HomeViestejäMichelle Eloff12.12.2009 - 12:12 Universaali päivänseisaus 2009

12.12.2009 - 12:12 Universaali päivänseisaus 2009

12:12 UNIVERSAALI PÄIVÄNSEISAUS 2009

Maria Magdaleenaa ja Kuthumi Agrippaa kanavoinut Michelle Eloff (thelightweaver.org)
12.12.2009 Etelä-Afrikka
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Olen Maria Magdaleena. Tervehdin teitä ja toivotan teidät tervetulleeksi jumalaisen valon, viisauden ja rakkauden piiriin.

Tämän päivän juhla yhdistää satojatuhansia sieluja. Jokainen sielu on yhteydessä Äiti/isä Jumalan jumalaiseen olemukseen, mikä aktivoi polun siihen virtaavan rakkauden maailmankaikkeuteen, joka tukee jokaista teitä matkallanne vapauteen.

Jokainen teistä on valinnut erityispolun saavuttaakseen unelmansa, tavoitteensa, aidon itsensä sekä korkeamman itsensä ja on tullut se aika, jolloin ne energiat, joille olette altistuneet ja joita koette, varmistavat ja vahvistavat suuren, upean ja hyvin syvällisen muutoksen sisällänne ja kaikkialla ympärillänne.

Hyvin vähän aikaa sitten ankkuroimme voimakkaita energioita Egyptin alueelle. Nämä aktivoinnit palvelivat hyvin tärkeää tarkoitusta ja avasivat ihmiskunnan kollektiivisen sydänverkon vastaanottamaan näitä rakkauden ja elämän pyhiä ja jumalaisia laatuja. Jokainen osallistuja joka edusti yhtä 48 liekistä, ankkuroi jumalaisen energian maahan ja yhdistyi näiden kaikkien liekkien olemukseen. Nyt kun nämä liekit ovat ruumiillistettu fyysiseen ihmisolemukseen, pystymme avaamaan oven niin tulevaisuuden valoprojekteihin, joita minä, Maria Magdaleena teen, Jezebelin ja Guineveren avustamana (energiamme ovat yhdessä Jumalatarkolmikko) sekä Kuthumi Agrippan ja monien valo- ja rakkaushierarkioiden suurien lordien ja ladyjen tukemana ja avustamana.

Projektit joita aktivoimme tästä hetkestä eteenpäin, on hyväksynyt ja meille antanut lordi Melchizedek, lordi Maitreya ja Metatron. Heille ne toimitti kaikkivaltias Elohim, kaiken jumalaisen ja valosta olevan kollektiivi-Kristuksesta.

Egyptin aktivointien jälkeen on tapahtunut monia muutoksia. Ne jotka matkustivat, kokivat nämä muutokset omakohtaisesti. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että kukaan teistä olisi jäänyt vaille tätä energiaa. Itse asiassa nämä urheat sielut, jotka päättivät antaa fyysisen kehonsa kanavaksi, tekivät mahdolliseksi teille kaikille näiden hienostuneiden värähtelyjen saamisen, joihin olette nyt yhdistymässä ja jotka tulette ruumiillistamaan.

Olette jumaluuden peilejä, jotka heijastavat Jumalan ja Jumalattaren pyhiä kieliä. Egypti on myös valittu pääportaaliksi, jonka kautta Isä/Äiti Jumalan jumalaista valoa ja Jumalien ja Jumalattarien jumalaista rakkautta välitetään. Tämän maan suurille lakeuksille juurrutetaan monia heräämisprosesseja.

Egypti on valittu tämän ankkuroinnin avainkeskukseksi hyvin erityisestä syystä. Se on keskus, keskuksen keskellä ja koska todellisuudessa ei ole mitään yhtä erityistä keskusta, se on aktivoitu valon pyöriväksi keskukseksi, mikä sisältää viisauden, aidon rakkauden ja suurenmoisuuden pyhän timantin.

Jumalainen ja upea polkunne vapauteen on aktiivinen ja nyt meidän on tullut myös aika ulottaa tulevien projektiemme energiat kaikille teille. Tämä tarjoaa teille tilaisuuden osallistua, vastata palvelukutsuunne ja tulla yhdeksi niiden pyhien tapahtumien kanssa, jotka kutovat valoa ja rakkautta ja yhdistävät mielen, kehon ja hengen pyhät verkot yhdeksi valtavaksi rakkauden ja totuuden kaikkivaltiaaksi ja voimakkaaksi sykkeeksi.

Kaiken aineen ydin on hengen halussa yhdistyä luomisen kanssa ja määritellä sielun tarkoitus. Sielunne tarkoitus paljastuu näiden laatujen ja kykyjen kautta monin tavoin. Nämä tavat heijastuvat toimissanne, kyvyssänne rakastaa, antaa anteeksi, parantaa ja tulla yhdeksi aidon itsenne kanssa.

Yksi tapa tämän tekemiseen on yhdistyä kaiken olevaisen voimakkaisiin kosmisiin lakeihin ja siksi kosmisten lakien energian takaisinsaaminen paljastaa teille monia polkuja vapauteen.

Olemme pyytäneet tätä kanavaa ja hänen kumppaniaan aktivoimaan polkuja valoon Smaragdimysteerikoulun ja sen laajennetun tietoisuuden, jumalaisen valon ja rakkauden lähteen kautta, minkä olemme luoneet tukemaan kaikkia teitä haluamienne muutosten ilmentämisessä. Tätä tuetaan ja toteutetaan niiden prosessien kautta, joita syntyy, kun aktivoimme tiettyjä verkkoja eri paikoissa ympäri maapalloanne.

Yksi näistä tärkeistä energioista alkaa aktivoitua Egyptin erämaassa (taas kerran). Kuitenkin erona on se, että kutsumme planeettanne lapsia, nuoria aikuisia, teini-ikäisiä ja myös niitä aikuisessa kehossa olevia, jotka uskovat edelleen olevansa lapsi - teidän on määrä liittyä meihin myös! Se pyhä viisaus, mitä pidetään luomisen jumalaisessa valossa, auttaa kaikkea elämää ilmentämään jumalaisen värähtelyn, mikä mahdollistaa sielujen matkustamisen paikkoihin jumaluuden herättämiseksi - ei vain ihmisten sydämissä, vaan myös Äiti Maan kehon molekyyleissä.

Joka kerta kun työskentelemme yksilöiden ja ryhmien kanssa aktivoiden energiamalleja - valo- ja rakkausmalleja maantieteellisiin paikkoihin - te ette palvele ainoastaan kanavana parannuksen tuomiseksi sukulinjaanne, vaan palvelette myös valtavan rakkauden voimakkaina aktivoijina Äiti Maalle. Tämä on yksi tapa, millä palvelette häntä. Monia on kutsuttu palvelemaan Äiti Maata - kouluttamalla ihmiskuntaa kunnioittamaan ja arvostamaan hänen kehoaan varmistaen, etteivät heidän päivittäiset tekonsa myrkytä Äiti Maan kehoa ja lisää sitä, mitä on jo tapahtunut.

Vuodesta 2010 vuoteen 2015 te kaikki näette suurimpia muutoksia ihmisten sydämessä, mielessä, kehossa ja hengessä. Kun vuosi 2012 koittaa - erityisesti se portti jota on ennustettu ns. maailmanlopuksi - heräätte ja näette, että maailma on edelleen olemassa, näette, että kaikki on niin, kuin muistatte sen olleen edellisenä päivänä. Tämä kohta merkitsee kuitenkin portin avautumista kertaheitolla sellaisiin energia-, valo-, rakkaus- ja tilaisuusulottuvuuksiin, jotka eivät ole koskaan olleet ihmiskunnan ulottuvilla. Tämä merkitsee yhden kasvu- ja valaistumissyklin loppua ja ihmisten olemassaolon suurimman transformaation alkua.

Tällä hetkellä planeetallanne on noin seitsemän miljardia sielua. Siksi käytämme täysin hyödyksi tilaisuuden yhdistää Äiti/Isä Jumalan kaikkivaltiaat voimat sieluihin, jotka ovat valinneet "lihaan tuomitun matkan". Kun sielut voivat oppia kosmoksen lait ja soveltaa näitä aineelliseen maailmaan lihakehossa, silloin käsitätte, näette ja koette, miten tärkeää on herätä nyt, ja koette valon ja rakkauden voiman liikkeessä ennennäkemättömällä tavalla.

On mahdotonta, että planeettanne jokainen sielu on täysin valaistunut samanaikaisesti - tuo valomäärä tuhoaisi ehdottomasti kaiken. Tämä on yksi syy, miksi teidän kaikkien on tarvinnut tarttua henkilökohtaiseen matkaanne askel askeleelta. Jotkut teistä ovat päättäneet sukeltaa syvään päähän, astua valon, totuuden ja valaistumisen valtaviin vesiin nopealla tahdilla. Teitä on kuitenkin sieluna valmisteltu, koska muistikuva ja itse asiassa tieto ja totuus kosmista laeista on sisällänne.

Nämä kosmiset lait kudotaan upeaksi kristalliverkoksi, mikä muodostaa valaistumiskudoksen. Tämä varmistaa, että mahdollisimman monet sielut vapautuvat. Sielut joiden puhumme vapautuvan, ovat kaikki ne elävät sielut, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan matkansa seuraavan tason. Jokainen sielu, jolla on sisällään pieninkin halu tuntea itsensä, löytää oven ja avaimen sen lukon avaamiseen. Siksi kaikki se mitä olemme pyytäneet tätä kanavaa tekemään antamissamme projekteissa ja pyhissä sieluseikkailumatkoissa, ilmentää kosmisia lakeja.

Nyt jokaiselle teistä annetaan tilaisuus ymmärtää sen voima, kuka olette - se jumalainen leima, mistä teidät on luotu. Joka kerta, kun ymmärrätte jonkin kosmisen lain energioita ja sen, miten yhdistymien näihin elämän jumalaisiin tosiasioihin voi auttaa teitä siirtymään yli pelosta, avuttomuudesta ja toivottomuudesta, tunnistatte, että olette jumalolemuksen kipinä.

Pelko on suurin henkisen kasvun este ja se perustuu puutteeseen ja rajoittuneisuuteen. Se on rajoittava uskomusjärjestelmä. Monet ovat sanoneet tietämättömyyden olevan autuasta. Kuitenkin sitä voidaan pitää autuutena vain silloin, jos teillä ei ole yhtään kysymystä sisällänne omasta elämästänne ja jos ei ole kerrassaan mitään halua kasvaa tai ymmärtää itseänne paremmin. Tietämättömyys itse asiassa pahentaa pelkoa. Tieto on valtaa - ei vain tieto kosmisista laeista, vaan tieto sinällään. Sen tietäminen, mikä teitä motivoi, sen tietäminen, mikä oletusarvonne on, vahvistaa kykyänne ennustaa paremmin henkilökohtaista käyttäytymistänne tutuissa tilanteissa.

Vuosina 2010-2012 opitte eniten kosmisista laeista. Keskitymme paljastamaan teille totuuksia näistä laeista, jotta voitte siirtyä vanhan harhaanjohdetun maailmanne toimintamallien yli. Yksi tärkeimmistä askelista parempaan itsenne ymmärtämiseen on ymmärtää, miten kannatte sisällänne esi-isienne syntejä (tätä olemme kutsuneet esi-isien perinnön puhdistamiseksi).

Parantamalla geneettiseen rakenteeseenne tallennetut leimat, ette vapauta ainoastaan esi-isienne henkeä, vaan myös oman henkenne ja kaikki tulevat sukupolvenne siitä kärsimyksestä, mitä te olette kokeneet. Päätätte koko sukulinjanne kierron.

Tämä on yksi syy siihen, miksi kutsumme lasten vanhempia, isovanhempia ja holhoojia tuomaan lapset pyhille paikoille ympäri maapalloa, jotta hekin voivat saada nämä voimakkaat energiaintegroinnit. Altistakaa heidät niille tilaisuuksille, joita teille on ja on ollut kasvaa ja valaistua. Modernin maailman lapset ovat hyvin avoimia. He ovat hyvin älykkäitä ja yhdistyneitä. Älkää kuitenkaan koskaan unohtako, että hekin kantavat esi-isiensä syntejä, hekin kantavat edellään kulkeneiden leimoja.

Meille on annettu lupa vapauttaa heidän sielunsa, nopeuttaa nuorien ihmisten matkaa, jotta he voivat astua valta-asemiinsa paljon nuorempana. Varmistamme, että he ovat tunteiltaan varustettuja käsittelemään asemaansa, että he ovat valmiita ja avoimia astioita omaksumaan valon ja rakkauden voimalliset totuudet.

Vaikka henki pyrkii määrittelemään itsensä ja tarkoituksensa monin, monin tavoin, on tärkeää, että te kaikki ymmärrätte, että alempi ego kiinnittyy trauma-aikoihin, mikä heikentää henkenne kykyä kommunikoida haluistaan sielullenne, erityisesti sielun ollessa vakavasti pirstoutunut. Jatkamme sellaisten ohjelmien ja projektien luomista, jotka auttavat teitä kaikkia sielunne sirpaleiden yhdistämisessä. Olemme myös siinä kohtaa uuden elämän luomisessa, jossa meidän on tehtävä sama maailmanne lapsille.

Sielu pirstoutuu trauman ja shokin vuoksi ja se voi yhdistyä vain, silloin kun "elämän kolmikko" on yhdistynyt ja tässä kohtaa meitä, Jumalatarkolmikkoa, kutsutaan palvelukseen. Tarkoituksemme, roolimme ja jumalainen tehtävämme on auttaa kaikkia teitä, yhdessä planeetan parantajien ja valotyötekijöiden yhteistiimin kanssa, saavuttamaan tämän. Silloin kun sielu on yhdistynyt kollektiivisieluun, niin Äiti Maan sielun kaikki sirpaloituneet osat yhdistyvät, mikä johtaa uuden valokehon luomiseen. Tästä kehosta tulee malli, mistä ihmiskunta voi ammentaa voimaa mahdollistamaan voimallisen yhdistymisen ihmiskunnan kollektiivihengen korkeamman itsen kanssa. Siksi me, Jumalatarkolmikko, kerromme teille, että tämä on kutsu kaikille valotyöntekijöille, jotka kuulevat, kaikille jotka ovat valmiita ja halukkaita palvelemaan tämän suuren valokehon yhdistävänä kudoksena.

Jokaisen sieluosan yhdistyminen avaa virtaavan rakkauden ulottuvuuksia lisää, mikä mahdollistaa massiivisen muutoksen ihmiskunnan ja kaikkien tietoisuusvaltakuntien kollektiivikehossa, -mielessä ja -hengessä. Itsen haavoittuneiden ja traumatisoitujen osien haastaminen usein elvyttää sielua ja hengittää uutta valoa ja elämää niihin itsen osiin, jotka ovat olleet irrallaan, kiellettyjä ja jätettynä huomiotta, ja rakkaat ystävät, tällöin voimme aktivoida täysin henkiinheräämisverkot ja ne voivat ottaa muodon.

Pääsiäisjuhlan aikaan tulemme ankkuroimaan 55 energia-avainta. Nämä avaimet ovat ovi satoihintuhansiin energiaportaaleihin, jotka ilmentävät kosmisten lakien pyhiä säikeitä. Aivan ensimmäinen kosminen laki, joka vapautetaan koko ihmiskunnalle, on evoluution kosminen laki. Tämä laki sisältää yhden totuuden: todella kehittyäkseen sielun on rakastettava ja sielun on ymmärrettävä, että se on rakkautta ja että vain rakkausenergioiden kautta voidaan luoda ja kokea lisää rakkautta.

Kutsumme 55 fyysistä olentoa, fyysistä ihmistä pitämään näitä avaimia. Tiedätte, keitä te olette, sillä olette suostuneet tähän projektiin ennen inkarnoitumistanne - se on kohtalonne. Ja kun kokoonnumme teidän kanssanne pyhään erämaahan taas kerran, näette, miten maailmankaikkeuden kosmisten lakien ovet avaavat sylinsä teille ja ulottavat voimakkaat lahjansa teille ja teidän kauttanne.

Kun kukin näistä 55 ovesta avautuu ja otatte asemanne tuon portaalin vartijana, olette avanneet oven kaikkien muiden valotyöntekijöiden astumiseksi siitä läpi, jotta he voivat täyttää oman kohtalonsa, jotta hekin voivat astua noiden energioiden valoon, jotka odottavat heitä. Noiden energioiden, jotka ovat nykymaailman toimintamallin yläpuolella, jotka kutsuvat heitä ja jotka vetävät heidän sieluaan tulemaan esiin. Riittävä määrä teistä on vastannut tähän syvään sisäiseen herätykseen, jotta voimme edetä ja aktivoida 55 avainta.

Nämä 55 avainta avaavat energioita, jotka vetävät valoa synkimpiin maantieteellisiin paikkoihin planeetallanne. Nämä synkät paikat, joista puhumme, ovat paikkoja, joissa vakavat traumat kiihdyttävät Äiti Maan kehon DNA:ta. Yksi niistä paikoista, joihin keskitymme, on Venäjä.

Venäjällä on syvää, syvää traumaa ja tämän vuoksi siellä on tasaveroisesti myös sen vastakohtaa, rakkautta. Siksi planeettanne synkimmillä paikoilla on mahdollisuus sisältää suurinta valoa ja rakkautta. Olemme valmistelleet Venäjää tämän valon tulemiseen. Olemme myös ulottaneet energiat Turkkiin. Tämän osana monet teistä ovat jo olleet.

Tämä ei merkitse sitä, että maapallon toiset paikat jäävät huomiotta, ei. Jatkamme näiden valosäikeiden ankkuroimista valittuihin maantieteellisiin paikkoihin, joista jokaisesta informoimme teitä, ja tällä hetkellä säie, joka sisältää universaalin valon ytimen ja portit vapauteen, ankkuroidaan Egyptin erämaahan. Nämä valot ulotetaan jokaiseen teistä, jotka kuuntelevat sanojani nyt, ja sydämessänne avautuu ovi, jolle sielunne on koputtanut monta, monta vuotta.

Olette nyt valmiita kulkemaan ovesta. Olette nyt valmiita ottamaan vastaan tilaisuuden yhdistyä universaalin virtaavan rakkauden kanssa ja palvella kanavana, vastaanottajana ja välittäjänä näille voimallisille virtaavan rakkauden voimille.

Jokainen luotu elämän avain tullaan toimittamaan, sillä se on osa sitä uuden elämän lupausta, minkä Äiti/Isä Jumala on luvannut jokaiselle teistä elämään tulevista. Olette päättäneet aktivoida kohtalonne uudella tasolla. Olette jättäneet taakse monia malleja, mitkä ovat määritelleet menneisyyden karmanne ja nyt kun kosmoksen lait tulevat tapaamaan teitä, opitte, mitä niiden avaimet ovat.

Jokainen niistä 55 avaimesta, joista olen puhunut (jotka maadoitetaan pääsiäisjuhlan aikaan), on yhteydessä johonkin lakiin. Siksi toimitamme kaikkiaan 55 kosmoksen lakia. Nämä lait ilmentävät ilmaporttien, vesiporttien ja maaporttien energioita, kun siirrymme jokaisen askeleen läpi, sillä kun jokin avain aktivoidaan, sen edustama laki avaa maailman, tuon lain alkuperäisen olemuksen 144000 laajentumaan ja jokainen teistä on noiden lakien alkuperäisen olemuksen laajentumasäie.

Löydätte, minkä lain kanssa olette linjassa, ja niin te kuljette eteenpäin vapauttaen sitä. Palvelette tuota sädettää ja paljastatte totuuden laeista, minkä Isä/Äiti Jumala on kaivertanut kristallikiveen varmistamaan ihmiskunnan vapautumisen heikentävästä "arpaosan" sokkelosta.

Tämä vie minut takaisin alkuperäiseen mainintaan vuodesta 2012. Nämä lait ovat ovia toisiin ulottuvuuksiin, joille jokainen teistä altistuu tuosta ajankohdasta eteenpäin. Näin maailmanne muuttuu. Näin maailma kokee voimallisen ulottuvuusmuutoksen, mikä synnyttää erilaisen elämän ja teidän tuntemanne elämä tulee loppuunsa. Elämä ei voi koskaan pysyä samana, jos yhdelläkin sielulla on aikomus ja halu muuttua. Siksi ette pysty koskaan pysäyttämään koko ihmiskunnan muutossykliä, vaikka mitä tekisitte. Voitte yrittää pysäyttää sitä itsenne osalta, mutta ette koko elämän osalta.

Kosmisten lakien kaikkivaltias Elohim kokoontuu kanssamme, kuten kokoontuvat myös valo-, rakkaus- ja muutoslakihierarkioiden kaikki valo-olennot - sydämen kautta ja sielun halusta tulla yhdeksi totuuden kollektiivihengen ja Isä/Äiti Jumalan olemuksen kanssa.

Teillä on tuo halu sisällänne. Siksi kuuntelette tätä lähetystä. Kohtalonne on mennä maailmaan ja ulottaa nämä energiat muihin. Olette valon johtajia, olette tulevaisuuden soihdunkantajia, olette portin käyttäjiä - ovenavaajia ja työntäjiä Luvattuun maahan.

Luvattu maa on vapauden maailma. Tuo maailma ei ole ehkä olemassa kaikille planeettanne seitsemälle miljardille sielulle yhtä aikaa, mutta se voi aivan varmasti olla ja on olemassa teille, jos otatte täyden vastuun siitä, että teette elämänne tärkeimmäksi asiaksi kokea vain parastanne. Siksi pyydämme, anomme, nyt kaikkia teitä avaamaan olemuksenne jokaisen solun ja kutsumaan tätä jumalaista tarkoitusta DNA:hanne, jotta se voi varmasti punoutua kehonne jokaisen atomin kudokseen ja näin tulla magneettiseksi olemukseksi, mikä motivoi teitä, jotta voitte johtaa esimerkillä ja olla valaistuneina sieluina ja sielujen vapauttajina maan päällä.

Vakuutamme teille, että toimitamme uuden elämän lupauksen. Teille on annettu tilaisuus uneksia unelmanne henkiin ja kaikki kehittyy tarkoituksen kera. Tuon prosessin joka tason on paljastuttava askel kerrallaan. Siksi luottakaa meihin, luottakaa itseenne ja sydämeenne ja astukaa tuntemattomaan, sillä todellisuudessa teillä ei tällä hetkellä ole muuta vaihtoehtoa, kuin siirtyä eteenpäin, olettaen että haluatte muutosta. Ja vaikka teillä ei olisikaan halua muutokseen tai mihinkään parempaan, joudutte muutosvirtaan - tuleva valovirtaus koskettaa elämäänne ja se tuo teille muutosta.

Hyvin monissa tilaisuuksissa olen sanonut nämä sanat ja jatkan sitä, kunnes jokainen sielu tuntee ymmärtävänsä täysin sanani. Olette vapaita elämään parasta elämäänne. Teitä kannetaan nyt solaariarkkienkelien siivillä. Teille näytetään, että tulevaisuudessanne on rajattomasti mahdollisuuksia. Teitä opastetaan löytämään kätketyt totuudet itsestänne, alkuperästänne ja tulevaisuudestanne.

Minä, Maria Magdaleena, annan teille sanani tänään siitä, että kuljen rinnallanne matkanne jokaisella askeleella, kun päätätte kokea todellisen rakkausolemuksenne kaikkivaltiaat transformoivat voimat. Toimitamme näitä energioita. Nämä ovat jo teidän. Teidän täytyy vain avata sylinne, sydämenne, mielenne ja olemuksenne vastaanottamaan ne ja luopumaan peloistanne, epäilyksistänne, skeptisyydestänne, kyynisyydestänne ja uskostanne puutteeseen.

Mastari Kuthumi Agrippa on valmistelemassa hyvin tärkeitä vihkimyksiä kaikille valotyöntekijöille, jotka päättävät kulkea noiden 55 portin läpi maailmoihin, mitkä ovat tämän maailman toimintamallin yläpuolella.

Minulle, Maria Magdaleenalle, joka työskentelen Kuthumi Agrippan rinnalla, on myös annettu upea tilaisuus yhdistää energiani valosisarieni, Guineveren ja Jezebelin kanssa. Olemme luoneet kaikkivaltiaan energiasäikeen, mikä on ankkuroitu erääseen yksilöön. Tämä yksilö on valmisteltu kantamaan näitä energioita eteenpäin ja palvelemaan valomajakkana meidän puolestamme näinä valtavina muutosaikoina.

Kun valo jatkaa laajentumistaan, teitä tuetaan ilmestymään esiin kuoleman syvyyksistä. Herätätte henkiin osanne, jotka ovat kuolleet hyväksikäytön ja trauman seurauksena, ja samanaikaisesti pystytte laittamaan lepoon ne osanne, jotka eivät enää palvele sitä polkua ja tarkoitusta, minkä olette suunnitelleet toteuttavanne.

En voi liikaa korostaa, miten tärkeitä nämä ajat ovat, ja kun silta luodaan vuoden 2010 kulkemiseksi vuoteen 2011, Kuthumi Agrippa - yhdessä 10000 solaariarkkienkelin ja alkuperäisten, muinaisten kosmisten lakien Jumalatarten ja Jumalien kanssa - aktivoi viidennen, kuudennen, seitsemännen ja kahdeksannen ylösnousemusportin. Nämä portit ankkuroidaan taas kerran Egyptiin sekä Israeliin ja Jordaniaan ja pyydämme tätä kanavaa varmistamaan, että ryhmä tuodaan yhteen, jälleenyhdistyneenä sielu- ja henkiperheenä palvelemaan fyysisenä kanavana tuon sillan luomisessa.

Neljäs ylösnousemusportti, joka tulee ylösnousemusaaltojen muodossa, synnyttää suurimman virtaavan rakkauden virtauksen, mitä olette kokeneet. Siitä tulee intensiivisin puhdistumisvuosi ihmiskunnalle kollektiivina, jotta portin avautuessa 12. maailmaan, mikä tulee vuonna 2012, maksimimäärä sieluja on valmiina ottamaan täyden hyödyn tuosta energiasta ja ilmentämään uuden jumalaisen syklin, mikä määrittelee unelman ja ymmärtää liikkuvaa henkeä, jotta jokainen teistä voi kunnioittaa kohtaloaan. Näistä muutosjärjestelmistä tulee virtaavaa luomista, kanssaluomisen voimaa. Tällöin sydämen mieli nousee ja raja itsen ja toisten välillä tulee pyhäksi. Tämä määritelmä sallii teidän ymmärtää kaksinaisia ulottuvuuksia, löytää rauhanpalatsinne ja kokea kaikkivaltias jumalainen avioliitto, kun jokaisen sielun kohtalo johtaa häntä ymmärtämään totuuden dynamiikkaa ja sitä, miten entisten ja nykyisten mukavuusalueidenne harhakuvat riistävät sielultanne vapauden.

Teille annetaan kaikkien aikojen toive, jotta sisäinen tietäjä voi nousta paljastamaan teille korkeammat polut. Tämä näyttää teille elämän tosiasiat ja sen, että teidän on tarkoitus säteillä pimeyden keskellä ja että uuden maailman tapaan sisältyy sisäisen lohikäärmeen kohtaaminen, sisäisen alkemistin valjastaminen. Se näyttää teille myös, että sielun hiljaisuus näyttää teille hengen tanssin ja että rakkauden ja täyttymyksen kaipaaminen johtaa teidät sielun pyhättöön, missä siirrytte egon yläpuolelle ja missä teette valinnan elämän ja kuoleman välillä - silloin todella heräätte henkiin.

Kalliit ystävät, tämä universaali päivänseisaus on ilmentänyt jumalaisen valon, valon joka ruumiillistaa myötätunnon lahjan, vapautumisen lahjan. Vakuutan teille, että jokaista teitä pitää rakkauden kotelossa henkilökohtainen suojelusenkelinne, joka varmistaa kohtalonne täyttymisen. Tämä suojelusenkeli varmistaa myös, että kohtaatte itsenne rakkauden sydämessä ja että… (Ensimmäisen osan loppu)

(Tässä kohtaa Michellen kannettava ja kaikki sähkölaitteet hänen talossaan "räjähtävät" ja lähetys ja nauhoitus loppuivat. Michelle tuotiin ulos transsista selittämään, mitä tapahtui. Noin kymmenen minuutin kuluttua hän oli taas transsissa ja Kuthumi Agrippa toimitti toisen osan.)


**************

Olen Kuthumi Agrippa, rakkauden ja viisauden kultaisen säteen solaariarkkienkeli. Toivotan teidät tervetulleeksi uuden muutosmaailman valoon.

Ensiksi pyydän anteeksi keskeytystä välityksessämme. Kaikkien noiden olentojen läsnäolo, jotka ovat kokoontuneet teidän kanssanne tällä kertaa, sekä voimallisten rakkauden magneettisäteiden ankkuroiminen häiritsivät käyttämiänne kommunikointijärjestelmiä.

Minua on kutsuttu astumaan esiin ja vahvistamaan jokaiselle teistä, että Maria Magdaleenaan toimittama viesti on hyvin tärkeä. Teitä on kutsuttu palvelemaan - matkalle mille jokainen teistä on suostunut lähtemään, seikkailuun joka sielun on koettava valoarmeijojen vapautuksen toteutumiseksi.

Olette valoarmeijan jäseniä. Olette sotureita, jotka muuttavat elämän verkkoja, jotta kaikki jotka ovat päättäneet astua voimaansa, voivat tehdä ja tekevät sen. Emme usein esittele energioita tässä muodossa, missä pyydämme teitä kaikkia katsomaan itseänne ja tunnistamaan, että se mikä on luotu, että se mitä kutsutte elämäksenne, on palvellut tarkoitusta, tuonut teidät tähän ajan hetkeen, missä teitä pyydetään astumaan rooliin, jota ette kenties juuri nyt usko kykenevänne täyttämään, mutta jonka kuitenkin tulevaisuudessa olette täyttäneet.

Minä, Kuthumi Agrippa, solaariarkkienkelien kuningas, tulen tuomaan teille tilaisuuden seistä valon puolesta, edustaa rakkautta ja uskaltautua maailmoihin, joihin muut sielut eivät ole uskaltaneet lähteä, koska menneisyyden pelot ovat halvaannuttaneet heidän liikkumisensa.

Teitä kutsutaan astumaan paikkoihin, mistä puuttuu rakkautta, ja ankkuroimaan tuota rakkautta. Kohtaatte oman pelkonne pimeyden ja voitatte sen. Saatte mestaruuden itsestänne ja seisotte meidän joukossamme ja kanssamme ja pystytte osoittamaan, mitkä osanne ovat palvelleet suurinta tarkoitusta. Tuolla hetkellä käsitätte, että osoitatte jokaista osaanne, jokaista kohtaamaanne kokemusta, jokaista voittamaanne vaikeutta ja jokaista kestämäänne kärsimystä - näette niiden jokaisen palvelleen teitä.

Minä, Kuthumi Agrippa, toimitan teille alkemistileiman, osanne joka kohoaa ylös, joka ottaa vaarin kutsusta vapauteen, joka on hyväksynyt, että kohtaaminen "arpaosan" kanssa menneisyyttä, ja nyt se sen sijaan tanssii kohtalon kanssa. Sisäiset paholaiset ja enkelit tapaavat, kohtaavat toisensa ja näkevät, että elämän tosiasioihin ja rakkauden lakeihin sisältyy menneisyytenne kaappien siivoaminen, pimeyden keskellä säteileminen. Se näyttää teille, että olette kaiken aikaa olleet aitojen sielujen polulla.

Menneisyyden tulkitseminen auttaa teitä elävöittämään henkeänne ja se paljastaa teille, miksi on niin välttämätöntä, että te ette koskaan luovu itsestänne, että pyritte edelleen tulemaan yhdeksi sielunne pyhätön kanssa ja että siirtyessänne egon yläpuolelle, tietoisuuden tasot sallivat teidän päästää irti ja antaa Jumalan ja Jumalattaren ohjata teitä. Kaikkeuden henki pyytää huomiotanne. Se on kutsunut teitä kohtaloonne ja se energia minkä olemme nyt maadoittaneet fyysisesti maahanne - koko maapallon poikki - merkitsee tämän uuden valomaailman alkua, kaikkien aikojen toivetta, mikä auttaa teitä pyrkimään todellisen kohtalonne unelmaan. Tämä siirtää teidät niiden leimojen yli, jotka halvaannuttavat teidät kohtaamienne kaksinaisten ulottuvuuksien tuloksena ja näette, että aineen henki elävöittää teidät ja että sydämen mieli on raja itsen ja toisten välillä ja että virtaava luominen on Jumalanne/Jumalattarenne antama oikeus.

Minä, Kuthumi Agrippa, tulen luoksenne nyt elämässänne ja paljastan teille, että elämänne tosiasiat sisältävät mahtavia jalokiviä, tosiasiat jotka paljastavat teille monia totuuksia alkuperästänne. Ja tämä alkuperä osoittaa teille, miten kaikki ihmiset ovat olleet ansassa, miten kaikki ihmiset on saatettu harhakuvaan, mikä on nokkelasti vakuuttanut heidät voimattomuudestaan ja arvottomuudestaan Jumalan ja Jumalattaren rakkaudelle. Näin tuo uni lakkaa ja uuden maailman jumalainen suunnitelma herää henkiin.

Te olette feenix-lintuja, jotka nousevat tuhkasta. Teidän on tarkoitus olla niitä, jotka kutsuvat toiset liittymään meihin, kulkemaan kanssamme, rakastamaan ja kanssaluomaan kanssamme. Ja tässä universaalissa päivänseisauksessa tänään minä, Kuthumi Agrippa, laitan totuuden miekan maapallon keskukseen. Asetan miekan sen Kristus-munan rakkauden sydämeen, jota pidetään Egyptin mailla. Tämän pisteen kautta kosketan jokaista teitä. Tämän pisteen kautta hyväilen sieluanne. Täällä kiedon siipeni ympärillenne ja lupaan teille, että koskaan enää te ette joudu ansaan, koskaan enää teidän ei tarvitse langeta ihmisen tekemän maailman harhakuvien ansaan - maailman joka on luonut sen, minkä koette olevan elämää. Tämä on lopun alkua, tämä on myös alun alkua.

Olette edelläkävijöitä, kuten Maria Magdaleena sanoi, ja minä, Kuthumi Agrippa, seison niiden solaarienkelien johtajana, jotka ovat ottaneet tehtäväkseen palvella kaikkia teitä, suojella teitä ja opastaa teitä. Virtaavan rakkauden solaarisäteiden kautta aurinko loistaa sydämessänne ja löydätte henkilökohtaiset avaimenne vapauteen.

Tämän vuoksi olemme kutsuneet teitä kaikkia yhteistyöhön, tekemään työtä yhdessä, yhdistymään taas kaikkivaltiaaksi valoperheeksi ja se jälleentapaaminen, jonka olemme pyytäneet toteuttamaan vuoden 2010 lopussa ja vuoden 2011 alussa, merkitsee ihmiskunnalle käännekohtaa, missä kollektiivi yhdistyy uuden maaliman verkkoihin ja jäämäenergioita pidetään aikakapselissa erityisessä merkaba-astiassa, minkä lordi Melchizedek on luonut juuri tätä tarkoitusta varten. Kaikki muunnetaan ja seuraavina vuosina koette tämän lahjat. Kun olette siirtyneet toisiin maailmoihin, näette, miten ne jotka tulevat jälkeenne, korjaavat palkkioita siitä, mitä te olette aloittaneet ja mitä teitä edeltäneet ovat aloittaneet.

Meille kaikille on suuri kunnia seistä kanssanne tänä aikana valomaailmoissa ja pyytää teitä tulemaan kanssamme, liittymään etsintään, paljastamaan totuuden - ja vain totuuden - kaikille, jotka ovat valmiita avaamaan silmänsä ja näkemään, avaamaan sydämensä ja tuntemaan ja avaamaan sylinsä vastaanottamaan.

Käsissänne on lupaus uudesta elämästä. Tämä lupaus on mahdollistanut meille tulemisen tällä tavalla esittäytymään teille. Minä, Kuthumi, maailmankaikkeuden opettaja, valotyöntekijöiden suojelija, olen täällä, olen kanssanne ja kanavieni kautta muistutan teitä ja osoitan teille, että teitä rakastetaan, olette turvassa ja että te olette valinneet polun vapauteen.

Seison tässä ja tarkkailen sydäntänne, katson sieluunne ja näen henkenne olemuksen. Tällä hetkellä lordi Melchizedek aktivoi tulevaisuutenne puumerkin, pyhän leiman minkä on avain sydämenne oven avaamiseen, jotta henkenne voi aina olla vapaa.

Kiitän teitä kaikkia ajastanne. Kiitän teitä kaikkia, että kunnioitatte sielunne kutsua täyttämään sen kohtalon. Minulle on kunnia saada teidät kulkemaan kanssamme ja olemaan fyysisessä muodossa kanavia, jotka vievät eteenpäin sitä, mitä esitämme - näyttävät maailmalle, että Luvattu maa on olemassa ja että uusi tapa elää ja rakastaa ei ole ainoastaan mahdollinen, vaan se tapahtuu jo, koska elätte sitä. Tulkaa kanssamme, kulkekaa kanssamme, palvelkaa ja rakastakaa kanssamme ja näytämme teille maailmat, joista te ette ole edes uneksineet.

Tulkoon kaikesta mikä innostaa teitä, suurimpia mahdollisuuksianne - olkoon ne yhtä kanssanne nyt. Tietäkää aina, että ei ole hetkeäkään, jolloin kuljette yksin, sillä olemme kaikki yhtä ja olemme aina kanssanne kaikin tavoin. Vapauttakoon kosmisten lakien ilmentämä totuus teidät elämään parasta elämäänne ja näyttämään tietä veljienne ja sisarienne vapauttamiseksi. Olkaamme yhtä rakkaudessa, palvelussa ja olemuksessa. Olen Kuthumi Agrippa ja rakkauteni teitä kohtaan on syvää. Adonai.

************

Olen Maria Magdaleena ja palaan hyvin lyhyesti kiittämään teitä kaikkia tämän hetken jakamisesta kanssamme. Tiedän, että Kuthumi on pyytänyt anteeksi lähetyksen keskeytymistä. Haluaisin sanoa sen myös itse. Tietäkää kuitenkin, että se mitä on vastaanotettu tänään, on kanssanne ikuisesti.

Minulle on myös kunnia olla harmoniassa energioidenne kanssa ja olen hyvin innostunut siitä työstä, mitä teemme tulevaisuudessa kokoontuen kanssanne ryhmiin ja työskennellen kanssanne yksilöinä. Tietäkää, että kun matkustamme maantieteellisiin paikkoihin, muutamme Äiti Maan energioita nopeutetulla tahdilla ja hän riemuitsee ja palkitsee teidät tuestanne ja kunnioittaa roolianne maan tilanhoitajina ja parantajina. Olette siunattuja palvelustanne aitoina maan enkeleinä.

Ruumiillistakoon jokainen teistä sen rakkauden ja valon, minkä Äiti/Isä Jumala ulottaa teihin, ja vallitkoon rauha elämässänne.

Olen Maria Magdaleena ja rakkauteni teitä kohtaan on suurta. Kiitos jokaiselle teistä. Au revoir.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< Prev