HomeViestejäJames Tyberonn31.3.2010 - Santa Fe - kultaisen "PAXin" pyörre

31.3.2010 - Santa Fe - kultaisen "PAXin" pyörre

SANTA FE - KULTAISEN "PAXIN" PYÖRRE

Arkkienkeli Metatronia kanavoinut James Tyberonn ( www.earth-keeper.com)
Uutiskirjeestä 31.3.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys rakkaat, olen Metatron, valonherra. Tervehdin teitä kaikkia ehdottomassa rakkaudessa!

Maailma nopeutuu ja uudistuu nyt. Kaikki nopeutuu, aika nopeutuu, kun ylösnousemus lähenee. Kun aika muotoutuu uudelleen, se muotoilee myös ihmistietoisuutta, tietoisuutta konkreettisista ja epäkonkreettisista luonnonvoimista sekä maanpinnasta.

Tämä on todellakin ihmeiden kausi radikaalin transformoitumisen ajassa eikä sillä ole merkitystä, tukeeko ihmiskunta massana laajentavaa muutosta vai onko se sitä vastaan, koska progressiivinen evoluutiopurkaus kiihdyttää ohi nopeammin tänään, kuin se kiihdytti eilen. Sillä ennustettu ylösnousemus lähestyy nyt.

Ja niin mestarit, kun maapallo transformoituu, niin tietyistä alueista maan päällä tulee merkittäviä erityisportaaleja. Santa Fe on sellainen alue.

Tämä alue on pitkään tunnettu ainutlaatuisesta ja voimakkaasta energiastaan. Se tehdään mahdolliseksi hyvin ainutlaatuisessa verkossa. Siksi alueet Santa Fen ja Crestonen välillä ovat vetäneet henkisiä ryhmiä ja suojelijoita vuosisatojen ajan, mukaan luettuna buddhalais-, karmeliitta- ja hinduluostareita sekä useita tiibetiläis- ja zen-keskuksia ja joukon henkisiä yhteisöjä.

Merkittäviä voimasolmuja ovat Crestone Needle, Mt Trucha, Mt Wheeler ja Ojo Calienten pyhät lähteet. Kuitenkin paikan verkko on kehittymässä ja muuttumassa suuremmaksi kokonaisuudeksi. Energia transformoituu kultaiseksi PAXiksi.

PAX, niin kuin me kuvaamme tässä esityksessä, on äärettömän korkean elämänvoiman pyörreportaali, eksponentiaalisesti voimakkaampi kuin useimmat planeetan voimakkaat voimasolmut - niin keskittynyt "akaasisen" voiman alue, että yhtenäinen ajatus sen rajojen sisäpuolella pystyy muuttamaan, luomaan ja ilmentämään valitun todellisuuden yhdistyneen theta-ajattelun kautta. Tämä nimittää PAXin luomispisteeksi. Ja ne ovat olleet poissa planeetaltanne monia vuosituhansia. Viimeisen PAX-pisteen poistivat aioneita sitten ylösnousseiden mestareiden syyrialais-plejadilainen allianssi, kun planeetan valomäärä väheni surullisesti. Mutta kerromme teille ilolla, että ylösnousemusenergiat aktivoivat pian taas kultaisen PAXin. Tosiaankin yksi virstanpylväs ihmiskunnan ja rakkaan maapallon valmistumisessa. Santa Fen kultainen PAX aktivoidaan ensimmäisenä.

Uudistuminen: Rauhan ja sovinnon pyramidi

Atlantiksen kultaisella aikakaudella, noin 25.000 vuotta sitten lineaarisella ajalla mitattuna, rakennettiin valtava pyramidikompleksi Santa Fen alueelle, lähelle nykypäivän Mount Truchaa. Se oli syyrialais-atlantislainen rakennelma, kuten olivat monet muutkin tuolla tuotteliaalla pyramidikaudella. Sitä kutsuttiin Rauhan ja sovinnon pyramidiksi.

Se rakennettiin juuri tälle paikalle epätavallisen kristallimineralogian vuoksi - kahdeksankerroksista di-oktaedri- ja tri-oktaedrikiillettä, pegmatiittikvartsia ja kristallikultaa, mikä pysyy luontaisena tälle Sangre de Christos -vuorten alueelle.

Oktaedrikiille on mineralogisesti ja geometrisesti hyvin ainutlaatuista. Se on silikaattia, missä on hyvin virheetön pohjajuova, joka muodostaa heksaedri- ja oktaedrikristalleja. Todella pyhää geometriaa.

Tämä elävä geometria yhdistettiin synergisesti pyramidiin luomaan dynaaminen maaverkko tai metatroninen "reshel", joka on luonteeltaan syklinen… tavallaan liikkuva kaleidoskooppi. Rauhan ja sovinnon pyramidi palveli kristalliharmonioiden vastaanottamisessa ja vahvistamisessa, synergiassa harvinaisten oktaedrikristallien kanssa. Pyramidin rakennusteknologia mahdollisti taitetun valon lähettämisen oktaedrikiilteestä sykkivän verkkomatriisin muodostamiseksi.

Kultaiset vinoneliölinssit

Se loi vinoneliölinssit alueen ylle, mitkä yhdistettäessä keskittyneiden theta-ajatusvärähtelyjen kanssa muuttivat sekä maan että ihmisten tiheyttä omalla vaikutusalueellaan. Se kommunikoi muiden pyramidi-PAX-pisteiden kanssa, jotta voitiin tuolloin kontrolloida ihmiskunnan harmonista resonanssia ja haluttua ilmentämistä kahdeksannen oktaaviaallon kautta, kuten sitä kutsutaan.

Meripihkan kultainen valo levisi vinoneliöverkkoon. Sitä kutsuttiin kultaiseksi PAXiksi. (Kuten olemme kertoneet teille aiemmin, pyramidit ovat ikuisia. Kun ne on rakennettu, ne ovat kaikissa ulottuvuuksissa, suhteessa eteerisen sijoituspaikkansa alueeseen. Ne vakiinnuttavat korkeampia energioita ja syöttävät niitä fyysisiin ulottuvuuksiin.)

Rauhan ja sovinnon pyramidi on nyt aktivoimassa ja uudistamassa Kultaisen PAXin New Mexicossa ja Coloradossa, aivan kuten Tolteekkien kumparepyramidit ovat uudistamassa eteerisesti PAXin Arkansasin kristallipyörteeseen ja muihin planeetan avainpaikkoihin samanlaisella tarkoituksella.

Santa Fe on ensimmäinen ja nyt se tulee suureen ja suurempaan värähtelymerkitykseen. Se on pyörreportaalikokonaisuus, mikä muuttuu ja nopeutuu suuremmassa tarkoituksessa, kun ylösnousemus lähestyy. Se on kultainen PAX. Se on nopeutumassa tullakseen äärimmäisen ajatusilmennyksen pisteeksi ja "tulikoepuhdistumisalueeksi". Se aktivoi seuraavien kolmen vuoden kuluessa kaikki muut peräkkäin, yksitellen.

Santa Fe korvaa Sedonaa

Voimme sanoa teille, että kultaisen PAXin elävä, tiedostava pyörreportaalialue (Santa Fe) ottaa joitain vastuita, jotka olivat aiemmin Sedonan kokonaisuudella.

Kultaisen PAXin energia on vielä koristellumpaa eteerisen geometrian monimuotoisuudessaan kuin upean Sedonan pyörteen. Tähän sakka sekä Sedona että Santa Fe ovat pyörineet vastapäivään kulkevassa mallissa.

Santa Fe muuttuu nyt kultaisessa PAXissa indusoimaan sekä myötä- että vastapäivään kulkevan vääntövoiman kaksoispyöreitä. Tämä saa aikaan paljon kevyempää tiheyttä, ominaisuudeltaan antigravitaatiomaista. Energiavaikutus on oktaedrivalon sykettä, mikä pakottaa yhtälailla vierailijan ja asukkaan löytämään parannuksen harmonian kautta. Tähän energiaan on mahdoton jäädä, ellei yksilö löydä tasapainoa tässä energiassa.

Kerromme siis teille, että kultainen PAX muotoutuu vinoneliöalueen ylle, joka keskittyy Santa Fen paikkeille. Se valmistuu vuonna 2010 ja kehittyy epätavalliseksi energiavahvistimeksi, jossa on keskittynyt ulottuvuussisäänvirtaus, mikä muuntaa maan tiheyttä vaikutusalueellaan, ja näin siitä tulee luomisen ilmentämispiste.

Kultainen PAX

Kuten olemme selittäneet, Santa Fen kultainen PAX on ollut aiemminkin tällä alueella. Se aktivoidaan nyt taas fyysisesti, Rauhan ja sovituksen pyramidin avulla. Se on ollut valmisteilla Harmonisesta yhdentymisestä saakka. Tässä auttaa ja tätä valvoo ja säätelee syyrialais-plejadilainen allianssi yhdessä sinisen rodun lemurialaisten kanssa, joista kummatkin ovat hyperulottuvuudessa alueen alla - valtavassa maan sisäisessä tunneli- ja kuilulabyrintissä, mikä verkostoituu mutkikkaasti alueiden alle Mt Truchan, Santa Fen ja Crestone Needlen välillä. Herkemmät kuulevat usein tällä alueella hädintuskin kuluvaa hyminää tai tarkemmin "om-ääntä". Tämä johtuu siitä, että pyramidista lähetetään kristalliharmoniaoktaaveja ja niitä säätelevät tarkoituksellisesti syyrialaiset, kun PAXista ja pyramidista tulee konkreettisemmin toimivia.

Keskittyneen elämänvoiman pisteet

Kultaisen PAXin toimintasovellus on mm. kristalliajatusilmentämisen nopeuttaminen merkana-kehityksessä. Se toimii kahdessa päämoodissa: 1) antenni, vastaanottaja ja vahvistaja elämänvoimapikselille, sille mitä kutsutaan akaasisiksi tai tietoisuusyksiköiksi. Theta-ajattelu tässä keskittyneessä matriisissa on hyvin kykenevää muuttamaan todellisuutta ja ilmentämään valitun todennäköisyyden. 2) Hologramminen moniulotteinen "insertti" kultaisen vinoneliön antigravitaatiokentässä, mikä tekee mahdolliseksi epätyypillisen, nopeutuneen pääsyn maakokonaisuuden samanaikaisiin aikahologrammeihin ja rinnakkaiselämiin.

Se on kuitenkin kaksiteräinen miekka. Se on kirjaimellisesti "kielletty planeetta" -skenaario, missä ajatukset ilmentyvät todellisuudeksi. Mutta älkää pelätkö, se tulee turvapiirteen kera. Ne jotka eivät ole merkanassa, eivät pysty saamaan ilmentämiseen vaadittavia harmonioita eikä kukaan sellainen voi saavuttaa merkanaa, joka ei ole puhdistanut ylisielun moniulotteista ajatusaaltoresonanssia. Ymmärrättekö?

PAX mahdollistaa nopeutetun pääsyn merkanaan intensiivisen "tulikoepuhdistumisen" kautta. Tästä syystä jotkut jotka asuvat alueella, valitsevat nyt joko puhdistuvansa merkanaksi tai (jos eivät) heidät pakotetaan niin epätasapainoiseen tilaan, että he päättävät muuttaa toiseen paikkaan. PAXin epätavallinen energia on äärimmäisen voimakasta ja intensiivistä - kuitenkin rajussa voimassaan petollisen hienovaraista.

Mitä kaikki tämä sitten merkitsee? Maallikkotermein, tämä pyörre-PAX voi sallia ihmisetsijän, jolla on riittävä valomäärä ja joka on merkana-kentässä, ennakoivasti valita ja ilmentää nopeammin halutun elämän ja ominaisuudet, selkeän theta-ajatteluoktaavin kautta.

PAX antaa myös pikaraiteen kristallivalokehoon. Miten? Pakottamalla esiin kaikki jäljellä olevat ongelmat paljon nopeammin, kuin mitä tapahtuisi vähemmän "koristellulla" alueella. Ja monille teille etsijöille, jotka haluatte puhdistaa jäljellä olevat esteet ennen vuotta 2012, tämä on merkittävä resurssi. Tietäkää kuitenkin… prosessi voi olla melkoista vuoristorataa. Se on värikkään selkeä esimerkki siitä, että elävä maapallo uudistuu auttamaan ihmiskuntaa.

Voimasolmut ovat syklisiä

Pyörreportaalirakennelmat ovat dynaamisia. Ne ovat syklisiä ja jatkuvasti muuttuvia ja ne muuttuvat niiden tarpeiden mukaisesti, mitä maapallolla ja ihmiskunnalla on ylläpitääkseen tasapainon, laajentumisen ja kohtalon suuremman luomishallinnan mikro- ja makrotasolla.

Mestarit, planeetan voimakeskusten välillä on jatkuvaa kommunikointia, molemminpuolista muuttumista. Lisäkuvauksena kerromme teille, että maan kosmiset voimasolmut määrittelee suuressa määrin mineralogia niiden ylä- ja alapuolella.

Pyörreportaalikokonaisuudet ovat tonaali-energeettisten liikkeiden verkosto, jotka on yhdistetty sinfonioiksi eikä hiljaisuus erota niitä. Ne limittävät ja reunustavat toisiaan ytimekkäinä aaltoina ja selvinä syklisinä kausina, samalla tavalla kuin luonto esittää teille vuodenaikoja. Vastaavasti tällaiset pyörreportaalikokonaisuudet toimivat toistuvissa sykleissä, planeetan kristalli-sähköisen dynamiikan ja ihmiskunnan valomääräedellytysten mukaisesti.

Ajatusaaltokiihdyttimet

Seuraavien kolmen vuosisadan aikana ihmiset oppivat, miten tietoisesti muutetaan omaa tiheyttään, aktiivisesti vaikutetaan planeetan tiettyjen voimasolmujen suhteelliseen ulottuvuustiheyteen ja PAX-kenttäluomisessa otetaan ennakoiva rooli valitun todellisuuden ja kohtalon ilmentämisessä.

Tietyt kulttuurit menneisyydessä, mukaan luettuna Alta-Ra, egyptiläiset ja tiibetiläiset, olivat tietoisia siitä, miten vaikutetaan suoraan voimasolmujen, kuten niitä kutsutte, transformoitumiseen erityisiksi säteileviksi energiakentiksi, joista tuli jotain metamorfoosin kiihdytingeneraattoria vastaavaa. Tätä kutsuttiin PAXiksi, kuten on kuvattu.

Useita tällaisia muodostetaan nyt. Tästä syystä ohjaamme kanavaa tietyille alueille pitämään tilaisuuksia. Yksi sellainen on Smaragdivuoren alue Arkansasin kristallipyörteessä, Galveston-saaren Moody-pyramidit ja kultaisen PAXin vinoneliöalue New Mexicossa.

Mestarit, kaikkien asioiden ja olentojen tiheys voidaan fyysisesti mitata, mutta ihmiskunta on massana, kuten olemme todenneet, unohtanut, miten muutetaan ulottuvuustiheyttä itsensä ja tulevaisuutensa hyödyksi.

Tämän merkitys on siinä, että puhtaan theta-ajattelun "ärsyke" sulkee tietoisuuskuilun olemassaolostanne aineessa paljon laajempaan antiaineen ja eteerisen aineen ulottuvuuteen. Tämä on tosiaankin kristalli-merkana-toimintaa ja puhtaan ajattelumallin kristallikiteytystä. Se on viimeinen askel. Se on kvanttihyppy ja se on "taikasauva", joka vaatii suurta ja suurempaa vastuuta.

Ylösnousemusalkemia

Tämä ajattelutaso on ylösnousemuksenne alkemiaa. Se tapahtuu selkeässä mielessä ja sitä nopeuttaa sekä merkanan että merkana-voimasolmujen PAX-rakenne. Kaikki pyörreportaalikokonaisuudet toimivat jokseenkin samoissa tehtävissä, mutteivät samalla mekanismilla. Tämä johtuu pääasiassa elävästä maapallosta, mikä määrittelee mekanismit ja ytimekkään mineralogiasyklin tietyissä voimasolmuissa tai maachakroissa. On nimittäin lisäsynergiadynamiikkaa mineralogisen tiheyden ja sen valoenergian välillä, mitä vastaanotetaan niiden ulkopuolelta, ja olisi hyödyllistä ymmärtää myös tämä.

Ja näin sitten kultainen PAX astuu uuteen puhtisykliin ja mainittujen mineralogiareseptorien ulottuvuustiheys vastaanottaa ja välittää tämän metamorfoosin katalyyttejä. Aine on samalla tavalla asteikolla kuin valokin. Aineessa on värähtelykerroksia, jotka voivat olla syklisiä, ja nämä syklit voidaan aktivoida theta-ajattelulla korkeammille asteikoille. Tätä tapahtuu nyt ja se huipentuu seremonioissa, jotka olemme ohjanneet Santa Fehen toukokuussa 2010.

Kuitenkin meidän on tunnustettava, että monet jotka asuvat Crestonin ja Santa Fen alueella, ovat tietäen ja tietämättään työskennelleet monta vuotta valmistellen näitä energioita. Kultaisen PAXin pyörreportaali ulottuu New Mexicon Sangre de Cristos -vuoriston läpi Coloradoon, Crestone Peakin rinnakkaiseen huippukeskukseen.

OJO Caliente -lähteet

Kultaisen PAXin pääsolmu ovat sen elävät vedet. OJO Calienten neloslähteet ovat rooliltaan hyvin ainutlaatuisia. Silloin kun kaikkia neljää käytetään, tapahtuu hyvin suotuisa aurakentän puhdistuminen ja laajentuminen, mikä itse asiassa vahvistaa kentän 13-20-33-kiertoa. Kiinnikkeet poistetaan ja saavutetaan optimaalinen energiavirtaus. Energia vahvistetaan korkeimpaan potentiaaliinsa.

Nämä auttavat kovasti salliessaan aurakentän säilyttää eheytensä PAX-pisteiden lisääntyneissä energioissa.

Vastaanotetulla energialla on kyky parantaa sairauksia ja uudistaa fyysistä kehoa. Vedet ovat eläviä ja kantavat poikkeavaa elämänvoimaa tai akaasiaa. Vettä virtaa 400.000 litraa vuorokaudessa, neljässä erillisessä geotermisessä mineraalialtaassa, muinaisesta maanalaisesta vulkaanisesta akviferista, jonka atlantislaiset tunsivat ja jota käyttävät sinikehoiset lemurialaiset pinnan alla.

Alkuperäiskansat ja aiemmat tutkijat tunnistavat elävöittävät ja parantavat vaikutukset niillä, jotka kylpivät näissä pyhissä, elävissä vesissä.

Alueen maanalaiset sivilisaatiot ovat tosiaankin, kuten mainittiin, hyvin tietoisia lähteistä ja käyttävät ja ylläpitävät aktiivisesti niitä. Kerromme teille, että Alta-Ra-noviisit käyttivät lähteitä auran vahvistamiseen ja seremonialliseen puhdistumiseen vieraillessaan Rauhan ja sovinnon pyramidissa, joka on lähellä nykypäivän Mt Truchaa.

Kultaisen PAXin alueet ovat täynnä maanalaisia tunneleita ja elämää. Tällä alueella Atlantiksen ajan ylistetyt ja myyttiset labyrintit ovat edelleen hyvin toimivia hyperulotteisissa "inserteissä". Hyväntahtoisilla sini-ihoisilla olennoilla ja Sirius A:n väellä on tukikohta tämän alueen alla ja he osallistuvat kultaisen PAXin uudelleen muodostamiseen. Tästä syystä hyvin monet aistivat "hum"-värähtelyä Santa Fen, Truchan, Crestonen ja Ojon alueiden lähellä.

Rauta-, arseeni-, natrium ja litiumlähteiden yhdistelmä on erittäin harvinainen ja yhteisvaikutuksiltaan synergeettinen. Planeetalla ei ole toista sellaista elävien geotermisten luonnonlähteiden mineraaliyhdistelmää. Vedet ovat lämpimiä, 28-42 C-astetta, ja tämä on tärkeä tekijä. Lämpötila tosiaankin lisää imeytymistä sekä fyysisesti että eteerisesti. Näitä on arvostettava henkisesti, kunnioittaen paikan ja vesien elävää henkeä. Menkää veteen vasta pyydettyänne lupaa hiljaisessa meditaatiossa - ei läiskytellen kuin altaassa tai kylpylässä, vaan kunnioittavassa seremoniassa ja rukouksessa. Pyytäkää sitä, mitä halutaan ja tarvitaan korkeimmassa hyvässä, sillä olette todellakin elävässä katedraalissa, pyhän kasteen rituaalipuhdistuksessa.

Raudanpunaiset lähteet

Rautapitoiset kuumat lähteet ovat niiden veriolemus, joita nimitetään pyhiksi ja jumalaisiksi feminiinienergioiksi. Punaisella lähteellä on akselitonaalinen harmonia Chailce Wellin punaisten lähteiden ja Mount Shastan punaisten Jumalatarlähteiden (Stewart-mineraalilähteet) kanssa. Energiat ovat magneettisia ja kantavat kristallista rubiiniolemusta. Apua annetaan immuunijärjestelmän ja verenkierron magneettitasapainon vahvistamisessa. Se on erityisen tehokas aura- ja hormonitasapainon palauttamisessa vaihdevuodet ohittaneille naisille ja feminiinitasapainon "ujuttamisessa" miesten ylimaskuliinisuuteen.

Soodanvalkoiset lähteet

Natriumlähteet edustavat ja kantavat tasapainoisen jumalaisen maskuliinisuuden energiaa ja työskentelevät harmoniassa punaisten lähteiden kanssa. Itse asiassa voidaan sanoa, että nämä kaksi ovat jumalaisessa liitossa sekoittaessaan mies- ja naispiirteet kokonaisuudeksi. Valkoisten lähteiden ioniominaisuus on myös erittäin suotuisa poistamaan aurakiinnikkeitä ja vähentämään tunne-epätasapainoa. Natriumvedet pystyvät auttamaan myös vatsavaivoissa, ruuansulatusongelmissa ja hormonaalisessa epätasapainossa. Täältä on akselitonaalinen yhteys Glastonburyn Swan-lähteisiin ja Mt Shastan Silicate White -lähteisiin.

Arseenilähteet

Arseenivesi toimii niiden negatiivisten tai myrkyllisten ominaisuuksien poistamisessa, jotka heijastuvat etsijän mentaalikehoon. Arseeni on myös hyvin suotuisaa fyysisesti sellaisten ihovaivojen parantamisessa, kuin vamma, rohtuma ja ihoärsytys. Lisäksi vesien pitkäaikainen käyttö auttaa reumatismissa ja niveltulehduksessa. Fyysisen kehon lihas- ja luurakenteeseen lisätään "liukkautta" sen sähköominaisuuksien kautta.

Litiumlähteet

Tämä lähde on akselitonaalisessa linjassa Delfoin litiumvesiin Kreikassa. Nämä vedet avaavat kolmatta silmää ja lisäävät psyykkistä tietoisuutta. Litiumvedet puhdistavat ja avaavat sydän-, kurkku- ja kolmannen silmän keskusta. Vedet auttavat kehittämään yksilössä hyvinvointia, seesteisyyttä ja rauhallisuutta.

Kaikkien neljän kumulatiivinen vaikutus

Kun mineraalit sekoittuvat vaihteleva-asteisesti neljän altaan kesken, tietty peräkkäinen käyttöjärjestys on paras. Naiskehossa olevien pitäisi aloittaa punaisista lähteestä ja sitten mennä valkoiseen lähteeseen ja arseenilähteeseen ja lopettaa litiumiin. Silloin suositellaan minimissään puolta tuntia kussakin ja aina niiden välillä 5-15 minuutin tuuli/aurinkokuivamista. Älkää kuivatko pyyhkeeseen, sen sijaan antakaa tuulen ja auringon kuivattaa mineraalien paremman imeytymisen vuoksi. Mieskeholle vastakkainen aloitusjärjestys: aloittakaa valkoisesta natriumlähteestä ja menkää sitten punaiseen, arseeni- ja viimeksi litiumlähteeseen. Kumulatiiviset edut ovat puhdistuminen, vakautuminen ja kaikkien 12 chakrakeskuksen tasapainottuminen sekä 13-20-33-kierron optimaalinen säätäminen. Mies- ja naistasapainon eheys saavutetaan vesirituaaleissa. Kylpemisseremoniasta saadaan tyyneyden, seesteisyyden ja tasapainon tuntu.

Mestarit, tämä prosessi tosiaankin parantaa ja uudistaa kolmella tavalla - fyysisesti, mentaalisesti ja henkisesti. Yksi rituaalikierros auttaa, mutta suosittelemme toistamaan prosessin kaksi tai kolme kertaa päivässä, kolmesta viiteen päivän jaksolla optimaalisen vaikutuksen saamiseksi. Ja suosittelemme, että ne toistavat tämän kuurin kolme, neljä kertaa vuodessa, jotka etsivät lisää elinvoimaa ja uudistumista. Tällainen optimaalinen ja toistuva käyttö voi poistaa sairauden ja todellakin pidentää ja rikastaa elämää fyysisessä ja henkisessä kehossa. Näiden lähteiden säännöllinen käyttäminen auttaa myös alueen asukkaita saamaan tasapainon ja harmonian PAX-tulikokeen hienovaraisen intensiivisissä energioissa.

PAX maan valokehona

Aivan kuten ihmiskunta siirtyy kristalliseen merkana-rakenteeseen, myös maa siirtyy vastaavasti samanlaisieen kristallirakenteeseen. Sen mukaisesti muodostuu myös PAX-verkkomatriisi avainalueille, joita ei tunnistettu eilen, niin kuin tänä päivänä eikä tunnisteta tänä päivänä yhtä paljon kuin huomenna.

Pohjois-Amerikan alueella näitä ovat Santa Fen, Ashevillen, O'Hara-järven, Herkimer NY:n, Galvestonen, Mount Alban-Oaxacan (Meksiko) ja Mt Magan alue Arkansasissa. Näistä tulee sitten dynaamisia PAX-rakenteita, jotka vetävät tiettyjä etsijöitä energioihinsa ja nopeuttavat merkana-prosessia kaikissa valmistelumutkissa.

Monia muita ilmestyy maailmanlaajuisesti alueille, jotka on aiemmin pantu merkille äskettäisen Kosmisen alkusysäyksen kristallivaiheessa. Kaikki ovat rakenteilla oleva merkana, kristalliajan avainmatriisina. Ja pitäkää mielessä, että merkana-energiat ja -portaalit tehdään mahdollisiksi ja aktivoidaan 144-kristalliverkon kautta. Tämä on yksi kolmoispäivämääräportaalien piirteistä.

Ylösnousemuksen avaintekijät

Monet teistä tuntevat kristalliajan ja sen ulottuvuuslaajennusten olevan aivan kulman takana. Itse asiassa, se on aina ollut täällä ettekä ole tänään etäisyydeltä lähempänä sitä, kuin olitte vuosi sitten. Tämä johtuu siitä, että etäisyys ei ole ulottuvuustodellisuuden tekijä. Mestarit, ylösnousemuskaaren energiat ovat täydessä heilahdusliikkeessä. Maapalloa transformoidaan uskomatonta tahtia ja muutokset vaikuttavat ihmiskuntaan massana.

Ylösnousemus määritellään kahdella tekijällä:
1) laajentunut ulottuvuuksiin pääseminen
2) siirtymien yhtenäiseen kristallikenttään.

Ymmärtäkää kuitenkin, että ylösnousemuksen monimutkaisuudet eivät ole lineaarisia todellisuuksia, jotka vastaanotetaan maahan lineaarisessa ajassa. Tässä yhteydessä ylösnousemus on juuri siinä kohtaa, missä se on aina ollut, kuvaannollisesti ja tosiasiallisesti. Ei-lineaarisen liikkeen termein se ei ole tänään lähempänä kuin vuosikymmen sitten. Tämä johtuu siitä, että ylösnousemus on aina ollut ja tulee aina olemaan. Se on kosminen ehto maapallolle ja näin ihmiskunnalle. Vedätte tämän koko tapahtuman todellisuuteenne hetkellä, jolloin kollektiivivärähtelynne käynnistää sen.

Universumien ja maapallon kaikkeudessa on aina ollut ylösnousemusversio maasta ja ihmiskunnasta "ajan ympyrässä", ilman ennakkouskomusta. Silloin kun ihmiskunnan kollektiivinen ajatusvärähtely innoittuu jumaluuden taajuuteen, ylösnousemus tulee ns. lähemmäs fyysistä todellisuuttanne. Mutta taas kerran, ylösnousemus on aina ollut perimmäinen vääjäämätön todellisuus - se ei ole nyt lähempänä kuin merkana-katsauksen alussa. Ymmärrättekö?

Fyysisten polaariulottuvuuksien kaksinaisuuden (1-3) ja ei-polaaristen ulottuvuuksien välillä ei ole etäisyyttä, mittaa. Kuitenkin kuilu voidaan ylittää oleellisesti nopeammin kuin ennen, kristalliajatteluun yhdistymisen vuoksi. Toisin sanoen, ulottuvuudet eivät ole kiinnitettynä fyysisyyteen, vaan niiden välillä on siltana määrätty taajuus ja ne värähtelevät määrätyssä taajuudessa. Taivaallinen kristallitaajuus yhdistyy maapalloon kristalliverkon kautta ja niiden maan verkkoportaalien PAX-muodostelmien avulla, jotka sallivat kristalliportaalien tulkitsemisen maan päällä. Jokainen niistä on syklisessä tehtävässä auttaakseen sekä maapallon että ihmiskunnan transformoitumista.

Ensimmäinen PAX-integraatio

Kaksi ensimmäistä tällaista PAX-muodostelmaa ovat Santa Fen kultainen PAX ja Mt Magan smaragdi-PAX Arkansasin kristallipyörteessä. Nämä ovat olleet fyysisyydessä aiemmin ja ne "kierrättää" maapallolle nyt Kosminen alkusysäys ja kollektiivisen akaasisen ajatuksen voima. Theta-ajattelu selkeässä kollektiivimielessä on viimeinen askeleenne. Santa Fe tulee taajuudeltaan merkittävämmäksi. Se on pyörreportaalikokonaisuus, joka muuttuu ja nopeutuu, kun ylösnousemus lähestyy. Kerääntykää sitten PAX-verkkoihin ja heijastakaa sitä tulevaisuutta, minkä haluatte tällä planeetalle. Ilmentäkää elämänne!

Ykseystietoisuus

Ihmiskunta on kautta aikain miettinyt elämän tarkoitusta. Tuo tarkoitus on oppia luomisvastuuta. Olette täällä oppimassa, miten ollaan jumalia. Luomassa rakkaudessa! Ykseystietoisuus on avain!

Ykseystietoisuus on avain PAX-luomispisteiden hallitsemisessa. Kun kokoonnutte joukkona näihin keskuksiin, pystytte käyttämään luovan ajattelun theta-aaltoa, mikä muuttaa tulevaisuutta hämmästyttävästi. Ymmärrätte maapallon korkeamman tarkoituksen ja oman roolinne siinä. Muutatte "kaitselmusta", kun tuhansista tulee miljoonia, kaksinaisen elämän korkeamman tarkoituksen kollektiivisessa luomisessa, kun se ilmentyy kristalliseksi nollakentäksi. On aika liittyä yhteen ja näin tapahtuessa kosmisen suunnitelman toteutus käynnistyy. Viestikapula annetaan ihmiskunnalle ja se on tosiaankin sauva, taikasauva. Heiluttakaa sitä hyvin, mestarit. Se on viimeinen askeleenne ylösnousemukseen. Yksi viisaista tietäjistänne sanoi: "Ihmisestä tulee sitä, mitä hän ajattelee." Tämä on PAXin laki. Luokaa hyvin niissä!

Olen Metatron ja kerron teille nämä totuudet. Olette rakkaita.

Ja niin se on.

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >