HomeViestejäJames Tyberonn10.8.2010 - Alfa ja omega: Totuuden ulottuvuus

10.8.2010 - Alfa ja omega: Totuuden ulottuvuus

ALFA JA OMEGA: TOTUUDEN ULOTTUVUUS

Arkkienkeli Metatronia kanavoinut James Tyberonn ( www.earth-keeper.com)
Uutiskirjeestä 10.8.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Kasvimatkoja on käytetty vuosituhansien ajan mysteerikouluissa ja alkuperäiskulttuurien pyhissä seremonioissa. Seuraava kanavoitu informaatio on vastaus niihin moniin tiedusteluihin, joita olemme saaneet viimeisten kolmen vuoden aikana koskien pyhien kasvilääkkeiden käyttämistä "shamanistisissa matkoissa", kuten niitä usein kutsutaan. Alla oleva esitetään päättäväisenä tiedusteluna ja tarkasteluna kiehtovasta aiheesta. Se esitettään objektiivisen neutraalisti, juuri niin kuin se annettiin. Se ei ole sellaisten menetelmien tukemista eikä torjumista, jotka perustuvat yksilön erottelukyvyn käyttöön ja valintaan.

-----------

Tervehdys mestarit! Tervehdimme jokaista teitä ehdottomalla rakkaudella tässä hetkessä.

Mestarit, suuren kardinaaliristin aika on suuren heräämisen ja transformaation aikaa maatasolla. Maa ja sen kaikki valtakunnat ovat siirtymässä suureen ja suurempaan tietoisuuteen. Elämä pitenee kokonaisuudessaan.

Tosiaan sanomme teille, että on vieläkin suurempi elämä, mikä kiertää planeettaanne nyt tässä vaiheessa. Se johtuu suurristin intensiivisyydestä ja on sen tuolla puolen. Se on energiatietoisuus, joka haluaa tulla massatietoisuuskenttäänne. Se on luonteeltaan hienoa valoa. Se ei sisällä logiikkaa, se ei sisällä visiota, se ei ole lupauksen valoa, vaan se on hyvinvoinnin valoa ja sanomme teille, että jos sallitte tämän valon tulla vaikutuspiiriinne, tietoisuuskenttäänne, huomaatte henkenne kevenevän melkein välittömästi ja tämä saavutetaan vain aikomuksella.

Ihmiset etsivät lupausta ja pyrkivät valoon - ja tämä on edellytys. Kuitenkin harvat polulla tekevät työtä saadakseen hyvinvointia ja kerromme teille, että se kunnioittaisi polkuanne, pehmentäisi matkaanne.

Sillä kätkettynä suurristin aaltoihin on hyvinvoinnin hienovaraista loistoa, mikä on nyt enemmän ihmiskunnan saatavilla. Voitte käyttää ja hyödyntää sitä, mutta teidän on kutsuttava sitä esiin ja tultava siksi. Etsikää ja te löydätte. Teidän on sitouduttava hyvinvointitotuuden valoon sisällänne, koska etsittäessä suurempaa tietoa ei aina etsitä tai valita mukaan hyvinvointia, itsensä rakastamista, mutta kristallivärähtelyn saavuttamisessa vaaditaan tekemään sitä samanaikaisesti. Ne täydentävät toisiaan ja kumpikin hyötyisi siitä.

Ja niin aloitamme aiheemme …

Maapallon tietoiset valtakunnat

Ihmiskunta on tietoisin maan kaikista valtakunnista. Kuitenkin ihmiskunta on tällä hetkellä jokseenkin tietämätön suuresta osasta tietoisuuttaan.

Maa itse on taivaallinen tietoisuus ja se tukee monia aistivia tietoisuusmuotoja sisä- ja ulkopuolella. Myös ihmiskunnan tietoisuuden ulkopuolella aistiva maa on kasvava, tietoinen olento, mikä on tällä hetkellä monissa piirteissään tietoisempi ihmiskunnasta ja kosmoksesta kuin ihmiskunta. Koska maapallo hoivaa ja antaa matriisin ihmiskunnan lineaariseen ja ei-lineaariseen maalliseen kokemukseen, ihmiskunnalla on taipumus ajatella maata feminiinienergiana. Todellisuudessa maa on kumpaakin eikä kumpaakaan, kuten tekin.

Maapallon on koti monille valtakunnille ja alivaltakunnille, joilla on symbioottinen suhde toisiinsa sekä ihmiskuntaan ja yhtenäiseen maapalloon. Näiden joukossa ovat mineraalikunta, kasvikunta ja eläinkunta. Jokainen näistä on myös aistiva, mutta ihmiskunta on unohtanut paljon kyvystään kommunikoida ja saada viisauksia ja todellista tukea, mitä kukin näistä tarjoaa.

Kasviviisaus

Ja niin meitä pyydetään puhumaan pyhistä kasviopettajista, sillä tosiaankin näissä on ainutlaatuinen linssi, jota tarjotaan niille, jotka haluavat kokea muinaisaikojen alkemiakoulujen yleistä viisautta.

Se on vain yksi intensiivisen itsetutkiskelun menetelmä. Ja kannattamatta tai tuomitsematta kerromme teille, että se on yksi monista yksilöllisesti erotelluista valinnoista, joka voi johtaa suurempaan tiedostamiseen. Mutta tosiaankin polku, joka on niiden harvojen ulottuvilla, jotka todella haluavat astua totuusulottuvuuteen. Se on lisätulikoe alfaksi ja omegaksi kutsutussa vastakkainasettelussa.

Rakkaat ystävät, kasvikunnalla on ainutlaatuinen kyky olla erityisessä vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, koska sillä on kyky työskennellä suoraan mentaalikentän kanssa - hyvin eri tavalla kuin mineraalikunta.

Mineraali- ja kasvikunta voi olla vuorovaikutuksessa myriadein tavoin avaten auraenergioita ja pitäen tilaa kommunikoinnille ja moniulotteisuudelle. Kuitenkin vain pyhällä kasvikunnalla on kyky mennä fyysiseen kehoon verenkierron kautta. Tämä muuttaa aivoaaltotaajuutta tavalla, mikä sallii päätietoisuuden astua selkeässä tilassa alitajuisen uninäkymän ultraviolettiin, ilman egopersoonan kerrontaa.

Lääkinnällinen kasvivaikutus

Kasvikunta tarjoaa lääkinnällisiä ominaisuuksia, joita mikään muu valtakunta maan päällä ei voi tarjota samalla tavalla. Kasvit kykenevät vaikuttamaan verenkiertonne paineeseen - ylös- ja alaspäin. Tietyt yrtit kykenevät kohottamaan tunteitanne ja mielialojanne. Toiset pystyvät sääntelemään ihmisen aivopuoliskoja ja sen myötä muuntamaan sitä, miten suhtaudutte suurempaan olemukseenne, moniulotteisen mielen tiedostamattomiin puoliin.

Kotoperäiset kulkijayhteiskunnat ovat tienneet tämän vuosituhansia, kuten ovat tienneet myös Egyptin, Lemurian ja Atlantiksen mystiset yhteiskunnat.

He tiesivät suoran kommunikoinnin kautta, että tietyt kasvit pystyivät muuttamaan aivoaaltoja, aivojen värähtelymalleja. Ja näin portit joista oli muuten vaikea astua, avautuivat liitossa pyhien kasvilääkkeiden kanssa.

Näin he oppivat, että silloin kun aivoaaltoja muutettiin, muutettiin myös ajatuksia, ja kun ajatuksia muutettiin, tietoisuus voisi laajentua tai supistua todellisuushavainnossaan. Aivopuoliskot voitiin ikään kuin kääntää kyljelleen ja nähdä eri havaintolinssien kautta.

Ja näin tässä ainutlaatuisessa linssissä ihmisaivojen sisältö muuttuu ja voidaan tarkastella havaintoja, joita laajennetaan tavoilla, jotka ovat lineaarisen aika-avaruuden yläpuolella. Tämän vaikutuksen myötä tarkasta ja normaalin ylittävästä tietoisuudesta tulee sekä mahdollista että todennäköistä.

Havainto-ovet

Ovia avautuu näin toiseen havaintoulottuvuuteen, toisiin todellisuuksiin, ainutlaatuisiin mielen osiin ja se voi antaa suurempia visioita ja luovuuden ja ymmärryksen läpimurtoja, mikä usein sallii syvempien energiatukosten kohtaamisen ja vapauttamisen.

Sanomme sitten, että psykoaktiiviset kasvit voivat auttaa kovasti riippuen yksilön energiasta ja valomäärästä. Joillekin sillä on mittaamaton arvo ja toisille vähemmän. Kyse on valmiudesta, uskomusjärjestelmästä ja yksilöllisestä valinnasta ja arvioinnista.

Kysymys: Muutama vuosi sitten otin ayahuascaa ja näytin menevän monien ulottuvuuksien läpi. Tunsin olleeni tuossa paikassa vuosia, kuitenkin kyse oli vain 5-6 tunnista lineaarista aikaa. Voitko selittää, mitä tapahtui? Oliko se vain mielen kokemus?

Metatron: Se on kumpaakin. Tämä pyhin yrtti sallii astumisen yhteen merkittävään ulottuvuuskerrokseen ja se on totuuden ulottuvuus. Kokemuksen olemus on matkustamista monien ulottuvuuksien läpi, mutta tosiaankin mieli matkustaa - ja matkustaa kauas. Olemus liikkuu, mutta vain vähän. Aivan kuin taivas näyttää muuttuvan joka yö vain vähän, aste asteelta ja kuitenkin se tuo suurta muutosta maatasolle, ayahuascan ulottuvuus tuo valtavan havaintolaajentumisen, mutta se tekee niin yhdessä ulottuvuuskerroksessa ja se on pyhä totuuden ulottuvuus.

Rakas ystävä, olit tosiaan paikassa lineaarisen ajan yläpuolella ja elämäsi katsaus todella kulki 40 kokemusvuoden läpi. Tästä olit terävän tietoinen ja se oli osa suurta iloa, jonka käsitit palatessasi taas fyysiseen kehoon - tieto, että voisit tuoda syvälle "ammuttua" ymmärrystä ja oppitunteja ajankohtaiseen keskeneräiseen kokemukseesi tässä elämässä. Se on tämä kasvimatkan lahja.

Se vie yksilön yhdistetyn totuuden ulottuvuuteen, mikä yhdistetään hänen elämäänsä ja kaikkeen siihen liittyvään. Toisin sanoen, kaikki mitä voi toivoa saavuttavansa, löytävänsä, valaisevansa ja oppivansa, pidetään yhdessä pisteessä tässä ainutlaatuisessa näkymässä. Se on sekä alfa että omega ainutlaatuisesti yhdistettynä monisyiseen totuuden ulottuvuuteen, harmonisoituna yksilön omaan taajuuteen. Sinne matkustit ja sitä koetaan tällä syvällisellä matkalla.

Se on itsen tapaamista, kuitenkin koko itse on suhteutettuna tähän elämään. Se mitä kohdataan, on täysin tulosta siitä, kuka olet ja kuka voit olla. Kaikki mikä on epäaitoa, kaikki mikä ei palvele, kaikki mikä on epätäydellistä, paljastuu täysin ja "työläästi". On kohdattava kaikki, mikä erottaa täydellisyydestä, maailmoista ja todellisuuksista. Tästä syystä tämä jaloin yrtti on niin pyhä. Yksilö kohtaa itsensä todellisuustulikokeessa. Sitä havainnollistetaan käärmeellä, joka syö omaa häntäänsä, ja tällä tarkoitamme, että yksilön koko kokemus paljastuu yhdessä puhdistavassa näkymässä, yhdessä tulikokeessa.

Kysymys: Ensimmäisessä kokemuksessa sain elämän katsauksen ja toisessa kohtasin opettajia. Voitko selittää näitä ainutlaatuisen erilaisia kokemuksia?

Metatron: Rakas ystävä, kuten olemme sanoneet, todellisuudessa sinulla oli vihkimysmatka, johon kristityt viittaavat elämän jälkeisenä tuomiona. Tarkastelit elämääsi ikään kuin reaaliajassa ja siellä missä olit loukannut toista, tunsit sen hänen näkökulmastaan, etsit ja sait tuon energian vapautuksen. Teit samalla tavalla niiden osalta, jotka olivat loukanneet sinua - energia puhdistettiin. Koit suuren tilaisuuden kokea sen, mitä useimmat ihmiset kokevat fyysisen kuoleman jälkeen - elämäsi intensiivitarkastelun.

Mittaamaton lahja on, että sinulle annettiin tilaisuus tämän kokemuksen kautta palata lineaarisuuteen ja tehdä muutoksia.

Vastaavasti ensimmäinen kokemus mahdollisti toisen. Ja sanomme, että ovia avattiin, jotka jäivät auki ja olemuksesi on paljon suuremmassa selkeydessä. Sillä se mikä ei palvellut sinua, mitä voisi nimittää negatiiviseksi kokemukseksi, vapautettiin yhdessä yössä, mikä muuten olisi voinut viedä useita elämiä.

Puhdistaminen oli tarkoituksenmukaista ensimmäisessä kokemuksessa. Sitä vaadittiin totuustaajuudessasi. Samalla tavalla toisessa kokemuksessa kyse oli opettajista, joita etsit ja jotka olivat sopivia laajentumiseesi. Vastaako tämä kysymykseesi?

(JT: Kyllä, kiitos.)

Ja niin jatkamme tätä hyvin mielenkiintoista keskustelua.

Kerromme teille, että ihmiskokemus on usein täynnä haitallisia tunnereaktioita elämän tilanteisiin ja tunne- ja mentaalikehoon syntyy tiettyjä rajoittavia energiaesteitä, jotka sulkevat mielen ikkunoita.

Tietyt pyhät psykoaktiiviset kasvit voivat - otettuna oppineen avustuksella seremoniallisesti - auttaa näiden ovien ja ikkunoiden avaamisessa. Kerran avattuna ne sulkeutuvat harvoin uudestaan tai pysyvät kauan auki, joten kvanttihypyt tietoisuudessa ja yhdenvertaisuudessa mahdollistuvat.

Mielen portit

Kuitenkin kasvit jotka tekevät mielen hallusinaatiot mahdolliseksi, voivat olla hyvin edullisia joillekin ja vähemmän edullisia toisille. On siksi pakollista, että pystyy navigoimaan kokemusnäkökulmaa. Se mitä nimitätte harhaksi, on todellisuudessa mielen käytävä, portti, joka johtaa toisiin ulottuvuuksiin ja todellisuuksiin.

Esimerkiksi, kuten olemme sanoneet, ayahuasca-lääkekasvin avaamat käytävät voivat johtaa ratkaisemattomiin, juurtuneisiin traumaenergioihin tässä ja muissa elämissä antamalla polun kokemukseen. Näin nykyiset tai menneet ongelmat tulevat selkeään polttopisteeseen ja niihin liittyvät energiat eletään uudelleen todellisessa todellisuudessa kera tilaisuuden päästää irti siitä, mistä tarvitsee päästää vapautuakseen tukoksen ansasta. Yksilö voi myös muuttaa lopputulosta tai viimeistellä keskeneräisen tehtävän, jota ei saatettu loppuun aiemmassa kokemuksessa.

Kumulatiivinen fokus

Vastaavasti mieli laajentuu valikoimalle moniulotteisen ajan hologrammitodellisuuksia eikä se ole lukittuna yhteen havaintotapaan. Monia tulee ulottuville fokaaliulottuvuudessa - kuten sitä kutsumme - yhdessä totuusulottuvuudessa, niin kuin se suhteutuu yksilöön.

Olkaa kuitenkin tietoisia, että vaaditaan vahvuutta ja erityisesti viisautta näiden vapautusten ja loppuunsaattamisten suorittamiseksi. Pelkkä pääsy laajentumisovelle ei välttämättä merkitse, että saa avaimen sen avaamiseen tai kyvyn navigoida sen tarjoamissa todellisuuksissa. Tietty määrä aikomusta, tahtoa, luonteenlujuutta ja valoa edellytetään tietoisen viisauden ja tasapainon muodostamiseksi, näiden suotuisien lopputulosten navigoimiseen ja ilmentämiseen.

Valmistautumisedellytys

Vahvuus synnyttää vahvuutta ja viisaus käynnistää vieläkin suuremman viisauden, mutta kumpikin vaatii ponnistelua ja valmistautumista. Ja on oleellista ymmärtää, että näihin ulottuvuuksiin on astuttava valmistautuneena ja vailla pelkoa. Sillä jos astutaan umpimähkään tai pelossa, tuo pelko on voitettava tai koetaan tuon pelon voimistuminen. Kyse ei todellakaan ole kevytmielisestä toiminnasta ja se vaatii vahvuutta, valmistautumista ja rohkeutta.

Ilman näitä ominaisuuksia yksilö vain hallusinoi tai kokee vain unia tai painajaisia. Joissain tapauksissa ei tapahdu mitään. Ja vastaavasti palataan takaisin saamatta ulottuvilla olleita palkkioita. Avaimena on, että etsijän värähtelyn on sovittava yhteen matkan korkeimman tarkoituksen kanssa. Sellaisia kasveja ei koskaan ole tarkoitettu viihdyttäväksi ajanvietteeksi. Sinne on tarkoitus astua kuin pyhimpään katedraaliin - kunnioittaen, arvostaen ja hyvin harkituin tarkoituksin.

Jos laajennettuun todellisuusulottuvuuteen astutaan valmistautumatta, saadaan kokemus, jolla ei ole arvoa. Sitä niitetään, mitä kylvetään. Jos mitään ei kylvetä pyhästi aikoen, mitään arvokasta ei korjata. Näin on kaikissa kasvun ja hengen pyrkimyksissä. Ja korkeimman aikomuksen lisäksi tarvitaan kyky astua pelotta. Tämä sisältyy vaadittavaan valmistautumiseen, sillä pelko on aina staattinen värähtelyhäiriö, taajuus mikä ei ole harmoninen kokemuksen kanssa.

Olkoon siis ymmärretty, että korkeimman järjestyksen mukainen aistiva tietoisuus on ayahuasca-kokemuksessa, mikä on tällä erää syvällisin kaikista pyhistä lääkekasveista. Siten se tarjoaa eniten hyötyä ja antaa korkeimman taajuuden viisauteen.

Prosessi

Ruuansulatus yhdistää etsijän alitajuisen mielen ultraviolettialueelle. Se vastaa kuoleman lähikokemusta, kuten sitä kutsutaan. Egotietoisuuden on "mentävä nukkumaan" ja alitajunta avautuu selvään unitilaan, mikä vie totuuden ulottuvuuteen. Periaatteessa tapahtuu uudelleenjohdotus, mikä avaa suotuisasti käytävän suurempaan tietoisuustilaan.

Kyse on prosessista, joka mahdollistaa kehittyneelle etsijälle epätäydellisyyden käsittelemisen, täydellisyyden tarkastelemisen, koko kokemuksen kohtaamisen syntymästä nykyhetkeen ja "buuttauksen". Se on periaatteessa uudestisyntymä.

Muinaiset mysteerikoulut käyttivät tätä prosessia kehittyneille oppilaille. Se vastaa periaatteessa viiden päivän paastoa, mutta tapahtuu paljon nopeammassa ajassa ja usein paljon yksityiskohtaisemmin.

Erottelukyvyn käyttö

No niin, jos ymmärretään väärin tarkoitus tai käytetään väärin tätä kokemusta ja astutaan siihen umpimähkään pelkästä uteliaisuudesta, aistitaajuus ei ole yhteensopiva ja suurempaa kokemusta ei yksinkertaisesti voi värähteellisesti tapahtua. Ja siitä syystä, mestarit, se ei ole kaikkia varten. Lisäämme myös, että vaikka nämä kasvit tarjoavat uskomattoman tilaisuuden puhdistumiseen ja totuuteen, ne eivät tietenkään oli ainoa menetelmä sellaisen selkeyden saamiseen.

Tämä kasvi kantaa erittäin korkeaa taajuutta ja maan tietoisuuden suurta määrää ja vastaavasti tarjoaa uskomattoman transformaation niille, jotka valitsevat tämän linssin ja jotka ovat valmiita. Kasvikunta tarjoaa portteja, mutta tärkeimpään porttiin astutaan ja ohjataan sisältä.

Lopuksi

Jumalaisen ulottuvuuden valoa välitetään jokaiselle olennolle oman olemuksen sisältä, ei ulkopuolelta. Se perustuu yksilön oman totuuden energiaan, vahvistuksiin jotka ovat kosmoksesta ja paikasta, mihin ne kerätään. Ne laajentuvat sisällänne niin, kuin vain valotaajuudet voivat laajentua, ja sitten ne värähtelevät mieleen ja sydämeen, missä aikomuksenne taika muuttaa ne viisaudeksi. Mutta teidän on tärkeää tietää, että se on energiaa, jota lähetätte, energiaa jota vastaanotatte, energiaa jota puhutte ja energiaa jota ohjaatte ja kutsutte ja joka paljastaa teille oman aidon jumalaisen itsenne. On monia polkuja valaistumiseen, mutta kaikkiin on sisällyttävä ainoa totuus sisältä.

Valo- ja äärettömyyspisteet täplittävät planeettaanne ja ne voivat tarjota suurta nopeutumista. Titicaca-järvi on yksi turmeltumattomimmista. Mutta tärkein portaali on sydämessänne ja kannatte sitä aina mukananne. Sellainen on ihmiskunnan lahja maan päällä.

Olen Metatron ja kerron teille nämä totuudet. Olette rakkaita!

Ja niin se on.

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >