HomeViestejäJames Tyberonn6.12.2011 - Vetovoiman laki, osa 3/3

6.12.2011 - Vetovoiman laki, osa 3/3

VETOVOIMANLAKI, OSA 3/3
- Milloin ja miten se toimii ja miksi se ei joskus toimi

 
Arkkienkeli Metatronia kanavoinut James Tyberonn (www.earth-keeper.com)
Uutiskirjeestä 6.12.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tervehdys mestarit!
 
Rakkaat ystävät, vetovoimanlain taustalla on tiede ja se on uskomuksenlaki. Uskomuksenlaki hallitsee sitä, mitä luotte elämässänne. Uskomuksenlaissa on liitteenä elämän järjestelyjä, joita suunnittelette ja sovitte itsellenne kasvua varten. Oppitunnit jotka järjestätte itse, täytetään kohtaamalla ja kurinalaisella ponnistelulla.
 
Siksi teidän on oleellista käsittää täysin, että te ette ole koskaan tapahtumien armoilla, teidän avuttomana kohtalonanne ei ole kohdata jotain selittämätöntä, kuten laivan katoaminen merellä. Mestarit, ei psyykkisillä eikä fyysisillä tapahtumilla ole teihin hallintaa.
 
Silloin kun te ihmiset täysin ymmärrätte aivojenne valtavan kapasiteetin sisältää erilaisia ratkaisevia uskomuksia liittyen kokemuksiinne, niin näette, että teillä on ääretön määrä vaihtoehtoja.
 
Mutta te jotka olette jumissa vanhoissa malleissa ja rajoittavissa uskomuksissa, olette juuttuneet ennalta määrättyjen reaktioiden toistuvaan kiertoon, mihin sisältyy alttius estää uudet ratkaisut kieltämällä parempi ajattelu. Jos ette opi menneistä virheistänne, tässä  mielessä kohtalonanne on toistaa niitä. Toistatte tosiaan kiertoa, kunnes opitte, miten saavuttaa Jumalmielen toiminnot. Tämä pätee kaikkiin ihmisiin.
 
Teidän on haastettava itsenne murtautuaksenne vapaaksi.
 
Kolme lakia
 
Vetovoimanlain alaisuudessa on kolme erikseen hallittua prosessia. Näiden kolmen saavuttamiseen on eri kriteerit. Määritelläänpä kunkin lain pääpiirteet.
 
** Vetovoimanlaki: ajatuksilla on taajuus ja ne vetävät puoleensa vastaavia taajuuksia
 
** Uskomuksenlaki: tietäminen epäilyksettä. Voit ilmentää vain sen, minkä uskot mahdolliseksi.
 
** Tietoisen luomisen laki: tietoinen kyky luoda tavoitteita ja tapahtumia moniulotteisella mielellä mer-ka-nassa
 
Sielusopimusjärjestelyt
 
Ja niin taas kerran painotamme empaattisesti, että uskomuksenne heijastetaan muodostamaan yksilöllinen ja ryhmätodellisuutenne.
 
Kuten olemme puhuneet aiemmissa viesteissä tästä aiheesta, on korkeamman itsenne, Jumalmielenne, suunnittelemia tilanteita, joita voidaan nimittää järjestelyiksi tai sielusopimuksiksi, mitkä olette itse valinneet kasvuoppitunneiksi auttamaan teitä siirtymisessä suurempaan viisauteen.
 
Tämän muistutuksen myötä kerromme teille myös, että karma - teidän termeillänne - ei ole korkeammassa mielessä toisille olevaa velkaa. Se on paremminkin velkaa aina itselle, se on jumalaisen itsen tasapainottamista.
 
Vakuuttakaamme teille myös, että jos teillä on jokin päämäärä tai tavoite 3D:ssä, joka olisi ristiriidassa korkeamman itsenne kanssa, se ei useimmiten ilmenny, ellei sitä ole valittu kasvuoppitunniksi. Esimerkiksi jos ihminen haluaa varallisuutta ja sitä käytettäisiin väärin tai se pysäyttäisi kasvuprosessin, korkeampi itse voi estää tuota halua ilmentymästä. Joissain tapauksissa ihmiset joilla on kaikki aineelliset 3D-tarpeet tyydytetty, ovat vähemmän pakotettuja etsimään laajentumista.
 
Rakkaat ystävät, silloin kun löydätte itsenne jonkin kokemuksen rajoituksista, jotka ovat epämukavia tai joista ette pidä, teidän on ymmärrettävä, että te itse loitte tuon näennäisen ongelmatilanteen. Tämän perusoletuksen puitteissa, kaksinaisuudessa on tosiaan lineaarisessa ajassa tilanteita, jotka teidän on kohdattava. Hyväksyy sitä tai ei, niin jokainen olosuhde ja jokainen sitä seuraava tulos - miten vakava tahansa - on ehdottomasti itse luotu.
 
Jos esimerkiksi jossain ääriolosuhteessa tehdään rikos ja yksilö tuomitaan asianmukaisesti vankilaan, nuo teot on kohdattava ja koettava. Tuomittu vanki ei voi useimmissa kaksinaisuuden olosuhteissa vain toivoa sitä pois. Sen sijaan hänen on kohdattava se kaksinaisuus, minkä hän on itselleen luonut lineaarisessa ajassa. Kolmannessa ulottuvuudessa on syyn ja seurauksen laki, mikä toteutuu.
 
Vastuu teoistanne, mutta myös uskomuksistanne on kasvuprosessinne avainosa tällä oppituntiplaneetalla. Kummakin myöntäminen on ratkaisevaa. Mutta kohtaamalla ne voitte muuttaa maisemaa ympärillänne.
 
Rakas ihminen, sinun on ymmärrettävä, että aina kun pyrit välttämään vastuuta omista toimistasi, teet sen yleensä yrittämällä antaa vastuun, syyllisyyden, jollekin toiselle yksilölle, ryhmälle tai aatteelle. Mutta tuossa syyllisen vaihtamisessa annat tiedostamatta myös oman voimasi pois ja luovut omistajuudesta, mikä sallii sinun luoda uudestaan.
 
Tavallaan, kuten olemme jo selittäneet tämän esityksen toisessa osassa, useimmilla teistä vaikeus hyväksyä vastuu teoistanne on halussa välttää tuska ja syyllisyys seuraamuksista, jotka ovat tulosta itse teoista. Te ette halua myötää virheitänne.
 
Mutta vähemmän ilmeisissä, yltäkylläisyyden puutteen ja arvaamattomien suhteiden tilanteissa, teidän ei täydy muuttaa ainoastaan tietoisia ajatuksianne, vaan myös uskomuksia noihin odotuksiin liittyen … ja sitten toimia noiden uskomusten perusteella.
 
Tiedostamaton ohjelmointi
 
Luotte oman todellisuutenne siitä, mitä päätätte uskoa itsestänne ja maailmasta ympärillänne. Piste. Jos ette tarkoituksellisesti ja tietoisesti valitse omia uskomuksianne, teidät ohjelmoidaan tiedostamatta. Omaksutte ne "aivottomasti" 3D-kulttuuristanne, koulutuksestanne ja ympäristöstänne. Jos olette vastuussa ja tilivelvollinen teoistanne, niin miten teillä on varaa olla kyseenalaistamatta uskomuksianne? Se miten määrittelette itsenne ja maailman ympärillänne, muodostaa uskomuksenne, mitkä vuorostaan muodostavat todellisuutenne.
 
Sitten kun täysin ymmärrätte, että uskomuksenne muodostavat todellisuutenne, silloin ja vasta silloin ette ole enää kokemienne tapahtumien vanki. Teidän on yksinkertaisesti opeteltava mekanismi ja menetelmät.
 
Vasta sitten kun uskotte ja ohjelmoitte tuon uskomuksen mitätöimään ja korvaamaan täysin aiemmat virheelliset uskomukset, kolmivaiheisen "myönnä, muuta, toimi" -toiminnan kokonaiskenttä on valmis.
 
Tuossa prosessissa ajatukset on harmonisoitava uskomuksiin ja siitä on oltava seurauksena toimintaa!
 
Niinpä omistamme tämän esityksen loppuosan tietoiselle luomiselle - pitäen mielessä, että teidän on edettävä polulla luodaksenne tietoisesti.
 
Te ette ole olosuhteiden armoilla
 
Te ette ole olosuhteidenne armoilla, mutta tuo uskomus on - mielenkiintoista kyllä - syy siihen, että virheellisesti luulette olevanne. Ottakaa hetki tämän miettimiseen. Kyse on uskomuksenlaista.
 
Jos uskotte, että olette olosuhteiden ansassa, niin olette, kunnes muutatte tuota ydinuskomusta. Olette luojia, jotka opettelevat kanssaluomaan. Olette täällä oppimassa, että voitte luoda ja tosiaan luotte. Yksi avainsyy olemiseenne kaksinaisuuden maapallolla on oppia, miten luodaan vastuullisesti ja tietoisesti. Tämän periaatteen professori on usein tohtori Syy ja Seuraus ja tämä tohtori tekee kotikäyntejä!
 
Korjaatte kylvämäänne satoa ja miten tahansa epämukavaa ja arvaamatonta se onkin, niin sato on keino miettiä, mikä sai teidät siihen.
 
Murtautuminen ulos olosuhteista jotka psyykenne on aiheuttanut, vaatii tietoista ja kurinalaista ponnistelua muutoksen tapahtumiseksi.
 
Avaimena on taas uskomuksenne. Sillä on vähän merkitystä, uskotteko nykyelämänne aiheuttaneen tapahtumat varhaislapsuudessanne vai entiset elämänne, joita kumpaakaan ette tunne voivanne kontrolloida. Nykyiset uskomuksenne ovat aiheuttaneet tapahtumanne, elämänne ja kokemuksenne. Muuttakaa nykyuskomuksianne ja elämänne muuttuu - ei vain nykyisyydessä, vaan vastaavasti menneisyydessä ja tulevaisuudessa. Tämä on uskomuksen luomisvoima.
 
Mestarit, riippumatta valomäärästänne ja siitä, luotteko tiedostamatta vai ilmennätte tietoisesti, ette voi paeta uskomuksianne. Ne ovat entsyymejä, joiden avulla luotte kokemuksenne.
 
Aivojen ja mielen prosessit
 
Mestarit, syy miksi useimmat ilmentämiseen liittyvät kirjat ja kaupalliset opetukset eivät toimi, on siinä, ettei niissä ole ymmärrystä syvemmästä mielestä ja 3D-aivoista. Useimmat niistä liittyvät rahallisen varallisuuden ilmentämiseen ja useimmissa tapauksissa ainoa todellinen ilmentyminen tapahtuu julkaisijalle kirjamyynnistä.
 
On monia vivahteita ja monia piirteitä, joita ei selitetä näissä teksteissä. Silloinkin kun laajennatte mieltä, teidän on optimoitava ja tasapainotettava aurakenttänne kristalliominaisuuteen, mikä sallii toimivan luomisen.
 
Avainkehitysperiaatteet luomisenlakiin pääsemiselle ovat:
 
1) aivojen laajentunut ohjelmointi - tiedosta uskomukseksi
2) egopersoonan kontrollin luovuttaminen korkeamman tietoisuuden Jumalmielelle
3) sähkömagneettikenttätasapainon ylläpitäminen
4) aivolisäkkeen, käpylisäkkeen ja kateenkorvan mer-ka-na-puolen aktivoiminen
5) tasapainon ja selkeyden ylläpitäminen
 
Teidän on oleellista ymmärtää, että 3D-aivot, fyysiseen 3D-biologiaan liittyvä egopersoona, on ohjelmoitu selviytymiseen ensisijaisena koodauksenaan. Selviytymiskoodi tuo varoitussignaaleja, jotka koetaan usein pelkona ja epäilyksenä. Etumieli, egopersoona, on suunniteltu hallitsemaan 3D-tietoisuuttanne, sallimaan lineaarisen ajan virtaaminen ja selviytyminen fyysisellä tasolla. Haasteena on, että nousemiseksi 3D-tietoisuuden yläpuolelle teidän on noustava pois egotietoisuudesta ja virrattava Jumalmieleen sielun tyyssijassa - portti Jumalmieleen.
 
Aivot ovat 3D:ssä ja mieli on korkeampaa ulottuvuutta ja korkeammassa mielessä on jumaluutenne. Aivot toimii 3D:ssä ja tavallaan sen 3D-ohjelmointi on jokseenkin hallitsevaa kaksinaisuuskentässä.
 
Se toimii rajoittuneemmassa ajatusmallissa ja laajentuaksenne mieleen ja yhdistyäksenne todelliseen luovuuteenne teidän on toimittava laatikon ulkopuolella.
 
Tavoitteidenne selkeys
 
Määrittelyn selkeys on tärkeää luomisessa. Te ihmiset sitoudutte vain osittain toiveisiinne "Jonain päivänä minä" -haavemaailmassanne. Tämä on kuin osittaista tietokoneen ohjelmointia. Onko mikään ihme, ettei sitä tapahdu?
 
Jonain päivänä matkustan, jonain päivänä olen rikas, jonain päivänä toteutan unelmani - sitten näistä tulee pelkästään "ehkäpä", joka laitetaan etäälle. Niinpä se mitä pyritte luomaan, pysyy aina etäällä, ohjelmoimananne "jonain päivänä". Ette sijoittaneet sitä nykyisyyteen. Kyllä, unelma on ensimmäinen osa, mutta sen on oltava selkeä, ytimekäs ja tiettyjen toimien on seurattava sitä.
 
Aivoissanne on kaksi puoliskoa, toinen käsittelee älyä ja toinen tunnetta. Aivot toimii biokemiallisten aktivointien ja ärsykkeiden avulla. Ajatusohjelman selkeys ja intensiteetti on äärimmäisen tärkeä, jotta siitä tulee uskomus.
 
Aivonne ovat nimittäin elävä 3D-tietokone. Sitä on käsiteltävä määritellyin ehdoin. Se ei toimi sanomalla "ehkä" tai "voinko?".
 
Esimerkiksi jos joku vietäisiin syvään hypnoosiin ja häneltä kysyttäisiin: "Voiko mieli parantaa sairauden tässä kehossa?", vastaus olisi "kyllä". Mutta se on empiirinen vastaus siihen, onko mielen mahdollista parantaa keho. Se ei ole parantamista.
 
Jalo polku
 
Jokainen ajatus tuottaa biokemiallisen entsyymin. Tuo entsyymi toimii fyysisyydessä ja ei-fyysisyydessä, synkronissa ohjelmoinnin kanssa. Yksi poikkeus "Pyydä ja saat" -käsitykseen on, että ellei pyyntöä kanavoida sisältä, synkronissa korkeamman mielen kanssa, sillä voi olla vain vähän vaikutusta.
 
Ihminen polulla, suhteellisen kehittyneessä tietoisuustilassa, voi hyvinkin neutralisoida korkeammasta näkökulmasta ne halut, jotka haittaisivat edistymistä. Siten on olemassa neutraali suodatus armontilassa oleville. Tavoitteiden on oltava arvokkaita.
 
Jaloin tavoite on oppia elämän mysteerejä, saavuttaa viisautta ja mestaruus. Mutta näiden tavoitteiden saavuttamiseksi teidän on otettava tiettyjä paineita ja stressejä, jotka verottavat. Se vaatii kurinalaisuutta ja tahtoa.
 
Jos olette laiska, ette pääse perille. Teidän on otettava itsellenne tehtävä saavuttaaksenne sen. Niinpä yritys luoda haasteeton elämä voi olla vahvassa ristiriidassa elämän oppimistarkoituksen kanssa. Tavoitteissa on haasteita. Mestarit eivät suunnittele haasteettomia elämiä.
 
Mieli on rakentaja
 
Mieli on rakentaja ja keskittynyt tahdonvoima on aktivoija. Mitä enemmän vastuuta otatte, sitä enemmän taajuutenne lisääntyy.
 
Aivojen ohjelmoimisen oppiminen on oleellista. Aivot ovat biologinen tietokone, jossa on syntymästä saakka syvälle juurtuneet 3D-suodattimet ja 3D-ohjelmat. Ellette syntyneet tiibetiläiseen luostariin, ohjelmointinne on tullut yhteiskunnallis-kulttuurillisesta iskostamisesta, kuten sitä kutsumme. Suurin osa yhteiskunnallista ohjelmointia opettaa teitä hyväksymään hyvin rajoittuneen näkemyksen ihmisen olemassaolosta ja kyvyistä.
 
Teidät on opetettu uskomaan vain se, mitä voitte aistillisesti havaita näkö-, kuulo-, maku-, haju- tai kosketusaistinne kautta.
 
Rakkaat ystävät, tietäkää, että fyysinen aineen maailma minkä näette ympärillänne, on "kuvasto", mitä tulkitsette ja heijastatte aisteilla. Se vastaanotetaan silmiin ja siirretään näköhermoa pitkin aivoihin. Se mitä vastaanotetaan, stimuloi neuroneja ja vaste tapahtuu biokemiallisena reaktiona, joka on luonteeltaan lämpöä.
 
Koska yleensä uskotte, mitä näette, haistatte, maistatte tai kuulette, niin hyväksytte sen, uskotte sen todeksi. Sitten päätätte, miellyttääkö se teitä vai ei. Aivot vapauttaa sitten neuroneja pitämisen tai ei-pitämisen perusteella. Näin todellisuutenne ja vetovoimanne toimii. Periaatteessa tunnette vetoa ihmisiin, jotka ovat viehättäviä, joilla on melodinen ääni ja jotka tuoksuvat hyvältä! Fyysinen aistillinen kehonne sanoo kyllä tai ei.
 
Tavallaan aivot joko hyväksyy tai torjuu ideat ohjelmaparametrien mukaan. Todellisuudessa aivot ei kykene erottamaan todellista tapahtumaa ja psyykkistä tapahtumaa, kuten uni. Moniulotteisessa mielessä nämä kaksi ovat sama asia.
 
Ja vaikka ihmisaivot kykenee vastaanottamaan informaatiota ja taajuuksia paljon 3D:n yläpuolelta, useimmat ihmiset ohjelmoivat ne torjumaan kaiken, mikä ylittää aistien 3D-taajuuden. Näin aivotietokone vastaanottaa vain sen, mitä sen sallitaan vastaanottaa.
 
Näin rajoittava ohjelmointimalli jossa aivojenne ainoat aktivoituneet osat ovat isoaivojen oikea ja vasen puolisko sekä osia pikkuaivoista, muodostaa ja käyttää hyväkseen vain noin 10-12% aivoista. Aivotoiminta ja -prosessit aivopuoliskojen kuoressa (neo cortex) suorittavat päätoiminnan fyysisessä ulottuvuudessa.
 
90%:n valtaosa aivoistanne jää käyttämättä, aktivoimatta ja se on ohjelmoitu lepotilaan. Tämä johtuu siitä, että kaikki ajattelu mikä ei sovi kulttuuriohjelmointinne tai oppijärjestelmienne rajattuihin ajatteluohjelmiin, estetään automaattisesti.
 
Uskomushorisonttinne laajentaminen
 
Tässä on yksi suurimmista syistä, miksi vetovoimanlaki ei toimi teillä: rajoittuneet uskomukset rajoittuneen ajatteluohjelmoinnin vuoksi. Tällainen ahdasmielisyys on sulkeutumista sille suurelle mahdollisuudelle, että mitään on sen pienen taajuuskaistan ulkopuolella, mikä voidaan havaita fyysisen 3D-kehonne viidellä aistilla.
 
Miten siis laajennatte aivoja? Miten avaudutte mielelle? Miten ohjelmoitte tietokoneen uudestaan?
 
Vastaus on yksinkertainen, mutta näyttää vaikealta esteeltä monien teidän ylitettäväksi. Se tehdään tekemällä. Se tehdään tutkimalla ja opiskelemalla ja halukkuudella avautua.
 
Vastaavasti halu laajentua vetää puoleensa voimakkaita ajattelutaajuuksia, mikä sallii laajentumisen. Ja sitten joka tilanteessa missä avoimesti hyväksytte ajatuksen, mikä ylittää hyväksytyt rajanne, tuo ajatus aktivoi vielä yhden osan aivoistanne tarkoitukselliseen käyttöön.
 
Joka kerta kun teette tämän, tuo laajentava ajatus tarjoutuu "kuljettajaksi" uskomuskenttänne laajentamiseksi ja suuremman kosmisen pohdinnan sallimiseksi. Tämä prosessi vetää vilpittömästi toistettuna puoleensa uusia ajatuksia tutkimisen ja meditoinnin myötä. Vastaavasti tämä kierto aktivoi aivojenne muita osia laajentumaan, uuteen ohjelmointiin ja uuteen vastaanottoon hyväksymällä selkeän mielen mer-ka-nassa.
 
Silloin kun ette epäile, kun tiedätte ehdottomasti … se on uskomus. Laajentuneen mielen kautta aloitatte kohtalonne luomisaskeleet.
 
Miten laajennatte toiminnallisesti aivoja ja avaatte ovia Jumalmieleen?
 
Sitä ei tehdä yhdessä valaisevassa oivallusvälähdyksessä. Se ei ole yhden askeleen jumalainen voitelu. Pyhä polku ns. valaistumiseen saavutetaan tarkoituksellisin askelin.
 
Metafysiikassa on monia, jotka haluavat avata tiedon kirjan ja hypätä kaiken muun yli viimeiseen lukuun. Homma ei toimi niin.
 
Se alkaa itsetutkiskelulla, huolellisesti tarkistamalla, mikä toimii ja mikä ei toimi teillä. Tässä menetelmässä sallitte uusien ja laajentavien ideoiden tulla aivoihin Jumalmielestä korkean taajuuden ajatteluna. Sitten prosessoitte ja pohdiskelette sitä. Koette uuden käsityksen hyväksymällä sen, toimimalla sen mukaisesti. Kehitätte sitä ja "ajatte" sitä tunteella ja elätte uuden informaation tiedoksi ja viisaudeksi.
 
Häiriö kentässä
 
Useimpien ihmisten ongelma ei ole uskomustensa muuttamisessa, vaan 3D-mielen ohjelmoinnin sokeassa hyväksymisessä. Voitte ajatella positiivisia ajatuksia, ajatella positiivista muutosta, mutta jos syvemmässä mielessänne epäilette niiden tapahtumista, niin niitä ei tapahdu.
 
Epäily on yksi tukos, joka estää halujenne ilmentymisen. Jos epäilette, te ette usko. Epäily saa aivoissa aikaan biokemiallisen reaktion. Se aktivoi aivoissa "neuronikuljettajan", joka virtaa aivolisäkkeestä käpylisäkkeeseen ja estää porttia avautumasta. Epäilyä on, koska te ette usko.
 
Kuten olemme maininneet, egopersoona-aivojen selviytymisohjelmointi käyttää kaksinaisuudessa pelkoa varoitusjärjestelmänä. Kuitenkin tuon kaksinaisuuspiirteen kaksiteräinen miekka on, että asiayhteydestä irrotettu pelko voi muuttua moniksi negatiivisiksi tunteiksi, mm. masennus, epäily, viha, mustasukkaisuus ja itsehalveksunta. Nämä ovat ytimeltään pelon aspekteja ja pelko luo häiriön aurakenttään ja se voi johtaa auravuotoon. Kuten Metatronisissa avaimissa opetetaan, ihmisauran on oltava ehjä vahvistuakseen mer-ka-naksi. Halkeillut tai "häiriintynyt" energiakenttä ei kykene toimimaan optimaalisesti luomisenlaissa.
 
Biokemiallinen prosessi
 
Kaikki ihmiset ovat sopimuksen mukaisesti makrotasolla luoneet massakentissä yhdessä ne uskomusajatuskuvat, joita on ympärillänne. Niitä heijastetaan yksilöllisesti valomääränne mukaisesti. Nämä ilmentyvät fyysiseen todellisuuteen.
 
Tähän liittyy fyysinen prosessi. Ajatustaajuudet vastaanotetaan digitaalisesti ja ne kuljetetaan biokemiallisesti välittömästi aivoihin.
 
Mielen entsyymit ovat yhteydessä käpylisäkkeeseen. Käpylisäke vastaanottaa ne geokoodattuina valolähetyksinä. Jokainen kuva, jokainen ajatus tulkitaan ja lajitellaan energiapuumerkkinsä mukaisesti. Niiden on päästävä läpi uskomusohjelmaparametreista, sitten kun ne on vastaanotettu käpylisäkkeeseen. Aivonne valikoi, mikä määritellään todeksi tai epätodeksi, uskottavaksi tai epäuskottavaksi, aivoihin ohjelmoidun valomäärän mukaan. Biokemikaalit tuotetaan hyväksyntä- tai torjunta-ainesosan kanssa. Nämä avaavat tai sulkevat vastaavasti portin korkeampaan mieleen.
 
Nämä biokemikaalit lähetetään koodattuina neuroneina ja ovat tämän ajatusenergian jakelumekanismi, mikä sisältää kaiken koodatun datan, mitä tarvitaan minkä tahansa kuvan tai ajatuksen tulkitsemiseen fyysiseen todellisuuteen tai sitten ei.
 
Ajatukset jotka ovat yhteneviä uskomusten kanssa, siirtyvät kopioimaan sisäisen kuvan aivoihin ja fyysisen kehon jokaiseen hermosyyhyn. Nämä ovat sitten alkutuli uuden todellisuuden muodostamiseen. Käpylisäke vastaanottaa valotaajuuden kautta jokaisen ajatuksen, jokaisen kuvan, jolla on valokoodattu taajuus sen värähtelyaaltomallin mukaisesti.
 
Seuraava askel kulkee selkeän mielen aikomuksen kautta ja tahdonvoimaa "ajaa" tunteen ja tuntemisen kiihtyminen.
 
Tämän jälkeen fyysinen keho vapauttaa tavoitteen digitaalikoodina "ylevään" kehoon, ehjään aurakenttään puolikiinteänä ja -jähmeänä valokoodina, mikä heijastetaan ja kiihdytetään chakrajärjestelmästä.
 
Auran on oltava ehjä ja optimaalinen 13-20-33-kierrossa ja -ulottuvuudessa. Sitten se kulkee mer-ki-van kautta mer-ka-va- ja sitten mer-ka-na-kenttään. Kaikki tahdon aikaansaamana. Se selkeys ja intensiteetti minkä laitatte ajatushalun tai tavoitteen taakse, määrää suuressa määrin sen materialisoitumisen välittömyyden. Sitten kun opitte tietoisen luomisen mekanismin, on oleellista hyödyntää aidon halun moottoria kuvavisualisoinnin ja tunteen kanssa, fyysisen ilmentymisprosessin loppuunsaattamiseksi.
 
Tietoisen luomisen laki
 
Teissä ei ole yhtään fyysistä kohdetta eikä elämässänne ole yhtään kokemusta, mitä ette ole luoneet. Tähän sisältyy fyysinen muotonne, kehonne. Mestarit, omassa fyysisessä kuvassanne ei ole mitään, mitä te ette ole tehneet. Itse asiassa, jos pystyisitte tarkastelemaan itseänne toisilla elämävierailuilla, yllättyisitte siitä, miten samanlaisia fyysisiä ominaisuuksia luotte ns. peräkkäisissä elämissä.
 
Silloin kun teillä on jumalaista viisautta, voitte luoda rajattomasti valtakuntia. Silloin kun teillä on tietoa, ei ole mitään pelättävää, sillä ei ole mitään asiaa, elementtiä, periaatetta tai ymmärrystä, mikä voi koskaan uhata tai orjuuttaa tai pelotella teitä. Silloin kun pelolle annetaan tietoa, sitä kutsutaan valistumiseksi.
 
Teillä on luontainen olemisrytmi fyysisyydessä ja ei-fyysisyydessä. Ne ovat valve- ja unitilanne. Unet ovat yksi suurimmista luonnollisista terapioistanne ja avuistanne, sisäisten ja ulkoisten todellisuuksien ja universumien välisinä yhdistäjinä.
 
Normaali tietoisuutenne hyötyy retkistä ja levosta noissa ei-fyysisissä kentissä, joihin menette nukkuessanne, ja ns. unitietoisuus hyötyy myös toistuvista retkistänne fyysisen aineen valvetilaan.
 
Mutta kerrotaanpa teille, että "kuvasto" minkä näette kummassakin, on perimmiltään mielen tulkintaa ydintietoisuusyksikköjen digitaalisista taajuuskentistä. Taajuus mitä aivonne vastaanottavat, on itse asiassa digitaalikoodia, kristallisia symbolikuvioita (sukua niille, mitä sanotaan X:ksi ja O:ksi), minkä tulkitsette ja käännätte kuviksi ja tunteiksi.
 
Teidän ei ole yhtä vaikeaa hyväksyä, että luotte unenne, kuin hyväksyä, että luotte myös fyysisen todellisuutenne - mutta luotte molemmat. Määräätte myös, onko kumpikin totta vai ainoastaan toinen.
 
Epäilystukoksen korostamista vielä
 
Ongelmana useimmilla ihmisillä siinä, etteivät he muuta uskomuksiaan, on sokea mielen 3D-ohjelmoinnin hyväksyminen. Voitte ajatella positiivisia ajatuksia, ajatella positiivista muutosta, mutta jos syvemmällä mielessänne epäilette sen tapahtumista, sitä ei tapahdu.
 
Niinpä palaamme ohjelmointiin ja sen vaikutukseen ilmentämisessä vetovoimanlain puitteissa. Epäily on yksi tukos, joka estää toiveidenne ilmentymisen. Jos epäilette, te ette usko. Epäily saa aikaan aivoissa biokemiallisen reaktion. Se aktivoi aivoissa neuronikuljettajan, mikä virtaa aivolisäkkeestä käpylisäkkeeseen ja estää porttia avautumasta. Epäilyä on, koska ette usko. Sama prosessi tapahtuu uskomuksen hyväksynnässä - vapautuu hormoneja, joilla on vielä tunnistamaton toiminto ovien avaamisessa korkeampaan mieleen, silloin kun ajatusvalokoodi on hyväksyttyjen parametrien puitteissa ohjelmoinnissanne. Ymmärrättekö?
 
Käpylisäke
 
Kautta aikain on tiedetty, että käpylisäke on liittymä korkeampien ulottuvuuksien ja fyysisen maailman välillä. Sen voidaan siten sanoa olevan portti egopersoonan, aivojen ja Jumalmielen välillä. Sellaiset metafyysikot kuin Descartes ja Edgar Cayce ovat nimittäneet sitä sielun tyyssijaksi.
 
Käpylisäke on suunnilleen tammenterhon muotoinen ja sen pintakuvio on kuin sulkeutuneella männynkävyllä. Monet muinaiset viisauskoulut tunnistavat sen ja ymmärsivät sitä. Käpylisäkettä on itse asiassa kuvattu monissa hieroglyyfeissä Egyptissä ja muinaisessa Babyloniassa, sijoitettuna Osiriksen kantaman tiedonsauvan päähän. Osiriksen sauva paljastuu kahdeksi kobraksi, jotka ovat kietoutuneet kierteeksi ja kohtaavat sauvan päässä, jota kruunaa käpylisäkkeen käpy. Kundaliinin käärme-energian kuvaaja nousee sitten käpylisäkkeeseen. Monien Buddha- ja Shiva-patsaidenne päässä on uurteinen "lakki", joka on muodoltaan suunnilleen käpylisäke. Myös Vatikaanin lippuvaakuna kuvaa käpylisäkettä männynkäpynä. Sen merkitys on tosiaan tunnistettu ja kerromme teille, että ylösnousemuksessa kristallinen käpylisäke vahvistuu.
 
Käpylisäke on alkuunpanija kehittyneen tiedon ilmentämisessä todellisuuteen. Käpylisäke toimii yhdessä aivolisäkkeen kanssa sillan ja portin avaamiseksi fyysisen ja ei-fyysisen, aivojen ja mielen välille. Mihin tahansa tietoon sallittekin itsenne uskoa, siitä voi tulla todellisuutta vain käpylisäkkeen avatessa ensin portin jumaluuteen. Se tekee tämän tulkitsemalla ajatustaajuuden biokemialliseksi lämpösähkövirtaukseksi kehon läpi ja avautumalla mieleen.
 
Ihmisaivonne transformoivat tuottamanne ajatukset tuhansiksi biokemikaaleiksi joka sekunti. Kaikki tavallisten aivojen ajatukset eivät saavuta korkeampaa mieltä, kuten olemme selittäneet.
 
Kerromme teille taas, että sisäeritysjärjestelmä aktivoituu ylösnousemuksen kristallienergiaksi. Erityisesti käpylisäke, aivolisäke ja hypotalamus toimivat kristallien vastaanottajana ja välittäjänä ja liittymänä mer-ka-na-kenttään, aineessa ja antiaineessa, fyysisessä ja ei-fyysisessä jumalaisen liittymän harmonisessa kierrossa. On hyvä tutkia aktivointiprosessia mer-ka-na-tilan viisauden monisyisenä puolena.
 
Kerromme teille uudestaan, että sisäeritysjärjestelmä aktivoituu ylösnousemuksen kristallienergiaksi. Erityisesti käpylisäke, aivolisäke ja hypotalamus toimivat kristallien vastaanottajana ja välittäjänä ja liittymänä mer-ka-na-kenttään, aineessa ja antiaineessa, fyysisessä ja ei-fyysisessä jumalaisen liittymän harmonisessa kierrossa. On hyvä tutkia aktivointiprosessia mer-ka-na-tilan viisauden monisyisenä puolena.
 
Jumalmieli
 
Jumalainen viisaus tulee Jumalmielestä ja silloin kun annatte mielen ottaa ohjakset egopersoonasta, saatte viisautta jumalaisesta luovuudesta. Tämä on tiedosta tiivistettävää viisautta, mikä antaa teille kyvyn astua luomisenlakiin. Sitten kun olette astuneet, tietäkää, mitä haluatte luoda, ja ryhtykää toimeen sitä kohti.
 
Ihmiskeho on instrumentti, mitä voidaan käyttää pääsemiseksi jumaluuden hämmästyttäviin ja poikkeuksellisiin energioihin. Mutta jumaluuteen pääsemiselle on omistettu periaatteita. Sitten kun keho on hienoviritetty, viisautta saavutettu ja aura pysyy tasapainossa mer-ka-nan saavuttamiseksi, luomisenlain ovet avautuvat uskomuksen- ja vetovoimanlain kautta.
 
Tämän tapahtumiseksi kaikkien järjestelmien on toimittava tasapainoisessa synkronissa. Jos käytätte kehoanne fyysiseen tyydytykseen sen sijaan, että käyttäisitte sitä instrumenttina jumaluuden saavuttamiseen, korjaatte kylvämäänne satoa.
 
Lopuksi
 
Olette aina jokaisen kokemuksenne mestari. Myös hylätyimmissä, näennäisen avuttomuuden tiloissanne olette tuon kokemuksen jokaisen hitusen kirjoittaja.
 
Jos kuitenkin käytätte päättäväisyyttä ja viisautta myöntämällä vastuun pohtia tilannettanne ja tutkia uutterasti lakeja, joille oleminen muodostuu, niin teistä tulee viisas mestari, joka ohjaa energioitaan älykkäästi ja muokkaa ajatuksia arvokkaaseen keskittymiseen ja oivaltamiseen.
 
Ajatus vetää puoleensa toisia. Positiivinen energia vetää puoleensa lisää positiivista energiaa. Älykäs ajatus vetää puoleensa toisia. Vastaavasti velloessanne itsesäälissä, masennuksessa ja huonon itsetunnon kysymyksissä, vedätte lisää näitä luoksenne. Se on vetovoimanlaki.
 
Sellainen on tietoinen ihminen, mestari, ja voitte kehittyä näin vain löytämällä sisältänne tietoisen luomisen lait - minkä löytäminen on täysin säädeltyä tiedettä. Kyse on soveltamisesta, itsensä analysoinnista ja kokemisesta.
 
Mestarit, kuten on sanottu, olette voimakkaita henkiolentoja, joilla on ihmiskokemus. Olette todellisuudessa suurenmoisia voiman, älykkyyden ja rakkauden olentoja. Sitten kun löydätte sen, teistä tulee omien ajatustenne johtaja ja näin teillä on avain joka tilanteeseen. Mer-ka-nassa optimoitte vetovoimanlain, uskomuksenlain ja luomisenlain, jotka ovat jokaisen teidän sisällä olevan Jumalan kykyä - transformoivia ja uudistavia agentteja, joilla voitte tehdä, mitä haluatte.
 
Voitte tosiaan tarkoituksellisesti ilmentää maailmanne ja näin tehdessänne kokea sen, mitä sanotaan taivasten valtakunnaksi. Tietoinen luominen on kohtalonne ja voitte kaikki tehdä elämästänne sen kultaisen kokemuksen, mitä vastuullisesti haluatte.
 
Olen Metatron ja kerron teille nämä totuudet. Olette rakkaita.
 
Ja niin se on … Ja niin se on …
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >