämän ryhmän keskuudessa - rakennamme sitä, lähetämme sitä syvälle aivan sisäisen itsenne ytimeen ja puramme kaikki kiinnikkeet vanhan mallin rahamatriisiin.

Kun tunnette näiden energioiden juoksevan kehonne läpi, kuvitelkaa kehonne solujen avautuvan, DNA:n ja atomien sisällänne vapauttavan vanhentuneet havaintotavat, asenteet, pelot ja uskomukset, joita liittyy rahaan ja kumppanuuteen.

Haluan teidän nyt kuvittelevan Isä/Äiti Jumalan kaikkivaltiaan olemuksen laskeutuvan yllenne, täyttäen teidät valollaan ja poikkeuksellisella visiollaan. Avatkaa mielenne, antautukaa, päästäkää irti.

Haluan teidän miettivän hetken, miksi olette ansassa matriisissa, joka on johtanut joko rahan puutteeseen, rakkauden puutteeseen ja terveiden kumppanuuksien puutteeseen (kaikenlaisten kumppanuuksien). Suurin osa tästä johtuu ohjelmoinnistanne. Valtaosa peloistanne ja estoistanne on ohjelmointina tallennettu sisällenne. Toistuvan ohjelmoinnin kautta teidät on johdatettu uskomaan, että olette ansassa jossain tilanteessa - on se sitten haastava taloudellisesti tai suhdemielessä. Kuitenkin vielä enemmän kyse on sellaisen ajattelutavan ansasta, mikä kertoo, että te ette pysty tekemään jotain tai olemaan aito itsenne.

Joka kerta sanoessanne itsellenne, että te ette pysty/voi, vahvistatte vanhoja tapoja, voimistatte vanhan toimintamallin matriiseja. Mieli pitää teitä ansassa. Siksi voidaksemme selvittää kollektiivisen rahamatriisin, teidän täytyy selvittää tuo pelko sisältänne, ydinryhmänä joka tällä hetkellä ylläpitää tätä energiaa. Pyydämme teitä pyrkimään mielen tarkkailemiseen ja joka kerta sanoessanne itsellenne, että te ette voi tehdä jotain, kysykää itseltänne "miksi"? Mikä tekee siitä totta?

Kenties tosiasia on, että puuttuu rahaa tai puuttuu rakkautta tai vaadittavia taitoja tai työkaluja, mutta tämä ei merkitse sitä, että niin pitää olla ikuisuuden. Nämä uudet energiat ovat toisenlaisia, kuin mille ihmiskunta on koskaan ennen altistunut. Siksi, kuten olemme sanoneet, niissä ei ole kerrassaan mitään kiinnekohtaa alemmalle egollenne ja se aiheuttaa lisää pelkoa, koska se ei voi verrata niitä mihinkään eikä mikään ole verrattavissa näihin voimakkaisiin uusiin energioihin.

Vetäkää nyt taas syvään henkeä ja kun hengitätte ulos, päästäkää irti sisällänne alitajuisesta tarpeesta pitää kiinni peloista, joihin samaistutte pelkästään, koska alempi egonne tunnistaa ne tutuiksi.

Vetäkää taas syvään henkeä ja kun rentoudutte, luomme nyt upean energiaspiraalin, mitä nyt "kehräämme" kruunuchakraanne ja liikutamme sitä kaikkien charkojenne kautta selkärankaanne pitkin juurichakraan ja Äiti Maahan. Nämä energiat tuovat vapautumisen universaaleja koodeja ja luovat uusia järjestelmiä, jotka leimaantuvat kehonne atomeihin. Nämä atomit lähettävät sykkeitä ja kommunikoivat kehonne molekyyleille, DNA:lle ja soluille sekä elämään kaikkialla ympärillänne.

Nämä energiat joita luomme, muodostavat upean uuden valokehon ympärillenne. Tämä valokeho suojaa teitä alemman egon peloilta. Ja alemman egon reagoidessa tämä keho sallii teidän yhdistyä korkeamman itsetietoisuuden ulottuvuuteen, mikä mahdollistaa teille irtipäästämisen tästä tarpeettomasta pelosta - jokaisesta negatiivisesta pelosta tai tunteesta, jotka nyt tiedätte vain osaksi vanhaa matriisia, vain alemman egonne kiintopisteeksi.

Niin, kalliit ystävät, kun olemme tässä voimakkaan uuden valon maailmassa, armon ja rauhan Elohim tulee luoksemme. Universumin kaikkivaltiaat Mestariarkkitehdit avaavat energiansa vastaanottamaan ja toivottamaan tervetulleeksi teidät. Jos on halunne ja tahtonne astua tämän kuilun yli, siirtyä teille täysin tuntemattomaan ja jos olette valmis olemaan kanssamme ja luomaan uutta nestemäistä valoverkkoa liittyen rahaan ja kumppanuusprinsiippeihin, niin nämä energiat kutsuvat kaikkia heräämässä olevia palvelemaan, sitten tulemaan meidän kanssamme, astumaan valoon ja seuraamaan energiaa, jonka Mestariarkkitehdit nyt ulottavat teihin.

Kun astutte tähän valoon, energiakartiot tulevat chakroihinne edestä ja takaa. Kolmoisjumalatar ja Kolmoisjumala heijastavat ne teihin. Kvanttijumalattaren ja Kvanttijumalan energiat tulevat sisään. Kvanttijumalatar koskettaa kolmatta silmäänne ja Kvanttijumala koskettaa sakraalichakraanne. Tämä aktivoi ovet taivaaseen hyväksyen armollisesti sen, mitä on, ja tietäen, että se mitä on tulevaisuudessa, on ja tulee olemaan erilaista kuin nyt, sillä teitä pidetään tässä valossa tunnistaaksenne, että kaikki pelkonne ja kaikki rajoitukset, joita olette asettaneet itsellenne, ovat todellisuudessa itse aiheutettuja. Vaikka niitä olisivatkin heijastaneet ulkoisessa maailmassanne olevat, te olette valinneet pitävänne kiinni niistä, te olette valinneet noudattavanne noita valheellisia lakeja ja sääntöjä.

Nyt teille annetaan lupa päästää siitä kaikesta irti. Teille annetaan lupa astua täysin uuteen taajuuteen ja tietoisesti valita, että te ette enää noudata noita naurettavia ja harhaisia järjestelmiä, jotka ovat olleet käytössä ja jotka ovat valheellisesti johtaneet teidät uskomaan, että on tiettyjä asioita, joita ette voi kokea ja joita teillä ei ole ettekä voi saada osaksi elämäänne.

Siksi, kun vahvistamme vielä lisää energioita, Elohim tulee seisomaan kanssanne. Minä, Kuthumi-Agrippa, solaarienkelien kuningas, tuon nyt solaarienkelijoukkoni kerääntymään ympärillenne, kun vahvistamme energioita vielä lisää. Hengittäkää syvään kehoonne ja kun hengitätte ulos, lähetämme näitä jumalaisia sykkeitä, jotka aikaansaavat käynnistyksen kaikissa chakroissanne. Käynnistys avaa nämä ulottuvuusportaalit ja haluamme teidän nyt päästävän irti jokaisesta yksittäisestä ihmisestä, joka tulee mieleenne ja jonka tunnistatte heijastavan sitä, mihin olette valheellisesti kiinnittyneet ja minkä olette antaneet olla laki elämässänne. Päästäkää sitä irti ja antakaa sen mennä.

Minä, Kuthumi-Agrippa, lähetän nyt kultaisia valaisevia energia-aaltoja kehoonne. Nämä valaisevat aallot tunkeutuvat aivan atomienne keskukseen saakka ja vapauttavat teidät negatiivisista kiinnikkeistä vanhaan maailmaan. Ja haluan teidän nyt kuvittelevan, että kaikki nuo johdot, mitkä ovat kiinni vanhan toimintamallin kollektiivisessa rahamatriisissa, poltetaan nyt, mikä vapauttaa teidät. Kaikki nuo negatiiviset kiinnikkeet, jotka ovat pitäneet teitä sidottuna vanhan maailman kumppanuus-, yhteistyö-, suhde-, liittymis- ja yhteisöprinsiippeihin - päästäkää niistä irti, antakaa niiden mennä. Sillä lukumäärässä on voimaa ja kutsumme teitä nyt runsaslukuisesti. Tämä on kutsunne palvelemaan, tulemaan esiin, tuomaan näitä energioita, vapauttamaan itsenne vanhasta, tuomaan ne sisään ja ilmentämään fyysisessä todellisuudessanne.

Minä, Kuthumi-Agrippa, seison nyt takananne ja jyskytän näitä energioita voimakkaisiin järjestelmiin, joita aktivoidaan selkäytimessänne ja lähetetään keskushermojärjestelmäänne, mikä vapauttaa korkeamman järjestyksen maailmojen kielen ja avaa sen kymmenkertaisen universumin, missä kaiken nestemäinen energia on. Kymmenkertainen nestemäinen universumi pitää avaimia tulevaisuuteenne, avaimia kaikkeen mitä tarvitsette, kaikkeen mikä tuo teille vapautta - hengen vapautta, fyysisen kehon vapautta liikkua ja olla niin, kuin se haluaa, vapautta rakastaa, vapautta antaa, vapautta vastaanottaa ja vapautta olla aito.

Vetäkää syvään henkeä, pidätelkää kuuteen laskien, hengittäkää ulos ja rentoutukaa.

Nyt haluamme teidän ottavan kaikki nämä energiat, jotka on valjastettu tähän ydinryhmään, joka kuuntelee sanojamme nyt, ja haluamme teidän kaikkien laajentavan tämän energiat muuhun maailmaan, mikä pirstoo tuon vanhan toimintamallin kollektiivisen rahamatriisin. Näin tehden vapautamme niiden otteen, jotka hallitsevat maailmaa ahneuden, pelon ja tietämättömyyden avulla. Laajentakaa tämä energia nyt pirstomaan vanhan toimintamallin matriisit kumppanuuden, kaikenlaisen kumppanuuden ympäriltä. Ja irrotamme myös ne energiajohdot, joiden kautta tietämättömät mielet ja ahneet sydämet ovat ottavat niiltä, jotka on johdatettu uskomaan, että he ovat köyhiä mielessään, kehossaan ja fyysisessä todellisuudessaan.

Vetäkää syvään henkeä ja kun hengitätte ulos, työntäkää tätä energiaa vieläkin kauemmaksi. Nähkää sen tihkuvan Äiti Maan kehoon ja täyttävän jokaisen atomin tällä energialla.

Kalliit ystävät, tämän hyvin voimakkaan energian, jonka me olemme luoneet ja jonka te olette hyväksyneet, täytyy nyt jatkaa spiraalivaloaan seuraavat 17 minuuttia, jonka aikana pyydämme teitä - ihannetapauksessa - istumaan hiljaisuudessa tai rauhallisessa ympäristössä, jos voitte, ja me viimeistelemme tämän prosessin. Tällä erää vain rentoutukaa ja tietäkää, että tulevat energiat ovat kaikki uusia, energioita joita maailma ei ole koskaan ennen nähnyt. Tämä tekee tästä ainutlaatuista ja vastaamalla palvelukutsuunne olette tulleet saamaan nämä suuret lahjat ja siunaukset.

Kun teitä pidetään tässä voimakkaassa energiaverkossa, haluamme nyt kiittää kaikkia niitä, jotka olivat todistamassa tämän puhtaan ja voimakkaan osanne upeaa henkiinheräämistä ja teidän kaikkien voimakkaiden valojenne yhdistämistä, mikä asettaa uuden perustan, jolle luotte universuminne kaikkivaltiaiden Mestariarkkitehtien rinnalla.

Ja niin, kalliit ystävät, se on virallista: uusin verkko on luotu, nestemäisen rakkauden, nestemäisen valon ja nestemäisen aikomuksen verkko, luovuuden kaikkivaltias voimalähde eikä mikään voi pysäyttää sitä. Liittonne tänä voimakkaana valon ydinryhmänä varmistaa tämän, ja kun ryhmänne kasvaa, kun yhteytenne tätä polkua kulkeviin kanssasisariinne ja -veljiinne vahvistuu, niin vahvistuu tämä energiakin ja se hajottaa jokaisen valheellisen järjestelmän, mikä ahneesti hallitsee maailmoja ja manipuloi niitä ja näette niiden kaatuvan.

Tulevina vuosina - tarkemmin sanottua tästä noin vuoteen 2013 saakka - monet maailmanne taloudelliset järjestelmät kaatuvat, erityisesti ne merkittävät konsernit, jotka ovat ottaneet ns. asiakseen hallita maailmaa. Kukaan mies tai nainen ei voi koskaan alemmassa egossaan hallita maailmaa. Vain yhdistymällä ja palaamalla sisäiseen tunteeseen korkeammasta egosta, ihmisnainen tai -mies saa pääsyn niihin maailmoihin, jotka todella ilmentävät valtaa - voimaa joka luo taianomaisia, maailmoja uudistavia järjestelmiä. Ja niin se on, kalliit ystävät, että valokaupungit heräävät henkiin.

Merkitkää tämä päivä henkiseen kalenteriinne päiväksi, jolloin perustettiin verkot valokaupunkien henkiinheräämiselle. Olette osa tätä. Jakakaa tätä valoa. Jakaa tätä rakkautta jokaisen tuntemanne kanssa. Kannustakaa niitä, joiden tunnette olevan yhteydessä tähän energiaan ja jotka ovat avoimia tälle energialle, liittymään valon virtaaviin voimiin ja uudistamaan maailmaa, uudistamaan sisäistä maailma. Älkää koskaan unohtako, miten paljon rakastamme teitä, miten tiukasti seisomme rinnallanne ja ettei nanosekuntiakaan siitä, mitä tunnette, ajattelette tai teette, mene koskaan huomaamatta. Ei ole mitään tuomitsemista - on havainnoimista, reagoimista kutsuihinne, aikomuksiinne ja vastaamista kysymyksiinne sekä apu-, suojelu- ja opastusanomuksiinne.

Tietäkää, kalliit ystävät, että se on tehty, että nämä energiat on nyt ankkuroitu maahan sellaisena, kuin ne ovat taivaassa. Te olette maan enkeleitä, maamaailman jumalia ja jumalattaria, jotka ovat inkarnoituneet ihmismuotoon esittämään tiettyä erityisroolia, yhdistymään toisensa kanssa tänä aikana, jotta voisitte toteuttaa tämän suuren suunnitelman. Ja tämä suuri suunnitelma on avautua jokaiselle ihmiselle, joka on puhtaan sielun, puhtaan aikomuksen motivoima ja joka haluaa yhdistää valo- ja rakkausvoimat tehdäkseen yhteistyötä kanssasisarien ja -veljien kanssa aitojen sielujen polulla ja rakentaakseen uutta maailmaa, joka perustuu erilaiselle motivaatiolle.

Huhtikuun 4. päivä murramme pimeiden voimien erään tason. Olemme tehneet työtä tätä varten seitsemän vuotta. Te kaikki olette osa tätä, olette valmistautuneet tätä varten ja kanavoimme erityislähetyksen tuota päivää varten. Varmistamme, että se nauhoitetaan ennalta, niin että kaikki te voitte virittyä tuona päivänä ja olla osana lähetystä ennen tuota päivämäärää.

Pitäkää siis kaikki kiinni hatustanne. Tämä on elämänne kyytiä ja uskomme, että nautitte siitä, sillä olette tietenkin valinneet äärimmäisten seikkailujen polun.

Hengittäkää nyt taas syvään sisään ja ulos. Kiittäkää itseänne siitä, että kunnioititte palvelukutsuanne, olette läsnä tässä ajankohdassa, otatte vastaan sen voimakkaan valon, mikä olette, tuon kaikkivaltiaan rakkauden ilmentymän, mikä olette, sekä jaatte ja levitätte sitä esimerkillänne johtaen. Olkaa sitä, kuka olette, ja jos ette tiedä, kuka olette, ottakaa askelia itsenne löytämiseksi. Ehkä silloin vain näkisitte, että todellisuudessa kaikki, mitä olette, on vieressänne.

Tietäkää, ettei ole koskaan hetkeäkään, jolloin olette yksin. Olemme kanssanne kaikin tavoin aina. Kohdatkoon kaikki se olemuksenne ytimessä, mikä tuo teille rauhaa, harmoniaa, terveyttä ja onnellisuutta, ja olkoon kaikki aina hyvin maailmassanne.

Minä, Kuthumi-Agrippa, solaariarkkienkelien kuningas, suljen teidät siipieni suojaan, pidän teitä lähellä sydäntäni ja vakuutan teille, että olette aina turvassa, hoivattuja ja suojattuja. Sallikaa kaikkien tarpeidenne tulla täytetyksi. Olkaa rauhassa, arvokkaat valotyöntekijät - palkkionne on teillä.

Adonai.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >